przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Szkoła podstawowa -> J. polski
Dodane przez Don_Omar, 2011-01-25 15:37:43
J.Polski

Dam 6 za odpowied? w 2 zadaniach:
1. Wiersz liryczny Jana Brzechwy na poziomie 4-6 klasy
2. Jakie znane Ci Filmy (MATRIX najlepjej) nale?? do gatunku science fiction(czyt.Sajens Fikszyn) W odpowiedzi pomog? Ci nast?puj?ce pytania:
-Gdzie i kiedy rozgrywaj? si? wydarzenia?
- Kim s? bohaterowie?
- Jak wygl?da scenografia i kostiumy?
- Jakie filmowe efekty specjane zastosowano podczas kr?ceia filmu?-----
zbychoocustoms.blogspot.com zapraszam!!
Najlepsza odpowiedź
Ocena(1):

6

Dodane przez szed300, 2011-01-25 19:41:10

1.?Ojciec? jest wierszem stroficznym, posiada osiem zwrotek, po dwa wersy w ka?dej (jest to tak zwany dystych). Ka?dy wers liczy sobie dziesi?? zg?osek, wyst?puje tak?e ?redniwka, tak wi?c mo?emy tutaj mwi? o wierszu sylabicznym. Rymy, jak to zwykle bywa w przypadku dystychu, s? parzyste. Ponadto wszystkie rymy s? m?skie, zewn?trzne i dok?adne (pomijaj?c ostatni rym "we?" - "pie??").
Utwr Brzechwy jest bez w?tpienia liryk? osobist?. Odsy?a wprost do do?wiadcze? duchowych poety. Ze wzgl?du na stopie? wyeksponowania podmiotu lirycznego, ?Ojca? mo?emy zaliczy? do liryki bezpo?redniej, gdy? poeta u?ywa wyra?e?, typu "mnie", "si?d?", "moje w?osy". Podmiot liryczny ma indywidualny charakter, przedstawia swoje prze?ycia i my?li w bezpo?redni sposb, monolog staje si? lirycznym wyznaniem. I to wyznaniem kierowanym do konkretnej osoby, nie tylko do potencjalnego czytelnika. Dodatkowym adresatem jest tytu?owy ojciec (cho? raczej powinnam u?y? s?owa ?konkretnym?. To czytelnicy s? ?przypadkowymi? odbiorcami wiersza) i to w?a?nie jemu podporz?dkowane jest konstruowanie ?wiata. ?wiadcz? o tym zaimki "z tob?", "ty", czy te? czasowniki "powiedz", "we?", "zga?".
Pod wzgl?dem ?rodkw stylistycznych utwr wydaje si? stosunkowo ubogi. Szczegln? uwag? przykuwa liczne powtrzenie zwrotu "tak jak dawniej", ktre pojawia si? praktycznie w ka?dej strofie. Jego spora liczba, a tak?e obecno?? interpunkcji sprzyjaj? melodyjno?ci wiersza. Pozosta?e ?rodki stylistyczne nie rzucaj? si? w oczy, znajdziemy tu zaledwie kilka epitetw ("siwe w?osy", "Ma?y Ja?"), czy elips? ("tu nic si? nie zmieni?o, tylko ? czas"). Ciekawym przyk?adem s? pierwsze s?owa utworu:
Nie?ywe, smutne s?owa: ?Ma?y Ja??,
S?owa zosta?y tu uosobione. Posiadaj? nie tylko cechy typowo ludzkie, lecz tak?e zosta?y o?ywione (a raczej u?miercone...). W powy?szym fragmencie s?owa zast?puj? istot? ludzk?, jak? jest tytu?owy ojciec.

2.

Kowboje i obcy

Captain America: pierwsze starcie

Transformers 3

Inwazja: Bitwa o Los Angeles

Jestem numerem cztery

Tron: Dziedzictwo 3D

The Adjustment Bureu

Wszystko powsta?o w USA.

Aktorzy tych filmw:Jeff Bridges, Michael Sheen,Alex Pettyfer, Kevin Durand,Carey Mulligan, Keira Knightley,Aaron Eckhart, Michael Pena,Shia LaBeouf, Megan Fox,Samuel L. Jackson, Chris Evans,Harrison Ford, Olivia Wilde

Te postacie s? pierwszo i drugo planowymi!

Wszyscy s? dziwnie przebrani.

Okr?ty,nie istniej?ca planeta czyli miasto np. z trona dziedzictwo automatyczna ,jaki? program antywirusowy.

My?l? ,?e to pomo?e ci !

Powodzenia!


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Podobne zadania
Dodane przez emilka99, 2016-10-12 16:12:31, ilość odpowiedzi: 0
Tajemniczy Ogród
Napisz list do Archibalda Crevena. W zwiezły sposó
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez dyszka103, 2016-10-05 19:52:52, ilość odpowiedzi: 1
Lektora tajemniczy ogród
napisz krzyżówke z hasłem TAJEMNICZY zwiazanym z ksiazkom
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez tom83, 2016-10-05 16:59:14, ilość odpowiedzi: 0
Jezyk polski Hoan i Emil
str49 zad4 Nasza szkoła kl 3 podstawówki.Co poradzilibyscie Emilowi,a co Hoanowi,zeby chłopcy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez emila2, 2016-06-06 21:22:35, ilość odpowiedzi: 0
Polski-cudów
Napisz swoją klasyfikację cudów
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez lol12346567, 2016-06-04 15:51:22, ilość odpowiedzi: 0
Wypracowanie
Hej w poniedziałek piszemy wypracowanie o lekturze w pustyni i w pyszczy mam wybrany temat jest
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez szymonekONET, 2016-05-05 14:46:26, ilość odpowiedzi: 0
Mole ksionzkowe
czy jestem molem ksionzkowym
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez titi110, 2016-03-16 17:38:07, ilość odpowiedzi: 0
Powtórzenie wiadomości
Podręcznik Słowa z uśmiechem Literatura i kultura. Potrzebuję str. !94-195. Zad. 1-17. Plisss
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez pawelfunus, 2016-02-25 18:33:54, ilość odpowiedzi: 1
Akademia pana kleksa
podobienstwa miedzy filmem a ksiazka akademia pana kleksa
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kl1234ylo412, 2016-02-23 18:57:33, ilość odpowiedzi: 0
List
napisz list do bohatera lektury sposób na alcybiadesa
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez nata12312309, 2015-12-17 17:22:42, ilość odpowiedzi: 2
Wyrazy wymieniające przez ch
wyrazy wymieniające przez ch
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez szymon07, 2015-12-16 20:18:27, ilość odpowiedzi: 0
Opisz gereba (chłopcy z placu broni ).
opisz gereba (chłopcy z placu broni ).
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Martynka301, 2015-12-15 20:37:10, ilość odpowiedzi: 1
Opis baobabu z W Pustyni i w Puszczy
opis bababu nie mam pojęcia jak to napisać 
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez maja890, 2015-12-09 17:11:39, ilość odpowiedzi: 0
Kanapka
wypisz z wiesza kanapka po 3 casowniki przymiotniki i tp
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez ressi1312, 2015-11-18 18:35:28, ilość odpowiedzi: 0
POMOCY!!!
Wykonaj taśmę czsu życia Jana Kochanowskiego.Błagam pomocy.Daje naj
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kinga25, 2015-11-16 15:48:26, ilość odpowiedzi: 0
Lektura Chłopcy z Placu Broni wydawnictwo Nasza Księgarnia
Podajcie mi numery stron na których są informacje na temat Ernesta Nemeczka .  
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zuzka0055, 2015-11-12 17:55:05, ilość odpowiedzi: 0
Starożytni bogowie. Uzupełnij tekst wstawiając brakują
Posejdon był bogiem g
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez annakowalska, 2015-11-06 15:37:55, ilość odpowiedzi: 2
Opowiadanie
Napisz opowiadanie pt. : Ten dzień zaczął się zwyczajnie. Pamiętaj że twoja praca m
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gonia1981, 2015-11-05 19:55:26, ilość odpowiedzi: 0
Między nami 4 ćwiczenia
ułóż wypowiedzenia z  wyrazami,których pisownię uzasadniają podane słowa    1. po drodz
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez 85042, 2015-11-03 18:11:18, ilość odpowiedzi: 0
Książka Szatan z siódmej klasy
W 12 zdaniach napiszcie moment w książce, w krórym mówiął o DOTARCIU DO LISTU KAMILA DE BER
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kas4343, 2015-10-20 19:18:27, ilość odpowiedzi: 0
Polski -zad dom teraz polski st 76 zad 3
czym malwina i mmauryca wyrożniają się pośród rówieśników? Co  jest nietypowego w ich wy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez kubota, 2015-10-15 16:08:45, ilość odpowiedzi: 0
J.polski rymujące się pary
szk -st   , maj-klas,   lo- ochł,gł-sł.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zuzannaczaja, 2015-10-01 15:38:28, ilość odpowiedzi: 0
Wyobrż sobie
jetes super bochaterem opisz swoje zalety
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez marekpl333, 2015-09-27 09:46:19, ilość odpowiedzi: 0
Jak napisać list oficjalny
Kim są adresaci podanych listów? wpisz nazwy odbiorców.(zwrot do adreesata) temat list
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez domasek, 2015-09-19 09:28:03, ilość odpowiedzi: 0
Ułóż zdania
auto,k
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez lukkkka, 2015-09-13 16:10:20, ilość odpowiedzi: 0
Ułóż krótkie opowiadanie odórcze na p

Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa