przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
markuss, 2015-01-18 15:08:32, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Omów krótko:
Funkcje i definicje prawa Podzia? prawa Hierarchia aktw prawnych


gosia15, 2015-01-07 11:39:29, odpowiedzi: 2
WOS, Szkoła podstawowa
Kim jest Wojciech Cejrowski ?
Napisz krtk? notatke na jego temat. Dzi?kuj? za pomoc. Lubice go ?


gosia15, 2015-01-07 11:06:31, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Napisz w jaki sposób dzia?a WO?P
Jak dzia?a WO?P? Na co zbierane sa pieni?dze? Co o tym s?dzisz?


markuss, 2015-01-06 10:46:10, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Or?dzie- co to jest, kto to wyglasza i kiedy
Or?dzie- co to jest, kto to wyglasza i kiedy ??Macie jakies pomys?y


xenna, 2014-12-19 19:42:40, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Sytuacja materialna lekarzy
Co trzeba mie? aby zosta? lekarzem? czy to si? op?aca?


xenna, 2014-12-19 17:53:33, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Uzupe?nij luki
Uzpupe?ni jzdanie : Ka?dy obywatel polski ma swoje .... i ........ . S? one zapisane w ........ .


xenna, 2014-12-19 17:27:01, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Prawa dziecka pierwszy raz
Gdzie pierwszy raz zosta?y zapisane prawa dziecka? W ktrym roku?


myszka11, 2014-12-19 11:44:36, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
?wi?to demokracji
wie kto? co to za powiedzenie? pierwsze s?ysze mam w krzy?wce


myszka11, 2014-12-19 11:31:16, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Co to jest trójpodzia? w?adzy
Trjpodzia? w?adzy , co wchdozi w jego sk?ad??


myszka11, 2014-12-19 11:25:26, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Dokument Rzeczpospolitej
Jak ijets najwa?neiejszy dokument wnaszym kraji ?? co zawiera?


myszka11, 2014-12-18 14:35:20, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Co to jest nowelizacja
Co to nowelizacja, i inkorporacja? czy to to samo?


xenna, 2014-12-17 10:08:49, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Flash MOB - zasady
Ktos wie co? o flash mobie? napiszcie mi kilka zasad


myszka11, 2014-12-17 10:06:39, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Happening Polityczny i prowokacyjny wyg?up
Czym s? te wyra?enia ? nie mam pojecia gdzie szuka?


xenna, 2014-12-15 10:52:26, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Rz?d stanowy a rz?d federalny
Podaj jakie ro?nice wyst?puja pomiezy rz?dem stanowym a rz?dem federalnym. krtko i na temat.


myszka11, 2014-12-14 21:29:11, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Informacje na temat harcerstwa
Prosz? o pomoc w uzupe?nianiu informacji na temat harcerstwa : 1.Data pierwszegio obozu 2.Za?o?yciel


pulina122, 2011-12-10 13:38:14, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
WOS- pytania z zycia codziennego
Bardzo prosze jest mi naprawde potrzebne ;) 1.Czy to zaleta czzy wada ze Poacy rznia sie miedzy soba i dlacz


cziikiita, 2011-05-30 13:29:59, odpowiedzi: 13
WOS, Szkoła podstawowa
Wos-wychowanie
czy w waszej szkole rozmawiacie o takich rzeczach jak


klaudia9132, 2010-01-01 18:44:55, odpowiedzi: 14
WOS, Szkoła podstawowa
Zapomnia?am`
i tak mam do was pytanie gdzie i kiedy oraz o ,której godzinie urodzi? sie jan pawe? 2? kto zabi? jana paw?a 2


ppatryk430, 2009-12-29 15:55:22, odpowiedzi: 1
WOS, Szkoła podstawowa
Zadanie rozwiązane! Znaczenie pieniadza
Ad2. ?RODEK P?ATNICZY ktory uzywamy na codzien Pieni?dz jest równie? wykorzystywany jako ?rodek p?atniczy &nda


Annn00, 2009-05-14 20:47:08, odpowiedzi: 3
WOS, Szkoła podstawowa
Zadanie rozwiązane! Pieniadz;p
wymien i schrakteryzuj funkcje pieniadza...