przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Inne :)
Dodane przez andziawalaas, 2011-06-07 17:09:03
ró?ne tematy

1. Wypisz nazwy rzek przep?ywaj?cych przez wy?yn?:

a) Lubelsk?

b) Ma?opolsk?

c) Krakowsko - Cz?stochowsk?

d) ?l?sk?

e) Kieleck?

2. Odszukaj na planie Warszawy dworzec lotniczy Ok?cie. Podaj nazwy ulic, ktre prowadz? do niego z centrum miasta.

3. W po?udniowej cz??ci Warszawy znajduj? si? rezerwaty przyrody. Zapisz ich nazwy.

4. Napisz, jakimi ?rodkami komunikacji miejskiej mo?na porusza? si? po Warszawie.

5. Ktrymi tramwajami lub autobusami mo?na dojecha? ze Starego Miasta na Prag??

6. Jak najszybciej mo?na dojecha? ze Starego Miasta na Prage?

7. Jak najszybciej mo?na dotrze? z placu Bankowego do Imielina?

8. Opisz po?o?enie swojej miejscowo?ci ( Partynia ) w stosunku do wybranego miasta.

9. Opisz krajobraz wybranego miasta.

10. W ktych regionach Polski znajduj? si? najwi?ksze z?o?a:

a) w?gla kamiennego

b) w?gla brunatnego

c) soli kamiennej

d) miedzi

e) siarki

11. Opisz w?a?ciwo?ci w?gli kopalnych ( krucho??, odporno?c na zarysowania, po?ysk, barw? ):

a) w?giel kamienny

b) w?giel brunatny

c) torf

12. Jak? rol? odgrywa czas w kszta?towaniu si? z?? w?gli, a jak? brak dost?pu tlenu?

13. Napisz, jak dzia?alno?? grnica wp?yn??a na zmiany krajobrazu:

a) w okolicach Be?chatowa

b) na Wy?ynie ?l?skiej

14. Wypisz elementy:

a) krajobrazu naturalnego

b) krajobrazu przekszta?conego przez cz?owieka

c) krajobrazu, ktre podlega?y rekultywacji

15. Napisz jak rozumiesz temat lekcji: Krajobraz Wy?yny ?l?skiej to nie tylko dymi?ce kominy.

16. Opis po?o?enia Wy?yny ?l?skiej.

17. Wyja?nij, dlaczego krajobraz rolniczy jest krajobrazem przekszta?conym przez cz?owieka.

18. Jak powsta? w?giel kamienny?

19. Moj wp?yw na ?rodowisko:

a) pozytywny

b) negatywny

20. Wymie? zasady, ktre pozwol? ci ?y? w zgodzie ze ?rodowiskiem.

21. Czy zawsze i wszystkie zio?a maj? w?a?ciwo?ci lecznicze?

22. Napisz gdzie wyst?puj?:

a) grzyby ple?niowe

b) dro?d?e ( takie grzyby )

c) huby

23. Jak zabezpiecza? ?ywno?? przed ple?nieniem?

24. Znaczenie grzybw w przyrodzie i gospodarcde cz?owieka ( te co w 22 zadaniu ).

Prosz? pom?cie to ja te? wam pomog?!-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

5

Dodane przez asiajarosz12, 2011-06-13 16:08:37

masz w domu atlas to wypisz sobie i masz gotowe bo jak pani ci? spyta i nie b?dziesz wiedzie? to powie ?e przepisa?a? z internetu i postawi ci 1 to jest maja rada tylko musisz sie postara? to wszystko znajdziesz


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:48:44, ilość odpowiedzi: 0
Znacie jakieś stronki do nauki??
Znacie jakieś fajne stronki do nauki??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:46:26, ilość odpowiedzi: 0
Znacie jakieś stronki??
Znacie jakieś fajne stronki podobne do Zapytaj.pl??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:41:24, ilość odpowiedzi: 1
Znacie jakieś stronki??
Znacie jakieś stronki?? Jakieś fotograficzne? Coś wiązane z fotografią? :)
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:46:48, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? po kilka sportów letnich i zimowych
Wymie? po kilka sportw letnich i zimowych. Podaj jaki sport ty lubisz i dlaczego.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:39:20, ilość odpowiedzi: 1
Zasady bezpiecznego podró?owania autobusem
Zasady bezpiecznego podr?owania autobusem. Potzreba minimum 5 zasad
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:27:34, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zastosowanie maj? balony ??
Nspiszcie mi , do czego moga s?u?y? balonyy!! du?e i ma?e oglnie chodzi o balon
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:08:15, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy?? prymat pontyfikat
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 13:57:03, ilość odpowiedzi: 1
Czy gdyby ludzie nie mówili to da?oby si? ?y??
Czy ?ycie bez mowy jest mo?liwe??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 12:34:45, ilość odpowiedzi: 1
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serc
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serca ,g?osu. ? Nie wiem o co chodzi, hel
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:30:53, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zadania nale?? do tych osób
Co wykonuj? te osoby : Diakoni, Prezbiterzy, Biskupi
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 11:19:36, ilość odpowiedzi: 1
Co mówil Jan Chrzciciel do tych ludzi
Co mwil Jan Chrzciciel do tych ludzi: celnicy tlumy zolnierze
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:45:10, ilość odpowiedzi: 1
Kim by? pasamonik ?
Kim by? pasamonik ? Na czym polega?a jego praca.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:52:44, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest ko?ció? grekokatolicki
Czym jest ko?ci? grekokatolicki? Potrzebuje informacji na jego temat.. podajcie cos
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:47:05, ilość odpowiedzi: 1
Kto jest twoim przodkiem wiary.
Kto jest twoim przodkiem wiary. Uzasadnij odpowied?.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:19:10, ilość odpowiedzi: 1
Prawo Królestwa Bo?ego.
Czy wiesz co jest prawem KRLESTWA BO?EGO? jesli tak to napisz mi..
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 09:53:27, ilość odpowiedzi: 1
Jak mo?esz zadba? o rozwój swojej wiary
Jak mo?esz zadba? o rozwj swojej wiary - podaj przyk??dy. Religia. .;/
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:42:49, ilość odpowiedzi: 1
Kim s? prorocy??
Kim s? prorocy?? Jakie jest ich zadanie ? Wiecie mo?e?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 10:22:22, ilość odpowiedzi: 1
Mam napisa? przys?owia ludowe na te tematy
Mam napisa? przys?owia ludowe na te tematy : go?cie, zima
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 09:52:09, ilość odpowiedzi: 1
Zadania Misjonarzy
Czy wiesz po co s? Misjonarze i co oni robi? dzisiaj?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Oliwifasoli, 2015-01-19 19:23:26, ilość odpowiedzi: 0
Na co wymienia sie wyraz przyjsc ?
no bo mam dodatkowe lekcj i musze napisac na zadanie na te dodatkowe lekcje na co sie wymienia tylko
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 08:03:41, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest anglikanizm.
Czym jest anglikanizm. Potrzebne mi s? cechy charakterystyczne .
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 07:48:04, ilość odpowiedzi: 1
Opis Lewandiwksiego
Witajcie, potrzebny mi opis Roberta Lewandowsakiego. Potrzebuje na zaraz.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 15:11:58, ilość odpowiedzi: 1
Co si? dzieje w belwederze.
Kto mieszka w belwederze? Co si? tam robi.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 10:06:01, ilość odpowiedzi: 1
Co to jest sztuka sakralna w ko?ciele i na czym polega jej r
Co to jest sztuka sakralna w ko?ciele i na czym polega jej rola. Trudnee
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 10:04:21, ilość odpowiedzi: 1
Co to znaczy ró?norodno?? w Ko?ciele.
Co to znaczy r?norodno?? w Ko?ciele? na czym ona polega?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa