przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
gosia15, 2015-01-28 12:11:17, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii : Czy ka?dy rodzaj ska? ulega krasowieniu ? Czy


markuss, 2015-01-28 11:55:37, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
ODKRYCIA XV I VI WIEKU
Podaj jakie by?y przyczyny odkry? Co spowodowa?o ch?? odkrywania Jacy byli najwi?ksi odkrwycy


markuss, 2015-01-27 15:41:17, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Rze?by formy krasowej wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych
Formy krasowe wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych.. Macie jakies przyk??dy ??


gosia15, 2015-01-27 15:34:51, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Potrzebne mi s? informacje o Roztocza?skim Parku Narodowym
Roztocza?ski PN-potrzebne pilnie otrzebne mi info o nim :)


markuss, 2015-01-27 15:30:00, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Jak si? nazywa inaczej jaskinia krasowa w Krakowie
Wiecie moze jak nazywa sie jaskinia krasowa u podn?a Wawelu w Krakowie??


markuss, 2015-01-26 14:37:43, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Po?o?enie Sudetów.
Po?o?enie Sudetw. JAki jets najwyzszy szczyt??


markuss, 2015-01-26 14:28:30, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Wyja?nij poj?cia
Wyja?nij takie poj?cia z geografii : skala, plan, legenda


markuss, 2015-01-26 14:03:38, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Wymie? jakie obiekty w Warszawie
Wymie? jakie obiekty w Warszawie s? zwiazane z tymi dziedzinami : sport, nauka, historia, sztuka


markuss, 2015-01-26 13:58:26, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Pytania z geografii
Jak nazywa sie najm?odsze miasto wchodz?ce w sk??d Trjmiasta? Co to jest tankowiec?


gosia15, 2015-01-22 11:25:09, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Podaj przyk?ady GEOGRAFIA
Potrzebne mi s? przyk?ady : wsyp, p?wyspw i cie?nin Polskich. HELP Me


markuss, 2015-01-22 11:06:34, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Opisz jedno miasto po?o?one na wy?ynie lubelskiej *geografia'
Prosz?, opiszcie mi jedno miasto ktre mie?ci si? na wy?ynie lubelskiej..ehh ja tam nie mieszkam. ( chodzi o opis geo


markuss, 2015-01-22 10:54:46, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Jak rozumiesz powiedzenie " ró?a wiatrów"
Jak rozumiesz powiedzenie " r?a wiatrw" ? Dlaczego jest porwnanie do r?y..


markuss, 2015-01-22 09:42:44, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Chronione zwierz?ta i ro?liny
Wymie? przyk?ady zwierz?t oraz ro?lin ktre sa chronione w Polsce. Po kilka przyk?adw mo?e by?


markuss, 2015-01-21 10:18:54, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Wykorzystanie ropy naftowej i gazu ziemnego
Wykorzystanie ropy naftowej i w?giel brunatny. Znacie jakie? ?


gosia15, 2015-01-21 10:00:55, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Mapa jest wykonana w skali 1:8000000
Mapa jest wykonana w skali 1:8000000 a odleg?o?c na mapie mi?dzy dwoma miastami wynosi 8 cm. Odpowiedz, ile to jest


markuss, 2015-01-21 09:45:59, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Mam napisa? krzy?ówk? o wy?ynach.
Potrzebuje pytan do tych hase?: Roztoczanski PN Ojcowksi PN Dolina pr?dnika ?l?ska


markuss, 2015-01-20 12:07:51, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Cechy podró?nika
Napisz jakie cechy wed?ug ciebie powinien mie? osoba ktra zamierza du?o podr?owac.


markuss, 2015-01-20 12:00:52, odpowiedzi: 2
Geografia, Szkoła podstawowa
Mam 2 pytania z geografii, HELP
1. Czym jest wywierzysko ? 2.Czym jest krasowienie?


gosia15, 2015-01-20 11:59:13, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Opisz po?o?enie Polski.
Opisz po?o?enie Polski. Napisz jaki jest nasz najwi?kszy s?siad. NApisz jakie mamy najwi?ksze miasto


gosia15, 2015-01-20 11:39:15, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Jak pozyskiwane jest drewno z lasu ?
Jakimi sposobami pozyskiwane jest drzewo z lasu ??? POMOCYY


gosia15, 2015-01-20 11:35:36, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Mapa jest wykonana w skali 1 : 750 000
Je?eli na mapie odleg?o?? od punktu a do B wynosi 5 cm, to ile w rzeczywsito?ci wynosi ten odcinek??


markuss, 2015-01-20 10:24:08, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Ile ludzi zamieszkuje Francj??
Prosz? o dok?adny wynik ile lduzi zamieszkuje Francj?!


markuss, 2015-01-20 09:50:05, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Wyobra? sobie ze wybierasz si? w podró? morska.
Co wzi???bys na tak? podr?, zaproponuj jak?? tras?.


markuss, 2015-01-19 10:16:46, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Podaj przyk?ad ro?linno?ci, zwierz?t w Amazoni
Podaj przyk?ad ro?linno?ci, zwierz?t w Amazoni. Bardzo prosz? o pomoc.


markuss, 2015-01-19 10:14:20, odpowiedzi: 1
Geografia, Szkoła podstawowa
Niektóre kana?y maj? funkcj? m.....
Niektre kana?y maj? funkcj? m..... . NApisz jaka to funkcja i co oznacza,