przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> J. angielski
Dodane przez markuss, 2015-01-18 15:04:06
Prosz? przet?umaczy? tekst na j?zyk polski.

Przet?umacz na nasz j?zyk ojczysty :

The school records all the lessons and makes them into podcasts.
Students can download these podcasts and listen to them at home on their computer or MP3 player.

'This is the school of the future, ' says Jonathan Bishop, a teacher. But what do the students think of it?
Jacob Buswell is in Year 6. He says , ' I love working here. Sometimes the work gets a bit difficult, but most of the time it's just right for me."-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

6

Dodane przez ona93, 2015-01-18 15:19:54

Zapisy szkolne lekcje i wszystkie czyni je do podcastw.Studenci mog? pobra? te podcasty i s?ucha? ich w domu na swoim komputerze lub odtwarzacza MP3.
"To jest szko?a przysz?o?ci", mwi Jonathan Biskup, nauczyciel. Ale to, co uczniowie my?le? o tym?Jakub Buswell w Roku 6. Mwi: "Uwielbiam prac? tutaj. Czasami praca staje si? nieco trudne, ale przez wi?kszo?? czasu jest w sam raz dla mnie.


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez wsx123, 2015-02-23 11:05:50

Zapisy szkolne lekcje i wszystkie czyni je do podcastw.
Studenci mog? pobra? te podcasty i s?ucha? ich w domu na swoim komputerze lub odtwarzacza MP3.

\"To jest szko?a przysz?o?ci\", mwi Jonathan Biskup, nauczyciel. Ale to, co uczniowie my?le? o tym?
Jakub Buswell w Roku 6. Mwi: \"Uwielbiam prac? tutaj. Czasami praca staje si? nieco trudne, ale przez wi?kszo?? czasu jest w sam raz dla mnie. \"


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez pattttti900, 2016-10-29 20:52:03, ilość odpowiedzi: 0
Klasa 5 steps forward zadania 1,2,3,4,5 str 33!!!
prosze bo mam na srode!
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Misia123x, 2015-09-13 14:03:51, ilość odpowiedzi: 0
Lost And Found sterter B
2.Complete the sentences with the verbs in the past simple form
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez olaapola, 2015-04-23 22:48:37, ilość odpowiedzi: 0
Pomuszcie prosze
zad5 5,7 str 45 w cw"discover english proszez
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:37:42, ilość odpowiedzi: 1
U?ó? pytania z tych wyrazów
Angielski- u?? pytania z tych wyrazw : Anna/wear/askirt Adam and Asia/ride/a bi
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:09:50, ilość odpowiedzi: 1
Uzupe?nij zdania podanymi wyrazami
Uzupe?nij zdania w j?zyku angielskim, podanymi wyrazami ! I go to school ... bus.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:43:12, ilość odpowiedzi: 1
Zapisz podane daty po angielsku!
Zapisz po angielsku te daty.. a.18/7/1817b.5/4/1960
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:29:55, ilość odpowiedzi: 1
Opisz swój typowy dzie? w kilku zdaniach po angielsku
Opisz swj typowy dzie? w kilku zdaniach po angielsku. Co robisz rano, itp.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:21:33, ilość odpowiedzi: 1
Napisz po angielsku co b?dziesz robi? za 30 lat..
Mam na zadanie na angielsku napisa? o tym co b?d? robi? za 30 lat. Pomocy
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 09:47:57, ilość odpowiedzi: 2
Mam napisa? opis pokoju po angielsku.
Czy kto? mi pomorze w opisaniu pokoju w jezyku angielskim ?? Mo?ecie sobie wymy?lic
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Justi123, 2015-01-19 14:51:57, ilość odpowiedzi: 0
Podró?
opisz jedn? z przygd z wiersza zofii beszczy?skiej, ktra zosta?a napisana w pierwszysch czterec
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-19 10:08:23, ilość odpowiedzi: 2
Przet?umacz nazwy przedmiotów szkolnych na j?zyk angi
Przet?umacz nazwy przedmiotw szkolnych na j?zyk angielski: matematyka geografia
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 16:23:33, ilość odpowiedzi: 1
Future simple a ?ycie za 100 lat
Napisz po angielsku w czasie future simple jak b?dzie wygl?da?o ?ycie za 100 lat.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 16:04:16, ilość odpowiedzi: 1
Podkre?l odpowiednie czasowniki j?zyk angielski.
You didn't wear / weren't wearing a cycle helmet when you
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 15:15:55, ilość odpowiedzi: 2
Co robi?e? w weekend?
Napisz po angielsku, o tym co robi?e? w weekend. Po angielsku! Kilka zdan
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-18 15:04:06, ilość odpowiedzi: 2
Prosz? przet?umaczy? tekst na j?zyk polski.
Przet?umacz na nasz j?zyk ojczysty : The school records all the lessons and makes t
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-17 14:12:11, ilość odpowiedzi: 1
Jakie pytania o dom mo?esz zada? przyjacielowi po angielsku?
Podaj przyk?ady pyta? o dom, po angielsku. Prosz? o pomoc ludziska.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-17 12:59:36, ilość odpowiedzi: 1
Napisz zdania w formie skróconej.
Napisz zdania w formie skrconej. I have got friends. I do not have dog.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-17 12:48:32, ilość odpowiedzi: 2
Opisz swoje hobby po angielsku
Jakie masz hobby? U?? 5 zda? w j?zyku ang.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-16 10:00:50, ilość odpowiedzi: 1
Wybierz odpowiedni wyraz
Is there any/some dog in this stage? There are/is dogs in this home. There is/is
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-16 09:50:32, ilość odpowiedzi: 1
Kiedy pisze si? w j?zyku angielski TH a kiedy ko?cówk
Kiedy pisze si? w j?zyku angielski TH a kiedy ko?cwk? ND ? Dajcie przyk?ady.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-16 08:05:20, ilość odpowiedzi: 1
Napisz zdania w formie pytaj?cej.
My dad has got new dog. My dog has got a new toy. My brother has got a child.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-13 13:13:55, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania po angielsku
Are you wearing T-shirt? Are you watching tv? Are you surfing the internet?
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-13 12:37:02, ilość odpowiedzi: 1
Podaj 3 sposoby by wyrazi? ?e si? zgadzasz lub nie po ang
Podaj 3 sposoby by wyrazi? ?e si? zgadzasz lub nie po ang.. Pomocy, nie znam angielskiego
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-12 16:48:22, ilość odpowiedzi: 1
Wpisz has/have
Uzupe?nij odpowiednio : My dog .... got blue eyes. They ..... their own home.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-12 14:58:40, ilość odpowiedzi: 1
Jak odpowiada si? na takie pytania?
Jak odpowiada si? na takie pytania? angielskii What's your favourite animal ? Wha
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa