przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Informatyka
Dodane przez miko1x5, 2013-04-25 12:23:54
MEKO-

1.Na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM?-----

Rozwiąż zadanieOdpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez kupa123, 2013-05-31 13:25:20

na tym ?eby zrobic kupe do miski nasrac do kubkja i posmerac sie po dupie powachac rece wlozyc do grzyba i matusa ryja to wtedy wyjdzie wynik DRAM czyli 18 megapikselw i tedy b?dzie 18 GB. Smacznego !NARaA POMPON I FUSIA. :poop:


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(0):

Dodane przez damian18054, 2013-05-12 10:08:49

Typy pami?ci RAM

PDF Drukuj Email

Sprz?t komputerowy - Pami??

Typowa pami?? DRAM o czasie dost?pu 60 ns zazwyczaj w trybie seryjnym jest taktowana zgodnie ze schematem 5-3-3-3. Oznacza to, ?e pierwsza operacja dost?pu wymaga pi?ciu cykli (w przypadku magistrali systemowej taktowanej zegarem 66 MHz daje to oko?o 75 ns lub inaczej 5 x 15 ns), natomiast ka?da nast?pna ju? tylko trzech (3 x 15 ns = 45 ns). Jak mo?na wywnioskowa?, rzeczywiste warto?ci taktowania s? mniejsze od technicznych mo?liwo?ci pami?ci. Bez zastosowania trybu seryjnego dost?p do pami?ci odbywa?by si? zgodnie ze schematem 5-5-5-5, ktry wynika z konieczno?ci u?ycia pe?nego op?nienia wymaganego przy ka?dej operacji odczytu lub zapisu danych.

Pami?? DRAM obs?uguj?ca stronicowanie i tryb seryjny okre?lana jest mianem pami?ci FPM (ang. Fast Page Mode). Nazwa ta pochodzi od mo?liwo?ci dost?pu do danych pami?ci znajduj?cych si? na tej samej stronie, ktry odbywa si? przy mniejszym op?nieniu. Pami?? FPM stosowano w wi?kszo?ci systemw wyposa?onych w procesor 486 i Pentium produkowanych do roku 1995.

alt

Kolejn? metod? przyspieszaj?c? pami?? FPM jest przeplatanie (ang. interleaving). Zasada jej dzia?ania opiera si? na dwch oddzielnych bankach pami?ci, ktre s? udost?pniane naprzemiennie (bajty parzyste i nieparzyste). W momencie, gdy do jednego banku zosta? udzielony dost?p, w drugim trwa operacja ?adowania, ktra polega na okre?laniu adresu wiersza i kolumny. W chwili, gdy w pierwszym banku zostanie zako?czone przekazywanie danych, drugi bank ko?czy etap ustawiania op?nienia i jest gotowy do przekazania danych. Podczas gdy drugi bank przekazuje dane, w pierwszym okre?lany jest adres wiersza i kolumny dla nast?pnej operacji dost?pu. Wzajemne nak?adanie si? operacji dost?pu w obu bankach zmniejsza wp?yw op?nienia lub cykli ?adowania, dzi?ki czemu dane s? przetwarzane znacznie szybciej. Jedyny problem, jaki pojawia si? w przypadku przeplatania, jest zwi?zany z konieczno?ci? instalacji identycznych modu?w pami?ci w ka?dych dwch bankach, przez co zostaje podwojona ilo?? wymaganych uk?adw pami?ci SIMM lub DIMM. Taka metoda by?a popularna w przypadku systemw wyposa?onych w procesor 486 i 32-bitow? pami??, ale ze wzgl?du na uk?ady pami?ci dwukrotnie szersze (64-bitowe) zosta?a zaniechana w komputerach klasy Pentium. Aby w tego typu systemach mo?liwe by?o wykorzystanie przeplatania, wymagana jest instalacja modu?w pami?ci o ??cznej szeroko?ci 128-bitw, co odpowiada czterem 72-ko?cwkowym uk?adom SIMM lub dwm uk?adom DIMM.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:59:02, ilość odpowiedzi: 0
Wymienić podstawowe parametry procesorów oraz je sch

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez szin, 2016-10-19 18:57:57, ilość odpowiedzi: 0
Wybór mikroprocesora

Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Daria25, 2015-05-01 20:33:36, ilość odpowiedzi: 0
Projekt
Projekt okablowania dla firmy mieszcz?cej si? w jednym budynku 3-kondygnacyjnym.Pracownicy
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dg0439, 2014-01-30 22:29:32, ilość odpowiedzi: 0
Zdania Pilne na jutro
Zadanie 1 Zamie? na system (2) i (16) liczb? 123(10) i zrb sprawdzenie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Pamu1122, 2014-01-22 18:33:43, ilość odpowiedzi: 0
?ród?a informacji
1. Czym zajmuje si? informatyka, a czym technologia informacyjna?2. Jaka jest droga informa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez miko1x5, 2013-04-25 12:23:54, ilość odpowiedzi: 2
MEKO-
1.Na czym polega seryjny tryb dost?pu do pami?ci DRAM?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez dyba0111, 2013-01-20 13:29:03, ilość odpowiedzi: 0
rozdzia? 2 utk
pytania i polecenia kontrolne
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Julcia260376, 2012-12-31 15:40:24, ilość odpowiedzi: 0
Rozdzia? 7 UTK
1.Opisz rznice miedzy pamieciami SRAM a DRAM? 2. opisz na czym polega seryjny tryb dostepu do pa
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Dilev, 2012-11-14 20:08:04, ilość odpowiedzi: 1
Modu?y pami?ci RAM
Czy istniej? r?nice w budowie modu?w kolejnych odmian pami?ci DDR SDRAM? ODpowied? uzasadnij.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez matizz999, 2012-11-08 13:24:28, ilość odpowiedzi: 1
Prze??czanie rzutnika
Jak prze??czy? tryb rzutnika tak aby wy?wietla? to co mam na ekranie laptopa ? Bardzo prosz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-03-14 20:43:30, ilość odpowiedzi: 0
Pami?ci masowe
1. Co to jest pami?? masowa? Pami?? masowa jest to pami?? trwa?a przeznaczona do d?ugotrwa?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 14:47:09, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 6 MIKROPROCESORY
1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora. Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany j
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:52:00, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 4 CYFROWE UK?ADY LOGICZNE
1.Co to jest informacja cyfrowa?Informacja cyfrowa to informacja zakodowana w postaci ci?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:49:55, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 5 P?YTA G?ÓWNA
1.Porwnaj p?yty g?wne w formatach AT i ATX.Format ATX w stosunku do AT zosta? przeprojekt
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Zeplal, 2012-01-05 21:06:08, ilość odpowiedzi: 0
Klawiatura
Jakie rodzaje klawiatur wyr?niamy? Jakie bloki klawiszy potrafisz wymieni?? Dam
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez sylwia_sz_1, 2011-12-09 10:15:30, ilość odpowiedzi: 0
Programowanie C++
Witam. Mam pro?b?. Czy kto? by?y w stanie napisa? kwestionariusz osobowy (?eby samemu wpisywa? sw
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez Hania2344, 2011-12-01 09:29:25, ilość odpowiedzi: 0
informatyka
Programy dydaktyczne wspomagajace poznawanie r?nych dziedzin nauki.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-06-12 21:09:46, ilość odpowiedzi: 1
pomocy.
wie kto? mo?e jak usun?? podwjny enter w Wordzie ??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez adrian0304, 2011-05-05 19:17:11, ilość odpowiedzi: 0
zasady skanowania dokumentów i doboru DPI
WYDRUK KOMPUTEROWY OD6 DO 10 STRON , FONT12 LUB 14PT. , INTERLINIA 1,5LUB1,0 , TEKST WYJUSTOWANY,
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kapeluch, 2011-04-26 18:22:57, ilość odpowiedzi: 1
Mikroprocesory: definicja, gniazda, obudowy, magistrale, arc
Tak jak w temacie, potrzebuje pe?nych informacji na zawartych w temacie poj?ciach. Wraz z rodzaja
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez kama7859, 2011-04-18 16:40:08, ilość odpowiedzi: 2
mikroprocesowy
1.Z jakich fizycznych elementw zbudowana jest struktura mikroprocesora? 2.jaki typ gniaz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez walkmanowiec, 2011-03-13 17:53:13, ilość odpowiedzi: 0
Formu?a - excel
Witajcie, musz? napisa? formu??, ale nie bardzo mi to wychodzi. Chodzi o formu??, ktra dla zakresu
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez 25ania03, 2010-11-11 12:59:07, ilość odpowiedzi: 0
informatyka - PILNE! na dzi?;/
opisz teleinformatyczne narzedzia (oprogramowanie, sprzet) do nauki jezykow obcych. napisz
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-09-26 00:10:39, ilość odpowiedzi: 2
nie typowe zadanie:D
S?uchajcie:) podejrzewamy ?e mojego brata zdradza dziewczyna... ale nie b?d? w to wnika?. zale?y
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez ejunia931, 2010-08-13 21:17:51, ilość odpowiedzi: 2
RATUNKU.....
Hey wszystkim... Mam du?y problem...z moim laptopem... Gdy chce go w??czyc wyswie
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia