przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
Dazy, 2015-04-21 18:40:22, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Renesans
Porwnaj kontakty Japonii i Indii z Europejczykami w XVI-XVIII wieku.Opisz podobie?stwa i r?nice.


Dazy, 2015-04-20 19:00:11, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Historia
Porwnaj kotakty Japonii i Indiii z Europejczykami w XVI-XVIII wieku.Opisz podobie?stwa i r?nice


Mikaa, 2014-01-12 17:37:55, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Pa?stwo krzy?ackie w prusach
wyja?nij przyczyny sukcesw Krzy?akw w walkach z Prusami


wiola9898367, 2014-01-04 19:00:57, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Zimna wojna
Wskarz wydarzenie ktre w okresie zimnej wojny prawie doprowadzila do wybuchu wojny atomowej . scharakteryzuj przebie


nati1407, 2013-12-11 17:32:23, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Rozprawka
zamach majowy- prba prze?amania kryzysu politycznego czy bezprawna droga do autorytaryzmu


1234, 2013-06-08 20:02:06, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Bardzo Pilne dla Mojej Dziewczyny !!!!!!!!
1. Kampania napoleo?ska na ziemiach polskich2. Organizacja i funkcjonowanie Ksi?stwa Warszawskiego3. Wios


smerfuss66, 2013-04-13 17:32:12, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Historia
1- Wyt?umacz wp?yw utraty wlasnego panstwa na kszta?towanie sie swia


xxxolka60xxx, 2013-04-07 15:12:16, odpowiedzi: 3
Historia, Szkoła średnia
Wojny Polski ze Szwecj?, Turcj? i Rosj?.
Potrzebuje daty od kiedy do kiety trwa?y wojny, przebieg, przyczyny i skutki. Z tego co juz znalaz?am Wojny ze Szwecj


damian18054, 2012-12-08 08:53:31, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Droga do zwyci??stwa
mam problem z histori? pomorze4sz mi ? Droga do zwyci?stwa - karta pracydlaczego stalin wystepowa? na arenie mi?d


dorotka12, 2012-10-24 19:46:56, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Szybka pomoc !!! Prosze !
Sprbuj oceni? osi?gni?cia drugiej Rzeczypospolitej, ktre z nich uwa?asz za naj


agata222, 2012-10-24 14:03:54, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Historia
3 przyczyny,ktre wp?yne?y na odrodzenie si? niepodleg?ego pa?stwa polskiego w 1918?


julitka, 2012-10-21 14:40:59, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Pilne!
w jaki sposb nazi?ci utrzymywali si? u w?adzy w Niemczech ?


lipka144, 2012-10-11 09:34:38, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Stosunki krzy?ackie
stosunki polsko krzy?ackie do 1525r


Basia_sm, 2012-10-09 13:50:20, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Historia
polska polityka zagraniczna w XX leciu miedzywojennym relacje polski z s?siadami polityka zagraniczna jzefa pi?sudzk


Zmoreczka, 2012-09-15 20:05:23, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Historia- Pomocy
Tematy:1)Przedstaw i oce? postanowienia traktatu wersalskiego dotycz?ce Polski.


patrysiade, 2012-09-12 17:49:49, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Zabytek
Opisz zabytek ktory znajduje sie u ciebie w domu


niunia1820, 2012-05-04 17:59:22, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Historia
Pa?stwo Polskie po II wojnie 1945-1952. Notatka


niunia1820, 2012-05-03 18:47:09, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Historia
"Demoludy"- ?wiat komunistyczny po II wojnie ?wiatowej. Notatka


niunia1820, 2012-05-03 18:43:20, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Historia
Pa?stwo Pruskie po II wojnie 1945-1952 Notatka


chomik35, 2012-04-26 20:52:56, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Historia-wypracowanie,pilne.
1.Osiagni?cia cywilizacyjne ludw Mezopotamii, Egiptu i Chin2. Cesarstwo Rzymskie- charakterystyka


adrian1993, 2012-04-05 19:35:01, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Polskie powstania narodowyzborcze w XIXw.
Dowdcy powstania listopadowego:


As1990, 2012-03-24 21:50:57, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Realia stanu wojennego.
Jakie organiczenia praw obywateli nast?pi?y w stanie wojennym? Prosz? to odpisz... Czekam


As1990, 2012-03-24 12:33:07, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła średnia
Realia stanu wojennego.
Jakie organiczenia praw obywateli nast?pi?y w stanie wojennym? Prosz? to odpisz...


chomik35, 2012-03-18 18:49:35, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Historia
1.Cesarstwo rzymskie-charakterystyka 2.Polska za ponowania MieszkaI i Boles?awa Chrobrego


Warszawa90, 2012-03-15 20:55:52, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła średnia
Gdynia - 17 grudnia 1970r.
JANEK WISNIEWSKI - KIM BY??