przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


agatka2667 - profil użytkownika

Nick: agatka2667
Ilość odp: 104
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 3+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2011-03-18 19:39:46

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-06-08 21:27:37
Temat zadania: list go?czy poszukiwana t?cz I rz?do .pliss ;) pomuszcie ;)
co takiego? nic nie zrozumialam z tego co piszesz. Napisz poprawnie i calymi wyrazami.
Dodane 2011-05-30 12:00:12
Temat zadania: przyroda
2.Na wskutek dyfuzji(tlen z powietrza miesza si? z wod? w
Dodane 2011-05-30 11:56:42
Temat zadania: prosze pomu?cie :)) buziaki
Zatrzymam maj Ko?czy w?drwk? kwitn?cy maj, pop?ynie z wiatrem w ob?oki. Czerwcowi za?piewa zielony g
Dodane 2011-04-11 13:49:29
Temat zadania: estry
CH3COOCH2CH2CH3 octan propylu CH3CH2CH2COOCH3 ma?lan metylu
Dodane 2011-04-09 23:20:44
Temat zadania: Matematyka
a jaki zakres?
Dodane 2011-04-04 22:08:02
Temat zadania: Miasta
mamut afryka?ski
Dodane 2011-04-04 22:03:57
Temat zadania: Ma?y Ksi??e
To czy dorosli s? dziwni zalezy od tego jak ich spostrzegamy. Z jednej strony s? dziwni bo maja nag?e zmiany chumoru. Raz si? ciesz? raz p?acza, a raz krzycza bez powodu. Wiadomo ?e maja wiecej spraw na glowie, ze sie przejmuja r?nymi rzeczami, s
Dodane 2011-04-04 21:35:42
Temat zadania: Polski
Arek co robisz dzisiaj wieczorem? Mo?e wyjdziemy do kina? O godzinie 17.00 graj? ?wietny film, b?dzie w nim walka, zazdro?? i duzo scen akcji. Napewno nie poza?ujesz! Ewa chcia?em Tobie poleci? przeczytanie wspanialej ksi?zki pod
Dodane 2011-03-18 19:42:20
Temat zadania: Justin Bieber
Tu sie daje zadania ze szko?y a nie jakies bzdety. Id? na czat!
Dodane 2011-03-18 19:37:25
Temat zadania: pytanie daje 5
Jak wejsdziesz w zak?adk? dodaj zadanie i masz te pole do napisania tre?ci zadania to na grze obok ikonki z ??t? bu?k? jest ikonka z drzewkiem. "wstaw, dodaj obrazek". Nast?pnie wybierasz ten obrazek co chcesz wstawi? ze swojego komputera
Dodane 2011-02-27 10:06:35
Temat zadania: PYTANIA z p?azów i gadów. Wa?ne jak umiecie to
2. - brak gruczo?w zapobiega utracie wody - du?e i szerokie ?uski na brzuchu w?zy pozwalaj? na zaczepianie o pod?o?e podczas poruszania si? - Dzi?ki komrkom pigmentowym w skrze np. kameleony mog? zmienia? ubarwienie w za
Dodane 2011-02-27 09:57:26
Temat zadania: PYTANIA z p?azów i gadów. Wa?ne jak umiecie to
1. P?azy - pokryte wielowarstwowym naskrkiem - chroni je warstwa ?luzu wydzielanego przez gruczo?y skrne - wydzielina gruczo?w skrnych cz?sto zawiera toksyny Gady - cia?o pokryte silnie
Dodane 2011-02-24 08:44:30
Temat zadania: cechy budowy
P?azy -op?ywowy kszta?t cia?a -g?owa w kszta?cie trjk?ta -cia?o pokryte ?luzem -mi?dzy palcami b?ony p?awne -czaszka z kr?gos?upem po??czona w sposb umo?liwiaj?cy poruszanie w jednej p?aszczy?nie(do przodu, do ty?
Dodane 2011-02-23 20:00:14
Temat zadania: wulkan
jak zrobisz wulkan z masy solnej to dodaj do krateru sody oczyszczonej i chyba octu. Powinna wyj?? reakcja.
Dodane 2011-02-23 19:55:21
Temat zadania: J.polski- u?ó? zdania
Potrafi? ??glowa? pi?eczkami, czego zazdro?ci mi kolega ktory te? by chcia? mie? taki talent.Chcialbym mie? talent do rozwi?zywania zada? z matematyki.Trzeba mie? talent do opowiadania wierszy by wzi?c udzia? w tym konkursie. M
Dodane 2011-02-21 19:38:18
Temat zadania: j. polski
Poszukaj skojarze? np:pegaz - skrzydlaty ko?, szybko??ajax - nowa technologia helios - bg zwiazany z kultem s?o?ca. ?arowka = jasno?? gracja - bogini wdzieku i rado?ci cerber - w mitologi greckiej trzyglo
Dodane 2010-12-15 14:11:17
Temat zadania: Przyroda omocy dam 6
1.Charakterystyka Pokrj Ro?lina jednoroczna osi?gaj?ca wysoko?? 15-100 cm (w uprawach
Dodane 2010-12-14 22:25:40
Temat zadania: przyroda
JAN DYBOWSKI (JEAN DYBOWSKI) - Po?o?y? zas?ugi w zagospodarowaniu obszarw pustynnych Sahary, propagowa? prace nawadniaj?ce, budow? studni artezyjskich, zak?adanie sztucznych oaz.
Dodane 2010-12-14 22:24:14
Temat zadania: przyroda
DYBOWSKI -Wielkie znaczenie dla biologii maj? badania Dybowskiego nad faun? Bajka?u. Poza opisaniem oko?o 400 gatunkw zwierz?t ?yj?cych w jeziorze, opisa? te? dok?adnie tamtejsze warunki hydrologiczne i klimatyczne. Jego dzie?em jest teoria pow
Dodane 2010-12-14 22:21:58
Temat zadania: przyroda
Jan Czerski - badacz Syberii. W l. 1873 - 76 bada? Sajany i ich okolice i rejony wzd?u? brzegw Angary. W l.
Dodane 2010-12-14 22:19:22
Temat zadania: przyroda
Marco Polo - wenecki kupiec i podr?nik. Wraz z ojcem i
Dodane 2010-12-14 22:16:38
Temat zadania: przyroda
Dzia?alno?? Domeyki w Chile mia?a du?e znaczenie dla tego kraju. Dzi?ki zainicjowanym przez niego licznym badaniom mineralogicznym i geologicznym rozwin?? si? tam przemys? grniczy, daj?c ubogiemu dot?d krajowi szans? wzbogacenia si? i uniezale
Dodane 2010-12-14 22:14:07
Temat zadania: przyroda
Sir Francis Drake w latach 1577-1580 odby? wypraw? dooko?a ?wiata. Edmunt Strzelecki - Wyruszy? w 9 letni? podr? do oko?a ziemi. Podczas pobytu w
Dodane 2010-12-14 22:07:49
Temat zadania: przyroda
James Cook w czasie jedenastu lat ?eglowania po Pacyfiku wnis? olbrzymi wk?ad w poznanie naszego globu. Najwi?kszym osi?gni?ciem by?o sporz?dzenie dok?adnych map tych obszarw, w niektrych przypadkach tak doskona?ych, ?e by?y w u?yciu do niedawn
Dodane 2010-12-02 21:41:38
Temat zadania: skecze na studniówki ;)
my robili?my parodi? nauczycieli w klasie (jak prowadz? zaj?cia), przebierali?my si? za nich, u?ywali?my charakterystycznych wypowiedzi, zachowa? (odtwarzali?my cz??c zaj??). Nagrali?my to a na studiwce wy?wietlili?my rzutnikiem na ?cianie :)
Dodane 2010-12-02 21:39:09
Temat zadania: pomys? na prezent
Jestes w podstawwce wi?c pewnie du?o kasy nie masz, a i ch?opak jest za m?ody by perfumami si? pryska? :) Proponuj? by? mu upiek?a ciasteczka (serduszka, gwiazdki itp) albo zrobi? babeczki (w sklepie jest przepis doktora otkera czy jako?
Dodane 2010-11-02 22:29:09
Temat zadania: Pojecia z religii
Beatyfikacja (?ac. beatificare 'wyr?nia?') akt ko?cielny wydawany przez
Dodane 2010-10-30 15:45:42
Temat zadania: POMOCY!
Je?li wasza przyja?? jest prawdziwa to odst?p go jej i ciesz si? jej szcz??ciem. A jesli chlopak wie ?e walczycie o niego to niech sam wybierze.
Dodane 2010-10-21 11:32:34
Temat zadania: POLAK pomocy plis dam 6
6,8 mld na ?wiecie 712 milionami (na rok 2006) polska 38 167 329 (2009) 2 878 410 mieszk. (2008) woj. dolnosl?skie
Dodane 2010-10-20 13:06:09
Temat zadania: Rozprawka - ratunku:)
Po ponownym przeczytaniu mam kilka zmian "Ale jest jeden argument ze bym poleci?a t? ksi??k? dla m?odzie?y." zmie? na "ale jest jeden argument ktry przemawia na tak. "
Dodane 2010-10-19 20:37:53
Temat zadania: Rozprawka - ratunku:)
brak mi dzisiaj weny :)Czy warto dzisiejszej m?odzie?y poleci? do przeczytania ksi??k? " Ania z zielonego wzgrza" lub " w pustyni i w puszczy" Zamiast si? zastanawia? czy warto poleci? dzisiejszej m?odzie
Dodane 2010-10-13 16:31:16
Temat zadania: <...>
Monarchia stanowa forma ustroju politycznego, charakterystyczna dla schy?kowego okresu
Dodane 2010-10-13 16:29:02
Temat zadania: Na pi?tek!
baran mo?e by? jeszcze g?upi
Dodane 2010-10-12 21:53:01
Temat zadania: RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:
kami?, gumi?, kameleon, komil, kawil, kalek, kam
Dodane 2010-10-12 20:07:57
Temat zadania: matma daje 6
BY? B?AD POPRAWI?AM JU? GO! 2010 r - 1998r. =12 lat 12 lat * 365 dni = 4380 dni (liczone od 8.05.1998 do 8.05.2010r) maj ma 31 dni czyli 31-8=23 czerwiec ma 30 dni lipiec 31 dni
Dodane 2010-10-12 20:00:26
Temat zadania: ANTYGONA
Ch?? godnego pochowania brata by mie? chwa?? po tamtej stronie. Tk boskie prawo nakazywa?o by cz?owieka pochowa?.
Dodane 2010-10-12 19:51:43
Temat zadania: co to znaczy???
To ze ukrywa fakt ze chce z tob? chodzi?, ale nie chce by? si? tego dowiedzia? od znajomych. Jak ja poprosisz o chodzenie to na bank si? zgodzi, albo powie ?e chce bys by? jej przyjacielem. ODWAGI!
Dodane 2010-10-12 19:50:03
Temat zadania: biedronka ;d
Uk?ad oddechowy- zbudowany jest z systemu rurkowatych tchawek, ktre przenikaj? ca?e cia?o oraz oplataj? wszystkie narz?dy wewn?t
Dodane 2010-10-12 19:40:55
Temat zadania: Pomocy ! J?zyk polski !
Po otrzymaniu listu i po odjechaniu listonosza bohater wrci? do domu, Usiad? w fotelu i jeszcze raz dok?adnie przeczyta? list. Nie wiedzia? co ma o tym my?le?, tyle lat wyczekiwania i nagle jest, nadzieja si? odrodzi?a. siedzia? i my?la? nad list
Dodane 2010-10-12 19:00:55
Temat zadania: Wa?ne.!!!
Francja-spodnie cygaretki,delikatna bluzeczka w groszki,niewielka apaszka na szyi(lub duza zawiazana wokol glowy i szyi-nie wiem jak to wytlumaczyc),ciemne okulary i cieniutki papieros w r?czce
Dodane 2010-10-12 18:50:26
Temat zadania: J.polski
Kora ( inaczej Persefona) - crka Demeter (bogini urodzaju) w towarzystwie nimf bawi?a si? na ??ce nad morzem. Na skraj polany zwabi? j? zapach Narcyza. Dziewczyna zapomnia?a przestrogi swej matki i zerwa?a ?odyg?. Wtedy zrobi?o si? ciemno, zi
Dodane 2010-10-12 18:45:17
Temat zadania: matma daje 6
2010 r - 1998r. =12 lat 12 lat * 365 dni = 4380 dni (liczone od 8.05.1998 do 8.05.2010r) maj ma 31 dni czyli 31-8=23 czerwiec ma 30 dni lipiec 31 dni sierpien 31 wrzesie? 30 a dzi?
Dodane 2010-10-12 18:42:02
Temat zadania: MATMA ZA KAZDA ODP DAM 6 PROSZE O SZYBKA ODP
2010 r - 1998r. =12 lat 12 lat * 365 dni = 4380 dni (liczone od 8.05.1998 do 8.05.2010r) maj ma 31 dni czyli 31-8=23 czerwiec ma 30 dni lipiec 31 dni sierpien 31 wrzesie? 30 a dzi? jest 12 wr
Dodane 2010-10-12 16:46:12
Temat zadania: dziewczyna
kwiaty, zaproszenie na drinka albo do kina, by? zawsze blisko niej, roz?miesza? j? it.
Dodane 2010-10-12 16:44:14
Temat zadania: Ksiazka "K?amczucha"
W ksi??ce pod tytu?em K?amczucha akcja rozgrywa si? w maju w 1957r w mie?cie ?eba i to tam g?wna bohaterka powie?ci Aniela Kowalik poznaje Paw?a Nowaka w ktrym si? zakochuje. Chodzili ze sob? na randki, sp?dzali razem wolny czas, a po wyje?dzi
Dodane 2010-10-11 22:38:18
Temat zadania: Pomocy!!! Wycieczka
w drugim dniu wycieczki jedziesz do lekarza np w Warszawie (tak by by?o to daleko od miejsca zamieszkania i miejsca gdzie jest wycieczka) i ze nie mo?esz si? nie pojawi? na wizycie bo ponad 7 miesi?cy si? czeka na ni?. A jak co? to zapomnisz wzi?c
Dodane 2010-10-11 20:41:53
Temat zadania: jak ro?liny pobieraj? wode ?
Pobieranie i przewodzenie wody. Ka?da
Dodane 2010-10-11 20:32:32
Temat zadania: Muzyka
tu sa nuty z bajek http://www.sendspace.com/file/ksp0ey a to forum o nutach na saksofon http://www.saksofon.fora.pl/nuty-saksofon-altowy,3/
Dodane 2010-10-11 20:25:04
Temat zadania: historia pomó?cie dam 6
- ucztowanie - chodzenie na kola literackie - chodzenie na publiczne odczyty tekstw, powie?ci - chodzenie na igrzyska, tak?e cyrkowe - chodzenie na wy?cigi rydwanw - przebywanie w termach - zazywan
Dodane 2010-10-11 20:16:37
Temat zadania: Polak Na jutrooo POMOCYYYYYY!!!!!!
To trzeba by?o tak odrazu pisa?! po co si? tyle naprodukowa?am :/ Za gapowe powinno si? placi?, ale nie b?d? taka. Wrrry Chcia?abym znale?? kwiat paproci ktry zrobi? by mnie niewidzialn?. Mog?abym wychodzic z dom
Dodane 2010-10-11 19:51:17
Temat zadania: Re:
Bogaci Rzymianie swj wolny czas sp?dzali na ucztach, ktre traktowane by?y jako pewnego rodzaju sport. Du?? popularno?ci? cieszy?y si? ko?a literackie oraz publiczne odczyty. Niebywa?? rozrywk? by?y tak?e urz?dzane co jaki? czas
Dodane 2010-10-11 19:36:45
Temat zadania: pomocy!!!!!
ja?owiec pospolity (Juniperus communis) p?dy, owoce, szpilki
Dodane 2010-10-11 19:30:13
Temat zadania: GRY
zielone imperium
Dodane 2010-10-11 19:28:02
Temat zadania: Mikroprocesory. UTK
Cache to mechanizm, w ktrym ostatnio pobierane dane dost?pne ze ?rd?a o wysokiej latencji i ni?szej przepustowo?ci
Dodane 2010-10-11 19:17:38
Temat zadania: J.polski
Chcia?abym znale?? kwiat baproci. Czemu? Bo wed?ug legendy ten kto go znajdzie b?dzie m?dry, bogaty i b?dzie widzia? rzeczy ktrych inni nie dostrzegaj?. Ten kwiat moze znale?? tylko cz?owiek odwa?ny, prawy i dobry i ja taka jestem. Gdy starsi kog
Dodane 2010-10-11 18:46:33
Temat zadania: Historiaa na jutro !

Dodane 2010-10-11 18:42:16
Temat zadania: matma. help!!!!!
15 kg - 100% 1,80 kg - x 1,80 kg *100% x= --------------------- = 12% 15kg 100% - 12% = 88% tyle stanowi woda
Dodane 2010-10-10 23:06:38
Temat zadania: Wa?ne!
Jak masz co? jeszcze takiego do napisania to dawaj :)
Dodane 2010-10-10 20:25:10
Temat zadania: Mikroprocesory....
Szyna adresowaPo tej szynie mikroprocesor wysy?a adres ko-mrki pami?ci lub uk?adu we/wy, do ktrego chce wys?a? dane lub z ktrego chce odczy-ta? dane. Szeroko?? magistrali adresowej okre?la przestrze? adresow?
Dodane 2010-10-10 19:56:09
Temat zadania: dam 6
how many uzywamy do policzalnych np. apples, cups of coffee (jab?ka, kubkw kawy) how much do nie policzalnych np. water, sugar (woda, cukier (ale nie ten w kostkach tylko sypki) 1. how much 2. how many 3.
Dodane 2010-10-10 19:30:38
Temat zadania: J.polski ?atwe dla zaawansowanych ; D I mo?e dla mniej zaawa
a moze przepiszesz te zadania? Albo skan zrobisz ksi??ki? bo ja ju? na studiach jestem i nie mam ksi??ek z gimnazjum :) Jak co? to odezwij si? na prywatn? wiadomo?? i dam tobie mj e-mail.
Dodane 2010-10-10 19:27:46
Temat zadania: Religia
Tajemnice Radosne Zwiastowanie Nawiedzenie
Dodane 2010-10-10 19:22:59
Temat zadania: Wa?ne!
Odp. 4 na to niestety nie napisz? bo nie wiem co jest w twojej miejscowo?ci i gdzie mieszkasz. Ale mo?e nie masz kafejki inernetowej i wtedy napisz czemu ona si? przyda (bo nie wszyscy ludzie maja internet w domu, starsi ludzie czasem nawe
Dodane 2010-10-10 19:19:23
Temat zadania: Wa?ne!
odp. na 3 wady - pozera du?o pradu - niszczy wzrok, os?abia go - dzieci siedzace caymi dniami przed telewizorem nie poznaja nowych znajomych - uzale?nia od programw, seriali itp - mala komunikacja w
Dodane 2010-10-10 19:06:35
Temat zadania: Wa?ne!
Odp. 2 Propozycja 1 Mam wspania?? dziewczyn?, jest m?dra, ?adna, mi?a i uczynna. Brak jej tylko jednego, wyrozumia?o?ci. Nie rozumie ?e czasem chc? pobiega? z kolegami za pi?k?, a nie siedzie? i ogl?da? z ni? kolejny odcinek Na Wsp
Dodane 2010-10-10 18:51:32
Temat zadania: Wa?ne!
Poczekaj na studia, tu dopiero ma si? problemy np. Prawne aspekty z ochrony gleby, sposoby ochrony. Trzeba to napisa? na podstawie Ustaw, i innych aktw prawnych :) Ale jako starsza kole?anka pomog? :D Odp.1 2 sie
Dodane 2010-10-10 14:58:12
Temat zadania: J?zyk Polski -Wyra?enia frazeologiczne
1. moj? pi?t? Achillesow? jest matematyka i fizyka 2. Mj tata jest doros?ym m??czyzn? i posiada du?e jab?ko Adama 3. moja siostra si? skaleczy?a i p?aka?a krokodylimi ?zami 4 moja cioteczna siostra i jej brat zyj? z soba j
Dodane 2010-10-10 09:54:33
Temat zadania: Polski
Pewnego dnia Ania i Damian ganiali si? po ??ce. jak to ma?e dzieci chowa?y si? w wysokiej trawie, skaka?y, krzycza?y, ucieka?y i w pewnym momencie ch?opczyk dostrzeg? zaj?ca. Jak tylko pokaza? to Ani to udali si? w pogo? za nim. ganiali go po ca?e
Dodane 2010-10-10 09:27:29
Temat zadania: Dawajcie GO!
pisze si? ju? i kibicuje a nie tak jak napisa?e? :PSkoro ju? to przeczyta?am, to i pomog?am Tobie z ortografi? :D
Dodane 2010-10-10 09:21:29
Temat zadania: Mikroprocesory..
zesp? linii oraz uk?adw prze??czaj?cych s?u??cych do przesy?ania sygna?w mi?d
Dodane 2010-10-10 09:11:50
Temat zadania: krzy?ówka
wiersz :Da pionowo kolumna xD
Dodane 2010-10-07 13:12:02
Temat zadania: problem
skojarzenia, albo wypisz sobie na oodzilenej kartce, na kolorowo i b?dzie si? tobie lepiej uczy?o, mozesz tez wystukiwac rytm do czytanego tekstu, albo ucz si? tego tekstu ?piewa? (w myslach sobie bedziesz nuci? a mwi? b?dziesz normalnie)
Dodane 2010-10-06 12:36:29
Temat zadania: Milosc na odleglosc
Nrmalnie. Zwi?zek na odleg?o??. One te? si? udaj?. Piszczie na gg, rozmawiajcie przez skyp, piszcie e-maile, dzwo?cie do siebie. A w czasie ferii lub wakacji wyje?d?ajcie na te same kolonie, albo w te same miejsca. Moja kole?anka przez 3 l
Dodane 2010-10-05 16:22:22
Temat zadania: mam prosbe !!! o napisanie rozprawki !! czy dzieci powiny do
Jeszcze na sam koniec mojego wypracowania mozna dopisa?. Dziecko nie?wiadomie uczy si? zarzadza? swoimi finansami.
Dodane 2010-10-05 16:18:52
Temat zadania: mam prosbe !!! o napisanie rozprawki !! czy dzieci powiny do
Jeszcze kilkana?cie lat temu ma?o kto dostawa? kieszonkowe. Nie by?o to tak popularne jak w dzisejszych czasach. Jesli ju? dziecko dostawa?o to by?y to niewielkie sumy pieni??ne tak oko?o 20 zl na miesi?c. By?y te? inne formy kieszonkowego np. kup
Dodane 2010-10-01 11:39:02
Temat zadania: szko?a
A teraz popularna jest zbirka nakr?tek plastikowych po napojach, szamponach, srodkach czysto?ci itp. na wzki inwalidzkie. Sprzedaje si? te materia?y w odpowiednim miejscu i jest kasa.
Dodane 2010-09-30 21:37:23
Temat zadania: szko?a
kiermasze robili?my typu: -kazda klasa robila jakie? pierdoly do sprzedania np. bransoletki z muliny, motylki z piorek, rysowali?my obrazy i sprzedawalismy to - nasz utalentowany kolega ze szko?y rysowa? karykatury ludzi za 5z? (we
Dodane 2010-09-30 21:31:59
Temat zadania: szko?a
my robili?my w szkole wieczorki poetyckie. Zbierali?my ch?tnych do recytacji i ?piewu, robili?my prby, ja robi?am scenografi?, ktos robi? plakaty i rozwiesza? w mie?cie. Wej?cie by?o "co ?aska" i tak zbierali?my kas? na wycieczki i inne
Dodane 2010-09-30 21:17:55
Temat zadania: ch?opak
zapro? go do kina, albo popro? by z tob? gdzie? poszed? (na na miasto) jak odmwi to znaczy ?e chyba nic z tego :/
Dodane 2010-09-30 21:16:25
Temat zadania: j. polski zaimki
jaka ja kayach (kaja) :D Piosenek o niej jaka jest, co prze?ywa itp :D
Dodane 2010-09-30 21:13:42
Temat zadania: dziewczyna
Mo?esz si? dyskretnie podpyta? jej kole?anki czy ona ciebie "lubi". tylko nie na przerwie, nie wyci?gaj jej z grupy kolezanek bo zaczn? si? jej wypytywa? dlaczego j? poprosi?e?, co chcia?e? i mo?e si? przypadkiem wygada?. Najlepiej zapro?
Dodane 2010-09-30 19:00:23
Temat zadania: inne
W pochmurne dni uwielbiam wpatrywa? si? w okno i marzy?. Wyobra?am sobie ?e chmury przedstawiaj? jakie? dziwne stwory lub rzeczy. Krople deszczu ktre sp?ywaj? po szybie robi? bardzo ciekawe wzorki, ktre mi czasem przypominaj? jaka? osob?, rzecz
Dodane 2010-09-28 18:32:34
Temat zadania: str
wpisz w google joemonster
Dodane 2010-09-28 18:30:30
Temat zadania: ksywka
karwek Kamil i wnerw w jednym :) A chlopak si? nie kapnie :)
Dodane 2010-09-28 17:31:35
Temat zadania: Historia-Niewolnicy staro?ytnej Grecji w miastach-pa?stwach
Je?cy pracowali fizycznie, w kopalniach czy na galerach. Su?tani i inni bogaci muzu?manie stawiali haremy, w ktrych trzymali niewolnice, dostarczaj?ce im us?ug seksualnych.
Dodane 2010-09-28 17:17:01
Temat zadania: PRZYS?OWIA
stara mio?? nie rdzewieje - mwi si? tak wtedy gdy hmm by?as kiedy? zakochana w jakim? ch?opaku i moglas dla niego wszystko zrobi?, ale lost tak sprawi? ?e sie rozstali?cie. Wszystkich nowych ch?opakw zaczynasz porwnywa? do tego pierwszego i stw
Dodane 2010-09-28 17:10:25
Temat zadania: opisz gimnazjum w klerykowie
Prcz licznych opisw przestrzeni otwartych, w powie?ci mamy rwnie? przyk?ady szczeg?owej charakterystyki przestrzeni zamkni?tych. Czytamy mi?dzy innymi o wygl?dzie budynku gimnazjum klerykowskiego, w ktrym na parterze mi
Dodane 2010-09-28 16:59:07
Temat zadania: HEEEEELP! POTRZEBUJE NA JUTO!!!! Polski
Przedstawiam panstwu szampon do mycia naczy? "Czy?cik"! Jego konsystencja jest idealnie g?sta. P?yn nie jest wodnisty i starcza go na wi?cej. Dodali?my do niego odrobin? cytryny co pomoze nam lepiej doczy?ci? naczynia i nie niszczy skry na d?onia
Dodane 2010-09-28 16:06:45
Temat zadania: dlaczego wybuchaj? wulkany
Wymy?lona bajka :) Bo chyba o to chodzi prawda? Arek(A) Karol(K) K- Arek! Wiesz dlaczego wybuchaj? wulkany? A - Ja juz wiem. Dziadek mi powiedzia?. k - a powiesz i dla mnie? A - No dobrze. Podobno
Dodane 2010-09-27 23:13:22
Temat zadania: Podstawy logistyki - Pilne
W dzisiejszych czasach, ka?da szanuj?ca sie firma posiada cz??ci zamienne. Nikt nie pozwoli sobie na to by przesta?a funkcjonowa? firma przez brak papieru do ksera czy drukarki, albo braku tonera. Ale je?li chodzi o firmy gdzie cze?ci zami
Dodane 2010-09-27 20:23:12
Temat zadania: gazetka szkolna
Gazetka szkolna hmm.. ja bym z checia tam poczytala o jaki? ciekawych krajcha, np o Pary?u, Hiszpanii itp. Mo?na nawet umie?ci? ile mniej wiecej kosztuj? bilety lotnicze i w jakich biurach podr?y albo jakies ciekawostki z ?ycia sz
Dodane 2010-09-27 20:06:53
Temat zadania: Fajna stronka
na naszej klasie jest jeszcze gra happy harwest czy jakos tak :)
Dodane 2010-09-27 19:53:53
Temat zadania: Wyja?nij na czym polega czynnik RSI
Zawiera w sobie czynnik wa??cy jest wi?c wa?on? ?rednia ruchom?. Przyjmuje warto?ci w zakresie 0 - 100.
Dodane 2010-09-27 19:50:47
Temat zadania: Fajna stronka
www.zieloneimperium.pl - SUPER
Dodane 2010-09-27 19:44:56
Temat zadania: co to jest czytanie ksi??ek?
Czytanie ksi?zek pomaga nam pog?ebi? swoj? wiedz? na rzne tematy, dzieki temu poznajemy nowe wyrazy ktorymi mozemy "b?ysn??" w?rd rwie?nikw jak i na rozmowie kwalifikacyjnej. Dzi?i czytaniu uczymy si? s?uchac swojego g?osu (podczas glosnego cz
Dodane 2010-09-27 19:28:00
Temat zadania: Podanie. Pomocy !
Klasa ....... miejscowo??, dn. ................. Szko?a....... Pan (lub Pani) Dyrektor (imi? i nazwisko)