przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Biologia
Dodane przez ol101, 2010-01-29 15:49:59
przyroda- budowa pantofelka
Z czego sk?ada si? budowa pantofelka??

-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(2):

3+

Dodane przez cola_xd, 2010-01-30 15:38:36

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pantofelek


xd tam masz budow? i nietylko : P

-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez basia68811, 2010-02-23 21:43:33

cytoplazma, wodniczka pokarmowa wodniczka t?tni?ca j?dro komrkowe du?e rz?ski b?ona komrkowa j?dro komrkowe ma?e


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez mycha21, 2010-02-12 20:49:52

budowa pantofelka jako przyk?ad typowej budowy organizmu jednokomrkowego: -b?ona komrkowa (oddziela wnetrze komrki od ?rodowiska) -rz?ski (s?u?a do poruszania si?) -makronukleus, mikronukleus (struktura zawieraj?ca DNA) -wodniczka pokarmowa (trawi pokarm) -wodniczka t?tni?ca(reguluje zawarto?? wody w organi?mie) -cytostom(s?u?y do pobirania pokarmu) -cytopygen(s?u?y do uswania niestrawionych resztek) -mitochondri(s?u?y do oddychnia) mam nadzieje ze pomoglam :)
-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez ago001, 2010-02-11 21:57:57

PANTOFELEK

Paramecium caudatum - najbardziej znany pierwotniak z typu orz?skw. Ma wyd?u?one, rwnomiernie orz?sione cia?o, w ?rodku ktrego le?y perystom. Cia?o pantofelka tworzy jedna komrka, z dwoma j?drami komrkowymi: mikronukleusem - odpowiedzialnym za przekazywanie informacji genetycznej potomstwu (w procesie koniukacji) i makronukleusem), ktry steruje wszystkimi procesami ?yciowymi pantofelka. Jest gatunkiem kosmopolitycznym, ?yje w zbiornikach s?odkowodnych. Masowo wyst?puje w wodach zanieczyszczonych ?ciekami organicznymi. Daje si? ?atwo hodowa?, dzi?ki czemu sta? si? organizmem do?wiadczalnym.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez klaudia21, 2010-02-09 21:01:00

-wodniczka t?tni?ca

-wodniczka pokarmowa

-j?dro du?e

-j?dro ma?e

-nibyg?ba

-cytoplazma

-rz?ski


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez darcia97, 2010-02-08 10:45:57


-wodniczka od?ywcza,
-wodniczka t?tnica,
-gardziel,
-perystom,
-makronukleus,
-mikronukleus,
-cia?ka podstawowe -rz?sek-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez chester, 2010-02-07 17:36:26

Pantofelek ma wykrcone cia?o o charakterystycznym kszta?cie (st?d nazwa), osi?ga d?ugo?? od 50 ?m do 350 ?m. Z zewn?trz pokryte jest rz?dami rz?sek oraz wyposa?one w tzw. trichocysty - specyficzne struktury wyrzucane na zewn?trz w przypadku podra?nienia. Rz?ski pokrywaj?ce cia?o s?u?? mu do poruszania si? i zdobywania pokarmu. Ka?da rz?ska zako?czona jest u swojej podstawy kinetosomem czyli cia?kiem podstawowym. Pantofelek porusza si? bardzo szybko, nawet do 2,5 mm/sek [2].Nie ma ?ciany komrkowej. Jego cia?o otacza ?ywa os?ona zwana pellikul?. Posiada dwa r?ne j?dra komrkowe - mikronukleus i makronukleus. Pantofelek nie ma w sobie cia?ek zieleni, w ktrych jest chlorofil (zielony barwnik).To w?a?nie on decyduje, czy organizm jest samo?ywny.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(2):

3

Dodane przez xxxolka60xxx, 2010-01-29 20:56:53

Pantofelek sk?ada si? z:
* rz?ski;
* wodniczka od?ywcza;
* wodniczka t?tnica;
* gardziel;
* perystom;
* makronukleus;
* mikronukleus;
* cia?ka podstawowe rz?sek.

;]

-----
'Jak mog?am zgubi? si? w?rd ulic, ktre znam?'Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(4):

2

Dodane przez edytka89s, 2010-01-29 17:08:05

Za te bledy ortograficzne nie liczylabym na 6!!!
Poprawnie jest tak:

* wodniczka t?tni?ca,
* wodniczka pokarmowa,
* ma?e j?dro komorkowe - mikronukleus,
* du?e j?dro komorkowe- makronukleus,
* b?ona komorkowa,
* rz?ski

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(2):

2+

Dodane przez MatiHrub, 2010-01-29 16:28:46

wodniczka t?tni?ca,ma?e j?dro komurkowe,du?e j?dro komurkowe,b?ona komurkowa,rz?ski,wodniczka pokarmowa

licze na 6

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez weronika123, 2015-09-02 18:54:20, ilość odpowiedzi: 0
Czym jest Wszechświat ?
dlaczego ludzie badają kosmos  podaj dwie przyczyny - -
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:17:31, ilość odpowiedzi: 1
Czy mózg jest najwa?niejszym organem cz?owieka?
Czy mzg jest najwa?niejszym organem cz?owieka? je?li tak to dlaczego.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 12:04:17, ilość odpowiedzi: 1
Jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk
jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk?? Chodzi zrecz jasna o jaskini?.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 21:33:14, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby liczne?? Wyja?nijcie mi to ...
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:42:57, ilość odpowiedzi: 1
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie. NAdaj tytu? swojej wypowiedzi
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 11:11:25, ilość odpowiedzi: 2
Odpowiedz na pytania o rozmna?aniu
1.Co to jest zap?odnienie? 2.Czemu dziecko po urodzeniu p??cze. 3.Co si? dzieje g
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 15:22:53, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego: Co wytwarza ???? Co REGULUJE
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:11:41, ilość odpowiedzi: 1
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania?
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania? Podaj w punktach ..
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:01:37, ilość odpowiedzi: 1
Ptaki chronione w Polsce
JAkie znasz nazwy ptakw ktre s? chronione w naszym kraju? Podaj przyk?ady.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:48:30, ilość odpowiedzi: 1
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych. W jaki sposb pozytywnie wp?ywaj? na ludzi i ?rodowisk
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:21:05, ilość odpowiedzi: 1
Czym charakteryzuj? si? pierwotniaki ??
Jakie cechy charakterystyczne maj? pierwotniaki? Prosz? wymieni? w punktach
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:50:49, ilość odpowiedzi: 1
Jakie grupy posi?ków sk?adaj? si? na
Jakie grupy posi?kw sk?adaj? si? na zdrowe ?niadanie obiad oraz kolacj?. Podaj przyk?ady
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:40:26, ilość odpowiedzi: 1
Jak dba? o z?by - napisz zasady
Potzrebne mi zasady na temat tego jak dbac o z?by ! Dajcie mi jakie? pomys?y
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:02:25, ilość odpowiedzi: 1
W jaki sposób mo?emy dba? o uk?ad oddechowy?
W jaki sposb mo?emy dba? o uk?ad oddechowy? TAkie zadanko na biologie, potrzebne mi pomys?y..
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:46:22, ilość odpowiedzi: 1
Jak ty mo?esz dba? o ?rodowisko i przyrod?
W jaki sposb dbasz o ?rodowisko na codzie??? Czy troszczysz sie o nie??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 11:44:48, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?ówka Z BILOGII
Mam napisa? pytania do podanych hase?!! trzustka, siekacze, w?troba, prze?yk, trzonowe
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 09:58:19, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?ówka z biologii
Pom?ccie mi u?o?yc pytania do tych hase?... zakazenie objaw bakteria
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 08:13:13, ilość odpowiedzi: 1
Napisz, czego nie wolno robi? w zoo.
Napisz, czego nigdy nie mo?na robic na wycieczce w zoo. POmOCY
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 08:11:30, ilość odpowiedzi: 1
Zdrowe ?niadanie
Podaj przyk?ady zdrowego ?niadania. Jakie zalety ma zdrowe ?niadanie.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-18 15:09:36, ilość odpowiedzi: 1
Komórka zwierz?ca
Potrzeby mi opis komrki zwietz?cej. Macie jaki???
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 17:16:53, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest symbioza? BIOLOGIA
Pytanko z biologi, co to jest symbioza? Podaj na przykladzie.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-16 07:49:23, ilość odpowiedzi: 1
Opis nietoperza
Wiecie jak wygl?da nietoperz? Potrzebuj? krtki opis.. Pom?cie prosz?
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-15 17:24:32, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego ludzie zabieraj? w góry czekolad???
Dlaczego ludzie zabieraj? w gry czekolad??? Znacie jekis powd?
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-15 17:23:05, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi??
jakie zasoby wodne s? najbardziej potrzebne cz?owiekowi?? S?ona czy S?odka??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-15 17:19:11, ilość odpowiedzi: 1
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komó
Czy CO2 jest wykorzystywany w procesie oddychania komrkowego?Pomocy.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa