przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Historia
Dodane przez JaboL48, 2012-03-14 16:12:12
Pomocy..!

Dlaczego panstwo polskie upad?o za panowania Mieszka II?-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(2):

3+

Dodane przez marta98, 2012-03-14 17:29:46

UPADEK PA?STWA POLSKIEGO W XI WIEKU! Kryzys w 1031- najazdy Rusi.
Chrobry- konflikt z s?siadami (o ?u?yce i Milsko, o Grody Czerwie?skie, o S?owacj? i Morawy). Czynniki wewn?trzne: mo?ni nie chcieli silnej w?adzy jednego cz?owieka, sami si? wzmocnili i chcieli rz?dzi? oraz bunty przeciwko chrze?cija?stwu- ch?opi musieli p?aci? dziesi?cin? ko?cio?owi i chrze?cija?stwo by?o szerzone si?? (katowano).
Poza tym Mieszko II nie by? najstarszym synem, wygna? braci ktrzy poprosili o pomoc w odzyskaniu tronu wrogw Polski. Zmuszono Mieszka II do ucieczki i by? on wi?ziony na W?grzech. W?adza w Poslce- Bezprym. Bezprym odes?a? koron? do Niemczech, przez co traci? autorytet. Mazowsze- panowa? Miec?aw, ktry nazwa? si? ksi?ciem i podczas jego rz?dw Mazowsze kwit?o.
Matk? Kazimierza by?a Rycheza, siostra cesarza niemieckiego. Niemcy chcia?y pomc Polsce, by nie umocni?y si? Czechy. Wcze?niej Brzetys?aw najecha? na pa?stwo polskie 1038-39, zrujnowa? Gniezno i skrad? relikwie ?w. Wojciecha, dzi?ki czemu mg? za?o?y? arcybiskupstwo, poza tym przy??czy? ?l?sk do Czech. Pomog?y Kazimierzowi te? usun?? Miec?awa.
Kazimierz wrci?, po??czy? ze sob?: Wielkopolsk?, Ma?opolsk?, Mazowsze i pomorze a ?l?sk wzi?? jako lenno od Czech. Poza tym podzieli? Polsk? na prowincje i rozpocz?? zwyczaj nadawnia ziem rycerzom, z ktrych powsta?a szlachta- da? pocz?tek systemu feudalnego w Polsce. Odbudowa? biskupstwa, sprowadzi? benedyktynw ktrzy propagowali chrze?cija?stwo i przenis? stolice do Krakowa.

DLACZEGO UPAD?O PA?STWO POLSKIE?
- z?a polityka zagraniczna Boles?awa Chrobrego i s?aba w?adza
- nieumocnione chrze?cija?stwo


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(1):

1

Dodane przez olwia_199827, 2013-02-23 15:43:01

Za panowania Mieszka II Polska utraci?a Morawy, ?u?yce, Pomorze oraz Grody Czerwie?skie. W 1031 po ataku Jaros?awa M?drego, Mieszko II zbieg? do Czech, gdzie zosta? uwi?ziony przez ksi?cia Udalryka. Na polskim tronie zasiad? starszy brat Bezprym. W 1032 Mieszko II zrzeka si? tytu?u krlewskiego i sk?ada ho?d cesarzowi Konradowi II. Polska zostaje podzielona na dzielnice. W tym?e roku Mieszko odzyskuje w?adz? i doprowadza do zjednoczenia pozosta?o?ci pa?stwa. Po jego ?mierci (1034) nast?puje ponowny rozpad pa?stwa polskiego.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:37:55, ilość odpowiedzi: 0
PoooooMocy Historia!!!!!
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszka I. Przedstaw relacje opisuja
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:30:43, ilość odpowiedzi: 0
Historia
Wyobraź sobie że podróżowałe
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez nenka99, 2015-03-15 15:21:30, ilość odpowiedzi: 0
Historia-w kilku zdaniach
Jeden dzie? w Konstantynopolu.
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:09:47, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co to jest sejmik ..
Co to jets sejmik o raz jakie zobowi?zanie jagie??y nie by?o zapisane w Krewie??
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-17 19:06:38, ilość odpowiedzi: 1
Cechy monarchii parlamentarnej
Prosz? o wskazanie 5 cech monarchii parlamentarnej
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-16 16:11:32, ilość odpowiedzi: 1
Problem moralny
Co s?dzisz o zbombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez rafiziom12, 2014-04-27 18:26:30, ilość odpowiedzi: 0
?ladami przesz?o?ci 1
?wiczenia od Bizancjum do Najazdy Normanw :D
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez naataa, 2013-10-19 21:16:26, ilość odpowiedzi: 1
historia - klasa 2 gim zad 4 str 62
Przeanalizuj map? Rzeczypospolitej Obojga Narodw w 1582r.i wymie? obszary,ktre zosta?y pr
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez lidzia7418, 2012-12-05 17:17:55, ilość odpowiedzi: 1
historia
1. Opisz zwi?zek mi?dzy warunkami geograficznymi Grecji i Wielk? Kolonizacj?. 2. Opisz zw
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kaczorek223, 2012-10-30 17:00:01, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Jakie rodzaje pieczywa wiaza sie z tradycja zydowska (minimum 3) Dam naj
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez anna199989, 2012-10-06 11:25:58, ilość odpowiedzi: 0
od powstania cz?owieka do rewolucji neolitycznej
zadanie 3 wyja?nij poj?cia hominidy pi??ciak megality
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-20 15:39:46, ilość odpowiedzi: 2
Historia - stany zjednoczone ameryki
13. Kto, kiedy i po co uchwali? konstytucj? Stanw Zjednoczonych? 14. Wyja?nij, jak zorga
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-07 23:15:10, ilość odpowiedzi: 1
Oswiecenie
Na podstawie ponizszego tekstu odpowiedz na pytanie: 1)Przedstaw pogl?dy oswieceniowebna
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez sylwuuska, 2012-06-11 18:17:47, ilość odpowiedzi: 1
Zasady i instrukcja gry planszowej
POMOCY!!! Napiszcie mi prosze zasady i instrukcj? gry gdzie pola pomara?czowe t
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez paulina26443, 2012-05-26 19:33:37, ilość odpowiedzi: 2
Historia-powst.listopadowe
1. Powstanie Listopadowe i jego skutki. 2. Powstanie Styczniowe i jego skutki. (k
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez 8paulaaa8, 2012-05-07 17:27:37, ilość odpowiedzi: 1
Sprawdzan ?ci?gn??!!! Pomó?cie!!!!!
?ci?gnijcie mi z netu sprawdzien z historii....!! Podajcie link... Czy tam co? .... Potrzebne...
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez agata98mloda, 2012-04-08 19:21:26, ilość odpowiedzi: 1
histora - notatka
napisz notatk? tak? na 3/4 str. a4 o osi?gni?ciach Rzymian . Szyyyyybkooo prsz? !! ahaa i prosi?a
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna11, 2012-03-28 20:36:40, ilość odpowiedzi: 1
Hista!
Scharakteryzuj i oce? rz?dy jakobinw.Uzasadnij swoj? opini?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2012-03-20 17:20:03, ilość odpowiedzi: 1
wynalazcy
Dpisz wynalazcw: a) ,,lataj?ce cz?enko" b) maszyna ps?dzalnicza o nap?dzie wodn
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez JaboL48, 2012-03-14 16:12:12, ilość odpowiedzi: 2
Pomocy..!
Dlaczego panstwo polskie upad?o za panowania Mieszka II?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna12, 2012-03-01 18:10:53, ilość odpowiedzi: 1
historia !!!!!!
Podobie?stwa i r?nice mi?dzy epok? odrodzenia a o?wietlenia prosze o szybk? odp
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez zeeelkoowo, 2012-02-26 19:39:47, ilość odpowiedzi: 0
Historia - Dzia? : ?wiat i Polacy w II polowie XIX wieku
Porwnaj sytuacj? gospodarcz? ziem polskich pod zaborami w II po?owie XIX wieku.Sprbuj na jej po
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez grucha1998, 2012-02-22 17:46:53, ilość odpowiedzi: 0
Historia - feudalizm
Jakie zalety i wady mia? feudalizm?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kama2585, 2012-02-11 13:29:46, ilość odpowiedzi: 0
Kultura baroku w Europie.?ycie religijne i kultura baroku w
1.kierunki refleksji nad zyciem i cz?owiekiem 2.cechy urbanist
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Kashime, 2012-02-07 21:47:38, ilość odpowiedzi: 1
Twórcy renesansu i jego cechy
Opisz twrcw renesansu i podaj cechy renesansu. Z gry dzi?kuj? :)
Przedmiot: Historia, Gimnazjum