przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła wyższa -> Biologia
Dodane przez kinia199591, 2009-12-21 22:18:37
sukcesja ekologiczna
Omów sukcesje ekologiczna pierwotna lub wturna. Na dowolnym przyk?adzie

-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez marzenkadh, 2011-09-15 22:33:12

Sukcesja wtrna -sukcesja, ktrej punktem wyj?cia jestekosystem zmieniony przez cz?owieka - np. p?naturalny albo sztuczny. WPolsce tak? sukcesj? najcz??ciej mo?emy zaobserwowa? naterenach porolnych, przede wszystkimpolach i??kach ugorowanych z powodu s?abejgleby. Sukcesja wtrna zmierza do odtworzenia si? naturalnego zbiorowiska charakterystycznego dla lokalnych warunkw ?rodowiskowych. Jej stadia s? zazwyczaj nieco odmienne od wyst?puj?cych w trakciesukcesji pierwotnej, inny jest bowiem jej punkt startowy. Sukcesja wtrna prowadzi do prawie ca?kowitego odtworzenia si? ekosystemw o do?? prostej strukturze - zarwno przestrzennej jak i pokarmowej.

W wi?kszo?ci przypadkw jednak nie nast?puje ca?kowite odtworzenie si? ekosystemu identycznego z tym przed zniszczeniem poniewa?:

  • nast?puje nieodwracalna zmiana sk?adugatunkowego biocenozy wskutek wygini?cia pewnych gatunkw albo wprowadzenia si? nowych
  • nast?pi?a zmiana warunkw ?rodowiska fizykochemicznego wskutek dzia?alno?ci cz?owieka
  • ekosystem by? bardzo z?o?ony, wtedy w wi?kszo?ci przypadkw ekosystem si? nie odtwarza

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez hagrid69, 2016-10-24 10:26:29, ilość odpowiedzi: 0
Biologia
Ile waży kilogram cegieł jeeśli jedna cegła waży 1 kg? Ile liczb ma liczba 10?
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez hagrid69, 2016-10-24 10:22:35, ilość odpowiedzi: 1
Hagrid
Ile fretek musi zjeść hardodziob jeśli masa słońca wynosi 22000 J a Hagrid waży 200
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez kulka1760, 2011-11-07 10:47:30, ilość odpowiedzi: 1
biologia tkanki zwierzece
budowa i funkcja tkanek zwierzecych(nablonkowej, nerwowej, miesniowej i lacznej stalej kosci i ch
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez ola1998, 2011-03-09 15:18:25, ilość odpowiedzi: 1
dodajemy u?amki
dwie pi?te +3 pi?te
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez LadyCool, 2010-11-28 18:57:35, ilość odpowiedzi: 5
wiersz
napisz wierszyk co ostanio zaobserwowa?e? w przyrodzie. PPPPPPPPPPlis
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez olcia4314, 2010-11-18 15:20:22, ilość odpowiedzi: 0
zestaw w XVlll
1.Porwnaj oddychanie tlenowe i beztlenowe. 2.Omw podstawowe sk?adniki krwi. 3.P
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez dorotka19, 2010-02-21 14:36:22, ilość odpowiedzi: 1
genetyka
Jaki uk?ad nukleotydw jest komplementarny do fragmentu nici DNA: GATGC:
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez kinia199591, 2009-12-21 22:18:37, ilość odpowiedzi: 1
sukcesja ekologiczna
Omów sukcesje ekologiczna pierwotna lub wturna. Na dowolnym przyk?adzie
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez Crux, 2009-10-24 11:16:36, ilość odpowiedzi: 1
Mikroskopy.
Na poniedzia?ek potrzebuj?, referat o mikroskopach.! Bardzo, bardzo i bardzo prosz? o pomoc.
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez Dane19, 2009-10-04 11:05:16, ilość odpowiedzi: 2
Biologia - PILNE
Jakie s? choroby uk?adu mi??niowego?
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa