przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
cukierek1234, 2016-03-21 19:10:53, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Zestaw zadań
INFORMACJE DO ZADAŃ 1 I 2 w sklepiku szkolnym sprzedawany jest sok w kartoniku o wymiarach 8cm 5cm 10cm


papiak1221, 2015-10-09 15:24:09, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Matematyka Praca Domowa
Zad 7/36 c)606*5=600*5+6*5=3000+30=3030 d)4040*5=4000*5+40*5=20000+200=20200 Zad 9/36


xpyska_69, 2015-06-01 23:27:27, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Liczby wymierne dodatnie
1.Oblicz: XLIV=4321+2143+1234+3412=1/3+3/7=2 i 1/3 * 1 i 1/2= 2.Napisz 2 dzielniki


bartolini, 2015-02-22 17:22:11, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Matematyka
Je?eli w liczbie 3 cyfrowej przedstawimy cyfry dziesi?tek i jedno?ci to otrzymana liczba zwi?kszy si? o 36.je?e


asqiu_14, 2015-02-05 16:50:40, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Prosze bardzo pilne! ♥♥
a) 9x\'\'-3x+1-6x\'\'-5x\'\'-3-6+2x-x\'\'= b)4-2x-3x\'\'-5x\'\'+2x-3-5+x+4x\'\'= c) -2x\'\'\'-8x-4+2x


olaa3452, 2015-01-07 20:57:12, odpowiedzi: 2
Matematyka, Gimnazjum
Procenty
3% liczby 8 to ?


mako, 2014-12-02 15:30:58, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Pomocy
pomocy musze zadanie z podr?cznika z mamtematyka z plusem przyk?ady c i d z zadania 7 ze strony 87 i zadanie 8 i 9 ze


werbena, 2014-11-26 22:24:02, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Wzory skróconego mno?enia
(-0,6x^-2n+7 * y^6n-5 - 3/5x^4n-9 * y^-2n+5)^2 = ? Umie kto? rozwi?za?? Pomo?e?


natunia89, 2014-10-17 19:45:34, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
W?asno?ci figur p?askich - symetralna odcinka
Dane s? odcinki o d?ugo?ciach a,b,c,d.Skonstruuj odcinek,ktrego d?ugo?? jest ?redni? arytmetyczn? d?ugo?ci danych od


Marcelqful, 2014-10-05 17:07:41, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Pomocy to na jutro !
Zd.1Funkcja jest okre?lona za pomoc? poni?szej tabeli. Oce? prawdziwo?? zda?. x: -5, -3, 0, 2y:


kasia2507, 2014-09-23 20:16:26, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Zeszyt ?wicze? klasa 3 gim cz??? 1
Lekcja 10 z dziw?u podobie?stwa trjk?tw


nataliag01, 2014-09-17 18:22:39, odpowiedzi: 2
Matematyka, Gimnazjum
Porównywanie liczb
Prosz? dajcie mi jakie? przyk?ady o porwnywaniu liczb wymiernych


juza13_13, 2014-06-07 21:37:21, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Liczby wymierne nie ujemnie cz.2
1. Oblicz warto?ci wyra?en artymetycznych. a) 12-4*2+6:3-4+3-2*2= b) 4 i 5/9 - 1 i 1


juza13_13, 2014-06-06 21:30:51, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Liczby wimierne nieujemnie :) dam naj <3
1. Zapisz w systemie rzymskim liczby. a) 52


dominika200, 2014-03-30 10:07:01, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Matematyka - Wyra?enia Algebraiczne
1) Je?eli n jest dowoln? licz? naturaln?, to liczb?, ktra w wyniku dzielenia przez 11 daje reszt? 3, mo?na prz


Andzia1504, 2013-10-10 13:48:12, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
W jakiej kolejno?ci wykonywa? dzia?ania na liczbach wymiernych
(-0,75) do pot?gi 2 * 3,2+ 7/16 *3,2= 0,4/0,12-(8/24)do pot?gi 3 : (7/21) do pot?gi 2= (-0,75)do pot?


renia500, 2013-09-24 11:37:40, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Geometria
Wkwadrat o wymiarach 15*15 wpisz o?miok?t, czy ktos mo?e mi to narysowac w rzeczywistych wymiarach?


kamila126, 2013-09-17 19:04:50, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Ups
znajd?przybli?enie liczb; 123, 136 ,115 z dok?adno?ci? do rz?du dziesi?tek. prosz to pilne


natalia200, 2013-09-17 16:54:53, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Seje zplusem
Martawyjeha?ana wakacje 27czerwca i wrci?15 lipca. ile nocy sp?dzi?apoza domem


widor15, 2013-09-10 16:07:51, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Liczby odwrotne
podaj liczby odwrotne do: 2,6;5i jedna siodma;-0,03;4,1;- dziesiec trzydziestych siodmych;-10 calych i dwie trzecie;0


kursko13, 2013-09-05 17:19:20, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Zadanie rozwiązane! Oblicz sposobem PISEMNYM !
9081 RAZY 7 = 125 RAZY 25 = 6395 : 5 =


slipknot, 2013-09-04 17:11:37, odpowiedzi: 0
Matematyka, Gimnazjum
Matematyka-rozwi?? uk?ad równa?
Chodzi o to ?eby ka?de rwnanie rozwi?za? metod? podstawiania i metod? przeciwnych wsp?czynnikw


EwelinaAnnaN, 2013-05-14 20:29:02, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Matematyka-wielok?ty i okr?gi
Ile ma promie? okr?gu opisanego na trjk?cie rwnobocznym o boku d?. 6 cm ? Bardzo bym prosi?a o wyt?umaczenie bo to


Pyska1709, 2013-04-21 12:59:28, odpowiedzi: 1
Matematyka, Gimnazjum
Ko?o itd.
Mam tu kilka zada? na pi?tek: 1. Oblicz a) d?ugo?c okregu o ?rednicy 6 cmb) pole ko?a o promien


angelika1230, 2013-03-04 18:13:28, odpowiedzi: 2
Matematyka, Gimnazjum
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
a) 4x - (x+6) + 4 dla x = jedna trzecia w ulamku, b) (x do kwadratu + 1) - (x do kwadratu - 2) + 10 dla x =2,