przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Chemia
Dodane przez ddulcee, 2011-02-27 13:52:25
chemia

1. Zapisz rwnanie reakcji dekarboksylacji kwasu malonowego.

2. Podczas ogrzewania mieszaniny wodorotlenku sodu i octanu sodu otrzymano metan i w?glan sodu. Oblicz objeto?? metanu zebran? pod ci?nieniem 1000hPa i w temperaturze 20oC, je?eli do pra?enia u?yto 10g octanu sodu.

3. Spalono 0,1 mola zwi?zku organicznego, zu?ywaj?c w tym celu 10,08 dm3 tlenu. Spalenie 4,3g tego zwi?zku prowadzi do powstania 4,48 dm3 CO2 i 2,7g wody.Wyznacz jego wzr rzeczywisty i podaj wzory 5 trwa?ych izomerw ?a?cuchowych tego zwi?zku.-----

Rozwiąż zadanieNie ma jeszcze odpowiedzi!
Podobne zadania
Dodane przez issa, 2015-01-07 21:01:03, ilość odpowiedzi: 0
Do?wiadczenie
Co si? stanie jak do jednej probwki z gwo?dziami F2 dodamy kreda
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez k5500, 2014-01-09 21:51:06, ilość odpowiedzi: 0
chemia - st??enia molowe, jonizacja
Witam. Posze o pomoc!!!1. Jakie jest st??enie molowe roztworu kwas
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez basia22, 2013-04-06 11:31:23, ilość odpowiedzi: 0
chemia- polspalanie
w wyniku polspalania pewnego weglowodoru otrzymano 3 mole tlenku wegla(II) i 2 mole wody.napisz w
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez Sakusiia, 2013-02-22 16:55:34, ilość odpowiedzi: 2
CHEMIA :( Pomo?esz?
Jakie to s? aminokwasy egzogenne, podaj przyk?ady produktw spo?ywczych b?d?cych dobrym ?r
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez ewelina04, 2013-01-10 15:54:45, ilość odpowiedzi: 1
Do?wiadczenie na jutro, pilne!
Zaprojektuj do?wiadczenie, w ktrym wyka?esz w?a?ciwo?ci emulgatora w majonezie. Napisz instrukcj
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez Sakusiia, 2013-01-04 18:45:02, ilość odpowiedzi: 1
CHEMIA :( Pomo?esz?
1) Napisz wzory estrw; -ma?lan etylu -mrwczan etylu -octan propylu
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez gggggggggggg, 2012-11-01 12:50:39, ilość odpowiedzi: 1
chemia organiczna
reakcja bromowania propanu. reakcja HCLz propanem. otrzymywanie propanolu.
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez domino, 2012-10-08 13:50:35, ilość odpowiedzi: 1
hej :) prosz? o pomoc w odpowiedzi na pytania:)
1. Co to jest alotropia? Omw odmiany altropowe w?gla. 2. Co to s? w?glowodory, podaj ich
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez Madzioolka5, 2012-04-24 16:39:54, ilość odpowiedzi: 1
masa molowa pilnee dam 6 ;D
Masa molowa Ca(NO3)2 wynosi: z obliczeniami jak mozna :)
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez iza9994, 2012-03-29 10:28:48, ilość odpowiedzi: 0
chemia
jak odrznic alkochole monohydroksylowe od polihydroksylowych
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez ChelseaFC, 2012-03-18 18:07:55, ilość odpowiedzi: 0
Chemia organiczna
1. Wype?nij nizej podana tabele dla zwiazku o "5" atomach w?gla. Zwiazek: Alkan,
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez psotka17, 2012-03-15 18:54:42, ilość odpowiedzi: 0
Chemia - podstawa
Napisz rwnania reakcji podanych tlenkw z zasad? sodow? lub kwasem solnym lub zaznacz ?e reakcja
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez olka22, 2012-03-13 12:55:51, ilość odpowiedzi: 1
tlen
tlen najpopularniejszy pierwiastek na ziemi.
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez adrian1993, 2012-03-05 18:12:01, ilość odpowiedzi: 2
Woda- najpopularniejszy zwi?zek chemiczny.
Jakie s? rodzaje wody?
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez malutka, 2012-02-27 17:52:20, ilość odpowiedzi: 0
st??enia procentowe
1. oblicz mas? kwasu siarkowego VI zawartego w 400g 98% kwasu. 2.Przygotowano r
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez gosia1312, 2012-01-30 19:22:58, ilość odpowiedzi: 0
praca kontrolna
napisz rownanie reakcji podstawienia dowolnego alkenu wybranym fluorowcem
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez Dzari, 2012-01-16 14:06:48, ilość odpowiedzi: 0
CHEMIA BARDZO PIALE!
Za pomoc? odpowiednich rwna? reakcji zapisz nast?puj?ce przemiany chemiczne C-->CH4-->CH3CL-->C2
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez Eurowizja, 2012-01-14 20:55:36, ilość odpowiedzi: 1
Otrzymywanie i zastosowanie estrów.
Napisz, jakie zastosowanie maj? estry ? Prosz? o pomoc..........
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez Eurowizja, 2012-01-13 18:31:07, ilość odpowiedzi: 0
W?a?ciwo?ci i zastosowanie estry.
Napisz, jakie maj? zastoswanie estry ? Prosz? o pomoc ;)
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez Colnus, 2012-01-06 20:55:32, ilość odpowiedzi: 1
Sole kwasów karboksylowych.
Podaj przyk?ady zastoswanie soli kwasw karboksylowych. Pros
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez foto, 2011-12-23 11:02:02, ilość odpowiedzi: 0
konfiguracja elektronowa
Podaj konfiguracje elektronow? na pow?okach i podpow?okach atomu Ca i S oraz konfiguracje jonu ja
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez foto, 2011-12-18 11:28:12, ilość odpowiedzi: 1
chemia
oblicz mase cz?steczkow?(MgO,Ca(OH)2)
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez figaro2322, 2011-12-11 21:42:51, ilość odpowiedzi: 0
chemia
Wszysko co wiecie o pojeciu elektron ujemnisci. POZDRO DLA WSZYS
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez agata17, 2011-12-03 23:40:57, ilość odpowiedzi: 0
chemia pilne
jak? obj?to?? w warunkach normalnych zajmuj?: a)2moleO2 b)12,04*10do pot?gi 23 cz
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez agata17, 2011-12-03 23:34:02, ilość odpowiedzi: 1
chemia pilne
Podczas rozk?adu 2,45g pewnej z?o?onej substancji powsta?y dwa produkty: sta?y o masie 1,49g i ga
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia