przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Fizyka
Dodane przez rogus185, 2010-01-13 23:08:23
fizyka- g?sto?ci cieczy
opisz w jaki sposób wyznaczysz gestosc cia?a sta?ego

-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

4

Dodane przez damaszek123, 2010-01-18 14:44:33

Jest kilka metod ktorymi mozna wyznaczyc gestosc cial stalych, ale najwazniejsza odnosi sie do prawa Archimedesa. W dziele "O p?ywaj?cych cia?ach" Archimedes napisa? swe s?ynne prawo wyporu.

Na cia?a które s? zanurzone w cieczy oprócz si?y ci??ko?ci dzia?a równie? si?a wyporu cieczy. Si?a ta, w zgodzie z prawem Archimedesa, jest skierowana ku górze (czyli w przeciwnym kierunku ni? si?a ci??ko?ci). By cia?a mog?y p?ywa?, niezb?dne jest by, si?y te równowa?y?y si?. Na tej zasadzie opiera si? metoda pomiaru g?sto?ci cia? sta?ych.

G?sto?? jest to stosunek masy cia?a do jego obj?to?ci:

gestosc = masa / objetosc(1)

By wyznaczy? g?sto?? dla regularnych bry? metoda sprowadza si? do bezpo?redniego pomiaru masy i wymiarów geometrycznych. Po obliczeniu obj?to?ci bry?y oraz wstawieniu pomiarów do wzoru (1) jeste?my w stanie obliczy? g?sto?? bry?y.

Obj?to?? bry? o nieregularnych kszta?tach mo?na wyznaczy? po wcze?niejszym zmierzeniu obj?to?ci wypartej cieczy po zanurzeniu bry?y w cylindrze miarowym. Obj?to?? bry?y definiuje si? jako ró?nic? obj?to?ci ko?cowej Vk oraz pocz?tkowej Vp. Je?eli chodzi o du?e cia?a, w ich przypadku nie da si? zmierzy? obj?to?ci cieczy wyp?ywaj?cej ze zlewki wype?nionej ciecz? do pe?na.

Cylinder miarowy zlewka - druga metoda

Sposób pomiaru g?sto?ci cia? sta?ych przy pomocy wagi hydrostatycznej opiera si? na prawie Archimedesa. Mo?na j? wykorzystywa? w przypadku cia? o nieregularnych kszta?tach, poniewa? pozwala ona na unikni?cie bezpo?rednich pomiarów obj?to?ci.

Zasada dzia?ania wagi hydrostatycznej - trzecia metoda(1)

-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(2):

3+

Dodane przez edytka89s, 2010-01-14 12:08:04

Jest kilka metod ktorymi mozna wyznaczyc gestosc cial stalych, ale najwazniejsza odnosi sie do prawa Archimedesa. W dziele "O p?ywaj?cych cia?ach" Archimedes napisa? swe s?ynne prawo wyporu.

Na cia?a które s? zanurzone w cieczy oprócz si?y ci??ko?ci dzia?a równie? si?a wyporu cieczy. Si?a ta, w zgodzie z prawem Archimedesa, jest skierowana ku górze (czyli w przeciwnym kierunku ni? si?a ci??ko?ci). By cia?a mog?y p?ywa?, niezb?dne jest by, si?y te równowa?y?y si?. Na tej zasadzie opiera si? metoda pomiaru g?sto?ci cia? sta?ych.

G?sto?? jest to stosunek masy cia?a do jego obj?to?ci:

gestosc = masa / objetosc(1)

By wyznaczy? g?sto?? dla regularnych bry? metoda sprowadza si? do bezpo?redniego pomiaru masy i wymiarów geometrycznych. Po obliczeniu obj?to?ci bry?y oraz wstawieniu pomiarów do wzoru (1) jeste?my w stanie obliczy? g?sto?? bry?y.

Obj?to?? bry? o nieregularnych kszta?tach mo?na wyznaczy? po wcze?niejszym zmierzeniu obj?to?ci wypartej cieczy po zanurzeniu bry?y w cylindrze miarowym. Obj?to?? bry?y definiuje si? jako ró?nic? obj?to?ci ko?cowej Vk oraz pocz?tkowej Vp. Je?eli chodzi o du?e cia?a, w ich przypadku nie da si? zmierzy? obj?to?ci cieczy wyp?ywaj?cej ze zlewki wype?nionej ciecz? do pe?na.

Cylinder miarowy zlewka - druga metoda

Sposób pomiaru g?sto?ci cia? sta?ych przy pomocy wagi hydrostatycznej opiera si? na prawie Archimedesa. Mo?na j? wykorzystywa? w przypadku cia? o nieregularnych kszta?tach, poniewa? pozwala ona na unikni?cie bezpo?rednich pomiarów obj?to?ci.

Zasada dzia?ania wagi hydrostatycznej - trzecia metoda(1)

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez patryk11736, 2015-06-20 14:17:05, ilość odpowiedzi: 0
Fizyka-predkosc kosmiczna
oblicz wartosc pierwszej drugej i trzeciej predkosci kosmicznej dla trzech innych niz ziemia pla
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez fiza5456, 2015-04-01 21:45:31, ilość odpowiedzi: 0
Fizyka -prawo rozpadu
Ile j?der rozpada si? w ciagu 1 roku w 1 g uranu 238. Czas po?owicznego rozpadu wynosi 4,5*10 do
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez benormal, 2014-11-10 13:48:31, ilość odpowiedzi: 0
Karty pracy z fizyki
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Arletka/Moje%20dokumenty/Downloads/karta_pracy_3_210812%20(
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Kazmon0, 2014-02-09 17:24:23, ilość odpowiedzi: 0
B?AGAM O POMOC technikum zadanie
Elo potrzebuje waszej pomocy Mam napisac ja sam zadania ?e np z Elo potrzebuje wa
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez cin85, 2014-01-29 16:56:52, ilość odpowiedzi: 0
bry?a sztywna
Zad. 1Oblicz si?y nacisku belki na punkty podparcia, je?eli masa belki wynosi 100 kg, jej
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dzasta94, 2013-10-11 11:42:04, ilość odpowiedzi: 0
Si?a do?rodkowa
Prosz? o pomoc nigdzie nie moge znale?? tego. 1)Zwi?zek mi?dzy si?a do?rodkowa a
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szpileczka90, 2013-05-17 03:08:45, ilość odpowiedzi: 0
fizyka prosze o pomoc
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szpileczka90, 2013-05-17 03:07:58, ilość odpowiedzi: 0
fizyka prosze o pomoc
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szpileczka90, 2013-05-17 03:07:16, ilość odpowiedzi: 0
fizyka prosze o pomoc
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ewelka23, 2013-04-03 12:02:39, ilość odpowiedzi: 1
grawitacja
oblicz warto?? si?y grawitacji,ktr? przyci?gaj? si? wzajemnie ziemia i ksi??yc. Mz=6*10 do pot?g
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez anna3880, 2013-03-04 09:33:45, ilość odpowiedzi: 0
wahadlo
Wahad?o matematyczne i wahad?o fizyczne omow.zjawiski rezenansu mechanicznego.
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez anna3880, 2013-01-28 13:56:10, ilość odpowiedzi: 0
praca kontrolna
Pro\mieniowanie cia? i wykorzystanie tego zjawiska w technice
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez paula2727, 2013-01-15 20:48:51, ilość odpowiedzi: 0
Fizyka- astronomia
Wyra? d?ugo?? 1 roku ?wietlnego w metrach, a potem zmie? t? liczb? i podaj wynik a) w milim
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ewelcia55555, 2012-12-09 20:50:46, ilość odpowiedzi: 1
S?o?ce
Oszacuj na jak d?ugo wystarczy S?o?cu swobodnych nukleonw do ?wiecenia.
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez gggggggggggg, 2012-10-21 16:13:44, ilość odpowiedzi: 0
pomocy prosz?.
Powietrze zajmuje obj?to?? 2dm3 przy temperaturze15stopniC i pod ci?nieniem 105 Pa. Przy jakim c
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez evelina, 2012-10-20 17:36:51, ilość odpowiedzi: 0
pomo?e kto??
Witam potrzebuj? pomocy z Fizyki, jest to dla mnie kula u nogi prosz? o pomoc. 1.
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez anka_1722, 2012-09-30 18:38:12, ilość odpowiedzi: 1
fizyka
1.wyka? ?e czas trwania spadku swobodnego nie zale?y od masy cia?a. 2.Oprcz s?o?ca i pla
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez 1kasiula9, 2012-09-18 09:22:08, ilość odpowiedzi: 0
praca kontrolna z fizyki
na pewnej wysoko?ci nad ziemi? znajduje siiii? cialo o masie 100 kg oblicz jaka prace wykona cial
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez marzka, 2012-05-26 21:47:58, ilość odpowiedzi: 2
Bilans cieplny
Mama ugotowa?a 2 litry kompotu . Aby szybciej nadawa? si? do wypicia wstawi?a go do miednicy zawi
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez marzka, 2012-05-26 21:42:42, ilość odpowiedzi: 2
BILANS CIEPLNY.
Do wody o masie 2 kg. i temp. 20 stop. C. wrzucono ostro?nie rozgrzane srebrne cia?o o masie 1 kg
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez marzka, 2012-05-26 21:23:14, ilość odpowiedzi: 1
Bilans cieplny.
W wannie znajduje si? 40 kg. wody o temp. 15 stopni C. Ile kg. wody o temp. 80 stopni C. trzeba d
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez blondyna__79, 2012-05-24 10:58:14, ilość odpowiedzi: 1
mechanika-fizyka
Obliczy? nacisk R osi kr??ka na s?up kafara, je?eli masa bijaka m = 200 kg, a k?tnachylenia
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dorotka12, 2012-05-13 18:52:28, ilość odpowiedzi: 2
Poooooomoooooooocyyyyyyy ! Pilnee. !
Jakie s? cechy planety Wenus ?/ Za ka?d? odp. dam 6 ! Prosz?. ! Pilne . :P
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez pomocny, 2012-05-11 21:31:38, ilość odpowiedzi: 1
referat o ukladzie slonecznym
Witam wszystkich. mam takie pytanko czy moze kto? ma napisany referat o uk?adzie s?onecznym. z g
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez AGUCHA372, 2012-05-07 14:04:58, ilość odpowiedzi: 1
fizyka zadanie
w butli turystycznej o objetos ci 2dm w temp.20stopniC panuje cisnienie 3 razy 10do 5 Pa.oblicz
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia