przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Matematyka
Dodane przez Ania97, 2014-05-12 20:33:15
Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji f. Narysuj wykres funkcji,podanych pod rysunkiem

Za??cznikdopytania7129259Za??cznikdopytania7129259Za??cznikdopytania7129259-----

Rozwiąż zadanieNie ma jeszcze odpowiedzi!
Podobne zadania
Dodane przez niumcik, 2016-05-10 20:21:26, ilość odpowiedzi: 0
..
Rozwiaz rownania a) x^4+2x^3=0b) x^3+12x^2+36x=0c) 2x^4-8x^3+6x^2=0
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez niumcik, 2016-05-10 20:20:44, ilość odpowiedzi: 0
Rozwiaz rownania
Bardzo prosze o pomoc.Rozwiaz rownania a) 3x^3-18x^2=
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez niumcik, 2016-05-10 20:19:32, ilość odpowiedzi: 0
Rownania
Rozwiaz rownania a) (x+4)(x-4)=9b) x^2+4x=0c)x^2-25=0d) 3x^2-30x=0
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez niumcik, 2016-05-10 20:18:46, ilość odpowiedzi: 0
Wyznaczanie iloczynu sum algebraicznych
Wyznacz iloczyn sum algebraicznych. a) (3x+1)(3x-1)b) (5x2-1)(5x2+1)
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dominixon, 2016-03-19 17:13:04, ilość odpowiedzi: 0
Ostrosłupy-objętość i pole powierzchni bocznej
file:///C:/Users/Dominik/Desktop/aaanbdbd.jpg file:///C:/Users/Dominik/Desktop/jhcdjfdjjf
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez karmazyn66, 2016-03-03 16:44:54, ilość odpowiedzi: 0
Ciągi
Suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 50, a suma dwuna
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez karola9511, 2015-05-21 19:15:45, ilość odpowiedzi: 0
Naszkicuj wykresy funkcji
a)f(x)=six+2 b) f(x)=cosx+II/3 c) f(x)=2tgx+1
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez karola9511, 2015-05-21 19:13:18, ilość odpowiedzi: 0
Rozwi?? równania i nierówno?ci
a)1-2x/x
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez karola9511, 2015-05-21 19:11:37, ilość odpowiedzi: 0
Wykonaj dzia?ania
a)2x+1/x+5+3x/x-2 b)x-4/2x+2*x/x-2
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smallpeanut, 2015-03-22 08:37:53, ilość odpowiedzi: 0
Rozszerzona matematyka
1. W rwnoleg?oboku ABCD przek?tna DB ma d?ugo?? 7. Wiedz?c, ?e obwd rwnoleg?oboku wynosi 26, k
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez iceage, 2015-03-18 16:57:22, ilość odpowiedzi: 0
Ad z tre?ci?
W klasie 3a przeprowadzono w?rd uczniw ankiet? dotycz?ca liczby osb , z ktrych sk?ada
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez iceage, 2015-03-18 16:54:49, ilość odpowiedzi: 0
Geometria
!!!!!!!!prosze Sze?cian i ostros?up prawid?owy czworok?tny maj? t? sam? wysoko?? ,r
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez asiulka22, 2015-03-06 12:26:22, ilość odpowiedzi: 0
Zad 2
Wyznacz ?rednia arytmetyczn?, median? i dominant? temperatur doby 24 listopada 2002r w Opolu, w m
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez asiulka22, 2015-03-06 12:25:34, ilość odpowiedzi: 0
Pomó?cie
1.Oblicz rozst?p, wariancj? i odchylenie standardowe danych 40.2 ,39.8, 39.6, 40, 40.1 39.7, 40.4
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez cysia554, 2015-03-02 11:12:15, ilość odpowiedzi: 0
Przekszta?? funkcje z postaci ogólnej do postaci kano
a. -x kwadrat -x+1 , b. 2x kwadrat + 3x-1,c. 4x kwadrat -x , d. 4x kwadrat +x+1 , e. 5x kwadrat -
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kasiamd13, 2015-01-14 22:59:56, ilość odpowiedzi: 0
Rozwi?zywanie nierówno?ci
Rozwi?? nierwno?ci; a.-4x^2+5x+9 > 0 b. 2x^2+10x-12 ? 0
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez misio12, 2014-11-24 17:14:33, ilość odpowiedzi: 0
Permutacje
Zadanie 1wych mozna A)ile liczb pi?ciocyfrowych mozna utworzyc , wykorzystujac wszystkie
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ania24, 2014-10-29 14:04:43, ilość odpowiedzi: 0
Matematyka

Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez skarbek112, 2014-10-29 13:52:51, ilość odpowiedzi: 0
Wielomiany
Roz?? wielomian na czynniki 4x+8x-12x-24rozwi?? rw
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ania24, 2014-10-28 11:42:42, ilość odpowiedzi: 0
Rozwi?? nierówno??

Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez thorus111, 2014-09-30 09:12:23, ilość odpowiedzi: 0
Rozwi?zywanie równa? wy?szych stopni
3.Wykonaj dzia?ania, odpowiedz i podaj w najpostrzej postaci a) (x-3)^2+(3x+1)^2=
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Humanistka, 2014-09-07 12:53:19, ilość odpowiedzi: 0
Geometria
Podaj przyk?ad dwch figur nieograniczonych, ktrych rznica jest: a) figur? ograniczon?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez gosia7845, 2014-06-17 15:48:22, ilość odpowiedzi: 1
Geometria
Trjk?t rwnoboczny ma pole rwne 12 ?3.Jaki jest obwd tego trjk?ta?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez tyska115, 2014-06-03 15:18:25, ilość odpowiedzi: 0
oblicz iloraz ciagu geometrycznego , w którym
a7 - a 5 = 5 i a11 - a9 = 80
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Ania97, 2014-05-12 20:33:15, ilość odpowiedzi: 0
Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji f. Narysuj w

Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia