przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Inne :)
Dodane przez TwojeBejbe, 2009-12-31 11:08:22
Przyroda - Znaczenie oceanów
Wypisz znaczenia oceanów.

-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(3):

4+

Dodane przez viki817, 2009-12-31 12:02:44

Oceany to ogromne zbiorniki wodne, o niezwykle istotnym znaczeniu dla cz?owieka:

* rybacy po?awiaj? ryby i inne stworzenia morskie dla celów gospodarczych (przetwórstwo rybne) lub na sprzeda? do hodowli
* pod dnem oceanów znajduj? si? bogate z?o?a ropy naftowej, która jest wydobywana na specjalnych platformach i wykorzystywana do produkcji paliw, np. oleju nap?dowego i benzyny
* po dnie oceanów i mórz biegn? rozmaite przewody przesy?owe, np. telekomunikacyjne lub rury prowadz?ce gaz ziemny, które pozwalaj? na mi?dzykontynentalny transport na dalekie odleg?o?ci
* droga oceaniczn? mo?na przewozi? bardzo ci??kie ?adunki, np. samochody
* oceany s? miejscem, gdzie znajduj? zaj?cie nurkowie, którzy poszukuj? zatopionych przedmiotów lub po prostu obserwuj? ?ycie organizmów morskich w celach naukowych
* krajobrazy morskie s? wykorzystywane w celach artystycznych i dokumentacyjnych, m.in. do filmów (nie tylko przyrodniczych)
* morza stanowi? miejsce wypoczynku i rekreacji wielu ludzi

-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(2):

1

Dodane przez zaneta0901, 2009-12-31 12:12:50

Znaczenie oceanów
Ocean jest zbiornikiem wody, który s?u?y do:
- Rybakom do po?owów na kutrach rybackich ryb i innych
zwierz?t morskich do sprzeda?y lub dla w?asnej przyjemno?ci.
- Wydobywania ropy naftowe, dzieki, której robiony jest olej
nap?dowy s?u??cy m.in. do samochodu
-W morzu ba?tyckim przeprowadzona jest rura dzieki, której
przeprowadzany jest gaz ziemny z jednego kraju do drugiego .
-Przewo?enie du?ych ?adunków ci??kich ?adunków nawet
takich jak samochód .
- Dla niektórych ludzi oceany s? to tez miejsca pracy, poniewa?
niektórzy ludzie s? nurkami i pod woda poszukuj? ró?nych
rzeczy i obserwuj? zwierz?ta morskie.
- Morza i Oceany s?u?? tez do filmów jako pi?kny krajobraz
- S?u?? one tez ludziom jako miejsce wypoczynku i p?ywania.http://www.sciaga.pl/tekst/44408-45-znaczenie_oceanow

-----
?????*** ;D ***?????Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

1

Dodane przez ewella166, 2009-12-31 11:20:35

Znaczenie oceanów
Ocean jest zbiornikiem wody, który s?u?y do:
- Rybakom do po?owów na kutrach rybackich ryb i innych
zwierz?t morskich do sprzeda?y lub dla w?asnej przyjemno?ci.
- Wydobywania ropy naftowe, dzieki, której robiony jest olej
nap?dowy s?u??cy m.in. do samochodu
-W morzu ba?tyckim przeprowadzona jest rura dzieki, której
przeprowadzany jest gaz ziemny z jednego kraju do drugiego .
-Przewo?enie du?ych ?adunków ci??kich ?adunków nawet
takich jak samochód .
- Dla niektórych ludzi oceany s? to tez miejsca pracy, poniewa?
niektórzy ludzie s? nurkami i pod woda poszukuj? ró?nych
rzeczy i obserwuj? zwierz?ta morskie.
- Morza i Oceany s?u?? tez do filmów jako pi?kny krajobraz
- S?u?? one tez ludziom jako miejsce wypoczynku i p?ywania.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:48:44, ilość odpowiedzi: 0
Znacie jakieś stronki do nauki??
Znacie jakieś fajne stronki do nauki??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:46:26, ilość odpowiedzi: 0
Znacie jakieś stronki??
Znacie jakieś fajne stronki podobne do Zapytaj.pl??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Klaudyna660, 2015-08-28 18:41:24, ilość odpowiedzi: 1
Znacie jakieś stronki??
Znacie jakieś stronki?? Jakieś fotograficzne? Coś wiązane z fotografią? :)
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:46:48, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? po kilka sportów letnich i zimowych
Wymie? po kilka sportw letnich i zimowych. Podaj jaki sport ty lubisz i dlaczego.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:39:20, ilość odpowiedzi: 1
Zasady bezpiecznego podró?owania autobusem
Zasady bezpiecznego podr?owania autobusem. Potzreba minimum 5 zasad
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:27:34, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zastosowanie maj? balony ??
Nspiszcie mi , do czego moga s?u?y? balonyy!! du?e i ma?e oglnie chodzi o balon
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:08:15, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy?? prymat pontyfikat
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 13:57:03, ilość odpowiedzi: 1
Czy gdyby ludzie nie mówili to da?oby si? ?y??
Czy ?ycie bez mowy jest mo?liwe??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 12:34:45, ilość odpowiedzi: 1
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serc
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serca ,g?osu. ? Nie wiem o co chodzi, hel
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:30:53, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zadania nale?? do tych osób
Co wykonuj? te osoby : Diakoni, Prezbiterzy, Biskupi
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 11:19:36, ilość odpowiedzi: 1
Co mówil Jan Chrzciciel do tych ludzi
Co mwil Jan Chrzciciel do tych ludzi: celnicy tlumy zolnierze
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:45:10, ilość odpowiedzi: 1
Kim by? pasamonik ?
Kim by? pasamonik ? Na czym polega?a jego praca.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:52:44, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest ko?ció? grekokatolicki
Czym jest ko?ci? grekokatolicki? Potrzebuje informacji na jego temat.. podajcie cos
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:47:05, ilość odpowiedzi: 1
Kto jest twoim przodkiem wiary.
Kto jest twoim przodkiem wiary. Uzasadnij odpowied?.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:19:10, ilość odpowiedzi: 1
Prawo Królestwa Bo?ego.
Czy wiesz co jest prawem KRLESTWA BO?EGO? jesli tak to napisz mi..
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 09:53:27, ilość odpowiedzi: 1
Jak mo?esz zadba? o rozwój swojej wiary
Jak mo?esz zadba? o rozwj swojej wiary - podaj przyk??dy. Religia. .;/
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:42:49, ilość odpowiedzi: 1
Kim s? prorocy??
Kim s? prorocy?? Jakie jest ich zadanie ? Wiecie mo?e?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 10:22:22, ilość odpowiedzi: 1
Mam napisa? przys?owia ludowe na te tematy
Mam napisa? przys?owia ludowe na te tematy : go?cie, zima
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 09:52:09, ilość odpowiedzi: 1
Zadania Misjonarzy
Czy wiesz po co s? Misjonarze i co oni robi? dzisiaj?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Oliwifasoli, 2015-01-19 19:23:26, ilość odpowiedzi: 0
Na co wymienia sie wyraz przyjsc ?
no bo mam dodatkowe lekcj i musze napisac na zadanie na te dodatkowe lekcje na co sie wymienia tylko
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 08:03:41, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest anglikanizm.
Czym jest anglikanizm. Potrzebne mi s? cechy charakterystyczne .
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 07:48:04, ilość odpowiedzi: 1
Opis Lewandiwksiego
Witajcie, potrzebny mi opis Roberta Lewandowsakiego. Potrzebuje na zaraz.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 15:11:58, ilość odpowiedzi: 1
Co si? dzieje w belwederze.
Kto mieszka w belwederze? Co si? tam robi.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 10:06:01, ilość odpowiedzi: 1
Co to jest sztuka sakralna w ko?ciele i na czym polega jej r
Co to jest sztuka sakralna w ko?ciele i na czym polega jej rola. Trudnee
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 10:04:21, ilość odpowiedzi: 1
Co to znaczy ró?norodno?? w Ko?ciele.
Co to znaczy r?norodno?? w Ko?ciele? na czym ona polega?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa