przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
issa, 2015-01-07 21:01:03, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Do?wiadczenie
Co si? stanie jak do jednej probwki z gwo?dziami F2 dodamy kreda


k5500, 2014-01-09 21:51:06, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Chemia - st??enia molowe, jonizacja
Witam. Posze o pomoc!!!1. Jakie jest st??enie molowe roztworu kwasu azotowego, ktrego


basia22, 2013-04-06 11:31:23, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Chemia- polspalanie
w wyniku polspalania pewnego weglowodoru otrzymano 3 mole tlenku wegla(II) i 2 mole wody.napisz wzor strukturalny , s


Sakusiia, 2013-02-22 16:55:34, odpowiedzi: 2
Chemia, Szkoła średnia
CHEMIA :( Pomo?esz?
Jakie to s? aminokwasy egzogenne, podaj przyk?ady produktw spo?ywczych b?d?cych dobrym ?rd?em tych aminokwas


ewelina04, 2013-01-10 15:54:45, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Do?wiadczenie na jutro, pilne!
Zaprojektuj do?wiadczenie, w ktrym wyka?esz w?a?ciwo?ci emulgatora w majonezie. Napisz instrukcj?, narysuj schemat,


Sakusiia, 2013-01-04 18:45:02, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
CHEMIA :( Pomo?esz?
1) Napisz wzory estrw; -ma?lan etylu -mrwczan etylu -octan propylu -ma?lan metylu


gggggggggggg, 2012-11-01 12:50:39, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Chemia organiczna
reakcja bromowania propanu. reakcja HCLz propanem. otrzymywanie propanolu. owodnienie butan-


domino, 2012-10-08 13:50:35, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Hej :) prosz? o pomoc w odpowiedzi na pytania:)
1. Co to jest alotropia? Omw odmiany altropowe w?gla. 2. Co to s? w?glowodory, podaj ich podzia?. 3.


Madzioolka5, 2012-04-24 16:39:54, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! Masa molowa pilnee dam 6 ;D
Masa molowa Ca(NO3)2 wynosi: z obliczeniami jak mozna :)


iza9994, 2012-03-29 10:28:48, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Chemia
jak odrznic alkochole monohydroksylowe od polihydroksylowych


ChelseaFC, 2012-03-18 18:07:55, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Chemia organiczna
1. Wype?nij nizej podana tabele dla zwiazku o "5" atomach w?gla. Zwiazek: Alkan, Alken, Alkin, Alkoho


psotka17, 2012-03-15 18:54:42, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Chemia - podstawa
Napisz rwnania reakcji podanych tlenkw z zasad? sodow? lub kwasem solnym lub zaznacz ?e reakcja nie zachodzi.


olka22, 2012-03-13 12:55:51, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Tlen
tlen najpopularniejszy pierwiastek na ziemi.


adrian1993, 2012-03-05 18:12:01, odpowiedzi: 2
Chemia, Szkoła średnia


malutka, 2012-02-27 17:52:20, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
St??enia procentowe
1. oblicz mas? kwasu siarkowego VI zawartego w 400g 98% kwasu. 2.Przygotowano roztwr zawieraj?cy 2


gosia1312, 2012-01-30 19:22:58, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Praca kontrolna
napisz rownanie reakcji podstawienia dowolnego alkenu wybranym fluorowcem


Dzari, 2012-01-16 14:06:48, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Zadanie rozwiązane! CHEMIA BARDZO PIALE!
Za pomoc? odpowiednich rwna? reakcji zapisz nast?puj?ce przemiany chemiczne C-->CH4-->CH3CL-->C2H6


Eurowizja, 2012-01-14 20:55:36, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Otrzymywanie i zastosowanie estrów.
Napisz, jakie zastosowanie maj? estry ? Prosz? o pomoc................


Eurowizja, 2012-01-13 18:31:07, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
W?a?ciwo?ci i zastosowanie estry.
Napisz, jakie maj? zastoswanie estry ? Prosz? o pomoc ;)


Colnus, 2012-01-06 20:55:32, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Sole kwasów karboksylowych.
Podaj przyk?ady zastoswanie soli kwasw karboksylowych. Prosz? o pomoc


foto, 2011-12-23 11:02:02, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Konfiguracja elektronowa
Podaj konfiguracje elektronow? na pow?okach i podpow?okach atomu Ca i S oraz konfiguracje jonu jaki tworzy ten pierwi


foto, 2011-12-18 11:28:12, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Chemia
oblicz mase cz?steczkow?(MgO,Ca(OH)2)


figaro2322, 2011-12-11 21:42:51, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Chemia
Wszysko co wiecie o pojeciu elektron ujemnisci. POZDRO DLA WSZYSTKICH!!!


agata17, 2011-12-03 23:40:57, odpowiedzi: 0
Chemia, Szkoła średnia
Chemia pilne
jak? obj?to?? w warunkach normalnych zajmuj?: a)2moleO2 b)12,04*10do pot?gi 23 cz?steczek CO2


agata17, 2011-12-03 23:34:02, odpowiedzi: 1
Chemia, Szkoła średnia
Chemia pilne
Podczas rozk?adu 2,45g pewnej z?o?onej substancji powsta?y dwa produkty: sta?y o masie 1,49g i gazowy o obj?to?ci 672