przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
weronika123, 2015-09-02 18:54:20, odpowiedzi: 0
Biologia, Szkoła podstawowa
Czym jest Wszechświat ?
dlaczego ludzie badają kosmos  podaj dwie przyczyny - -


gosia15, 2015-01-28 12:17:31, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Czy mózg jest najwa?niejszym organem cz?owieka?
Czy mzg jest najwa?niejszym organem cz?owieka? je?li tak to dlaczego.


markuss, 2015-01-28 12:04:17, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk??
jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk?? Chodzi zrecz jasna o jaskini?.


markuss, 2015-01-27 21:33:14, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby liczne??
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby liczne?? Wyja?nijcie mi to ...


markuss, 2015-01-27 15:42:57, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie. NAdaj tytu? swojej wypowiedzi


markuss, 2015-01-27 11:11:25, odpowiedzi: 2
Biologia, Szkoła podstawowa
Odpowiedz na pytania o rozmna?aniu
1.Co to jest zap?odnienie? 2.Czemu dziecko po urodzeniu p??cze. 3.Co si? dzieje gdy do komrki jajowe


markuss, 2015-01-26 15:22:53, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego: Co wytwarza ???? Co REGULUJE POZIOM CUKRU we kr


gosia15, 2015-01-26 15:11:41, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania?
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania? Podaj w punktach ..


markuss, 2015-01-26 14:01:37, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Ptaki chronione w Polsce
JAkie znasz nazwy ptakw ktre s? chronione w naszym kraju? Podaj przyk?ady.


markuss, 2015-01-22 11:48:30, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych. W jaki sposb pozytywnie wp?ywaj? na ludzi i ?rodowisko ?


gosia15, 2015-01-22 11:21:05, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Czym charakteryzuj? si? pierwotniaki ??
Jakie cechy charakterystyczne maj? pierwotniaki? Prosz? wymieni? w punktach


gosia15, 2015-01-22 10:50:49, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Jakie grupy posi?ków sk?adaj? si? na
Jakie grupy posi?kw sk?adaj? si? na zdrowe ?niadanie obiad oraz kolacj?. Podaj przyk?ady


markuss, 2015-01-21 09:40:26, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Jak dba? o z?by - napisz zasady
Potzrebne mi zasady na temat tego jak dbac o z?by ! Dajcie mi jakie? pomys?y


markuss, 2015-01-20 12:02:25, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
W jaki sposób mo?emy dba? o uk?ad oddechowy?
W jaki sposb mo?emy dba? o uk?ad oddechowy? TAkie zadanko na biologie, potrzebne mi pomys?y..


gosia15, 2015-01-20 11:46:22, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Jak ty mo?esz dba? o ?rodowisko i przyrod?
W jaki sposb dbasz o ?rodowisko na codzie??? Czy troszczysz sie o nie??


markuss, 2015-01-20 11:44:48, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Krzy?ówka Z BILOGII
Mam napisa? pytania do podanych hase?!! trzustka, siekacze, w?troba, prze?yk, trzonowe


gosia15, 2015-01-19 09:58:19, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Krzy?ówka z biologii
Pom?ccie mi u?o?yc pytania do tych hase?... zakazenie objaw bakteria temperatura


markuss, 2015-01-19 08:13:13, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Napisz, czego nie wolno robi? w zoo.
Napisz, czego nigdy nie mo?na robic na wycieczce w zoo. POmOCY


markuss, 2015-01-19 08:11:30, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Zdrowe ?niadanie
Podaj przyk?ady zdrowego ?niadania. Jakie zalety ma zdrowe ?niadanie.


gosia15, 2015-01-18 15:09:36, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Komórka zwierz?ca
Potrzeby mi opis komrki zwietz?cej. Macie jaki???


gosia15, 2015-01-17 17:16:53, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Czym jest symbioza? BIOLOGIA
Pytanko z biologi, co to jest symbioza? Podaj na przykladzie.


gosia15, 2015-01-16 07:49:23, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Opis nietoperza
Wiecie jak wygl?da nietoperz? Potrzebuj? krtki opis.. Pom?cie prosz?


markuss, 2015-01-15 17:24:32, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Dlaczego ludzie zabieraj? w góry czekolad???
Dlaczego ludzie zabieraj? w gry czekolad??? Znacie jekis powd?


gosia15, 2015-01-15 17:23:05, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi??
jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi?? S?ona czy S?odka??


gosia15, 2015-01-15 17:19:11, odpowiedzi: 1
Biologia, Szkoła podstawowa
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komórkowego?
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komrkowego?Pomocy.