przepisz.pl
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła?
Szukaj zadania:

Zadaj pytanie! Odpowiemy w 30 minut :)

Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Historia
Dodane przez Tosia, 2009-11-12 21:22:05
Pomocy !!!! Historia ! - My i historia -Historia i społeczeństwo
czy ktoś pisał sprawdzian z historii kl.6

z rozdziału ,,polska złotego wieku ''- na dworze Zygmunta
-Złoty wiek
-społeczeństwo polski w XVI wieku
-kto rządził w polsce w XVI - XVIII wieku
-na elekcyjnym polu


dam 6 p.
tak jak zawsze ;)


i dziękuję :))))))))))))


-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez FIGIEL10, 2011-10-22 20:13:38

na elykcyjnym polu


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez FIGIEL10, 2011-10-22 20:10:16

na elykcyjnym polu


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez patka27_1997, 2009-12-29 22:07:54

jak szukasz czegoś o XVI - XVII w . to proszę:

barok - narodził sie we włoszechpod koniec XVI w. trwał do końca XVII wieku. Słowo barok oznacza niergularną perłę, charakteryzował sie przepychem, przesadą w ozdobach.

w XVII wieku panowały wojny, epidemie chorób zakaźnych, głód. sytuacja ta wpłynęła na rozwój uczuć religijnych.

w XVII wieku polska toczyła wojny z :
- Rosją
- Turcją
- Szwecją

Wybitni wodzowie polscy:
- stefan batory
- Stefan Czerniecki
- jam Sobieski

Odsiecz wiedeńska - 1683 r .

Skutki wojen prowadzonych przez polskę e XVII wieku:
- głód
- straty terytorialne
- upadek gospodarczy
- dtrata dóbr kultury narodowej

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez patka27_1997, 2009-12-29 21:59:34

1. Złoty wiek w polsce to 16 w. okres ten nazywamy tak, ponieważ w tym czasie bardzo dobrze rozwijala się polska gospodarka, nauka i kultura. był to również okres względnego pokoju w naszym kraju.

2. renesans w polsce to czasy panowania:

- Zygmunta 1 Starego
- Zygmunta 2 Augusta
- Henryka Walezego
- Stefana Batorego

3. Architektura renesansu w Polsce:

- Wawel w Krakowie
- Ratusz w Sandomierzu i Poznaniu
- Rynek z Ratuszem z Zamościu
- Dwór Artusa w Gdańsku
- Zamek w Baranowie pod Sandomierzem

4. Arrasy - tkaniny zdobiące wnętrze Wawelu wykonane w Niderlanach ( Belgii) na zamówienie Zygmunta 2 Augusta

5. Twórcy polskiego renesansu:

- Mikołaj Rej: urodził sie w Nagłowicach. Był pisarzem piszącym w języku Polskim.
- Jan Kochanowski: był poetą polskiego okresu. studiował w krakowie .
- Mikołaj Kopernik: urodził sie w Toruniu, studiował na akademii krakowskiej.
- Andrzej Frycz Modrzewski: był polskim pisarzem oraz królewskim sekretarzem.

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez Zuzikim, 2009-12-20 21:41:40

Mam trochę inne tematy, ale myślę że sobie poradzisz ze znalezieniem potrzebnych informacji. Nie zniechęcaj się tylko ilością, zdaje się, że dużo, ale szybko się czyta. Ja to przeczytałam kilka razy i dostałam 6, a mamy bardzo wymagającego nauczyciela.

HOŁD PRUSKI - 1525

1. Geneza sporu Polska krzyżackiego.
2. Odzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego - 1466.
3. Albrecht Hohenzoller ostatnim Wielkim Mistrzem Krzyżackim.
4. Ostatnia wojna polsko krzyżacka 1519-1521.
5.Hołd pruski 1525.
a) rozwiązanie zakonu krzyżackiego w Prusach
b) powstanie państwa świedzkiego "Prusy Książęcę", jako lenno Polski
c) Wielki Mistrz księciem, senatorem i lennikiem Rzeczypospolitej Polski

UNIA LUBELSKA - 1569

1. Geneza unii polsko litewskich.
2. Przyczyny unii lubelskiej.
a) zagrożenie moskiewskie
b) Zygmunt August ostatnim Jagiellonem na tronie Polski
3. Unia lubelska i jej postanowienia.- http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska#Postanowienia_unii_lubelskiej

RENESANS W POLSCE
1. Wpływ kultury włoskiej.
2. Narodowy charakter kultury.
3. Rozwój literatury, nauki i sztuki.
4. Wielcy Polacy odrodzenia
a) Mikołaj Kopernik
b) Andrzej Frycz Modrzewski
c) Mikołaj Rej
d) Jan Kochanowski
5.Reformacja w Polsce i jej główne nurty
a) wyznania protestanckie
- luteranizm
- kalwinizm
- arianizm (Bracia Polscy)
b) szkoły różnowiercze
- akademia królewiecka (luterańska)
- gimnazjum luterańskie w Gdańsku
- akademia rakobska (ariańska)
- gimnazjum kalwińskie w Pinczowie
6. Tolerancja religijna w Polsce
a) konfederacja warszawska-1573

PIĘKNO ZABYTKÓW RENESANSOWYCH W REGIONIE

1.Wpływ kultury włoskiej w naszym regionie.
2.Styl renesansowy in jego cechy.
3.Budowle renesansowe w Polsce i naszym regionie, np.:
a) Stare Miasto w Zamościu
b) Zamek w Golubiu i Dobrzyniu
c) Stare Miasto w Olsztynie i Gdańsku
d) Kościół św Andrzeja w Barczewie
e) Kościół Trójcy Świętej w Chełmży

W CZASACH ZŁOTEJ WOLNOŚCI SZLACHECKIEJ

1 Podział stanowy w Polsce
a) szlachta
- magnaci (najbogatsza szlachta ok. 200 rodów)
- szlachta
- szlachta zagrodowa
b) duchowieństwo
- wyższe duchowieństwo, np.: prymas, kardynał, arcybiskup, biskup
-niższe duchowieństwo, np.: proboszcz, przeor, ksiądz, zakonnik
c) mieszczanie
- patrycjat (kupcy, rzemieślnicy)
- pospólstwo (studenci, mieszkańcy miast)
- plebs (biedota)
- chłopi
* bogaci (sołtys, młynarz, kowal)
* średniozamożni
* biedota
2. Położenie mieszczan i chłopów
a) ograniczenie położenia mieszczan
- Zakaz posiadania ziemi
- zakaz handlu zbożem szlacheckim
- zakaz piastowania urzędów państwowych i kościelnych
- zakaz ubierania się zbyt okazale
b) ograniczenie położenia chłopów
- powinności chłopskie wobec szlachty i kościoła (pańszczyzna, danina, dziesięcina, nadzwyczajne posługi)
- przywiązanie chłopa do ziemi
- poddanie chłopa sądownictwu szlacheckiemu
3. Rola szlachty, np. :
a) król nie może uwięzić szlachcica i zabrać mu ziemi
b) król bez zgody szlachty nie może nakładać nowych podatków
c) król "nic nowego" zrobić nie może w państwie bez zgody szlachty
d) szlachta ma prawo wypowiedzieć królowi posłuszeństwo
e) artykuły henrykowskie i wolna elekcja
5. Demokracja szlachecka w Polsce.
6. instytucje władzy szlacheckiej
a) sejm walny (król, izba poselska, izba senacka)
- zwyczajny
- nadzwyczajny
* konwokacyjny ( po śmierci)
* elekcyjny
* koronacyjny
b) sejmiki ziemskie (szlacheckie)
- przedsejmowe
- posejmowe
7. Najwyższe urzędy w Polsce.
8. Pierwsza wolna elekcja 1573.
a) pierwszy król elekcyjny- Henryk Walezy

-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

1

Dodane przez mateusz12143, 2009-11-29 21:23:28

ja pisałem
-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz