przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
malina1907, 2016-04-21 20:37:55, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
PoooooMocy Historia!!!!!
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszka I. Przedstaw relacje opisujace wyglad zajecia mi


malina1907, 2016-04-21 20:30:43, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszk


nenka99, 2015-03-15 15:21:30, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia-w kilku zdaniach
Jeden dzie? w Konstantynopolu.


myszka11, 2014-12-21 11:09:47, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Napisz co to jest sejmik ..
Co to jets sejmik o raz jakie zobowi?zanie jagie??y nie by?o zapisane w Krewie??


xenna, 2014-12-17 19:06:38, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Cechy monarchii parlamentarnej
Prosz? o wskazanie 5 cech monarchii parlamentarnej


xenna, 2014-12-16 16:11:32, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Problem moralny
Co s?dzisz o zbombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki?


rafiziom12, 2014-04-27 18:26:30, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
?ladami przesz?o?ci 1
?wiczenia od Bizancjum do Najazdy Normanw :D


naataa, 2013-10-19 21:16:26, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Historia - klasa 2 gim zad 4 str 62
Przeanalizuj map? Rzeczypospolitej Obojga Narodw w 1582r.i wymie? obszary,ktre zosta?y przyznane pa?stwu


lidzia7418, 2012-12-05 17:17:55, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Historia
1. Opisz zwi?zek mi?dzy warunkami geograficznymi Grecji i Wielk? Kolonizacj?. 2. Opisz zwi?zek mi?dzy warunka


kaczorek223, 2012-10-30 17:00:01, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Historia
Jakie rodzaje pieczywa wiaza sie z tradycja zydowska (minimum 3) Dam naj Z g


anna199989, 2012-10-06 11:25:58, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Od powstania cz?owieka do rewolucji neolitycznej
zadanie 3 wyja?nij poj?cia hominidy pi??ciak megality


juza13_13, 2012-09-20 15:39:46, odpowiedzi: 2
Historia, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Historia - stany zjednoczone ameryki
13. Kto, kiedy i po co uchwali? konstytucj? Stanw Zjednoczonych? 14. Wyja?nij, jak zorganizowa?a ona w?adz?


juza13_13, 2012-09-07 23:15:10, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Oswiecenie
Na podstawie ponizszego tekstu odpowiedz na pytanie: 1)Przedstaw pogl?dy oswieceniowebna miejsce cz?owieka w


sylwuuska, 2012-06-11 18:17:47, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Zasady i instrukcja gry planszowej
POMOCY!!! Napiszcie mi prosze zasady i instrukcj? gry gdzie pola pomara?czowe to pytania z dat z ok


paulina26443, 2012-05-26 19:33:37, odpowiedzi: 2
Historia, Gimnazjum
Historia-powst.listopadowe
1. Powstanie Listopadowe i jego skutki. 2. Powstanie Styczniowe i jego skutki. (kiedy, kto rozpocz??,


8paulaaa8, 2012-05-07 17:27:37, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Sprawdzan ?ci?gn??!!! Pomó?cie!!!!!
?ci?gnijcie mi z netu sprawdzien z historii....!! Podajcie link... Czy tam co? .... Potrzebne... Mi jest bo b?d? mie?


agata98mloda, 2012-04-08 19:21:26, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Histora - notatka
napisz notatk? tak? na 3/4 str. a4 o osi?gni?ciach Rzymian . Szyyyyybkooo prsz? !! ahaa i prosi?abym nie ?ci?ga? z in


Anna11, 2012-03-28 20:36:40, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Hista!
Scharakteryzuj i oce? rz?dy jakobinw.Uzasadnij swoj? opini? Na dzi?!!


izabela3308, 2012-03-20 17:20:03, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Wynalazcy
Dpisz wynalazcw: a) ,,lataj?ce cz?enko" b) maszyna ps?dzalnicza o nap?dzie wodnym c) mechan


JaboL48, 2012-03-14 16:12:12, odpowiedzi: 2
Historia, Gimnazjum
Pomocy..!
Dlaczego panstwo polskie upad?o za panowania Mieszka II?


Anna12, 2012-03-01 18:10:53, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Historia !!!!!!
Podobie?stwa i r?nice mi?dzy epok? odrodzenia a o?wietlenia prosze o szybk? odp Dzi?ki ;**


zeeelkoowo, 2012-02-26 19:39:47, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia - Dzia? : ?wiat i Polacy w II polowie XIX wieku
Porwnaj sytuacj? gospodarcz? ziem polskich pod zaborami w II po?owie XIX wieku.Sprbuj na jej podstawie sformu?owa?


grucha1998, 2012-02-22 17:46:53, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Historia - feudalizm
Jakie zalety i wady mia? feudalizm?


kama2585, 2012-02-11 13:29:46, odpowiedzi: 0
Historia, Gimnazjum
Kultura baroku w Europie.?ycie religijne i kultura baroku w Polsce
1.kierunki refleksji nad zyciem i cz?owiekiem 2.cechy urbanistyki architektury i


Kashime, 2012-02-07 21:47:38, odpowiedzi: 1
Historia, Gimnazjum
Twórcy renesansu i jego cechy
Opisz twrcw renesansu i podaj cechy renesansu. Z gry dzi?kuj? :)