przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
Ola90, 2013-12-14 21:15:15, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
J?zyk SQL.
1. Podaj przyk?ad zapytania, ktre z tabeli pracownicy wybierz osoby o imionach, w ktrych trzecia litera to


SiemkoPL, 2013-11-10 13:36:29, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Diagnostyka i naprawa urz?dze? techniki komputerowej
1 Jakie elementy wchodz? w sk?ad standardowego komputerowego stanowiska pracy? 2 Scharakteryzuj po


Olek1990, 2012-12-01 12:43:58, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Uruchamianie systemu Windows XP.
1. Jaki plik przeprowadza teksty elementw sprz?towy komputera?


Voice, 2012-10-26 12:33:13, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Odzyskiwanie danych w komputerze.
Wyszukaj w Internecie strony, na ktrych mo?na znale?? poadane programy. Ktre programy posiadaj? polsk? wers


Olek1990, 2012-09-21 11:28:00, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Co to jest przest?pstwa komputerowa?
Chcem ?eby skrt zdania wyja?nienia. Hacking - Sabota? komputerowy - F


Olek1990, 2012-09-21 11:01:04, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Uk?ady arytmetyczne.
Podaj po 2 przyk?ady np.: a) (5358)5= ( )10 b) (493)5=


Olek1990, 2012-09-21 10:52:11, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Przest?pczo?? komputerowa.
Pomy?l i odpowiedz na pytania:


Olek1990, 2012-09-15 12:35:03, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Co to jest algorytzm?
OPISANE ALGORYTMY PRZEDSTAW W POSATCI SCHEMATU BLOKOWEGO.


Olek1990, 2012-09-15 10:34:38, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Licencje.
Wyszukaj w Internecie przyk?ady programw na licencji GPL. Nazwy i opis do czego s?u??.


pietras079, 2011-07-15 14:29:22, odpowiedzi: 5
Informatyka, Szkoła wyższa
Glo?niki
mam problem z ottwarzaniem dzwieku. nie wiem czy to cos z glosnikami czy cos w komputerze albo jeszcze cos innego. g


pietras079, 2011-07-14 11:53:42, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Priv serwer
mam taki problem przy tworzeniu priwa. jest nim to ze gdy klikam na ikonke komputera pojawia sie okienko virtual pc,


pietras079, 2011-07-07 12:49:04, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Jak sie wgrywa clienty
jak wgrac clienta np do gry mt2mod serwer nexusmt2??? WYPISZCIE MI JAK TO ZROBIC, KROK PO KROKU. prosze o szybka pomo


rambo101a, 2011-04-03 11:14:38, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Zadanie rozwiązane! Interfejsy urz?dze? peryferyjnych.
1. Znajd? w internecie zdj?cia urz?dze? z gniazdem USB. 2. Znajd? w internecie zdj?cia urz?dze? z gniazdem /E


mike19, 2010-12-27 18:32:05, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?ci masowe..
1. Scharakteryzuj interfejs SATA. 2. Jakie korzy?ci wynikaj? z u?ycia macierzy dyskowych RAID?


puma901, 2010-12-24 15:42:41, odpowiedzi: 3
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?ci masowe.
1. Jakie znasz interfejsy umo?liwiaj?ce obs?ug? pami?ci masowych? 2.Jak r?cznie skonfigurowa? dwa nap?dy pod?


aster, 2010-11-25 19:27:17, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Java - wzorzec czynno?ciowy
Zbuduj model sterownika czterech sygnalizatorw ?wietlnych na skrzy?owaniu. Ka?de ?wiat?o sk?ada si? z trzech ?wi


real12, 2010-11-13 20:40:58, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna.
1. Jakiego typu b??dy mog? pojawi? si? podczas pracy pami?ci DRAM?


strus12, 2010-11-13 20:37:31, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna.
1. Czy istniej? r?nice w budowie modu?w kolejnych odmian pami?ci DDR SDRAM? Uzasadnij odpowied?.


Marek43, 2010-11-11 16:00:42, odpowiedzi: 3
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna...
1. Jakie urz?dzenia wykorzystuj? pami?? XDR RDRAM?


Karolinaa18, 2010-11-11 15:58:05, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna..
1.Omw prac? dwukana?ow? (dual channel) pami?ci DDR RDRAM.


Marek43, 2010-11-11 12:10:36, odpowiedzi: 2
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna..
1. Wyja?nij poj?cie pami?? synchroniczna.


Karolinaa18, 2010-11-11 12:07:51, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna.
1. Opisz, jakie zmainy wprowadzono w pami?ci DDR SDRAM, dzi?ki ktrym zwi?kszy?a si? jej wydajno?? w stosunku do pami


krzysio90, 2010-11-11 11:56:11, odpowiedzi: 0
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna.
1. Opisz, na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM.


krzysio90, 2010-11-08 12:35:54, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna.
1. Jakie znasz typy pami?ci DRAM?


boaboa, 2010-11-07 21:33:03, odpowiedzi: 1
Informatyka, Szkoła wyższa
Pami?? operacyjna...
1. Jakie znasz typy pami?ci DRAM? 2. Opisz, na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM.