przepisz.pl
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła?
Szukaj zadania:

Zadaj pytanie! Odpowiemy w 30 minut :)

Zadanie z kategorii: Szkoła średnia -> Geografia
Dodane przez sylwunia1990, 2011-02-17 15:02:56
GEOGRAFIA PRACA KONTROLNA

CHARAKTERYSTYKA KLIMATU I JEGO SKŁADNIKÓW PRACA MINIMUM 2-3STR A4 BARDZO PROSZE O POMOC-----

Rozwiąż zadanieNajlepsza odpowiedź
Ocena(2):

4

Dodane przez Paradise25, 2011-02-26 19:00:47

Klimatem nazywamy typowe stany atmosfery występujące na danym obszarze i powtarzające się każdego roku. Inaczej klimat rozumiemy przez ogół zjawisk pogodowych, jakie panują na danym obszarze w długoletnim okresie. Klimat jest oceniany na podstawie wieloletnich badań oraz różnych składników pogodowych, takich jak na przykład: temperatura, opady atmosferyczne czy wiatr. Klimat jest kształtowany poprzez procesy klimatotwórcze, czyli obieg ciepła, krążenie powietrza, obieg wody oraz czynniki geograficzne. Klimat ma duży wpływ na życie organizmów oraz ich występowanie na danym terenie.

Stan atmosfery opisywany jest przy pomocy składników klimatu, które są takie same jak składniki pogody. Zaliczają się do nich m.in.:

 • temperatura powietrza,
 • opady atmosferyczne,
 • ciśnienie atmosferyczne,
 • wiatr,
 • zachmurzenie,
 • wilgotność powietrza,
 • zjawiska pogodowe.

Wymienione wyżej składniki klimatu przyjmują na świecie bardzo różne wartości. Na przykład temperatury powietrza w najzimniejszych miejscach spadają poniżej –80°C, a w najgorętszych przekraczają +50°C — dla porównania w Polsce w ciągu roku przeciętnie mieszczą się w przedziale od –20°C w zimie do +35°C latem. Także opady atmosferyczne wykazują na Ziemi dużą zmienność – od niemal całkowicie suchych obszarów pustynnych po wilgotne lasy równikowe, na które codziennie spadają ulewne deszcze zenitalne.

Stany atmosfery zależą przede wszystkim od rodzaju napływających mas powietrza. Natomiast to jakie masy powietrza napłyną nad dany obszar uzależnione jest
od czynników klimatotwórczych, do których zaliczają się:

 • szerokość geograficzna,
 • ukształtowanie terenu,
 • wysokość nad poziomem morza,
 • odległość od morza,
 • prądy morskie,
 • działalność człowieka.

Owe czynniki powodują strefowe i astrefowe zróżnicowanie klimatu na Ziemi.

Obszar kuli ziemskiej podzielony został na strefy klimatyczne oraz typy klimatu. Głównym kryterium tego podziału są temperatury powietrza i opady atmosferyczne, a w szczególności ich roczny przebieg.
Zmiany tych 2 składników klimatu bardzo często przedstawiane są na jednym
wykresie – patrz obok. Na jego podstawie można wyróżnić m.in. okresy cieplejsze (lata) i chłodniejsze (zimy), a także pory suche i wilgotne (deszczowe).

Na kuli ziemskiej wyróżniono 5 rodzajów stref klimatycznych:

 • równikową,
 • zwrotnikową,
 • podzwrotnikową,
 • umiarkowaną,
 • okołobiegunową (polarną).

Z szerokością geograficzną następują zmiany oświetlenia Ziemi, a co za tym idzie zmiany w dopływie energii słonecznej. Daje to odbicie w strefowym zróżnicowaniu temperatur i ciśnienia na kuli ziemskiej. Owe różnice powodują cyrkulację powietrza, która również układa się strefowo. Wraz z nią kształtuje się także układ wiatrów i opadów. Na podstawie zróżnicowania strefowego warunków klimatu wyznaczono strefy klimatyczne:

1.      strefa klimatów równikowych - średnia roczna temperatura powietrza przekracza 20ºC, a roczne amplitudy temperatur są bardzo małe (5ºC - 10ºC). Występują obfite opady deszczu przy zenitalnym położeniu Słońca.

  • klimat równikowy wybitnie wilgotny,
  • klimat podrównikowy wilgotny,
  • klimat podrównikowy z dwiema lub jedną porą deszczową.

2.      strefa klimatów zwrotnikowych - średnia roczna temperatura wynosi powyżej 20ºC, występują duże dobowe amplitudy temperatur i małe opady.

  • klimat zwrotnikowy monsunowy z dużymi opadami występującymi w półroczu letnim, tzw. porze monsunowej,
  • klimat zwrotnikowy suchy ze sporadycznie występującymi opadami lub zupełnym ich brakiem.

3.      Strefa klimatów podzwrotnikowych - średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 10ºC do 20ºC. Lata są bardzo gorące, a temperatury zimowe wynoszą od powyżej 10ºC w klimacie morskim do poniżej 0ºC w klimacie kontynentalnym. W strefie tej występuje typ klimatu śródziemnomorskiego.

4.      Strefa klimatów umiarkowanych - średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 0ºC do 15ºC. Występują tu cztery pory roku.

  • klimat umiarkowany morski - opady występują przez cały rok, ale przeważają w okresie jesienno-zimowym, roczne amplitudy powietrza wynoszą poniżej 25ºC.
  • klimat umiarkowany przejściowy,
  • klimat umiarkowany kontynentalny - opady są niższe i przeważają w okresie letnim, roczne amplitudy powietrza są wysokie i wynoszą ponad 25ºC, a w klimatach skrajnie kontynentalnych dochodzą nieraz do 35ºC - 45ºC.

5.      strefa klimatów okołobiegunowych - średnia roczna temperatura powietrza wynosi poniżej 0ºC. Opady występują przez cały rok, głównie w postaci śniegu. Występują tu dnie i noce polarne.

Lądy i oceany kuli ziemskiej także wpływają na przebieg warunków klimatycznych. Nad rozległymi obszarami lądowymi tworzą się suche masy powietrza kontynentalnego, a nad zbiornikami morskimi wilgotne masy powietrza morskiego. Wpływa to na występowanie na Ziemi klimatu morskiego i klimatu kontynentalnego. W klimacie morskim temperatury najcieplejszego miesiąca są niższe niż w klimacie kontynentalnym, natomiast najchłodniejszego - wyższe. Dobowe i roczne amplitudy temperatur są zdecydowanie wyższe w klimatach typu kontynentalnego.

Na astrefowość warunków klimatycznych wyraźny wpływ wywierają prądy morskie opływające wybrzeża kontynentów. Prądy ciepłe powodują ocieplenie klimatu danego obszaru i wzrost jego wilgotności, natomiast zimne - ochłodzenie i osuszenie klimatu.

Wysokości różnych obszarów nad poziomem morza także powodują pewne modyfikacje klimatu. Obszary wysoko wyniesione, jak góry i wyżyny, stanowią często barierę dla mas powietrza. Jeśli stoją na drodze wilgotnemu powietrzu wywołują opady po stronie od której to powietrze nadciąga i nie dopuszczają jej dalej, czym powodują brak opadów po swojej drugiej stronie. Dla obszarów górskich charakterystyczne jest także występowanie specyficznego klimatu górskiego cechującego się piętrowością, czyli zmianą warunków wraz z wysokością.


 


-----

Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz


Odpowiedzi
Ocena(0):

Dodane przez Paradise25, 2011-02-26 19:09:12

Zapomniałam dopisać, że musisz sobie sama opisać te składniki klikatu tzn znaleźc definicję temperatuty, opadów, ciśnienia itp.

Ja Ci je tylko wymieniłam, bo nie miałam za dużo czasu, zeby poszukać.


-----Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze:
Komentarze( 0 ) | dodaj komentarz