przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
xwerkaaaaax, 2016-01-02 09:35:31, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Ferie zimowe
Zachec nauczycielke do wyjazdu na ferie w tym celu podaj: -Nazwe miejsca


eeee, 2015-10-07 15:41:11, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Korzystając z mapy samochodowej zamieszczonej w podręczniki, wykonaj poniższe
Oblicz odległość rzeczywistą liczoną wzdłuż dróg między Ząbkowicami Śląskimi a miejscowością Wshowa.


xenna, 2014-12-20 19:18:18, odpowiedzi: 1
Geografia, Gimnazjum
Wp?yw pr?dów morskich na opady
Wp?yw pr?dw morskich na opady. Omw krtko i na temat.


Malina1995, 2014-05-07 11:25:58, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Geografia Nowa Planeta2
Kto ma zrobiony dzial Europa w ?wiczeniach? Pilna pomoc!!!


wojtek89ww, 2014-02-20 17:35:29, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
?wiczenie Puls Ziemie 3 Zadania Strona 22 do 15
Szybko potrzebuje musze uzupe?nic zadania z ca?ego ?wiczenia POMOCY!!!!!!!!!!


truskawki_10, 2013-11-29 21:31:11, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum


MaGda98, 2013-11-12 16:50:42, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum


MaGda98, 2013-11-12 16:48:25, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum


LuciLo, 2013-11-03 16:27:15, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Geografia -zadania z map?
.Odczytaj z mapy wysoko?? bezwgl?dn? ,na ktrej znajduj? si? ?rd?a potoku wypywajcego z po?udniowo -zachodniego stok


kiniaa131, 2013-10-14 13:06:28, odpowiedzi: 1
Geografia, Gimnazjum
Pomo?e kto? rozwi?za? str 19-25 puls ziemi 3 ?w
Potrzebuj? zada? z ?wiczenia puls ziemi kl 3 gim , str 19- 25 kto mi pomo?e ? z gry bardzo dzi?kuj?


mickeeeeey, 2013-06-08 15:48:55, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum


katarzyna345, 2013-03-19 17:45:19, odpowiedzi: 2
Geografia, Gimnazjum
Energetyka
Wyja?nij co oznacza skrt ,,3 razy 20''


katarzyna345, 2013-03-19 17:43:27, odpowiedzi: 1
Geografia, Gimnazjum
ENERGETYKA
RODZAJ ELEKTROWNI CZYNNIK LOKALIZACJI BA?CHATW KOZIENICE SOLINA JAWORZNO


damian18054, 2013-01-10 19:13:07, odpowiedzi: 1
Geografia, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Wypisz nazwy ....
Wypisz nazwy wszystkich osmiotysi?cznikw oraz rok i nazwiska polakw ktrzy je zdobyli !! Na jutro pliska :)


klaudia5961, 2012-11-13 14:39:51, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Prosz? to na jutro :)
a) Oznacz na rysunku r?nymi kolorami (szrafami) strefy o?wietlenia Ziemi. Wpisz w odpowiednie


kajaak, 2012-10-09 22:37:07, odpowiedzi: 2
Geografia, Gimnazjum
GEOGRAFIA PLANETA NOWA 2
Prosz? kto ma uzupe?nione ?wiczenia z dzia?u Europy plis pom?cie.


daria85, 2012-10-05 14:09:21, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Pomó?cie!!! PLISS
W Pretorii (RPA) jest godzina 15:20. Ktra godzina jest wtedy w Warszawie?


ana1999, 2012-09-30 15:07:22, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Pomó?cie mi na jutro
Odleg?o?c na mapie pomi?dzy Raczkami a Wieliczkami mierzona w lini prostej wynosi 2,8cm. Oblicz skal? mapy , na ktre


ana1999, 2012-09-30 15:03:15, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Geografia
Podkre?l prawid?ow? informacj? w poni?szym zdaniu. : Trasa wiod?ca z Augustowa do miejscowo?ci Rynie przez


dorotka12, 2012-09-17 15:57:22, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Poomoocyy !! Wa?ne ! na juutroo !!
Oblicz odleg?o?? mi?dzy Krakowem ( 50 N , 20 E ) a miejscowo?ci? x ( 55 N , 20 E ) Na mapie w skali 1 : 500 000


Cinexki, 2012-09-09 11:25:35, odpowiedzi: 1
Geografia, Gimnazjum
GEOGRAFIA NA JUTRO !!
OBLICZ ILE WYNOSI R?NICA CZASU MIEJSCOWEGO W POLSCE. PODAJE INFORMACJE Z LEKCJI : N-PRZYLADEK ROZEWI


xantie666, 2012-04-02 16:33:55, odpowiedzi: 1
Geografia, Gimnazjum
PIlne:Kraje europy pó?nocnej i kraje alpejskie Planeta nowa 2.
Prosz? o zrobienie ?wicze? planeta nowa 2 od strony 73 do 80.


klausia97, 2012-03-21 17:35:38, odpowiedzi: 1
Geografia, Gimnazjum
Geografia
Jaki byscie polecili mi osrodek narciarski w Alpach


paula272, 2012-03-13 16:38:38, odpowiedzi: 2
Geografia, Gimnazjum
Geografia
Formacje ro?linne w Ameryce P?nonej ;)


domi199615, 2012-03-07 21:17:11, odpowiedzi: 0
Geografia, Gimnazjum
Geografia ; /
W sudetach, na powierzchni, wyst?puj? zarwno ska?y prekambryjskie, jak i neoge?skie. S? to m.in.: ..... , ..... , ..