przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
damian18054, 2013-03-26 18:51:26, odpowiedzi: 3
WOS, Szkoła średnia
O papierzu
O czym mo?na napisa? do papie?a


mikolajjgn, 2013-02-19 11:30:36, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Praca Kontrolna pomocy;//
zad.1 Wymienione ni?ej partie polityczne podziel na euroentuzjastw i eurosceptykw. a)liga rodzin polskich


jacek1, 2012-06-06 20:21:19, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia


kila, 2012-04-16 16:34:10, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Pa?stwo
Jaki wp?yw na wizerunek pa?stwa i jego obywateli na arenie mi?dzynarodowej maj? jego politycy? Podaj pozytywne i ne


kila, 2012-04-02 21:55:19, odpowiedzi: 2
WOS, Szkoła średnia
Kongres
Czy sekretarze stanu w USA odpowiadaj? za swoj? dzia?alno?? bezpo?rednio p


kila, 2012-04-02 20:14:47, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
Trybuna? stanu
Jak? nazw? nosi proces pozwalaj?cy postawi? prezyden


kila, 2012-04-02 18:32:45, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Trybuna? Stanu
Jak? nazw? nosi proces pozwalaj?cy postawi? prezydenta przed Trybuna?em Stanu?


kila, 2012-04-02 18:32:16, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
USA Kongres
Czy sekretarze stanu w USA odpowiadaj? za swoj? dzia?alno?? bezpo?rednio przed Kongresem?


adrian1993, 2012-03-05 18:10:16, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
Subkultury m?odzie?owe i sekty.
Cechy charakterystyczne wymienionych subkultur.


AGUCHA372, 2012-01-18 18:27:34, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Wos
czy zgadzasz si? z twierdzeniem ze obecnie obserwuje sie tzw. kryzys rodzinny argumenty za i przeciw


Eurowizja, 2012-01-11 20:37:39, odpowiedzi: 2
WOS, Szkoła średnia
Nie pami?tam tematu.
Poszczeglnym ga??ziom prawa przyporz?dkuj odpowiedni opis. Liter? odpowiadaj?c? konkretnemu opisowi wpisz w


Polska1990, 2011-12-10 16:25:10, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
Ale nie pami?tam tematu
Uwaga wszystkich pilne!! Prosze o pomoc Na podstawie tekstu ustal, gdzie mo?na za?atwi? nast?puj?ce sprawy:


Polska1990, 2011-12-10 10:03:44, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Ale nie pami?tam tematu
Uwaga wszystkich pilne!! Prosze o pomoc Na podstawie tekstu ustal, gdzie mo?na za?atwi? nast


Qidek, 2011-11-26 23:09:43, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
Powtórzenie wiadomo?ci
Czy pose? mo?? by? rwnie? prezesem Najwy?szej Izby Kontroli? Uzasadnij!


Qidek, 2011-11-11 10:23:18, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Organy w?adzy RP - s?dy i trybuna?
Napisz odpowied? na pytania. 1. Wymie? s?dy powszechne funkcjonuj?ce w Polsce: 2. Jak nazywa si? orga


Qidex, 2011-10-22 12:21:44, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
W?adza wykonawcza
Wymie? Prezesw Rady Ministrw po 1989r. to Stawiam ocen? 6.


Qidex, 2011-10-21 19:27:30, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
W?adza wykonawcza
Wymie? instytucje, przed ktrymi rz?d RP ponosi odpowiedzialno?ci: a) polityczn?- b) konstytucyjn? -


mariola1, 2011-05-12 20:29:27, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Wybory
jak wygladaja wybory do samorzadu terytorialnego


blondyna84, 2011-03-18 11:30:46, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
WOS ------> PILNE
TEMAT : MJ PROJEKT SYSTEMU WYBORCZEGO DO SEJMU I SENATU. W?ASNA INTERPRETACJA


Kazik1494, 2010-12-11 12:42:15, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Tradycja jak czynnik kontynuacji kultury.
Wypracowanie: tradycja jako czynnik kontynuacji kultury. Mog? byc linki do wypracowan itp;)


0210ab, 2010-12-02 15:18:27, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
Wos pilne bo z tego ma byc kartkowka PILNE
1. z czego wynika fakt ze tak ma?ym szacunkiem ciesza sie politycy?? 2. dlaczego na czele lis


iwonaaga, 2010-11-17 08:47:27, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
Program parti politycznej
Pomocy mam napisac


iwonaaga, 2010-11-14 20:40:51, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
WOS-program parti
Pomocy mam napisac program parti politycznej ,ktry mi najbardzej odpowiada (oboj?tnie ktra)to ma by? praca zaliczen


kajcia, 2010-10-15 22:49:09, odpowiedzi: 0
WOS, Szkoła średnia
Biznes plan
podajcie ciekawe pomos?y firmy jakie? nazwy


siasik, 2010-09-20 16:31:27, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła średnia
WOK
Wyja?nij w?asnymi s?owami dlaczego ludzie utworzyli kulture ?