przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
Owerhead, 2014-05-17 18:54:19, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła średnia
Biologia zadania maturalne
zad 1 pojedynczy osobnik realizuje rozne czynnosci zyciowe nie dla waznosci wlasnego istnienia lecz by moc po


paulaxheroin, 2013-11-27 19:03:56, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła średnia
Systematyka
Do zrobienia zadanie z systematyki. Do??czam zdj?cie. http://pl


anna3880, 2013-09-21 18:49:27, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła średnia
Wypracowanie
R?norodno?? biologiczna jak zapobiega? spadkowi r?norodno?ci ziemi


anna3880, 2013-09-18 14:33:37, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła średnia
Rolnictwo.refetat
Rolnictwo,uprawa tradycyjna czy zwi?kszac zyski. referat jako praca kontrolna


mikolajjgn, 2013-02-19 11:38:16, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Praca Kontrolna z Biologi prosze o pomoc;/
zad.1.Okre?l czy zdanie jest prawdziwe (P) czy yfalszywe (F) w?asciwe oznaczeniaw pisz w miejsce kropek. a)po


gz1982, 2012-12-14 12:22:08, odpowiedzi: 3
Biologia, Szkoła średnia
Praca kontrolna
Wyja?nij na czym polega krzepni?cie krwi


Basia_sm, 2012-10-09 17:05:52, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Pomocy Biologia
Poni?ej zapisano neukletydy dna dopisz do niej nic komplementarna ACGTAAAGGAC


niunia1820, 2012-05-03 18:44:51, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Jd?ospis
U?? jad?ospis na tydzie? dla przedszkolakw. Nie mo?e si? ?aden posi?ek powtrzy?. uwzgl?dniaj?c poni?sze zasady: -


izabela3308, 2012-03-21 10:56:26, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła średnia
Nie wiem jaki temat
Wyt?umacz dlaczego, DNA dawcy i DNA wektora poddaje si? trawieniu tym samym enzymom restrukcyjnym.


psotka17, 2012-03-12 20:45:45, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Biologia - ci??a
Bardzo posz? o pomoc w zadaniu :


dorotka12, 2012-02-05 10:00:06, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! PILNE !!!!! POOMOOCYY !!!!!!
Potrzebuj? bardzo szybko co na temat : , POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ '' Najlepiej ?eby?cie nap


patysa1234, 2012-01-19 12:55:41, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! Mutacje
Mutacja dowolne odst?pstwo od normalnej sekwencji DNA. Dzieli si? ona na:


Anetka12345, 2012-01-04 19:41:03, odpowiedzi: 3
Biologia, Szkoła średnia
Bardzo Wazne.
znaczenie inzynieri genetycznej


Anetka12345, 2012-01-04 19:40:02, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Diaj
wady i zalety ro?lin transgenicznych (po 3przyk?ady)


goska3124, 2011-11-23 09:35:45, odpowiedzi: 2
Biologia, Szkoła średnia


17marsin12, 2011-11-18 20:54:56, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Pilne
Objawy,przyczyny i profilaktyka wybranych chorb uk?adu krazenia


olciaaa5, 2011-11-01 20:00:40, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Biologia na ju?
1. Scharakteryzuj i porwnaj my?lenie indukcyjne i dedukcyjne. 2. Wymie? etapy oddychania wewn?trzkomwkowego


17marsin12, 2011-10-27 21:30:40, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Wypracowanie
Podzia?y komrkowe i ich znaczenie w ?yciu cz?owieka i przyrody


mysia3422, 2011-10-27 10:15:30, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Pomocy
wi ktos gdzie sa gotowe prace sem ktre mozna wydtukowac


mysia3422, 2011-10-25 16:53:13, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Biologja
praca sem choroby zaka?ne cz?owieka


siwa569, 2011-10-22 18:23:51, odpowiedzi: 2
Biologia, Szkoła średnia


mysia342, 2011-10-12 09:51:09, odpowiedzi: 2
Biologia, Szkoła średnia


iwonka2010, 2011-10-07 19:43:45, odpowiedzi: 2
Biologia, Szkoła średnia
Biologia DNA
DNA ma posta? ......... rwnolegle przebiegaj?cych ................ S?siednie nukleotydy po??czone s? wi?zaniami fos


monia571, 2011-09-30 17:26:42, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła średnia
Komórka
komrka


trzcinska82, 2011-09-20 14:26:20, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła średnia
Okresy rozwoju czlowieka
rozwoj zarotkowy i pozarotkowy odzialywanie miedzy gatunkowe