przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> J. polski
Dodane przez gosia26199, 2010-11-25 17:21:54
Rozprawka-na sukces trzeba sobie zapracowa?

Dam 6 tylko prosze szybko bo na jutro potrzebne:(-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

6

Dodane przez marta98, 2010-11-25 17:41:56

,,Na sukces trzeba sobie zapracowa? . Temat zak?ada, ?e by osi?gn?? sukces nale?y na niego zapracowa?. Jednak nie dla wszystkich sukces jest tym samym.
Niema na ?wiecie ludzi ktrzy w swoim ?yciu nie d??? do sukcesu. Dla jednych b?dzie to kariera zawodowa, dla innych artystyczna lub osi?gni?cie wyniku sportowego. Dla kochaj?cej matki b?dzie to rado?? swoich dzieci, ale dla biznesmena, ktra sp?dza ca?y dzie? w pracy sukcesem b?dzie udana transakcja przynosz?ca dochd. Dla ucznia sukcesem jest osi?gni?cie dobrych wynikw w szkole, ale te? dobra ocena z jednej odpowiedzi czy kartkwki.
Dlatego uwa?am ?e jest wiele czynnikw wp?ywaj?cych na osi?gni?cie sukcesu przez cz?owieka, jednak jedno jest pewne aby by?o to mo?liwe trzeba ci??ko pracowa?. Nic samo nie przychodzi
Wed?ug mnie istotnym argumentem jest fakt, ?e osoby ambitne, pracowite, rzetelne i obowi?zkowe cz??ciej osi?gaj? sukces. Nie wystarczy tylko w co? wierzy?, trzeba mie? si??, pokonywa? przeszkody i walczy?.
Potwierdzeniem tego jest historia sukcesu sportowego A. Ma?ysza. M?ody ch?opak z prowincji osi?ga ogromny sukces w skokach narciarskich.
Przez pewien okres niema sobie rwnych. Sukces ten zawdzi?cza ci??kiemu treningowi i wielkim wyrzeczeniom. Jednak po latach sukcesu przychodz? pora?ki. Dziennikarze sportowi i kibice nie wierzyli, ?e Adam Ma?ysz odniesie jeszcze sukcesy, wr?cz g?osili koniec jego kariery. Jednak w my?l zasady, ?e nic w ?yciu nie przyjdzie samo Adam ci??ko trenuj?? znowu wrci? do formy, zdoby? srebrny medal na igrzyskach olimpijskich.
Ale tak?e przyk?ady ludzi polityki takich jak Lech Wa??sa , by?y prezydent Polski. Swoj? karier? zacz?? jako elektryk w Stoczni Gda?skiej, ale p?niej zaj?? si? polityk? i zosta?
skutecznym prezydentem, poniewa? by? konsekwentny i nie zra?a? si? przeciwno?ciami losu i pora?kami.
Nast?pnym argumentem potwierdzaj?cym tez? jest to, ?e osoby, ktre osi?gn??y sukces wy??cznie po przez znajomo?ci pozostaj? na szczycie tylko przez chwile i nie s? tak szcz??liwe jak osoby zas?uguj?ce na sukces. Taki sposb na osi?gni?cie swojego celu jest oczywi?cie szybszy i ?atwiejszy, ale jak mwi s?ynne polskie przys?owie,, Bez pracy nie ma ko?aczy. O takich ludziach sukcesu nikt nie b?dzie d?ugo pami?ta?.
Ostatnim wa?nym argumentem jest to ?e sukces jest nagrod? za ci??k? prace. Tych wielkich osi?gni?? nigdy by nie by?o, gdyby nie ci??ka praca rodzicw w?o?ona w wychowanie ludzi sukcesu. Sukces dzieci jest nagrod? dla rodzicw. Jak napisa? wielki pisarz Francuskiego romantyzmu Victor Hugo ,,Nawet najwi?kszy sukces publiczny nie wynagrodzi pora?ki w domu.
My?l?, ?e przytoczone argumenty pozwol? w pe?ni zgodzi? si? z twierdzeniem zawartym w temacie, mo?na powiedzie?, ?e nasz stosunek do sukcesu jest w du?ej mierze odzwierciedleniem naszego stosunku do pracy.
Podsumowuj?c mog? stwierdzi? ?e efektem sukcesu powinna by? rado?? bliskich a nie ,,wypchany portfel.

Przepisz co? z tego ; d

Pozdro ; ]


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez kinia123, 2016-10-18 19:16:51, ilość odpowiedzi: 0
Król Artur i rycerze okrągłego stołu
Wczuj się w rolę galahada i wyjaśnij jego postępowanie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez ko3xz, 2016-09-16 17:34:40, ilość odpowiedzi: 0
Ocena postaći Adama
Jak wyglądał , i czy byl pracowity jego wady i Czechy i za co go czenie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez koks7x7, 2016-09-16 16:38:43, ilość odpowiedzi: 0
Oczena postaci Adama i za co go czenie.
Jak wyglądał , i czy był pracowity i moja oczena
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez mecenas24, 2016-09-09 17:42:11, ilość odpowiedzi: 0
To nie powinno się zdarzyć
Udziel kilku rad bohaterowi, co powinien robić, a czego nie, jak się zachowywać i czego się w
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez magda2020, 2016-03-06 14:19:19, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie
Na papierze podaniowym zredaguj opowiadanie o wizycie osoby z przyszłości uwzględniając : cel
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez sylwia12345, 2016-01-17 11:13:10, ilość odpowiedzi: 0
Polski quo vadis kartka z pamiętnika

Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Misia1232, 2015-12-20 19:24:08, ilość odpowiedzi: 1
Jezyk polski
Podaj trzy zalety i wady białego kłastwa. Pomózcie potrzebne na jutro
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Wercia02, 2015-12-02 19:21:45, ilość odpowiedzi: 2
Opis obrazu
Opisz krótko obraz pt. "Śpiąca królewna" Richarda Eisermanna.   Potrzebuje p
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez patka12, 2015-11-01 16:55:17, ilość odpowiedzi: 0
Opinia
Proszę o napisanie opini na temat ''Pna od przyrody''na jutro pliss!!!
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez wisienka111, 2015-10-06 17:01:52, ilość odpowiedzi: 0
Eros- mit
Kim był Eros w rozumowaniu Parandowskiego. pilnie potrzebuje notatki minimum na pół strony. Z
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kamcia123, 2015-09-13 20:27:48, ilość odpowiedzi: 0
Opowiadanie o miłosernym samarataninie
musi byc na A4 cała storna na temat miłosiernym samarataninie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez masterczulek, 2015-05-27 18:17:01, ilość odpowiedzi: 0
Napisz rozprawk? z krzy?aków .
Napisz rozprawk? z krzy?akw . PROSZ? O SZYBK? ODPOWIEDZ NA DZISIAJ!!!!!!!!!!!!!
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kozik, 2015-05-12 15:53:30, ilość odpowiedzi: 0
Rozprawka
czy mo?liwa jest przyja?? miedzy ch?opakiem a dziewczynom
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez dinoo, 2015-03-11 17:49:15, ilość odpowiedzi: 0
Polski- napisz rozprawke z teza "na sukces trezba sobie
pomocy !! moze byc chociaz na 4 :)
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez kamil_ford, 2015-03-09 18:34:35, ilość odpowiedzi: 0
Napisz list kapitana macwhirrea do ?ony
anapisz? list kapitana macwhirrea do ?ony na pilnieee prosz?
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez bananowymuss, 2015-02-27 21:39:44, ilość odpowiedzi: 2
Napisz rozprawk? pt.,,Przyjaciel to najwi?kszy skarb w ?yciu
minimum 3/4 strony A4, minimum 3 argumenty,minimum 1 przyk?ad literacki lub filmowy. Pom
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez hahah, 2015-02-05 19:49:18, ilość odpowiedzi: 1
Czy ka?dy cz?owiek mo?e zdoby? trwa?a i dobr? s?aw? Rozpraw

Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez angelinkaxd, 2015-02-05 17:28:05, ilość odpowiedzi: 0
Lektura krzyzaków
ubir zbyszka z bogdanca podzas bitwy z rodrigerem
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez dziku11, 2015-01-11 11:31:34, ilość odpowiedzi: 0
Polski -Kartka Z Pami?tnika POMOCY
Napisz kartk? z pami?tnika na temat nie szata zdobi cz?owieka lub ka?dy jest kowalem swojego losu
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Lastunia, 2015-01-08 16:14:41, ilość odpowiedzi: 0
Polski - wypowied?
Czy cz?owiek po?wi?caj?cy si? idei powinien zak?ada? rodzin?, czy raczej ?y? w samotno?ci. Zapis
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-18 13:58:25, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?acy pytanka
Oto kilka pyta? do lektury Krzy?acy , nie czyta?am tego bo d?ugie i nie ogarniam 1)
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez eewwaalliiss, 2014-12-11 19:35:35, ilość odpowiedzi: 1
POLSKI - BALLADYNA !
Uzupe?nij tabelk?:Akt:Scena:
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez agnesss, 2014-12-07 19:45:07, ilość odpowiedzi: 0
Horror
rozprawka na temat horroru
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez daniel9999, 2014-11-03 16:46:52, ilość odpowiedzi: 1
Polski
napisz opowiadanie na 4 strony
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez andzia1166, 2014-10-11 10:34:14, ilość odpowiedzi: 0
ROZPRAWKA
Napisz rozprawk? na temat: Dowied? ze \"Zemsta\" A.Fredry jest komedi?
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum