przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
Ariana11, 2016-05-11 20:45:14, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła podstawowa
Zakony
Wypisze w kolejnosci pojawienia sie na naszych terenach (czestochowy) zakonów.


kajaxd, 2016-04-13 19:26:44, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Podaj datę
Podaj datę: 1. Przystąpienie USA do wojny: 2. Kapitulacji Japonii: 3. Zakończenie II wojny


kikamika204, 2016-02-18 17:46:41, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła podstawowa
Ułuż w kolejności hronologicznej władców
kazimierz jagielończyk,bolesław krzywousty,władys łokietek,przemysł 2,władysław łokietek,kazimierz wielki


misha123, 2016-01-06 13:40:06, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła podstawowa


maja890, 2015-12-06 13:36:45, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła podstawowa
Kościół ⛪ w Charupi Wielkiej
wiadomości o kościele w Charupi Wielkiej


domino2004, 2015-11-18 17:47:41, odpowiedzi: 0
Historia, Szkoła podstawowa
Omg
wytłumacz czym były średniowieczne cechy i jaką pełniły funkcję


markuss, 2015-01-27 15:44:39, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Czym si? ró?ni lagier od ?agra??
POMOCY!! na histori?..Czym si? r?ni lagier od ?agra??


gosia15, 2015-01-27 14:53:42, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Na czym polega?a autonomia Galicji ?
Na czym polega?a autonomia Galicji ? Pamietacie z historii ??


gosia15, 2015-01-27 14:37:16, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Dlaczego herb Polski to Orze? bia?y w Koronie?
Dlaczego herb Polski to Orze? bia?y w Koronie? Ja nie mam poj?cia..


gosia15, 2015-01-27 11:09:01, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Pierwsza szko?a kiedy powsta?a??
Wiecie mo?e kiedy powsta?a pierwsza szko??? I gdzie?


gosia15, 2015-01-26 14:31:58, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Europa z mitologii
Kto i gdzie porwa? Europ? ? Prosz? odpowiedzcie mi na to pytanie z mitologii


gosia15, 2015-01-26 13:55:34, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Czym jest ?redniowiecze??
Czym jest ?redniowiecze?? Potzrebne mi tez cechy charakterystyczne


gosia15, 2015-01-22 11:01:18, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Podaj jakie zadania mia?y sejmiki ziemskie oraz sejm walny
Podaj jakie zadania mia?y sejmiki ziemskie oraz sejm walny. Potrzebuj? na histori?..


gosia15, 2015-01-22 10:56:16, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Co wiesz o pierwszych ludziach??
Gdzie mieszkali pierwsi ludzie? JAk sobie roadzili : chodzi o to jak robili narz?dzia.


markuss, 2015-01-22 09:37:13, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Wymie? zabytki Krakowa
Wymie? zciekawe zabytki Krakowa. Czy warto zwiedzi? to miasto ?


markuss, 2015-01-22 09:00:06, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Szko?a filozofów
Czy wiesz czym zajmwoali sie uczniowie w szkole filozofw?? POMOCY


markuss, 2015-01-21 20:07:12, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Jaka epoka historyczna trwa?a najd?u?ej??
Czy wiesz mo?e jaka epoka hidtoryczna trwa?a najd?u?ej ??


markuss, 2015-01-21 10:10:39, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Najs?ynniejszy rycerz z Bitwy Pod Grunwaldem.
najs?ynniejszy rycerz z Bitwy Pod Grunwaldem - wiecie kto nim by???


gosia15, 2015-01-21 09:56:03, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Okre?l czy zdania s? prawdziwe czy fa?szywe.
Okre?l czy zdania dotycz?ce prehistorii s? prawdziwe czy fa?szywe.


markuss, 2015-01-21 09:47:39, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Zmiany cz?owieka po tym kiedy pozna? on ogien
Zmiany cz?owieka po tym kiedy pozna? on ogien. Co zmieni?o sie w zyciu cz?owieka pierwotnego?


gosia15, 2015-01-21 09:38:30, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Przedstaw dokonania Kazimierza wielkiego dla Polski
Przedstaw dokonania Kazimierza wielkiego dla Polski. Potrzebne mi troche przyk??d..


markuss, 2015-01-20 12:06:04, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Odpowiedz na pytania dotycz?ce Kazimierza Wielkiego
1.Jaki uniwersytet zosta? za?o?ony przez Kazimierza Wielkiego ? 2.Czy jednolite prawo zosta?o wprowadzone prz


markuss, 2015-01-20 11:42:13, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Napisz kogo dotycz? poszczególne okresalenia
Mitologia grecka, okre?li? kogo dotycz? te wyra?enia. *troszczy?a sie o kobiety *absoultna w??dza nad


gosia15, 2015-01-20 10:13:41, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Na czym polega? negatywny wp?yw wolnej elekcji na sytuacj? w Polsce?
Na czym polega? negatywny wp?yw wolnej elekcji na sytuacj? w Polsce? Wiecie to??


gosia15, 2015-01-20 10:12:00, odpowiedzi: 1
Historia, Szkoła podstawowa
Negatywny wp?yw elekcji
Na czy, polega? negatywny wp?yw wolnej elekcji na sytuacj? w Polsce?