przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
karkub66, 2015-02-10 14:38:04, odpowiedzi: 0
Technika, Szkoła podstawowa
Rzuty prostok?tne
Narysuj na kartkach furmatu A4 rzuty prostok?tne pozczegulnych bry?. KARTA PRACY Z TECHNIKI RZUTY PRO


markuss, 2015-01-27 14:45:49, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Napisz bez jakiego wynalazku by?oby bardzo ci??ko przezy?
Napisz bez jakiego wynalazku by?oby bardzo ci??ko przezy?.Nie musz? byc to wsp?czesne wynalazki


markuss, 2015-01-27 14:32:03, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Jakie znasz gatunki papieru ??
Znacie jakies gatunki papieru ? ja pierwsze slysze o czym? takim! Mam poda? conajmniej 5


gosia15, 2015-01-22 10:58:49, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Jakie elementy wchdoz? w te uk?ady przy rowerze
Jakie elementy wchdoz? w te uk?ady przy rowerze: Uk?ad hamulcowyuk?ad jezdny


markuss, 2015-01-22 09:39:48, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Jakie sposoby ogrzewania domu s? Ci najbardziej znane.
Jakie sposoby ogrzewania domu s? Ci najbardziej znane. Porwnaj je pod wzgl?dem ekonomicznym.


gosia15, 2015-01-22 09:21:40, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Wynalazki z XIX wieku
Prosz? napiszcie mi 4 wynalazcw z XIX wieku wraz z ichwynalazkiem oraz jego zastosowaniem :P PROSZ?


markuss, 2015-01-18 15:02:51, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Napisz do czego to s?u?y
Przymiar kreskowy K?townik i Ekierka. Prosz? o pomoc


markuss, 2015-01-15 16:58:25, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Zastosowanie przyrz?dów
Jakie ejst zastosowanie szlifierki a jakie wyrzynarki ??


gosia15, 2015-01-15 16:20:52, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Po co materia? rozdrobniony na ma?e w?ókna ??czy si? z ró?nymi sub
Po co materia? rozdrobniony na ma?e w?kna ??czy si? z r?nymi substancjami?


markuss, 2015-01-13 13:28:11, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Najlepszy wynalazek wspó?czesno?ci
Najlepszy wynalazek wsp?czesno?ci jaki to jest wg Ciebie i dlaczego??


gosia15, 2015-01-12 14:07:05, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Parametry pralki
Na co zwraca si? uwag? kupuj?c pralk??? POMOCY!


markuss, 2015-01-08 10:53:50, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Klej do drewna
My?licie ?e mo?na ??czy? drewno i papier za pomoc? kleju do drewna??


markuss, 2015-01-07 11:25:56, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Warunki potrzebne by zda? na kart?
ZNACIE warunki jakie trzeba spe?nic aby zda? na kart? rowerow???


gosia15, 2015-01-07 11:25:01, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Warunki potrzebne by zda? na kart?
ZNACIE warunki potrzebne do tego aby zda? na kart? rowerow???


gosia15, 2015-01-06 10:30:11, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Korzystaj?c z internetu sprawd? kim by?..
KIm by? Jan Gutenberg? co wynalaz?? Czy by?a to istotna rzecz?


gosia15, 2015-01-06 10:15:11, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Wypisz przyrz?dy które mog? by? przydatne
Wypisz przyrz?dy ktre mog? by? przydatne do ci?cia lub mierzenia elementw z tworzyw sztucznych. POMOCY


markuss, 2015-01-05 15:27:58, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Na co nale?y zwraca? uwag?
Napisz na co nale?y zwraca? uwag? podczas wymijania pojazdw meijskich stoj?cych na przystankach?


markuss, 2015-01-05 15:02:16, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Wynalazki-pomagaj? czy szkodz??
Wynalazki-pomagaj? czy szkodz?? co ty uwazasz, podaj jasne argumentyy


myszka11, 2014-12-21 11:35:29, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Jaki wynalazek uwa?asz za prze?om
jak iwynalzaek b?d? prsty przedmiot uwazasz za prze?omn wszechczas2??


myszka11, 2014-12-20 19:46:26, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Fotokomórka i jej zastosowanie.
Napisz co to jets fotokomrka i jak mo?esz j? wykorzysta? w sporcie. :):)


xenna, 2014-12-18 11:22:55, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Czy manipulacja jest..
Manipulacja jest zabiegiem wykorzystywanym wreklamach?


myszka11, 2014-12-18 10:50:39, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Zadanie na technike
Z tworzyw sztucznych mam so? wymyslic. JAkis pzredmiot zrobic, poskeljac. Nie mam pomyslu co.


xenna, 2014-12-16 16:13:27, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Po co skrobia ziemniaczana
W jakim celu do produktw spo?ywczych dodawana jest skrobia ziemniaczana?


xenna, 2014-12-10 12:17:32, odpowiedzi: 1
Technika, Szkoła podstawowa
Najwa?niejsze informacjei na tabliczce znamionowej
Witam, jakie informacje zawarte na tabliczce znamionowej s? najwa?niejsze i dlaczego?


Macik, 2012-10-07 18:40:55, odpowiedzi: 0
Technika, Szkoła podstawowa
Zadanie rozwiązane! Prosz? pomó?cie na 2012-10-08 dam 6.
Zalety i wady w?kien naturalnych i sztucznych????prosz? na jutro?????