przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
malina1907, 2016-04-21 20:37:55, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
PoooooMocy Historia!!!!!
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszka I. Przedstaw relacje opisujace wyglad zajecia mi


malina1907, 2016-04-21 20:30:43, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszk


nenka99, 2015-03-15 15:21:30, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia-w kilku zdaniach
Jeden dzie? w Konstantynopolu.


rafiziom12, 2014-04-27 18:26:30, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
?ladami przesz?o?ci 1
?wiczenia od Bizancjum do Najazdy Normanw :D


anna199989, 2012-10-06 11:25:58, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Od powstania cz?owieka do rewolucji neolitycznej
zadanie 3 wyja?nij poj?cia hominidy pi??ciak megality


zeeelkoowo, 2012-02-26 19:39:47, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia - Dzia? : ?wiat i Polacy w II polowie XIX wieku
Porwnaj sytuacj? gospodarcz? ziem polskich pod zaborami w II po?owie XIX wieku.Sprbuj na jej podstawie sformu?owa?


grucha1998, 2012-02-22 17:46:53, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia - feudalizm
Jakie zalety i wady mia? feudalizm?


kama2585, 2012-02-11 13:29:46, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Kultura baroku w Europie.?ycie religijne i kultura baroku w Polsce
1.kierunki refleksji nad zyciem i cz?owiekiem 2.cechy urbanistyki architektury i


Kashime, 2012-02-07 21:32:01, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
List z XVI wiecznych W?och.
Jeste? na studiach w XVI wiecznych W?oszech. Opisz swojemu ojcu (oczywi?cie j?zykiem jakim pos?ugiwali si? ludzie w t


adula972, 2011-12-26 20:31:07, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Narodziny nowo?ytnego ?wiata
Cywilizacja Ameryki. Ca?y temat


8paulaaa8, 2011-12-15 18:41:19, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Wyja?nij pojecia!!!!!!!!!
Wya?nij pojecia: hominidy- pi??ciak- megality- POM


klajniak881, 2011-11-22 19:53:10, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Pomocy prace kontrolne prosze
1.konflikty ze Szwecja w 17wieku. 2.Wojny Polsko-Rosyjskie Dymitriata. 3,owstanie Bohdana Chmielnicki


aaaneczka96, 2011-10-26 17:37:46, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Walka przodków ze zmian?. nowe idologie: konserwatyzn,liberalizm,demokrat
Wyja?nij poj?cie:Zasada rwnowagi cw) wpisz L lub K. L(liberalizm) K(konserwatyzm) -wsplnota jest na


krzysiu, 2011-10-25 20:14:34, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia
sprawdzian ca?y 2 rozdzia? prosze o odpowiedzi jezeli ktos ma 3gimnazjum


marynke_xdd, 2011-10-21 17:31:07, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia - Powstanie listopadowe
POMOCY.!. do jutra musz? zrobi? 9 zada? z Historii ( STAWIAM 6.!!!. ) 1. Czym uzasadni


Magda1, 2011-10-19 23:26:28, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia !!!!!!
Przeanalizuj map? Rzeczypospolitej Obojga Narodw w 1582r.i wymie? obszary,ktre zosta?y przyznane pa?stwu polsko-lit


marynke_xdd, 2011-10-19 17:21:14, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia - Powstanie listopadowe
POMOCY.!. do jutra musz? zrobi? 9 zada? z Historii ( STAWIAM 6.!!!. ) 1. Czym uzasadniono detronizacj


Donna1995, 2011-10-11 18:08:35, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Przodek
Opisz przodka z ktorego jestes dumna/dumny (


kama2585, 2011-10-09 14:06:02, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Inkowie Aztekowie Majowie
Scharakteryzuj cywilizacj?; a) Inkw b)Aztekw c) Majw


karolcia_18, 2011-10-03 21:30:35, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
NA JUTRO!!! WA?NE :) Prosze o jak najszybsze rozwiazanie
Opisz wydarzenia z nocy 29 listopada 1830r. w Warszawie...


toficzek10, 2011-10-03 19:36:19, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Uzupe?nij tadel? korzystaj?c z tekstu podr?cznika na stronie 44 - 50 klasa 3 gi
pa?stwo przyczyny wiosny ludw dwie najwarzniejsze informacje skutki wiosny ludw


ania100, 2011-09-29 13:57:18, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Pomó?
Opisz dzia?ania wojenne we wrzee?niu 1939 roku,ktre mi?y miejsce w ??cznej i w okolicach miasta oraz podaj nazwiska


nati13s, 2011-09-28 18:23:22, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum


mroncz888, 2011-09-24 11:42:34, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
?okietek
Na jakie przeszkody natrafi? ?okietek podczas przejmowania w?adzy w polsce??W jakich okoliczno?ciach Polska utr


nietoperek, 2011-06-08 22:23:24, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Jak ludzie zyli w czasie wojny
Musze napisac opowiadanie o kims z rodziny ko walczyl na wojnie jakie byly warunki jedzenie itp albo jak ktos nie wal


agak12, 2011-05-19 15:10:38, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Powstanie?lo?kie
co uda?osie osi?gn?cpo zak?czeniu powstania