przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> J. angielski
Dodane przez Gibek101, 2009-11-07 13:19:54
ANGIELSKI - opisz swój pokój
opisz swój pokój

-----
Musisz się zalogować aby ocenić tą odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
Ocena(3):

3+

Dodane przez agata, 2009-11-07 13:47:01

MY ROOM

My room is very spacious. There are big windows in my room and so it is well lit. There is a bed, wardrobe, two armchairs, table, tv, and serveral shelves in my room. There are a lot of flowers standing on those shelves. There is a desk with comupter standing on the left side of the window. Right next to the entrance there is a bed. The room itself is pained yellow. There is a lot of space at the centre of the room. There is a brown crapet laying. The room is very confortable in my opinion, and I'm pretty satisfied with it.

Przet?umaczenie:

Mój pokój jest bardzo przestrzenny. Okna w pokoju s? du?e. Pokój jest dobrze o?wietlony. Znajduje si? w nim pi?trowe ?ó?ko, szafa, dwa fotele, stolik,tv i kilka pó?ek. Na polkach stoi bardzo du?o kwiatków. Na lewo od okna stoi biurko z komputerem. Zaraz przy wej?ciu stoi ?ó?ko, pokój pomalowany jest na ?ó?ty kolor. Na ?rodku pokoju znajduje eis du?o wolnego miejsca. Na pod?odze le?y jasno br?zowy dywan.moim zdaniem jest bardzo wygodny i jestem z niego zadowolony.

-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez Kingusia1198, 2009-11-10 20:55:18

MY ROOM
My room is rather big.The walls are orange,but the window.Under the window there is a raditor.The desk is next to the window.There is a lamp on it.I have got a lot of CD's don't have any favorite.I like my room very much.

-----
;**Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez pattttti900, 2016-10-29 20:52:03, ilość odpowiedzi: 0
Klasa 5 steps forward zadania 1,2,3,4,5 str 33!!!
prosze bo mam na srode!
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Misia123x, 2015-09-13 14:03:51, ilość odpowiedzi: 0
Lost And Found sterter B
2.Complete the sentences with the verbs in the past simple form
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez olaapola, 2015-04-23 22:48:37, ilość odpowiedzi: 0
Pomuszcie prosze
zad5 5,7 str 45 w cw"discover english proszez
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:37:42, ilość odpowiedzi: 1
U?ó? pytania z tych wyrazów
Angielski- u?? pytania z tych wyrazw : Anna/wear/askirt Adam and Asia/ride/a bi
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:09:50, ilość odpowiedzi: 1
Uzupe?nij zdania podanymi wyrazami
Uzupe?nij zdania w j?zyku angielskim, podanymi wyrazami ! I go to school ... bus.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:43:12, ilość odpowiedzi: 1
Zapisz podane daty po angielsku!
Zapisz po angielsku te daty.. a.18/7/1817b.5/4/1960
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:29:55, ilość odpowiedzi: 1
Opisz swój typowy dzie? w kilku zdaniach po angielsku
Opisz swj typowy dzie? w kilku zdaniach po angielsku. Co robisz rano, itp.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:21:33, ilość odpowiedzi: 1
Napisz po angielsku co b?dziesz robi? za 30 lat..
Mam na zadanie na angielsku napisa? o tym co b?d? robi? za 30 lat. Pomocy
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 09:47:57, ilość odpowiedzi: 2
Mam napisa? opis pokoju po angielsku.
Czy kto? mi pomorze w opisaniu pokoju w jezyku angielskim ?? Mo?ecie sobie wymy?lic
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Justi123, 2015-01-19 14:51:57, ilość odpowiedzi: 0
Podró?
opisz jedn? z przygd z wiersza zofii beszczy?skiej, ktra zosta?a napisana w pierwszysch czterec
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 10:08:23, ilość odpowiedzi: 2
Przet?umacz nazwy przedmiotów szkolnych na j?zyk angi
Przet?umacz nazwy przedmiotw szkolnych na j?zyk angielski: matematyka geografia
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 16:23:33, ilość odpowiedzi: 1
Future simple a ?ycie za 100 lat
Napisz po angielsku w czasie future simple jak b?dzie wygl?da?o ?ycie za 100 lat.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 16:04:16, ilość odpowiedzi: 1
Podkre?l odpowiednie czasowniki j?zyk angielski.
You didn't wear / weren't wearing a cycle helmet when you
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 15:15:55, ilość odpowiedzi: 2
Co robi?e? w weekend?
Napisz po angielsku, o tym co robi?e? w weekend. Po angielsku! Kilka zdan
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 15:04:06, ilość odpowiedzi: 2
Prosz? przet?umaczy? tekst na j?zyk polski.
Przet?umacz na nasz j?zyk ojczysty : The school records all the lessons and makes t
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-17 14:12:11, ilość odpowiedzi: 1
Jakie pytania o dom mo?esz zada? przyjacielowi po angielsku?
Podaj przyk?ady pyta? o dom, po angielsku. Prosz? o pomoc ludziska.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-17 12:59:36, ilość odpowiedzi: 1
Napisz zdania w formie skróconej.
Napisz zdania w formie skrconej. I have got friends. I do not have dog.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 12:48:32, ilość odpowiedzi: 2
Opisz swoje hobby po angielsku
Jakie masz hobby? U?? 5 zda? w j?zyku ang.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-16 10:00:50, ilość odpowiedzi: 1
Wybierz odpowiedni wyraz
Is there any/some dog in this stage? There are/is dogs in this home. There is/is
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-16 09:50:32, ilość odpowiedzi: 1
Kiedy pisze si? w j?zyku angielski TH a kiedy ko?cówk
Kiedy pisze si? w j?zyku angielski TH a kiedy ko?cwk? ND ? Dajcie przyk?ady.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 08:05:20, ilość odpowiedzi: 1
Napisz zdania w formie pytaj?cej.
My dad has got new dog. My dog has got a new toy. My brother has got a child.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-13 13:13:55, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania po angielsku
Are you wearing T-shirt? Are you watching tv? Are you surfing the internet?
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-13 12:37:02, ilość odpowiedzi: 1
Podaj 3 sposoby by wyrazi? ?e si? zgadzasz lub nie po ang
Podaj 3 sposoby by wyrazi? ?e si? zgadzasz lub nie po ang.. Pomocy, nie znam angielskiego
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-12 16:48:22, ilość odpowiedzi: 1
Wpisz has/have
Uzupe?nij odpowiednio : My dog .... got blue eyes. They ..... their own home.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-12 14:58:40, ilość odpowiedzi: 1
Jak odpowiada si? na takie pytania?
Jak odpowiada si? na takie pytania? angielskii What's your favourite animal ? Wha
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa