przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
patysa1234, 2012-01-19 12:58:23, odpowiedzi: 0
P. obronne, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! URAZY TERMICZNE
URAZY TERMICZNE SPOSOBY OCENY ROZLEG?O?CI OPARZE?


anitass28, 2011-01-04 12:15:54, odpowiedzi: 0
P. obronne, Szkoła średnia


kielpin, 2010-10-07 14:52:09, odpowiedzi: 1
P. obronne, Szkoła średnia
P.obronne- zagro?enia ekologiczne
opracuj pisemnie temat : "zagro?enia ekologiczne w polsce i sposoby zapobiegania tym zagro?eniom" min 2 strony a5


klauduska188, 2010-04-25 21:00:43, odpowiedzi: 2
P. obronne, Szkoła średnia
POMOCY PROSZ??? !! PO !
2. Ocena bezpiecze?stwa na miejscu wypadku polega na ... 3. W apteczce samochodowej nie nale?y przewozi? .


xxonaxx, 2010-03-11 21:06:39, odpowiedzi: 1
P. obronne, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! POLITYKA
Co to jest bank? Jaka r?nica jest mi?dzy bankiem centralnym a komercyjnym Kredyt i rodzaje. W jakim celu powo?ano r


Paczusiek, 2010-03-01 16:42:06, odpowiedzi: 1
P. obronne, Szkoła średnia
PO uprawnienia
Scharakteryzuj 3 dowolne uprawnienia starosty w zakresie ochrony pa?stwa.-ostrzeganie i alarmowanie ludno


marta798, 2010-02-19 20:59:26, odpowiedzi: 10
P. obronne, Szkoła średnia
PO- wa?ne
1. Wyja?nij, dlaczego podczas jedzenia nale?y unika? rozmowy, ?piewu i ?miechu. 2. Wymie? zasady udzielania p


marcin6115, 2010-01-18 19:42:27, odpowiedzi: 2
P. obronne, Szkoła średnia
Zarz?dzanie kryzysowe
miejsce i rola systemu zarz?dzania kryzysowego


Widek, 2010-01-15 18:54:50, odpowiedzi: 3
P. obronne, Szkoła średnia
Potwórzenie wiadomo?ci
Odpowiedzi na pytania. 1. Wymie? sposoby ratowania ludzi nieprzytomnych. 2. Wymie? czynno?ci gaszenia pal?cej si? odzi


Widek, 2010-01-15 17:17:52, odpowiedzi: 0
P. obronne, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! Potwórzenie wiadomo?ci
Odpowiedzi na pytania. 1. Wymie? sposoby ratowania ludzi nieprzytomnych. 2. Wymie? czynno?ci gaszenia pal?cej si? odzi


kasia1992, 2009-11-03 19:59:26, odpowiedzi: 4
P. obronne, Szkoła średnia
Pierwszaaaaa pomoccc!! pilne!!!
1.dlaczego nie mozna zdejmowac z siebie odziezy podczas toniecia 2.napisz jakich zasad bezpieczenstwa nalezy przestrzeg


kasia1992, 2009-11-03 18:19:47, odpowiedzi: 4
P. obronne, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! Pierwsza pomoc
jak d?ugo musi trwa? sprawdzanie oddechu u poszkodowanego? a)oko?o 3 sekundy b)oko?o 5 sekund c) oko?o 10 sekund d)


AdUsIa784, 2009-10-25 10:58:13, odpowiedzi: 0
P. obronne, Szkoła średnia
Pomó?cie... ;(
Cechy nacisków ekonomicznych. Przyk?ady z historii i obecnie.


diego1234, 2009-09-28 19:19:34, odpowiedzi: 12
P. obronne, Szkoła średnia
Pomocy !!!
typy zagro?e? na ?wiecie


Lidzia, 2009-09-16 20:50:15, odpowiedzi: 1
P. obronne, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! Zadanie z P.O pomozcie
jakie dzia?ania podejmujesz w gospodarstwie domowym i najbli?szej okolicy maj?ce na celu polepszenie stanu ?rodowiska na