przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
misiek18b, 2014-11-20 01:39:36, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Pomocy
zad 1 podaj wzr funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej a ) f(x)= 1/2x2-4 b ) f (x)= -1/2 x do kwa


kamila151717, 2014-05-04 09:00:39, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Ciag arytmetyczny
zad.4 Trzy liczby x,y,z ktrych suma jest rwna 22,5 tworz? w podanej kolejno?ci ci?g arytmetyczny.


mazur91, 2014-01-17 15:15:28, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa


weronika20, 2013-10-14 17:54:01, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Algebra- grupa, dowodzenie
Udowodnij, ?e je?li e,e' s? jedynkami grupy G to e=e'


anetas1991, 2013-02-18 15:22:37, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Obliczy? pochodn?
f(x) = 2/1+3x


lolol, 2012-02-19 19:33:37, odpowiedzi: 1
Matematyka, Szkoła wyższa
Ludzie help
Facio z matmy da? mi takie zadanie pls heeelp ; 2900x1221122+15673x780x66677754x787697x965990x654848x998876x8


justaa92, 2012-01-31 17:56:13, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Rz?d macierzy i uk?ad równa?
1) Korzystaj?c z definicji(!) okre?lic rzad macierzy: A=[-1 2 0 1 2 -3 0 4 -3]


figaro2322, 2011-12-12 18:22:54, odpowiedzi: 1
Matematyka, Szkoła wyższa
Matma pomocy
Go?? upi? z pe?nego pucharu wina. (2 dcl) jedn? trzeci? i dola? wody sodowej. Potem wypi? p? puchara i znow


olivierkus, 2011-11-30 15:26:23, odpowiedzi: 11
Matematyka, Szkoła wyższa
POLICZ
Policzcie prosze ile to 1+1 prosze o odpowied? b?agam


Ptaszekziom, 2011-10-19 20:30:51, odpowiedzi: 5
Matematyka, Szkoła wyższa


EwaW123, 2011-07-18 11:24:44, odpowiedzi: 6
Matematyka, Szkoła wyższa
Matma
800000000000+5555555555000 =====


rudy1760, 2011-06-24 20:37:47, odpowiedzi: 2
Matematyka, Szkoła wyższa
Matematyka
100.12=


malechak, 2011-06-10 14:24:34, odpowiedzi: 1
Matematyka, Szkoła wyższa
Zadanie rozwiązane! Matma
134: 9=


osiolek15, 2011-06-06 16:05:50, odpowiedzi: 1
Matematyka, Szkoła wyższa
Ci?gi
podaj najmniejszy wyraz ciagu (An) okreslonego wzorem: a)An=-5/n+3 b)An=-1/n-2 Ciag (an) jest


izunia700, 2011-06-03 15:24:15, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Zadanie rozwiązane! Matmaa xD proste xD
2 + 2 = . . . .. . ? ? ?


myszkademon, 2011-05-26 01:29:31, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Pomocy
Zmienna losowa X ma rozk?ad jednostajny na odcinku . wykonano n niezale?nych obserwacji tej zmiennej losowej. Sprawdz


myszkademon, 2011-05-26 01:28:42, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Pomocy
Zmienna losowa X ma rozk?ad jednostajny na odcinku . wykonano n niezale?nych obserwacji tej zmiennej losowej. Sprawdz


klaudia1126, 2011-04-28 18:21:12, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Pomocy!!!
rozwi?? nierwno??. y=log0,5(x3?4x2+5x)>(wi?ksze lub rwne) ?1


klaudia1126, 2011-04-28 18:20:20, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Prosz? o pomoc !!
wyznaczy? dziedzin?, sprawdzi? czy funkcja jest rznowarto?ciowa i wyznaczy? funkcj? odwrotna: y=arcsin(2x+3/x+1)


e_renia, 2011-03-28 14:28:08, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Prosz? o pomoc w zadaniu "Przebieg zmienno?ci funkcji"
Zbadaj przebieg zmienno?ci funkcji popytu na dobra podstawowe i popytu na dobra wy?szego rz?du, szwedzkiego ekonomist


blueangel22, 2011-02-28 13:17:15, odpowiedzi: 0
Matematyka, Szkoła wyższa
Halppppppppppppppppppppppppppppppppppppp na teraz:))))
1)Wyznacz parametr? tak, aby?? oraz reszta z dzielenia wielomianu W(x)=x-2x-2x+4sin? przez x-3 by?a rwna 1.


blueangel22, 2011-02-09 10:20:51, odpowiedzi: 2
Matematyka, Szkoła wyższa
Halp na jutro plis :)
Obni?ono cen? towaru najpierw o 15% a po up?ywie roku o 10%.Aktualnie towar kosztuje 28z?. Ile kosztowa? ten towar pr


natalinka155, 2011-01-31 15:49:23, odpowiedzi: 10
Matematyka, Szkoła wyższa


oppllo, 2011-01-31 11:37:16, odpowiedzi: 1
Matematyka, Szkoła wyższa
Zadanie rozwiązane! MAtma!
Pewine ch?opak zapytany o swj wiekodpar?:- Dwadzie?cia latek temu moja babcia by?a dwa razy starsza od mojej


justynka16, 2010-10-30 20:01:38, odpowiedzi: 1
Matematyka, Szkoła wyższa
Pochodne fukcji -pilne
x/x+deltax=pierwiastek x+deltax f'(x)=(pierwiastek x)'