przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
markuss, 2015-01-20 11:54:57, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Podaj ?ród?a ?wiat?a
Podaj ?rd?a ?wiat?a oraz przdmioty ktre odbijaj? ?wiat?o. Chodzi o Twoje najbli?sze otoczenie.


gosia15, 2015-01-20 11:51:16, odpowiedzi: 2
Fizyka, Szkoła podstawowa
Potrzebuj? opis Miko?aja Kopernika
Potrzebuj? opis Miko?aja Kopernika, czy mo?e go mi kto? podes?a??


gosia15, 2015-01-17 17:18:39, odpowiedzi: 2
Fizyka, Szkoła podstawowa
Z jak? pr?dko?ci? jedzie samochód
Z jak? pr?dko?ci? jedzie samochd, ktry w ci?gu 2 godzin przejecha? 200 km ?


gosia15, 2015-01-14 10:58:37, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Jak obliczy? odleg?o?? burzy
Je?eli od b?ysku do grzmotu min??o 16 sekund, to w jakiej odleg?o??i znajduje si? burza?


gosia15, 2015-01-12 15:16:57, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Podaj przyk?ady ?róde? d?wi?ku !
Podaj przyk?ady ?rde? d?wi?ku ! Co np mo?e by??


gosia15, 2015-01-12 13:20:23, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Zadania z fizyki dotycz?ce do?wiadczenia z jajkiem
Zadania z fizyki dotycz?ce do?wiadczenia z jajkiem. Prosz? o rzetelne odpwiedzi. Czy ugotowane na twardo jajo


markuss, 2015-01-07 14:21:48, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Rozszerzalno?? temperaturowa cia?
Rozszerzalno?? temperaturowa cia? . Wyt?umaczcie mi to na ch?opski rozum, pliska..


gosia15, 2015-01-05 14:52:55, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Podaj przyk?ady zmian skupienia wody
Podaj kilka przyklad jak woda zmienia swoj stan skupienia. Pilne


myszka11, 2014-12-21 10:40:19, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Jak Kolor powstanie gdy
Co powstanie gdy zmieszamy takie kloory jak??ty i niebieski oraz czerwony i fioletowy


xenna, 2014-12-17 09:26:49, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Co to jest uk?ad okresowy
Jak jest zbudowany Uk?ad okresowy? pomocyy


myszka11, 2014-12-15 13:08:38, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Archimedes i korona
Ktre ze stwierdzen dotyczacych spsobu wyznaczania objetosci korony zaproponowanego przez Archimedesa jest prawidlowe


xenna, 2014-12-15 13:06:38, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Archimedes i korona
Ktre ze stwierdzen dotyczacych spsobu wyznaczania objetosci korony zaproponowanego przez Archimedesa jest prawidlowe


xenna, 2014-12-14 21:09:40, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Co to jest elektromagnes
Wyja?nij znaczenie poj?cia elektromagnes.


sylwex112, 2011-11-21 21:10:14, odpowiedzi: 2
Fizyka, Szkoła podstawowa
Zadanie rozwiązane! Przyroda
gleby polski np.czarnoziemy lessy itd. nie rozumiem i nie umiem a jutro mam sprawdzian p.s. zakres klasy pi?tej sp


Evel, 2011-10-22 18:04:19, odpowiedzi: 2
Fizyka, Szkoła podstawowa
Pole magnetyczne Ziemi
1. uzupe?nij. .......... .............. to przestrze?, w ktrej wyst?puj? oddzia?ywania magnetyczne. Linie, w


Laucia, 2011-09-13 18:38:20, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Planeta Uran
Dwa-trzy zdania o planecie Urankk


Jurczuk_11, 2011-07-13 23:05:21, odpowiedzi: 9
Fizyka, Szkoła podstawowa
Najlepszy pi?karz ?wiata
Kto jest najlepszym pi?karzem ?wiata?!!


NattuSSa, 2011-05-06 20:10:08, odpowiedzi: 1
Fizyka, Szkoła podstawowa
Przyroda-cz?steczki
1. w ktrym stanie skupienia r?nica mi?dzy obi?to?ci? cia?a a sum? obi?to??i jego cz?steczek jest najwi?ksza a w kt


dziobak274, 2011-04-06 16:35:33, odpowiedzi: 5
Fizyka, Szkoła podstawowa
Zupa
Mama gotuje ros? w 2 garnkach. Wpierwszym garnku oso?ila zup?, a w drugim ni. W ktrym garnku szybciej ugutuje si? r


LadyCool, 2010-09-27 20:45:56, odpowiedzi: 4
Fizyka, Szkoła podstawowa
Szko?a
napiszcie mi opis dzisiejszego dnia i ?eby zawera? ?e by?am na ognisku


sylwia17, 2010-03-25 15:02:18, odpowiedzi: 4
Fizyka, Szkoła podstawowa
Zadanie rozwiązane! Na jutro. ratunku
Trzej koledzy Adam, Tomek i Pawe? podczas ferii zimowych byli 15 razy na basenie. Adam wykupi? bilety 8 razy dla ca?e


BettON, 2010-03-05 08:16:03, odpowiedzi: 0
Fizyka, Szkoła podstawowa
Zadanie rozwiązane! Pomocy
Jaki b?dzie ci??ar ktre wa?y 660 kg cia?a na ksi??ycu?


Dane19, 2009-10-04 20:46:32, odpowiedzi: 2
Fizyka, Szkoła podstawowa
Fizyka- PILNE
Oblicz obj?to?ci zbiórnik (naczyna) w którym mo?na przechodnie 1600 kg benzyny?