przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Geografia
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:28:29
Podaj miejsca w Polsce

Podaj miejsca w Polsce ktore maj?: najdlu?szy okres wegetacyjny, najwyzsza temperatur? oraz najni?sz?.-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

5

Dodane przez kubus_p, 2014-12-21 15:31:32

Najd?u?szy okres wegetacyjny w Polsce przyapda na ?l?sk

najwy?sze temperatury s? w Tarnowie a najni?sze natoiastw okolicach Suwa?k.


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:11:17, ilość odpowiedzi: 1
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii : Czy ka?dy rodzaj ska? ulega krasow
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 11:55:37, ilość odpowiedzi: 1
ODKRYCIA XV I VI WIEKU
Podaj jakie by?y przyczyny odkry? Co spowodowa?o ch?? odkrywania Jacy byli najwi?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:41:17, ilość odpowiedzi: 1
Rze?by formy krasowej wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych
Formy krasowe wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych.. Macie jakies przyk??dy ??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:34:51, ilość odpowiedzi: 1
Potrzebne mi s? informacje o Roztocza?skim Parku Narodowym
Roztocza?ski PN-potrzebne pilnie otrzebne mi info o nim :)
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:30:00, ilość odpowiedzi: 1
Jak si? nazywa inaczej jaskinia krasowa w Krakowie
Wiecie moze jak nazywa sie jaskinia krasowa u podn?a Wawelu w Krakowie??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:37:43, ilość odpowiedzi: 1
Po?o?enie Sudetów.
Po?o?enie Sudetw. JAki jets najwyzszy szczyt??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:28:30, ilość odpowiedzi: 1
Wyja?nij poj?cia
Wyja?nij takie poj?cia z geografii : skala, plan, legenda
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:03:38, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? jakie obiekty w Warszawie
Wymie? jakie obiekty w Warszawie s? zwiazane z tymi dziedzinami : sport, nauka, historia, sztuka
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 13:58:26, ilość odpowiedzi: 1
Pytania z geografii
Jak nazywa sie najm?odsze miasto wchodz?ce w sk??d Trjmiasta? Co to jest tankowiec?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:25:09, ilość odpowiedzi: 1
Podaj przyk?ady GEOGRAFIA
Potrzebne mi s? przyk?ady : wsyp, p?wyspw i cie?nin Polskich. HELP Me
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:06:34, ilość odpowiedzi: 1
Opisz jedno miasto po?o?one na wy?ynie lubelskiej *geografi
Prosz?, opiszcie mi jedno miasto ktre mie?ci si? na wy?ynie lubelskiej..ehh ja tam nie mieszkam.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:54:46, ilość odpowiedzi: 1
Jak rozumiesz powiedzenie " ró?a wiatrów&
Jak rozumiesz powiedzenie " r?a wiatrw" ? Dlaczego jest porwnanie do r?y..
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:42:44, ilość odpowiedzi: 1
Chronione zwierz?ta i ro?liny
Wymie? przyk?ady zwierz?t oraz ro?lin ktre sa chronione w Polsce. Po kilka przyk?adw mo?e by?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 10:18:54, ilość odpowiedzi: 1
Wykorzystanie ropy naftowej i gazu ziemnego
Wykorzystanie ropy naftowej i w?giel brunatny. Znacie jakie? ?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 10:00:55, ilość odpowiedzi: 1
Mapa jest wykonana w skali 1:8000000
Mapa jest wykonana w skali 1:8000000 a odleg?o?c na mapie mi?dzy dwoma miastami wynosi 8 cm. Odp
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:45:59, ilość odpowiedzi: 1
Mam napisa? krzy?ówk? o wy?ynach.
Potrzebuje pytan do tych hase?: Roztoczanski PN Ojcowksi PN Dolina pr?dni
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:07:51, ilość odpowiedzi: 1
Cechy podró?nika
Napisz jakie cechy wed?ug ciebie powinien mie? osoba ktra zamierza du?o podr?owac.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:00:52, ilość odpowiedzi: 2
Mam 2 pytania z geografii, HELP
1. Czym jest wywierzysko ? 2.Czym jest krasowienie?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:59:13, ilość odpowiedzi: 1
Opisz po?o?enie Polski.
Opisz po?o?enie Polski. Napisz jaki jest nasz najwi?kszy s?siad. NApisz jakie mamy najwi?ksze mia
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:39:15, ilość odpowiedzi: 1
Jak pozyskiwane jest drewno z lasu ?
Jakimi sposobami pozyskiwane jest drzewo z lasu ??? POMOCYY
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:35:36, ilość odpowiedzi: 1
Mapa jest wykonana w skali 1 : 750 000
Je?eli na mapie odleg?o?? od punktu a do B wynosi 5 cm, to ile w rzeczywsito?ci wynosi ten odcin
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 10:24:08, ilość odpowiedzi: 1
Ile ludzi zamieszkuje Francj??
Prosz? o dok?adny wynik ile lduzi zamieszkuje Francj?!
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 09:50:05, ilość odpowiedzi: 1
Wyobra? sobie ze wybierasz si? w podró? morska.
Co wzi???bys na tak? podr?, zaproponuj jak?? tras?.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 10:16:46, ilość odpowiedzi: 1
Podaj przyk?ad ro?linno?ci, zwierz?t w Amazoni
Podaj przyk?ad ro?linno?ci, zwierz?t w Amazoni. Bardzo prosz? o pomoc.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 10:14:20, ilość odpowiedzi: 1
Niektóre kana?y maj? funkcj? m.....
Niektre kana?y maj? funkcj? m..... . NApisz jaka to funkcja i co oznacza,
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa