przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


MissEmoLovia - profil użytkownika

Nick: MissEmoLovia
Ilość odp: 53
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 6
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość;D kom?tarze o zdj. piszcie w wiadomo?ciach ! dodane 2010-09-26 17:04:36

Zadania tego użytkownika
Dodane przez MissEmoLovia, 2010-09-27 20:40:31, ilość odpowiedzi: 5
Filmik ; * * *
http://www.youtube.com/watch?v=LH--ZC5-qhY Obej?yjcie ten filmik i potem napiszcie jakie s? re
Przedmiot: Inne :), Gimnazjum
Dodane przez MissEmoLovia, 2010-09-26 17:31:38, ilość odpowiedzi: 3
Wypracowanie na polaka o z?o?ci help na jutro !!!!
Prosz? o pomoc musz? napisa? wypracowanie o tym jak sb radz? z z?o?ci? musi by? d?ugie pis ! z g
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-10-13 16:52:25
Temat zadania: Flirt
Em.. Masz przyjaciela ktry przyja?ni si? z tb i z Arkiem , Jak dobrze zrozumia?am. :D Wi?c Powiedz Temu 'przyjacielowi' ?e kochasz Arka. Tylko je?eli masz pewno?? ?e on jest Lojalny. Wtedy ten przyjaciel niech popyta arka jakie s? jego uczucia wb
Dodane 2010-10-12 14:38:54
Temat zadania: Polski ;/ Koniecznie na JUTRO!!
zawo?a?by- tryb rozk.os 1 . r zenski. czas terazniejszy. postac on
Dodane 2010-10-12 14:37:24
Temat zadania: To jest dla ch?tnych - dla was
W pewnym mie?cie stare babki sta?y sobie cztery ?awki na tych ?awka wszyscy spoczywali a? si? ?awki po?ama?y ;)
Dodane 2010-10-12 14:34:00
Temat zadania: Gramatyka na jutro
Zagino? pies. Zagin? mj piesek nazywa? si? fordo to york o harakterystycznej siwo zlotych w?osach. Je?eli kto? zobaczy prosimy o kontakt : i jakis numer.
Dodane 2010-10-12 14:31:41
Temat zadania: przyroda
Np. gdy odpowiednio zastosujesz mo?e wy?era?.
Dodane 2010-10-10 08:42:35
Temat zadania: Polski
zawsze dziej? si? z?e ?eczy ale trzeba na nie patrze? innym okiem. Jak w filmie polyanna . Ona zawsze w z?ej sytuacji patrza?a na dobre strony a nie na te z?e. Np. le?ysz w ?u?ku chory, pomy?l ?e szcze?cie jest ?e tylko ty jeste? chory a nie ca?e
Dodane 2010-10-10 08:38:39
Temat zadania: krzy?ówka
Emm.. Co? nie wysz?o ;D
Dodane 2010-10-10 08:37:39
Temat zadania: pomocy..
Elektrolityczne pisanie - pisanie kawa?kiem metalu, czyli bardzo ciekawe zastosowanie elektrolizy do pisania Czy mo?na wykorzysta? pr
Dodane 2010-10-10 08:32:54
Temat zadania: Dawajcie GO!
Emm.? Co to ma by? .. To strona na temat 'rozwi?zujemy prace domowe' a nie 'napaleni kibice' ;)
Dodane 2010-10-05 20:51:41
Temat zadania: muzyka filmowa. pomocy !
Pierwszy utwr muzyczny specjalnie przeznaczony dla filmu skomponowa? Romolo Baccini do "Malia dell' Oro" (W?ochy, 1906) i "Pierrot Innamorato" (W?ochy, 1906
Dodane 2010-10-03 12:50:17
Temat zadania: Angielski- list i pocztówka
Welcome!I'm in Scotland. This is great. I'm learning here and attend the English course. Very well to me it goes! The school is great is great, I have a lot of cool
Dodane 2010-10-03 12:40:56
Temat zadania: wypracowanie
Nauka - Zazwyczaj nikt nie lubi nauki , szko?y .. Wol? przesiadywa? przed telewizorem , komputerem i inne . Jednak przy odpowiednim nastawieniu nauka mo?e sta? si? przyjemno?ci? , zabaw? .
Dodane 2010-10-02 14:31:15
Temat zadania: polski
Wszystko zacz??o si? w Chamonix w 1924 r. Sportowcy, ktrzy przybyli wwczas na Tydzie? Sportw Zimowych, ktry odbywa? si? pod egid? MKOl nawet nie wiedzieli, ?e zostali olimpijczykami. W 1992 r. po raz ostatni zimowe igrzyska odby?y si? w
Dodane 2010-10-02 14:27:23
Temat zadania: Polski-Streszczenice
Wspomnienie ?mierci Marleya. Zako?czenie pracy w przed?wi?teczny dzie? w kantorze Scrooge'a. Opryskliwe potraktowanie siostrze?ca. Odmowa wsparcia funduszu na zakup ?ywno?ci i op?acenie ich pobytu w przytu?kach
Dodane 2010-10-02 14:22:38
Temat zadania: J.Angielski-Zdania
Wiele osb cz?sto pakuje si? w r?ne k?opoty . Ja radz? sobie z nimi na przyk?ad na treningach w sztukach walki , tak to przezwyci??am . Many people are often packaged in a variety of problems. I advise you to deal
Dodane 2010-10-02 14:18:45
Temat zadania: ch?opak..
Siemka .. Wystarczy wzi??? go na osobnio?ci i szcze?e porozmawia? muszisz sta? si? odwa?a i powidzie? mu ; Nie wiem jak zaaragujesz ale musze to ci powiedzie? podobasz mi si? .. Jezeli to odwzajemni mo?esz powiedzie? ?e zauwa?y?a? ?e ci?gl
Dodane 2010-09-30 13:28:26
Temat zadania: Referat na temat "Kiedy piszemu "mnie" a kied
Ludzie u?ywaj? czesto s?w a nawet nie znaj? ich warto?ci . Np . politycy mwi? aby co? mwi? ale jak si? ws?uchamy mo?emy zauwa?y? ?e wygaduj? g?upoty . Trzeba wiedzie? kiedy mwimy np . mnie lub mi . Dalej sb wymy?l wko?cu to twoja praca
Dodane 2010-09-29 15:46:49
Temat zadania: ksywka ci?g dalszy...
Fajne jest waha ;) Powodzonka
Dodane 2010-09-29 11:09:18
Temat zadania: Nowa komórka
Mo?e by? sony ericson w205 extra jest ! mam go ! Polecam !;]
Dodane 2010-09-28 20:31:15
Temat zadania: Pilne na jutro
1 na ojca naszego 2 na litw? 3 ojczyznie 4 piesku drugie zadanie nie wiem ...
Dodane 2010-09-28 20:29:15
Temat zadania: Chemiiaa =o
1 te z mas?em - hemiczne 2 zupa - fizyczne 3 cebula - hemiczne My?le ?e dobrze powodzonka ;]
Dodane 2010-09-28 20:25:45
Temat zadania: j?zyk angielski
We cordially invite you to my 14 birthday which will be held November 15, 2010. I will prepare delicious food and lots of competitions. It will be great.You
Dodane 2010-09-27 20:58:54
Temat zadania: Szko?a
Dzisiaj moi rodzice postanowili pojecha? do rodziny na ognisko .. Kazali mi jecha? , szcze?e przyznam nie chcia?am . No ale s?owo rodzicw jest ?wi?te pojecha?am . By?o to pod wieczr , by?o mi zimno .. Bylo wiele ludzi ktrych nie zna?am , rodzic
Dodane 2010-09-27 19:44:58
Temat zadania: Historia
Piramidy budowano bez zastosowania maszyn, jedynie za pomoc? prostych narz?dzi. Bloki kamienne wyr?bywano za pomoc?
Dodane 2010-09-27 19:43:51
Temat zadania: 1 pomoc - opatrywanie ran pomó? dam 6
urz?dlenie : Ulg? mog? przynie?? ma?ci przeciwhistaminowe i przeciwobrz?kowe do nabycia w najbli?szej aptece. Cz??? populacji jest uczulona na jad owadw. Szczeglnie niebezpieczne s? dla osb uczulonych u??dlenia szerszeni, uk?ucia prze
Dodane 2010-09-27 18:38:59
Temat zadania: Informatyka
?e nie mo?na si? podawa? za kogo? np . ?ci?gniesz wiersz od tuwima i powiesz ?e to ty go napisa?e? - tak nie mo?na . Mam nadziej? ?e pomog?am powodzonka ! ;]
Dodane 2010-09-27 18:30:59
Temat zadania: Technika- znak ostrzegaj?cy .
Wystarczy ku?ko lub trujk?t a w nim napis UWAGA ,PR?D ZABIJA !!!!!! ;D Mam nadziej? ?e pomog?am powodzonka ! ;D
Dodane 2010-09-27 18:29:04
Temat zadania: Urodzinki
Skoro to w hallowen polecam aby go?cie przyszli w zwariowanych strojach . Mo?na urz?dzi? konkurs na miss Urodzinowo-Halowenowo czyli ka?da dziewczyna maluje sie i robi sobie fryzury . Najkreatywniejsze , naj?mieszniejsze , naj?adniejsze fryzury zo
Dodane 2010-09-27 18:21:53
Temat zadania: Podanie. Pomocy !
Witamy klasa g?ow? szko?y . Bardzo chceliby?my pojecha? i zwiedzi? pary? . Jest to bardzo s?ynne i pi?kne miasto . Mogliby?my si? wiele nauczy? i w tym pozwiedza? i poogl?da? s?ynne budowle i ciekawe miejsca . Prosiliby?my
Dodane 2010-09-27 17:22:53
Temat zadania: Heeeelp potrzebuje na jutro wos
"Solidarno??", Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy "Solidarno??", NSZZ "Solidarno??", zwi?zek zawodowy powsta?y w sierpniu-wrze?niu 1980 na fali niezadowolenia
Dodane 2010-09-27 17:20:44
Temat zadania: Potrzebuje na jutroo!!
Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzib? w O?wi?cimiu "Zachodniopomorskie towarzystwo ornitologiczne" "Mazowiecki regionalny o?rodek edukacji ekologicznej" "Dolno?l?ska Fundacja e
Dodane 2010-09-27 17:17:17
Temat zadania: opis pory roku! niemiecki...
Meine liebste Jahreszeit ist Sommer. Monate Zugehrigkeit zu dieser Zeit des Jahres sind Juli, August und September. Zu diesem Zeitpunkt ist
Dodane 2010-09-27 17:02:46
Temat zadania: Heeeelp! na jutro! Angielski!
Our
Dodane 2010-09-27 16:56:17
Temat zadania: szybko pomocy na dzisiaj
Terezjasz, w mitologii greckiej niewidomy wieszczek z Teb; syn Euresa i Chariklo. O przyczynach ?lepoty Terezjasza istniej? dwa przekazy: wzrok odebra?a mu Atena, gdy ujrza? j? nag? w k?pieli, lub o?lepi?a g
Dodane 2010-09-27 16:54:50
Temat zadania: ROZPRAWKA...WA?NE ... NA JUTRO :/
Zawsze jest mo?liwe . Bo je?eli np . cz?owiek zachoruje i straci g?os - mo?na si? z nim porozumiewa? migowo lub po przez pisanie . Zawsze znajdziemy sposb .. Jeste?my ludzmi ;) " M?drymi ?ebklami " ! Powodzenia ! ;]
Dodane 2010-09-27 16:52:14
Temat zadania: Na jutro potrzebuje !! Pomocyy!!! :(
Poprzez nadziej? ?e b?dzie lepiej , wierze w niego i poprzez sakram?ty ;] Tak my?l? , mam nadziej? ?e pomog?am ;D !
Dodane 2010-09-26 19:41:27
Temat zadania: ca?a strona od pierwszego do ostatniego dzialania
Mam tak? sam? matm? ;D
Dodane 2010-09-26 17:43:15
Temat zadania: angol
the weekend was great went out into the yard with friends, watched TV, played on the computer, I traveled with her family to pick mushrooms and many others. w weekend by?o super wychodzi?am na dwr z kole?ankami
Dodane 2010-09-26 17:25:20
Temat zadania: `Z wizyt? na Olimpie` b?agam o pomoc ;/
Kolega nizej dobrze a ja zrobie dalsza cz??? tego na dole nagle obok mnie stan? zeus i zapro?i? na uczt? bogw . Wesz?am za nim do sali przepi?jnie ozdobionej w niej sta? wieeeelki st?? pokryty wytworrnym jad?em i piciem . By?a
Dodane 2010-09-26 16:54:54
Temat zadania: opowiadanie o ciekawej lekcij ktora pamietasz lepiej niz inn
Mam pani? od histori ktra ma problemy z wymow? , na jednej lekcji histori mj kolega strasznie rozmawia? i pani postanowi?a mu zwruci? uwag? . Wi?c krzykne?a Kuba prosze nie rozmawia? mi tu!!! .. wraz z tymi s?owami wyplu?a wielk? kulk? ?liny , k
Dodane 2010-09-26 16:50:40
Temat zadania: j pl
Niby pieni?dze szcz?scia nie dadz? ale be? pieni?dzy to tak jak by? nie ?y? . Bez pieni?dzy nie ma domu jedzenia ubra? i innych niezb?dnych do ?ycia ?eczy ,. Taki jest ten okrutny ?wiat dlategop s?dz? ?e s? potrzebne . Mam nadzieje? ?e pom
Dodane 2010-09-26 16:46:17
Temat zadania: Urodzinowo ...
Jest wiele fajnych konkursw np. do balonow wk?adasz s?odycze nast?pnie pompujesz balony i wieszasz na ?cianie a potem dzieci ?ucaj? z dalekiej odleg?o?ci szpilki i jak kto? zbija balona zgarnnia z niego cuksy ;D
Dodane 2010-09-26 16:39:00
Temat zadania: gazetka szkolna
Je?eli to ma by? do klasy twojej to polecam klasowy plan lekci , plakat z samo??dem klasowym i ?mieszne zdj?cia ludzi z twojej klasy ;D Powodznia !!
Dodane 2010-09-26 16:18:26
Temat zadania: HELP!!!!
Tak zgadzam si? z opiniami na dole . Je?eli jeste? odwa?na sprbuj zagada? zaprosi? go dzie? i pogada? na ten temat mo?e i s?usznie ?e do sb wrucicie . Je?eli on powie ?e nie jest tb spowrotem zainteresowany To trudno zosta?cie znajomymi i znajd?
Dodane 2010-09-26 16:14:39
Temat zadania: HELP
Hej ! Na mi?o?? zawsze znajdziesz sposb ! Je?eli sie postarasz napewno dasz rade zgarn?? nr tel . czy gg ... Np . Je?li ma nk mo?esz sprawdzi? gdzie mieszka Je?eli jeste? odwa?na mo?esz puj?? do niego i spotka? sie gdzie? i pogada? . Je
Dodane 2010-09-26 16:10:24
Temat zadania: gastronomia
Sk?adniki jab?ka 4 szt cukier 4 ?y?ki cukier waniliowy 1 op woda 3 szkl Sposb przyrz?dzenia Z wody i cukrw zagotowa? syrop. Owoce pokroi? na po?wki, usun?? gniazda nas
Dodane 2010-09-26 16:07:17
Temat zadania: :)
Miss , siema ;D , grejfrut , sex , Mo??sz poda? imiona bo prawie wszystkie s? tak samo pisane po angielsku .. Powodzenia ;D !
Dodane 2010-09-26 16:03:32
Temat zadania: kiermasz Bo?onarodzeniowy :)
Mo?esz wykona? prost? choineczk? z szyszek , Kartki ?wi?teczne w?asnego wykonania , pierniczki , r?ne ozdbki z papieru nawet na chinki ;D I jeszcze poszperaj w necie to znajdziesz co? napewno .. Powodzenia ;P !
Dodane 2010-09-26 16:00:35
Temat zadania: Napisz kilka zda? o Sobie z wykorzystaniem czasownikó
Ymm np. I love swimming , I am beautyful ! Itp reszte na przyk?adzie tych wymy?l sb.