przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
anlumaka13, 2014-11-09 19:10:57, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Referat role jakie cz?owiek odgrywa w swoim ?yciu
Temat: Scharakteryzuj role jakie cz?owiek odgrywa w swoim ?yciu. Musi mie? co najmniej 250 s?w B?d? wdzi?czna za p


ekow, 2014-10-07 10:34:37, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Obliczy? wysoko?? pierwszej raty?
Przedsi?biorstwo zaci?gn??o kredyt w wys.24.000 z? na 2 lata. Kredyt ma by? sp?acony w malej?cych r


korek376, 2014-05-26 19:11:24, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Warunki dochodzenia swoich roszcze?
Podaj warunki dochodzenia swoich roszcze? przy zakupie na odleg?o??


sloneczko197, 2013-12-04 19:20:24, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Przedsiebiorczosc
postawy sprzyjajace przedsiebiorczosci


agata222, 2012-09-25 14:56:10, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Przedsi?biorczo??
Prosz? waso Pomoc!:-))Porwnaj gospodark? centralnie planowan? z gospodark? rynkow?...w formie tabeli....pierwsza ko


wykalaczka07, 2012-03-01 17:00:33, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Prezentacja
kto mi zrobi prezentacje o maklerze gie?dowym


hpwebcam, 2011-11-15 16:30:25, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Tryb udzielania zamówie? (Firma)
Na podstawie ustawy prawo zamwie? publicznych z 2007r. opisz tryb udzielania za


jakubczyk, 2011-10-25 14:04:48, odpowiedzi: 2
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Inflacja
inflacja-wzrost cen


palka7171, 2011-05-26 19:26:34, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Referat
refera na temat: - prawa pracownika - obowi?zki pracownika - prawa pracodawcy - obowi


pat10rycja11, 2011-03-30 20:58:23, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia


martynka407, 2011-02-20 15:22:56, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Przedsi?biorstwo - Ubezpieczenia
Potrzebuje waszej pomocy ; D nie mam pomys?u na referat pt: UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPO?ECZNE W POSLCE


kajcia, 2010-09-25 11:36:44, odpowiedzi: 2
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Ekonomika
w jakis sposb przedsi?biorca mo?e zminimalizowa? ryzyko swojej dzia?alno?ci gospodarczej?


Sylwetka07, 2010-09-19 10:49:52, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Przedsi?biorczo?? !! ;( Help !
Jakie znaczenie ma przedsi?biorczo?? w Funkcjonowaniu ka?dego spo?ecze?stwa ??


Sylwetka07, 2010-09-18 11:29:08, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Przedsi?biorczo??
Jakie znaczenie ma przedsi?biorczo?? w Funkcjonowaniu ka?dego spo?ecze?stwa ??


kajcia, 2010-09-17 20:46:43, odpowiedzi: 2
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Podstawy przed?ebiorczo??
czy ty oi twj rwie?nik z egiptu macie takie same potrrzeby?


kajcia, 2010-09-17 20:33:09, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Podstawy ekonomi
czy wszystkie twoje potrzeby i twojego rwie?nika z egipyt sa takie same? uzasadnij odpowiedz


szymanosia18, 2010-05-03 12:56:04, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Podstawy przedsiebiorczosci
jaka role w systemie finansowym pelni Pxaa Polityki Finansowej


xxonaxx, 2010-04-11 17:36:57, odpowiedzi: 2
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Biznes plan WA?NE
Potrzebuj? biznes planu czego? ciekawego. Plan czego?, na co jest popyt. Nie mam poj?cia co to mo?e by?, bo nie siedz


user_1, 2010-03-08 15:32:06, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Rachunkowo??
Musz? napisa? na min.2 strony wypracowanie na temat : Rachunkowo?? w ?yciu cz?owieka. Potrzebna czy nie.


aneta1607900, 2010-03-02 20:38:30, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Wycena przedsi?biorstwa
wycena przesi?biorstwa na przyk?adzie konkretnej firmy


marta798, 2010-02-13 13:08:52, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Przedsi?biorczo?? (PP)
r?nica mi?dzy bud?etem pa?stwa a bud?etem samorz?dw lokalnych podatku.


Widek, 2010-01-16 09:27:40, odpowiedzi: 2
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Potwórzenie wiadomo?ci
Odpowiedzi na pytania. 1. Wymie? sposoby ratowania ludzi nieprzytomnych. 2. Wymie? czynno?ci gaszenia pal?cej si? odzi


kamaa, 2010-01-10 12:06:59, odpowiedzi: 1
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Reklamacja ilo?ciowa
Napisz reklamacje ilosciowa dotycz?c? braku 2 kartonów soku w opakowaniu zbiorczym .


303936u, 2010-01-06 20:22:32, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Przedsi?biorczo??
Napisz jakimi kryteriami kierowa?a kierowa? by? si? przy wyborze banku odpowiedz uzasadnij? prosz? o pomoc


budzik90, 2009-12-13 19:23:15, odpowiedzi: 0
Przedsi?biorczo??, Szkoła średnia
Referat PRZEDSI?BIORCZO?? PILNE
Jakie cechy wed?ug mnie powinna miec atrakcyjna bran?a ?eby warto w niej za?o?y firme??