przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Eksperci w tej kategorii:


Adiko90, 2011-01-20 18:15:19, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła wyższa
Zadanie rozwiązane! Prasa hydraulicza
na ma?y t?ok prasy hydrauliczej o ?rednicy 2 cm przy?o?ono si?e 40N co spowodowa?o jego przesuni?cie o 4 cm . Oblicz


Adiko90, 2011-01-20 18:13:23, odpowiedzi: 0
Technika, Szkoła wyższa
Moc silnika
silnik o mocy 12kw i pr?dko?ci obrotoerj 600obr\min nap?dza za pomoc? przek?adni pasowej o sprawno?ci 85 procent 9 ma