przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła wyższa -> Biologia
Dodane przez kulka1760, 2011-11-07 10:47:30
biologia tkanki zwierzece

budowa i funkcja tkanek zwierzecych(nablonkowej, nerwowej, miesniowej i lacznej stalej kosci i chrzastki)-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez Aliix33, 2011-11-07 15:18:49

3. Budowa i funkcja tkanek zwierz?cych

a) tkanka nab?onkowa
- p?aski
- sze?cienny
- walcowaty
- gruczo?owy

b) tkanka mi??niowa

TKANKA MI??NIOWA:

poprzecznie pr??kowana g?adka


szkieletowa sercowa

- szkieletowe komrki wyd?u?one, wieloj?drowe, ?ci?le przylegaj? do siebie i do ko?ci, pracuj? zale?nie od naszej woli

- sercowe komrki wyd?u?one, ??cz? si? ze sob? za pomoc? odga??zie?, pracuj? automatycznie, jednoj?drowe

- g?adkie komrki wrzecionowate, jednoj?drowe, ?ci?le do siebie przylegaj?, pracuj? automatycznie, znajduj? si? np. w ?o??dku, jelitach

c) tkanka nerwowa zbudowana z komrek zwanych neuronami


d) tkanka ??czna:

tk. kostna tk. chrz?stna tk. t?uszczowa krew i limfa

- tkanka kostna zbudowana z komrek kostnych oraz substancji mi?dzykomrkowej zawieraj?cej sole mineralne i w?kna bia?kowe tworz?ce blaszki kostne

- tkanka chrz?stna zbudowana z komrek chrz?stnych oraz substancji mi?dzykomrkowej (np. koniuszek nosa, krta?, oskrzela)

- tkanka t?uszczowa komrki t?uszczowe zawieraj? kropelki t?uszczu

- krew i limfa = ch?onka
osocze + erytrocyty + leukocyty + trombocyty

prosz?. :)


-----
Masz jaki? problem ?! Pisz ?mia?o, z ch?ci? sprbuje Ci pomc. :)Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez hagrid69, 2016-10-24 10:26:29, ilość odpowiedzi: 0
Biologia
Ile waży kilogram cegieł jeeśli jedna cegła waży 1 kg? Ile liczb ma liczba 10?
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez hagrid69, 2016-10-24 10:22:35, ilość odpowiedzi: 1
Hagrid
Ile fretek musi zjeść hardodziob jeśli masa słońca wynosi 22000 J a Hagrid waży 200
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez kulka1760, 2011-11-07 10:47:30, ilość odpowiedzi: 1
biologia tkanki zwierzece
budowa i funkcja tkanek zwierzecych(nablonkowej, nerwowej, miesniowej i lacznej stalej kosci i ch
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez ola1998, 2011-03-09 15:18:25, ilość odpowiedzi: 1
dodajemy u?amki
dwie pi?te +3 pi?te
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez LadyCool, 2010-11-28 18:57:35, ilość odpowiedzi: 5
wiersz
napisz wierszyk co ostanio zaobserwowa?e? w przyrodzie. PPPPPPPPPPlis
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez olcia4314, 2010-11-18 15:20:22, ilość odpowiedzi: 0
zestaw w XVlll
1.Porwnaj oddychanie tlenowe i beztlenowe. 2.Omw podstawowe sk?adniki krwi. 3.P
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez dorotka19, 2010-02-21 14:36:22, ilość odpowiedzi: 1
genetyka
Jaki uk?ad nukleotydw jest komplementarny do fragmentu nici DNA: GATGC:
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez kinia199591, 2009-12-21 22:18:37, ilość odpowiedzi: 1
sukcesja ekologiczna
Omów sukcesje ekologiczna pierwotna lub wturna. Na dowolnym przyk?adzie
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez Crux, 2009-10-24 11:16:36, ilość odpowiedzi: 1
Mikroskopy.
Na poniedzia?ek potrzebuj?, referat o mikroskopach.! Bardzo, bardzo i bardzo prosz? o pomoc.
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa
Dodane przez Dane19, 2009-10-04 11:05:16, ilość odpowiedzi: 2
Biologia - PILNE
Jakie s? choroby uk?adu mi??niowego?
Przedmiot: Biologia, Szkoła wyższa