przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> Geografia
Dodane przez myszka11, 2014-12-19 17:58:15
Opisz ciekawe miejsce w Polsce.

Prosze opisa? jakie? ciekawe meijsce wpolsce , kilka zda?.-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(1):

5

Dodane przez kubus_p, 2014-12-19 18:17:23

Wed?ug mnie ciekawym miejscem w Polsce jest SOlina. Jest to miejscowo?c po?o?ona na po?udniowym wschodzie Polski. Jest tam zapora ltr? odwiedzaj? liczne grupy wycieczkkowe. S? to tereny grskie wi?c mo?na te? troszk? pochodzi? po nich, jak te? skorzysta? z k?pieli w jeziorze Soli?skim :P


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:11:17, ilość odpowiedzi: 1
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii : Czy ka?dy rodzaj ska? ulega krasow
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 11:55:37, ilość odpowiedzi: 1
ODKRYCIA XV I VI WIEKU
Podaj jakie by?y przyczyny odkry? Co spowodowa?o ch?? odkrywania Jacy byli najwi?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:41:17, ilość odpowiedzi: 1
Rze?by formy krasowej wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych
Formy krasowe wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych.. Macie jakies przyk??dy ??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:34:51, ilość odpowiedzi: 1
Potrzebne mi s? informacje o Roztocza?skim Parku Narodowym
Roztocza?ski PN-potrzebne pilnie otrzebne mi info o nim :)
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:30:00, ilość odpowiedzi: 1
Jak si? nazywa inaczej jaskinia krasowa w Krakowie
Wiecie moze jak nazywa sie jaskinia krasowa u podn?a Wawelu w Krakowie??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:37:43, ilość odpowiedzi: 1
Po?o?enie Sudetów.
Po?o?enie Sudetw. JAki jets najwyzszy szczyt??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:28:30, ilość odpowiedzi: 1
Wyja?nij poj?cia
Wyja?nij takie poj?cia z geografii : skala, plan, legenda
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:03:38, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? jakie obiekty w Warszawie
Wymie? jakie obiekty w Warszawie s? zwiazane z tymi dziedzinami : sport, nauka, historia, sztuka
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 13:58:26, ilość odpowiedzi: 1
Pytania z geografii
Jak nazywa sie najm?odsze miasto wchodz?ce w sk??d Trjmiasta? Co to jest tankowiec?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:25:09, ilość odpowiedzi: 1
Podaj przyk?ady GEOGRAFIA
Potrzebne mi s? przyk?ady : wsyp, p?wyspw i cie?nin Polskich. HELP Me
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:06:34, ilość odpowiedzi: 1
Opisz jedno miasto po?o?one na wy?ynie lubelskiej *geografi
Prosz?, opiszcie mi jedno miasto ktre mie?ci si? na wy?ynie lubelskiej..ehh ja tam nie mieszkam.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:54:46, ilość odpowiedzi: 1
Jak rozumiesz powiedzenie " ró?a wiatrów&
Jak rozumiesz powiedzenie " r?a wiatrw" ? Dlaczego jest porwnanie do r?y..
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:42:44, ilość odpowiedzi: 1
Chronione zwierz?ta i ro?liny
Wymie? przyk?ady zwierz?t oraz ro?lin ktre sa chronione w Polsce. Po kilka przyk?adw mo?e by?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 10:18:54, ilość odpowiedzi: 1
Wykorzystanie ropy naftowej i gazu ziemnego
Wykorzystanie ropy naftowej i w?giel brunatny. Znacie jakie? ?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 10:00:55, ilość odpowiedzi: 1
Mapa jest wykonana w skali 1:8000000
Mapa jest wykonana w skali 1:8000000 a odleg?o?c na mapie mi?dzy dwoma miastami wynosi 8 cm. Odp
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-21 09:45:59, ilość odpowiedzi: 1
Mam napisa? krzy?ówk? o wy?ynach.
Potrzebuje pytan do tych hase?: Roztoczanski PN Ojcowksi PN Dolina pr?dni
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:07:51, ilość odpowiedzi: 1
Cechy podró?nika
Napisz jakie cechy wed?ug ciebie powinien mie? osoba ktra zamierza du?o podr?owac.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 12:00:52, ilość odpowiedzi: 2
Mam 2 pytania z geografii, HELP
1. Czym jest wywierzysko ? 2.Czym jest krasowienie?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:59:13, ilość odpowiedzi: 1
Opisz po?o?enie Polski.
Opisz po?o?enie Polski. Napisz jaki jest nasz najwi?kszy s?siad. NApisz jakie mamy najwi?ksze mia
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:39:15, ilość odpowiedzi: 1
Jak pozyskiwane jest drewno z lasu ?
Jakimi sposobami pozyskiwane jest drzewo z lasu ??? POMOCYY
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-20 11:35:36, ilość odpowiedzi: 1
Mapa jest wykonana w skali 1 : 750 000
Je?eli na mapie odleg?o?? od punktu a do B wynosi 5 cm, to ile w rzeczywsito?ci wynosi ten odcin
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 10:24:08, ilość odpowiedzi: 1
Ile ludzi zamieszkuje Francj??
Prosz? o dok?adny wynik ile lduzi zamieszkuje Francj?!
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-20 09:50:05, ilość odpowiedzi: 1
Wyobra? sobie ze wybierasz si? w podró? morska.
Co wzi???bys na tak? podr?, zaproponuj jak?? tras?.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 10:16:46, ilość odpowiedzi: 1
Podaj przyk?ad ro?linno?ci, zwierz?t w Amazoni
Podaj przyk?ad ro?linno?ci, zwierz?t w Amazoni. Bardzo prosz? o pomoc.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-19 10:14:20, ilość odpowiedzi: 1
Niektóre kana?y maj? funkcj? m.....
Niektre kana?y maj? funkcj? m..... . NApisz jaka to funkcja i co oznacza,
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa