przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Biologia
Dodane przez Klaudi19, 2011-03-06 20:04:01
znaczenie ?limaków

napisz jakie znaczenie ma ?limak wst??yk austriacki..

PROSZE O POOMOC !-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(1):

1

Dodane przez czarek1999, 2011-03-10 22:17:23

Wst??yk austriacki (Cepaea vindobonensis C. Pfr.) syn. ?limak austriacki (Tachea austriaca Meg. v. Mhlf.) ?limak z rodziny ?limakowatych z rz?du trzonkoocznych. Skorupka normalnie wykszta?cona, bia?a lub lekko ??tawa o zmiennej liczbie brunatnych lub ja?niejszych paskw. Paski mog? si? zlewa? lub zanika?, najwi?cej ich, bo do 5 wyst?puje na ostatnim skr?cie (tym z otworem). Muszla 20 do 26 mm szeroko?ci i 17 do 24 mm wysoko?ci. Do?ek osiowy zakryty jasnor?ow? warg?. Wyst?puje na ni?u Europy po?udniowo-wschodniej, w ?rodowisku suchym wzgrza, przydro?a o pod?o?u bogatym w wap? (np. less) na ro?linno?ci wysokiej i zwartej zarwno zielnej jak na krzewach li?ciastych (np. na kolcowoju). Ze wzgl?du na cz?ste koszenie trawnikw coraz cz??ciej ostoj? gatunku s? w?a?nie g?ste krzewy.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:Dodane przez BigBoss404, 2011-03-24 19:46:28

1. Wikipedia!

2. Chodzi tu o znaczenie, nie opis.
Komentarze( 1 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

1

Dodane przez czarek1999, 2011-03-10 22:14:48

Wst??yk austriacki (Cepaea vindobonensis C. Pfr.) syn. ?limak austriacki (Tachea austriaca Meg. v. Mhlf.) ?limak z rodziny ?limakowatych z rz?du trzonkoocznych. Skorupka normalnie wykszta?cona, bia?a lub lekko ??tawa o zmiennej liczbie brunatnych lub ja?niejszych paskw. Paski mog? si? zlewa? lub zanika?, najwi?cej ich, bo do 5 wyst?puje na ostatnim skr?cie (tym z otworem). Muszla 20 do 26 mm szeroko?ci i 17 do 24 mm wysoko?ci. Do?ek osiowy zakryty jasnor?ow? warg?. Wyst?puje na ni?u Europy po?udniowo-wschodniej, w ?rodowisku suchym wzgrza, przydro?a o pod?o?u bogatym w wap? (np. less) na ro?linno?ci wysokiej i zwartej zarwno zielnej jak na krzewach li?ciastych (np. na kolcowoju). Ze wzgl?du na cz?ste koszenie trawnikw coraz cz??ciej ostoj? gatunku s? w?a?nie g?ste krzewy.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

1

Dodane przez dobies, 2011-03-06 21:49:40

Wst??yk austriacki (Cepaea vindobonensis C . Pfr.) syn. ?limak austriacki (Tachea austriaca Meg. v. Mhlf.) ?limak z rodziny ?limakowatych z rz?du trzonkoocznych. Skorupka normalnie wykszta?cona, bia?a lub lekko ??tawa o zmiennej liczbie brunatnych lub ja?niejszych paskw. Paski mog? si? zlewa? lub zanika?, najwi?cej ich, bo do 5 wyst?puje na ostatnim skr?cie (tym z otworem). Muszla 20 do 26 mm szeroko?ci i 17 do 24 mm wysoko?ci. Do?ek osiowy zakryty jasnor?ow? warg?. Wyst?puje na ni?u Europy po?udniowo-wschodniej, w ?rodowisku suchym wzgrza, przydro?a o pod?o?u bogatym w wap? (np. less) na ro?linno?ci wysokiej i zwartej zarwno zielnej jak na krzewach li?ciastych (np. na kolcowoju). Ze wzgl?du na cz?ste koszenie trawnikw coraz cz??ciej ostoj? gatunku s? w?a?nie g?ste krzewy.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez weronika123, 2015-09-02 18:54:20, ilość odpowiedzi: 0
Czym jest Wszechświat ?
dlaczego ludzie badają kosmos  podaj dwie przyczyny - -
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:17:31, ilość odpowiedzi: 1
Czy mózg jest najwa?niejszym organem cz?owieka?
Czy mzg jest najwa?niejszym organem cz?owieka? je?li tak to dlaczego.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 12:04:17, ilość odpowiedzi: 1
Jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk
jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk?? Chodzi zrecz jasna o jaskini?.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 21:33:14, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby liczne?? Wyja?nijcie mi to ...
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:42:57, ilość odpowiedzi: 1
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie. NAdaj tytu? swojej wypowiedzi
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 11:11:25, ilość odpowiedzi: 2
Odpowiedz na pytania o rozmna?aniu
1.Co to jest zap?odnienie? 2.Czemu dziecko po urodzeniu p??cze. 3.Co si? dzieje g
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 15:22:53, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego: Co wytwarza ???? Co REGULUJE
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:11:41, ilość odpowiedzi: 1
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania?
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania? Podaj w punktach ..
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:01:37, ilość odpowiedzi: 1
Ptaki chronione w Polsce
JAkie znasz nazwy ptakw ktre s? chronione w naszym kraju? Podaj przyk?ady.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:48:30, ilość odpowiedzi: 1
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych. W jaki sposb pozytywnie wp?ywaj? na ludzi i ?rodowisk
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:21:05, ilość odpowiedzi: 1
Czym charakteryzuj? si? pierwotniaki ??
Jakie cechy charakterystyczne maj? pierwotniaki? Prosz? wymieni? w punktach
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:50:49, ilość odpowiedzi: 1
Jakie grupy posi?ków sk?adaj? si? na
Jakie grupy posi?kw sk?adaj? si? na zdrowe ?niadanie obiad oraz kolacj?. Podaj przyk?ady
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:40:26, ilość odpowiedzi: 1
Jak dba? o z?by - napisz zasady
Potzrebne mi zasady na temat tego jak dbac o z?by ! Dajcie mi jakie? pomys?y
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:02:25, ilość odpowiedzi: 1
W jaki sposób mo?emy dba? o uk?ad oddechowy?
W jaki sposb mo?emy dba? o uk?ad oddechowy? TAkie zadanko na biologie, potrzebne mi pomys?y..
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:46:22, ilość odpowiedzi: 1
Jak ty mo?esz dba? o ?rodowisko i przyrod?
W jaki sposb dbasz o ?rodowisko na codzie??? Czy troszczysz sie o nie??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 11:44:48, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?ówka Z BILOGII
Mam napisa? pytania do podanych hase?!! trzustka, siekacze, w?troba, prze?yk, trzonowe
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 09:58:19, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?ówka z biologii
Pom?ccie mi u?o?yc pytania do tych hase?... zakazenie objaw bakteria
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 08:13:13, ilość odpowiedzi: 1
Napisz, czego nie wolno robi? w zoo.
Napisz, czego nigdy nie mo?na robic na wycieczce w zoo. POmOCY
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 08:11:30, ilość odpowiedzi: 1
Zdrowe ?niadanie
Podaj przyk?ady zdrowego ?niadania. Jakie zalety ma zdrowe ?niadanie.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-18 15:09:36, ilość odpowiedzi: 1
Komórka zwierz?ca
Potrzeby mi opis komrki zwietz?cej. Macie jaki???
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 17:16:53, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest symbioza? BIOLOGIA
Pytanko z biologi, co to jest symbioza? Podaj na przykladzie.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-16 07:49:23, ilość odpowiedzi: 1
Opis nietoperza
Wiecie jak wygl?da nietoperz? Potrzebuj? krtki opis.. Pom?cie prosz?
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-15 17:24:32, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego ludzie zabieraj? w góry czekolad???
Dlaczego ludzie zabieraj? w gry czekolad??? Znacie jekis powd?
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-15 17:23:05, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi??
jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi?? S?ona czy S?odka??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-15 17:19:11, ilość odpowiedzi: 1
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komó
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komrkowego?Pomocy.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa