przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
Ventrue, 2016-01-10 00:57:48, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła wyższa
Fizyka - pęd
Zadanie 1 Analizujemy znaną wszystkim legendę o Wilhelmie Tellu, który strzałą wystrzel


misiek18b, 2014-11-20 13:12:05, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła wyższa
Pomocy na jutro
Zad 1 podaj wzr funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej . a) f (X) = 1/2x2-4b ) f (x)= -x2+1


mateo5801, 2014-01-30 22:39:34, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła wyższa
Astronomia
Oblicz minimalny promie? orbity, na ktrej musia?by si? znajdowa? Ksi??yc, aby nie mog?o wys


korbarca, 2011-11-11 13:24:31, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła wyższa
FIZYKA- g?sto?c cieczy, si?a wyporu, itp.
Kulka wykonana z materia?u o g?sto?ci rwnej 2/3 g?sto?ci wody zosta?a zanurzona w wodzie na g??boko?ci h=0.9 m i pus


malgi, 2011-10-22 19:16:14, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła wyższa
Jednostka
wyprowadzic jednostke z takiego wzoru G=8 n Pi L (1/2 R^2 + d^2) m / r^4 (T^2-T^2)


MarMoladAaa, 2010-11-20 20:30:00, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła wyższa
Fizyka - ró?ne zadania
1. Zjawiska strukularne ?adunk elektrycznych- do?wiadczenie Roberta Milliano. Spo??dzi? ma?y referat do obesr


ocia78, 2010-07-02 18:29:06, odpowiedzi: 5
Fizyka, Szkoła wyższa
Nigdy sie nie ca?owa?am
Kiedy? chcia?am poca?owa? ch?opaka w policzek a on sie odwci? i by?o tak jakby w nos


zula3771, 2010-03-21 10:05:39, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła wyższa
Pilne
Zgi?ta rurka z ciecz? porusza si? w kierunku poziomym z przy?pieszeniem a = 0,98 m/s2. Ile wynosi r?nica


abcdefg, 2010-03-20 12:33:54, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła wyższa
Zadanie rozwiązane! Kto chce troche punktów ???
???


BettON, 2010-03-08 13:39:24, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła wyższa
Obliczenia w sprawie.. si?y ?mig?a samolotu
potrzebuje oblicze? dotycz?cych d?ugo?ci szeroko?ci ?mig?a i jaka pr?dko?ci? ma si? ono obraca? aby unie?? 20dag na o