przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Inne :)
Dodane przez madda_1996, 2009-05-05 19:18:39
komórka nerwowa
Potrzebny mi jest opis komórki nerwowej :(

-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(4):

6

Dodane przez AluuuSiaa, 2009-05-05 19:32:40

Komórka nerwowa (neuron) - sk?ada si? z cia?a komórki (perikarion) i dwóch rodzajów wypustek cytoplazmatycznych (dendryty) oraz pojedynczej wypustki osiowej (neuryt lub akson) Dendryty przekazuj? impulsy do komórki nerwowej, a neuryt przewodzi impulsy z kom. na obwód. W cytoplazmie kom. znajduj? si? :
- liczne mitochondria
- rozbudowany aparat Golgiego
- ziarnisto?ci zawieraj?ce RNA (tigroid)
- w?ókienka nerwowe (neurofibrylle).
Ze wzgl?du na liczb? wypustek kom. nerwowe dzielimy na :
- jednobiegunowe
- rzekomojednobiegunowe
- dwubiegunowe
- wielobiegunowe
Neurony dzielimy na :
- czuciowe
- ruchowe
- po?rednicz?co kojarzeniowe

-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:Dodane przez sarciaa123, 2009-05-05 22:15:18
komórka nerwowa odbiera bod?ce z otoczenia i przekazuje do mózgu ;) tak mi si? wydaje ;)


Komentarze( 1 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(1):

6

Dodane przez AdUsIa784, 2009-05-07 17:35:19

Uk?ad nerwowy (?ac. systema nervosum; ang. nervous system) - u organizmów wielokomórkowych jest to wyspecjalizowany zbiór komórek charakteryzuj?cych si? zdolno?ci? do generowania specyficznych sygna?ów, jakie mog? zosta? przekazane innym komórkom nerwowym, b?d? komórkom mi??niowym lub gruczo?om i jakie mog? wywo?a? u odbiorcy okre?lone zmiany. Istotnym elementem sygna?u komórek nerwowych jest impuls elektrochemiczny. Niektóre komórki cechuj? si? mo?liwo?ci? generowania i przenoszenia sygna?ów na skutek oddzia?ywa? mechanicznych, pod wp?ywem promieniowania elektromagnetycznego, czy te? w wyniku kontaktu z okre?lonymi substancjami chemicznymi. Inne za? potrafi? przenosi? sygna?y do komórek mi??niowych, które na skutek tych sygna?ów dokonuj? skurczu. Tym samym, zbiór komórek nerwowych, b?d?cy cz??ci? bardziej z?o?onego systemu (np. jakiego? organu, narz?du, lub w ogóle organizmu jako ca?o?ci), zapewnia mo?liwo?? reagowania tego systemu na zmiany zachodz?ce w jego otoczeniu.


Funkcje uk?adu nerwowego

- Odbieranie bod?ca ze ?rodowiska zewn?trznego i wewn?trznego (wszystkie zmiany dzi?ki sieciom po??czeni nerwowych)
- Przetworzenie odebranych bod?ców w potencja? czynno?ciowy (pr?d)
- Dostarczenie z receptorów do CUN
- Obróbka i przekazanie do narz?dów efektywnych np.: mi??nie
- Autonomiczny uk?ad nerwowy reguluje czynno?ci narz?dów wewn?trznych, które nie podlegaj? naszej woli
- Odpowiada za wy?sze czynno?ci nerwowe (pami??, inteligencja).

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(3):

4+

Dodane przez Prejszynek, 2009-05-05 19:32:12

w komórce nerwowoej mo?na wyró?ni? 3 zasadnicze cze?ci:
cia?o komórki z j?drem
dendryty-liczne krótkie wypustki,które odbieraja bod?ce i przewodza je do cia?a komórki
neuryt-d?uga wypustka przewodz?ca impulsy do cia?a komórki najcz??ciej do innych neuronów lub do narz?dów wykonawczych(mi??ni,gruczo?ów)

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(5):

3+

Dodane przez simmon, 2009-05-05 19:31:40

http://www.sciaga.pl/tekst/5633-6-komorka_nerwowa_wlokna_nerwowe_i_mielina
-----
? d(-_-)b ?Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:48:44, ilość odpowiedzi: 0
Znacie jakieś stronki do nauki??
Znacie jakieś fajne stronki do nauki??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:46:26, ilość odpowiedzi: 0
Znacie jakieś stronki??
Znacie jakieś fajne stronki podobne do Zapytaj.pl??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:41:24, ilość odpowiedzi: 1
Znacie jakieś stronki??
Znacie jakieś stronki?? Jakieś fotograficzne? Coś wiązane z fotografią? :)
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:46:48, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? po kilka sportów letnich i zimowych
Wymie? po kilka sportw letnich i zimowych. Podaj jaki sport ty lubisz i dlaczego.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:39:20, ilość odpowiedzi: 1
Zasady bezpiecznego podró?owania autobusem
Zasady bezpiecznego podr?owania autobusem. Potzreba minimum 5 zasad
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:27:34, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zastosowanie maj? balony ??
Nspiszcie mi , do czego moga s?u?y? balonyy!! du?e i ma?e oglnie chodzi o balon
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:08:15, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy?? prymat pontyfikat
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 13:57:03, ilość odpowiedzi: 1
Czy gdyby ludzie nie mówili to da?oby si? ?y??
Czy ?ycie bez mowy jest mo?liwe??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 12:34:45, ilość odpowiedzi: 1
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serc
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serca ,g?osu. ? Nie wiem o co chodzi, hel
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:30:53, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zadania nale?? do tych osób
Co wykonuj? te osoby : Diakoni, Prezbiterzy, Biskupi
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 11:19:36, ilość odpowiedzi: 1
Co mówil Jan Chrzciciel do tych ludzi
Co mwil Jan Chrzciciel do tych ludzi: celnicy tlumy zolnierze
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:45:10, ilość odpowiedzi: 1
Kim by? pasamonik ?
Kim by? pasamonik ? Na czym polega?a jego praca.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:52:44, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest ko?ció? grekokatolicki
Czym jest ko?ci? grekokatolicki? Potrzebuje informacji na jego temat.. podajcie cos
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:47:05, ilość odpowiedzi: 1
Kto jest twoim przodkiem wiary.
Kto jest twoim przodkiem wiary. Uzasadnij odpowied?.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:19:10, ilość odpowiedzi: 1
Prawo Królestwa Bo?ego.
Czy wiesz co jest prawem KRLESTWA BO?EGO? jesli tak to napisz mi..
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 09:53:27, ilość odpowiedzi: 1
Jak mo?esz zadba? o rozwój swojej wiary
Jak mo?esz zadba? o rozwj swojej wiary - podaj przyk??dy. Religia. .;/
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:42:49, ilość odpowiedzi: 1
Kim s? prorocy??
Kim s? prorocy?? Jakie jest ich zadanie ? Wiecie mo?e?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 10:22:22, ilość odpowiedzi: 1
Mam napisa? przys?owia ludowe na te tematy
Mam napisa? przys?owia ludowe na te tematy : go?cie, zima
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 09:52:09, ilość odpowiedzi: 1
Zadania Misjonarzy
Czy wiesz po co s? Misjonarze i co oni robi? dzisiaj?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Oliwifasoli, 2015-01-19 19:23:26, ilość odpowiedzi: 0
Na co wymienia sie wyraz przyjsc ?
no bo mam dodatkowe lekcj i musze napisac na zadanie na te dodatkowe lekcje na co sie wymienia tylko
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 08:03:41, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest anglikanizm.
Czym jest anglikanizm. Potrzebne mi s? cechy charakterystyczne .
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 07:48:04, ilość odpowiedzi: 1
Opis Lewandiwksiego
Witajcie, potrzebny mi opis Roberta Lewandowsakiego. Potrzebuje na zaraz.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 15:11:58, ilość odpowiedzi: 1
Co si? dzieje w belwederze.
Kto mieszka w belwederze? Co si? tam robi.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 10:06:01, ilość odpowiedzi: 1
Co to jest sztuka sakralna w ko?ciele i na czym polega jej r
Co to jest sztuka sakralna w ko?ciele i na czym polega jej rola. Trudnee
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 10:04:21, ilość odpowiedzi: 1
Co to znaczy ró?norodno?? w Ko?ciele.
Co to znaczy r?norodno?? w Ko?ciele? na czym ona polega?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa