przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Zadanie z kategorii: Gimnazjum -> Historia
Dodane przez juza13_13, 2012-09-20 15:39:46
Historia - stany zjednoczone ameryki

13. Kto, kiedy i po co uchwali? konstytucj? Stanw Zjednoczonych?

14. Wyja?nij, jak zorganizowa?a ona w?adz? w pa?stwie.

15. Wska? postanowienia konstysucji nawi?zuj?ce do idei o?wiecenia.-----
Odpowiedzi
Ocena(1):

2

Dodane przez zupa11, 2013-11-12 17:01:49

15


*rwno?? i tolerancja wobec wszystkich religi wyznawanych przez obywateli
*"My, nard"--> te s?owa zaczynaj? tekst ameryka?skiej konstytucji; mwi?, ?e nie jedna osoba rz?dzi, a ca?a spo?eczno?? Stanw jest sobie rwnorz?dna
*wprowadzenie monteskiuszowskiej zasady trjpodzia?u w?adz na wykonawcz?, s?downicz? i ustawodawcz?


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz
Ocena(1):

3

Dodane przez zupa11, 2013-11-12 17:00:35

13

Pierwsza na ?wiecie konstytucja, uchwalona 17 wrze?nia 1787 i p?niej ratyfikowana przez specjalne konwencje w ka?dym z 13 stanw.
Wesz?a w ?ycie 4 marca 1789r. Ludzi, ktrzy odegrali najwa?niejsz? rol? w powstaniu konstytucji, Amerykanie nazywaj? Ojcami za?o?ycielami. Do tego grona zaliczaj? przede wszystkim : Jerzego Waszyngtona, Tomasz Jeffersona, Beniamina Franklina oraz Aleksandra Hamiltona , twrc? banku USA i ameryka?skiej waluty.
Konstytucja wprowadzi?a podzia? w?adzy:
. W?ADZA USTAWODAWCZA
KONGRES
-z?o?ony z Senatu i Izby Reprezentantw
-ustala podatki
-uchwala ustawy
-mo?e postawi? prezydenta w stan oskar?anie
SENAT
-po dwch senatorw z ka?dego stanu
-wybierani na 6 lat, ale co 2 lata odnawia si? 1/3 sk?adu
IZBA REPREZENTANTW
-wybory proporcjonalne co 2 lata

W?ADZA WYKONAWCZA
Prezydent wybierany na 4 lata (maks. na 2 kadencje ) w wyborach po?rednich
G?owa pa?stwa
Prowadzi polityk? zagraniczn?
Zg?asza projekty ustaw
Zwierzchnik si? zbrojnych
Szef rz?du
Posiada prawo veta zawieszaj?cego
Mianuje ministrw, wy?szych urz?dnikw, oficerw i s?dziw

WLADZA S?DOWNICZA
S?d Najwy?szy
S?dziowie do?ywotnio mianowani przez prezydenta
Orzeka w sprawach zgodno?ci prawa z konstytucj?
Rozstrzyga spory mi?dzy organami w?adzy.

PA?STWO FEDERACYJNE:

pozostawiono poszczeglnym stanom swobody zagwarantowane w konstytucjach stanowych: W?asne skarb, administracje i wojsko.

W 1791r. Przyj?to 10 poprawek nazywanych Kart? Praw, ktre by?y gwarancj? swobd obywatelskich:
Wolno?? religii, s?owa, druku
Prawo posiadania broni
Zapewnienie bezpiecze?stwa osobistego
Konstytucja z p?niejszymi poprawkami obowi?zuje do dnia dzisiejszego.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:Dodane przez zupa11, 2013-11-12 17:02:27

nie znam odpowidzi no 14 xd
Komentarze( 1 ) | dodaj komentarz
Podobne zadania
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:37:55, ilość odpowiedzi: 0
PoooooMocy Historia!!!!!
Wyobraź sobie że podróżowałeś przez kraj Mieszka I. Przedstaw relacje opisuja
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez malina1907, 2016-04-21 20:30:43, ilość odpowiedzi: 0
Historia
Wyobraź sobie że podróżowałe
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez nenka99, 2015-03-15 15:21:30, ilość odpowiedzi: 0
Historia-w kilku zdaniach
Jeden dzie? w Konstantynopolu.
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:09:47, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co to jest sejmik ..
Co to jets sejmik o raz jakie zobowi?zanie jagie??y nie by?o zapisane w Krewie??
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-17 19:06:38, ilość odpowiedzi: 1
Cechy monarchii parlamentarnej
Prosz? o wskazanie 5 cech monarchii parlamentarnej
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez xenna, 2014-12-16 16:11:32, ilość odpowiedzi: 1
Problem moralny
Co s?dzisz o zbombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez rafiziom12, 2014-04-27 18:26:30, ilość odpowiedzi: 0
?ladami przesz?o?ci 1
?wiczenia od Bizancjum do Najazdy Normanw :D
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez naataa, 2013-10-19 21:16:26, ilość odpowiedzi: 1
historia - klasa 2 gim zad 4 str 62
Przeanalizuj map? Rzeczypospolitej Obojga Narodw w 1582r.i wymie? obszary,ktre zosta?y pr
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez lidzia7418, 2012-12-05 17:17:55, ilość odpowiedzi: 1
historia
1. Opisz zwi?zek mi?dzy warunkami geograficznymi Grecji i Wielk? Kolonizacj?. 2. Opisz zw
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kaczorek223, 2012-10-30 17:00:01, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Jakie rodzaje pieczywa wiaza sie z tradycja zydowska (minimum 3) Dam naj
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez anna199989, 2012-10-06 11:25:58, ilość odpowiedzi: 0
od powstania cz?owieka do rewolucji neolitycznej
zadanie 3 wyja?nij poj?cia hominidy pi??ciak megality
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-20 15:39:46, ilość odpowiedzi: 2
Historia - stany zjednoczone ameryki
13. Kto, kiedy i po co uchwali? konstytucj? Stanw Zjednoczonych? 14. Wyja?nij, jak zorga
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez juza13_13, 2012-09-07 23:15:10, ilość odpowiedzi: 1
Oswiecenie
Na podstawie ponizszego tekstu odpowiedz na pytanie: 1)Przedstaw pogl?dy oswieceniowebna
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez sylwuuska, 2012-06-11 18:17:47, ilość odpowiedzi: 1
Zasady i instrukcja gry planszowej
POMOCY!!! Napiszcie mi prosze zasady i instrukcj? gry gdzie pola pomara?czowe t
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez paulina26443, 2012-05-26 19:33:37, ilość odpowiedzi: 2
Historia-powst.listopadowe
1. Powstanie Listopadowe i jego skutki. 2. Powstanie Styczniowe i jego skutki. (k
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez 8paulaaa8, 2012-05-07 17:27:37, ilość odpowiedzi: 1
Sprawdzan ?ci?gn??!!! Pomó?cie!!!!!
?ci?gnijcie mi z netu sprawdzien z historii....!! Podajcie link... Czy tam co? .... Potrzebne...
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez agata98mloda, 2012-04-08 19:21:26, ilość odpowiedzi: 1
histora - notatka
napisz notatk? tak? na 3/4 str. a4 o osi?gni?ciach Rzymian . Szyyyyybkooo prsz? !! ahaa i prosi?a
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna11, 2012-03-28 20:36:40, ilość odpowiedzi: 1
Hista!
Scharakteryzuj i oce? rz?dy jakobinw.Uzasadnij swoj? opini?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2012-03-20 17:20:03, ilość odpowiedzi: 1
wynalazcy
Dpisz wynalazcw: a) ,,lataj?ce cz?enko" b) maszyna ps?dzalnicza o nap?dzie wodn
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez JaboL48, 2012-03-14 16:12:12, ilość odpowiedzi: 2
Pomocy..!
Dlaczego panstwo polskie upad?o za panowania Mieszka II?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Anna12, 2012-03-01 18:10:53, ilość odpowiedzi: 1
historia !!!!!!
Podobie?stwa i r?nice mi?dzy epok? odrodzenia a o?wietlenia prosze o szybk? odp
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez zeeelkoowo, 2012-02-26 19:39:47, ilość odpowiedzi: 0
Historia - Dzia? : ?wiat i Polacy w II polowie XIX wieku
Porwnaj sytuacj? gospodarcz? ziem polskich pod zaborami w II po?owie XIX wieku.Sprbuj na jej po
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez grucha1998, 2012-02-22 17:46:53, ilość odpowiedzi: 0
Historia - feudalizm
Jakie zalety i wady mia? feudalizm?
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez kama2585, 2012-02-11 13:29:46, ilość odpowiedzi: 0
Kultura baroku w Europie.?ycie religijne i kultura baroku w
1.kierunki refleksji nad zyciem i cz?owiekiem 2.cechy urbanist
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Kashime, 2012-02-07 21:47:38, ilość odpowiedzi: 1
Twórcy renesansu i jego cechy
Opisz twrcw renesansu i podaj cechy renesansu. Z gry dzi?kuj? :)
Przedmiot: Historia, Gimnazjum