przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:
pattttti900, 2016-10-29 20:52:03, odpowiedzi: 0
J. angielski, Szkoła podstawowa


Misia123x, 2015-09-13 14:03:51, odpowiedzi: 0
J. angielski, Szkoła podstawowa
Lost And Found sterter B
2.Complete the sentences with the verbs in the past simple form


olaapola, 2015-04-23 22:48:37, odpowiedzi: 0
J. angielski, Szkoła podstawowa
Pomuszcie prosze
zad5 5,7 str 45 w cw"discover english proszez


gosia15, 2015-01-27 15:37:42, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
U?ó? pytania z tych wyrazów
Angielski- u?? pytania z tych wyrazw : Anna/wear/askirt Adam and Asia/ride/a bike You/go/go


gosia15, 2015-01-26 11:09:50, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Uzupe?nij zdania podanymi wyrazami
Uzupe?nij zdania w j?zyku angielskim, podanymi wyrazami ! I go to school ... bus. I went to the churc


markuss, 2015-01-22 11:43:12, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Zapisz podane daty po angielsku!
Zapisz po angielsku te daty.. a.18/7/1817b.5/4/1960c.15/8/1916


markuss, 2015-01-21 09:29:55, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Opisz swój typowy dzie? w kilku zdaniach po angielsku.
Opisz swj typowy dzie? w kilku zdaniach po angielsku. Co robisz rano, itp.


markuss, 2015-01-21 09:21:33, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Napisz po angielsku co b?dziesz robi? za 30 lat..
Mam na zadanie na angielsku napisa? o tym co b?d? robi? za 30 lat. Pomocy


markuss, 2015-01-20 09:47:57, odpowiedzi: 2
J. angielski, Szkoła podstawowa
Mam napisa? opis pokoju po angielsku.
Czy kto? mi pomorze w opisaniu pokoju w jezyku angielskim ?? Mo?ecie sobie wymy?lic


Justi123, 2015-01-19 14:51:57, odpowiedzi: 0
J. angielski, Szkoła podstawowa
Podró?
opisz jedn? z przygd z wiersza zofii beszczy?skiej, ktra zosta?a napisana w pierwszysch czterech zwrotkach !


gosia15, 2015-01-19 10:08:23, odpowiedzi: 2
J. angielski, Szkoła podstawowa
Przet?umacz nazwy przedmiotów szkolnych na j?zyk angielski
Przet?umacz nazwy przedmiotw szkolnych na j?zyk angielski: matematyka geografia historia


markuss, 2015-01-18 16:23:33, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Future simple a ?ycie za 100 lat
Napisz po angielsku w czasie future simple jak b?dzie wygl?da?o ?ycie za 100 lat.


markuss, 2015-01-18 16:04:16, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Podkre?l odpowiednie czasowniki j?zyk angielski.
You didn't wear / weren't wearing a cycle helmet when you arrived / wer


markuss, 2015-01-18 15:15:55, odpowiedzi: 2
J. angielski, Szkoła podstawowa
Co robi?e? w weekend?
Napisz po angielsku, o tym co robi?e? w weekend. Po angielsku! Kilka zdan


markuss, 2015-01-18 15:04:06, odpowiedzi: 2
J. angielski, Szkoła podstawowa
Prosz? przet?umaczy? tekst na j?zyk polski.
Przet?umacz na nasz j?zyk ojczysty : The school records all the lessons and makes them into podcasts.


markuss, 2015-01-17 14:12:11, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Jakie pytania o dom mo?esz zada? przyjacielowi po angielsku?
Podaj przyk?ady pyta? o dom, po angielsku. Prosz? o pomoc ludziska.


markuss, 2015-01-17 12:59:36, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Napisz zdania w formie skróconej.
Napisz zdania w formie skrconej. I have got friends. I do not have dog. My parents have got


gosia15, 2015-01-17 12:48:32, odpowiedzi: 2
J. angielski, Szkoła podstawowa
Opisz swoje hobby po angielsku
Jakie masz hobby? U?? 5 zda? w j?zyku ang.


gosia15, 2015-01-16 10:00:50, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Wybierz odpowiedni wyraz
Is there any/some dog in this stage? There are/is dogs in this home. There is/is not any dog in my ho


gosia15, 2015-01-16 09:50:32, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Kiedy pisze si? w j?zyku angielski TH a kiedy ko?cówk? ND
Kiedy pisze si? w j?zyku angielski TH a kiedy ko?cwk? ND ? Dajcie przyk?ady.


markuss, 2015-01-16 08:05:20, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Napisz zdania w formie pytaj?cej.
My dad has got new dog. My dog has got a new toy. My brother has got a child. Your home is bi


gosia15, 2015-01-13 13:13:55, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Odpowiedz na pytania po angielsku
Are you wearing T-shirt? Are you watching tv? Are you surfing the internet? Are you learning


gosia15, 2015-01-13 12:37:02, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Podaj 3 sposoby by wyrazi? ?e si? zgadzasz lub nie po ang
Podaj 3 sposoby by wyrazi? ?e si? zgadzasz lub nie po ang.. Pomocy, nie znam angielskiego.


markuss, 2015-01-12 16:48:22, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Wpisz has/have
Uzupe?nij odpowiednio : My dog .... got blue eyes. They ..... their own home. I ... got siste


gosia15, 2015-01-12 14:58:40, odpowiedzi: 1
J. angielski, Szkoła podstawowa
Jak odpowiada si? na takie pytania?
Jak odpowiada si? na takie pytania? angielskii What's your favourite animal ? What't your favouritre