przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Lokofb - profil użytkownika

Nick: Lokofb
Ilość odp: 175
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 1
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Lokofb, 2011-02-20 13:34:52, ilość odpowiedzi: 1
Geometria

Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2016-07-04 12:23:37
Temat zadania: Podaj datę
1. Przystąpienie USA do wojny: 07.12.19412. Kapitulacji Japonii: 2.09.19453. Zakończenie II wojny Światowej w Europie: 08.05.19454. Bitwy nad Bzurą:9-22.09.1939
Dodane 2014-04-08 21:16:06
Temat zadania: Matematyka - Wyra?enia Algebraiczne
1) 11n+3 2) 3n+3 3)0,5A+.75B
Dodane 2014-04-08 21:13:13
Temat zadania: matma na jutro
1b, 2c, 3c, 4c, 5d, 6b, 7 5/14, 9 jedynym miejscem zerowym jest 1
Dodane 2013-12-09 08:34:01
Temat zadania: przedsiebiorczosc
Postawa przedsi?biorcza Ocena mocnych i s?abych stron w?asnej osobowo?ci Zdolno?? do wyznaczania sobie celw i zada? Zale?no?? mi?dzy zyskiem a ryzykiem Organizacja pracy
Dodane 2013-12-02 21:38:34
Temat zadania: pasja tworzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryz http://pl.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%BC
Dodane 2013-12-02 21:31:55
Temat zadania: termodynamika
1. ?arwka - wypromieniowuje ciep?o do otoczenia 2. surwka w piecu hutniczym, ciep?o metalu mo?na zmierzy? za pomoc? pirometru 3. lawa, temperatur? lawy mo?na okre?li? za pomoc? jej koloru 4. grzanie w mikrfofali- ciep?o j
Dodane 2012-11-28 19:57:58
Temat zadania: PROSZE POMÓ?CIE !!!!!!!
12km/h=12000/3600 [m/s]=3,33[m/s] 160km/h=160000/3600[m/s]=44,44 [m/s] 330m/s=330 *3600/1000[km/h]=1188 km/h 26m/s=93,6 km/h 54km/h=900m/min
Dodane 2012-01-25 23:21:01
Temat zadania: historia-pogl?dy
http://literat.ug.edu.pl/autors/frycz.htm
Dodane 2012-01-25 23:13:40
Temat zadania: estry-chemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estry
Dodane 2012-01-11 19:43:26
Temat zadania: wos!!!!!!
Po raz kolejny nie pomog? napisa? wypracowania ale przedstawie moje zdanie: 1) Nie, rz?d powinien da? swobod? w decyzjach samorz?du terytorialnego, bardzo dobrym przyk??dem rozdzia?u pomi?dzy w?adz? centraln? i terytorialn? jest Wielka Bry
Dodane 2011-12-07 15:24:52
Temat zadania: j. angielski czsy present continuous i present simple
P. simple - odpowiada za czynnosci wykonywane stale (powtazalne- niezmienne) np. I am a little girl- ten stan sie szybko nie zmieni, I go to school every day- czynno?? sta?a. P comtinius odnosi sie do czynno?ci wykonywanych w tej konkretn
Dodane 2011-12-04 08:53:18
Temat zadania: MAM QUADA i;pewnie nikt niewie ale;co mo?e by? przyczyn? bra
A mo?? uk?ad dolotowy powietrza, filtr powietrza moze by? zapchany
Dodane 2011-11-30 16:01:24
Temat zadania: fizyka.
1Pa= 1N/1m^2 to mamy 50Pa=1000N/Xm^2 czyli 50x=1000 wiec x=20m^2 Odp. Si?a ta rozk?ada sie na powierzchni 20 metrow kwadratowych
Dodane 2011-11-30 15:54:01
Temat zadania: Przet?umacz zdania na j?zyk polski Daje 6 ALE NA DZI? PROSZE
Czy biegasz bardzo szybko? Czy umiesz/potrafisz gra? na pianinie? To jest mj kubek. Mo?esz tu robi? mnstwo rzeczy. Prosze udziel mi kilku informacji. Dziekuje za Twoj? pomoc To jest sport dla dwch
Dodane 2011-11-30 15:50:49
Temat zadania: angielski-przet?umacz
wedlug slownika google- kurwa, prowtytutka, dziewka
Dodane 2011-11-29 21:55:04
Temat zadania: Wielomiany . Prosz? pomó?cie ! ;(
Za?o?enie: w(-3)=0 i w (2)=0 wiec w(-3)=-2*27-3*9-3a+b => 0=-54-27-3a+b b=81+3a w(2)=16-12+2a+b => 0=4+2a+b kozystajaz z podsatwienia za b 0=4+2a + 81+3a to 0=85 + 5a wiec a=-17 to b=30
Dodane 2011-11-29 21:46:56
Temat zadania: Ciag geometryczny
a) q=a3/a2 wiec q=15/-3 q=-5 wiec a1=3/5 a4=-75 b) q=7/2 wiec a1=4/7 a4=49/2 c)q=-68/204 wiec q=-1/3 a1=-612 a4=68/3
Dodane 2011-11-09 17:42:48
Temat zadania: pliska help
11*25/55=11*5/11=5 4*3/16=3/4 15*3/5=3*3=9 22/3*8=11/3*4=11/12
Dodane 2011-11-08 17:23:21
Temat zadania: Procenty
pierwsza obnizka: 68*0,9=61,2 druga obnizka 61,2 *0,8=48,96 Cena koncowa wynosi 48,96 z?
Dodane 2011-11-07 20:41:08
Temat zadania: Ta praca musi by? na dzisiaj! Za ka?d? odpowied? daj? 6! ...
Nigdy nie pisze referatw ale my?le ??te dwa linki z pewno?ci? pomog? taky napisa?: http://www.bry
Dodane 2011-11-07 20:36:55
Temat zadania: "Wzory a wykresy" Zadanie.
A) wysokosc 2 bo y=-0.05(0)^2+0.9*0+2 a to sie rowna 2 B) to mozna odczytac z wykresu czyli 20 m C) dla y(9)=6,05 dla y(10)=6 wiec odp wyzej kula byla w odleglosci 9 m
Dodane 2011-11-07 20:31:43
Temat zadania: ulamki
a)17/25 B) 5/12
Dodane 2011-11-07 20:28:54
Temat zadania: "Wzory a wykresy" Zadanie 2.
A)wiemy ze obw =12 wiec 2a+2x=12 to a+x=6 to a=6-x pole =y wiec y=a*x podstawiajac mamy y=(6-x)8x B) najwieksze pole jest gdy prostokat jest kwadratem tzn x=3 i drugi bok tez =3
Dodane 2011-11-03 20:46:23
Temat zadania: Przebieg i koniec II wojny ?wiatowej
Polska-Dania i Norwegia-Holandia-Francja-Grecja
Dodane 2011-11-03 20:30:42
Temat zadania: Matematyka-czynniki pierwsze
Podstawowe liczby pierwsze to 2,3 5 wiec ich liczyn daje 30 Przyk?adem liczny trzycyfrowej spe?niaj?cej warunki zadania moze by?: 120, 150 180, 210, inne zestawienie liczb pierwszych 2,5, 17 daje: 170, 340
Dodane 2011-11-03 20:26:24
Temat zadania: fizyka . ;)
korzystajac ze wzoru na energie kinetyczna: Ek=(mV^2)/2 wiec mamy Ek=38*16/2 to Ek= 304 Zak?adajac ze Ek sie nie zmienia a zmienia sie masa w ukladzie co bedzie skutkowalo zmiana predkosci wiec przeksztalcam wzr Ek=(mV^2)/2to 2Ek/
Dodane 2011-11-03 20:20:10
Temat zadania: Historia
chodzi o dost?p do du?ych rzek oraz ich dorzeczy. Rzeki regularnie wylewaj?? dostarczaly wod? oraz u?a?nia?y pola, przez co plony na tych teranach by?y wy?sze ni? w innych regionach
Dodane 2011-11-03 20:18:01
Temat zadania: pomó?cie a dam 6
A) 20% c) 52% d)10%
Dodane 2011-10-27 20:49:48
Temat zadania: srodowisko geograficzne Polski na tle Europy i ?wiata
http://www.sciaga.pl/tekst/14692-15-zasoby_naturalne_polski_sciaga
Dodane 2011-10-27 19:52:03
Temat zadania: pomocy
moze ?ci?ga.pl
Dodane 2011-10-27 19:50:52
Temat zadania: chemia - rekacje chemiczne .
2Mg + O2 = 2MgO 2CuO + C =2Cu + CO2 Mg + H2O = MgO + H2 2Na + 2H2O =2NaOH + H2 2HCl + Zn = ZnCl2 + H2 A) H2+CL2=2HCl b) C+2H2=CH4
Dodane 2011-10-27 19:41:34
Temat zadania: pierwsze wioski rolników -rewolucja neolityczna na bl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d
Dodane 2011-10-27 19:40:09
Temat zadania: Matematyka-Skró? wyra?enie
zaczne od uproszczenia gornego rownania x+5x-x-5=x(x-1)+5x(x-1)=x(x-1)(x+1)+5x(x-1)=5x(x-1)(x+1) dolne rownanie x+4x-5=(x-1)(x+5) wiec podstawiajac 5x(x-1)(x+1)/(x-1)(x+5)=5x(x+1)/(x+5)
Dodane 2011-10-26 21:19:59
Temat zadania: Obrazy.. Mam wybra? obraz Van Gogha do opisania i nie wiem k
innym klasykiem (poza slonecznikami) jest autoportret van gogha (ten z obcietym uchem) ponad to polecalbym: jedzacych kartofle czaszke z dymiacym papierosem (moj ulubiony- i mozna tu sie troche rospisac o syfilisie autora i generalnie o zdrowy zyc
Dodane 2011-10-26 21:09:05
Temat zadania: Sprowadzenie Krzy?aków do Polski
Pocz?tki zakonu krzy?ackiego to okres III krucjaty i obl??eniaAkki w 1191 roku, w trakcie ktrego rycerze krzy?owi pochodzenia niemieckiego za?o?yli przy szpitalu zorganizowanym przez m
Dodane 2011-10-26 21:01:06
Temat zadania: matematyka
wzor na pole to P=a*a wiec 50=a*a to a=5pierw2 wzor na przekatna to d=apierw2 wiec d=5*pierw2 * pierw2 to d=5*2 czyli d=10
Dodane 2011-10-19 20:03:39
Temat zadania: matma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jesli uk?adamy na szeroko?? i zaczynamy od paska to mamy: 0.5-0.2-0.5-0.2-0.5=1.9 a jesli od odstepu: 0.2-0.5-0.2-0.5-0.2 (i 0.4 nastepnego paska :))=1.6 a je?li na d?ugo??: 0.5-0.2-0.5-0.2-0.5-0.2-0.5-0.2-
Dodane 2011-10-18 21:14:59
Temat zadania: Funkcja liniowa
czyli f(0)=3 wiec podstawiamy 3=(m+2)(0-1) 3=(m+2)(-1) 3=-m-2 3+2=-m m=-5 wiec mamy funkcje f(x)=-3x+3
Dodane 2011-10-18 21:07:31
Temat zadania: ZNACZEK CHAMPOLLIONA
Znaczek wemitowano z okazji odczytania hieroglifw egipskich w roku 1822. Wydano go w 150 rocznic? (1972 r.)
Dodane 2011-10-18 21:05:50
Temat zadania: Dam 6 za ka?de zadanie! ; *
Korfanty: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty http://www.sciaga.pl/tag/wojciech-korfanty/
Dodane 2011-09-14 22:14:01
Temat zadania: Prosz? pomó?cie od tego zale?y moja 5 !!
1 Karkonoski Parn Narodowy 2 Gado?er - umieszczony w POLSKIEJ CZERWONEJ KSI?DZE ZWIERZ?T 3 Rezerwat Przyrody na Szczeli?cu Wielkim 4 Park krajobrazowy Dolina S?upii 5 D?b Bartek
Dodane 2011-09-14 22:08:34
Temat zadania: potegi
a) 5/3 b) 4^3*9 c) 13/9^3
Dodane 2011-09-14 22:02:53
Temat zadania: FIZYKA NA JUTRO! POMOCY
Cz?stotliwo?? komrek:http://pl.wikipedia.org/wiki/GSM#U.C5.BCywane_cz.C4.99stotliwo.C5.9Bci CZ?stotliwo?? mikrofalwki:
Dodane 2011-09-14 21:59:56
Temat zadania: czworokat opisany na okregu
W czworok?t da si?wpisa? okr?g wtedy i tylko wtedy, gdy sumy d?ugo
Dodane 2011-09-14 21:52:59
Temat zadania: Wielkie odkrycia geograficzne
Europejczycy w ?redniowieczu znali: Europ?, azj? i afryk? (dwa ostatnie nie jako? bardzo dobrze ale jednak) Logicznie wiec nie znali Ameryki p?nocnej i po?udniowej (chyba ?e mwimy o wikingach ktrzy prawdopodobnie podr?owali do
Dodane 2010-10-17 21:44:17
Temat zadania: fizyka - gestosc
1 litr to 0,001 m^3 wiec mamy 0,005 m^3 wi?c korzystaj?c ze wzoru m=Ro(czyli g?sto??) * v (obj?to??) mamy m=13600*0,005 to m=68 kg
Dodane 2010-09-29 06:45:33
Temat zadania: u?amki i liczby naturalne
1) 2^5 =32 3^5 =243 4^5=1024 wi?c za du?o 2)interesuje nas tylko liczba 2. pot?gi liczby 2 daj? 2, 4, 8,16 32,64,128, wi?c mo?na zauwa?y? ?e powta?a si? kombinacja 2,4,8,6 wiec 12^20 daje liczbe jedno?ci 6
Dodane 2010-09-28 16:34:10
Temat zadania: pomocy!!!! bardzo wa?ne
Korzystamy ze wzorw skrconego mno?enia A) 4x^2+12xy+9y^2 b)x^2-4xy+2y^2 c)wy??czasz - przed nawias i mamy -(3a+2b)^2=-(9a^2+12ab+2b^2)=-9a^2-12ab-2b^2 d)=4a^2-12ab+9b^2 e)4a^2-4ab+b^2 f)o
Dodane 2010-09-28 16:25:23
Temat zadania: lektura
http://www.filmweb.pl/Stara.Basn tu znajdziesz wszystko
Dodane 2010-09-10 13:47:55
Temat zadania: Plis na jutro!!
??????? ???????? ????, ?? ? ??? ????? ?????? ????????? ?? ????? ????. ? ?????? ???? ?????? ?? ??? ??????? ? ???????, ? ??? ???????? ?????? ???????? ??????. ??? ??? ??????????? ? ?????, ????? ?? ??? ???? ? ??????? ? ???????? ? ???????. ??? ??? ????
Dodane 2010-09-10 13:40:27
Temat zadania: pilne na jutro:)
I dance every monday evening. She is dancing with Ian. You always drink cola. We are drinking icetea. Do you listen radio evry day? I 'm listening it right now. It smile all the time. He is s
Dodane 2010-09-10 13:35:06
Temat zadania: Rosja:P
polecam http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja masz wszystko czego szukasz
Dodane 2010-09-08 18:27:28
Temat zadania: u?amki
jak wykonamy dzia?anie 25 metrw / 20 sekund to wyjdzie 25/20 m/s czyli 1,25 m/s reszta ju? jest ?atwa
Dodane 2010-09-08 18:25:58
Temat zadania: Liczby i dzia?ania
a 0,25 b 0,2 c 0,42 d4,68 e 2,375 f 3,65 g3,08
Dodane 2010-09-08 18:24:08
Temat zadania: Informatyka, zagro?enia, korzy?ci...
KOrzy?ci: wysoka moc obliczeniowa, wysoka sprawno?? i wydajno??, niskie koszty pracy, skrcenie czasu pracy (wykonanie rysunku, poprawki w dokumentach etc), ?atwa archiwizacja nie zajmuj?ca miejca, szybki dost?p do dokumentw. Wady
Dodane 2010-09-08 17:54:34
Temat zadania: MATA :/ plis szybko xd
=0,0044/0,04+0,49=0,11+0,49=0,6 =1,39*(0,09+0,01)=1,39*0,1=0,139
Dodane 2010-09-08 17:50:56
Temat zadania: Zadanie z przyrody :p
Przedewszystki Kopernik wykaza? kulisto?? Ziemi- wtedy uwa?ano ?e jest p?askim dyskiem. Wykaza? tak?e ruch planet wok? s?o?ca a nie wok? ziemi, co t?umaczy?o wiele zjawisk (za?mienie s?o?ca)
Dodane 2010-09-08 08:13:09
Temat zadania: Liczby
liczby rzne to 10/18 oraz 1 i 15/20 pary 9/4 i 2,25 1,5i 3/2 ostatnia 2 i 1/3 z 140/60
Dodane 2010-09-06 09:44:43
Temat zadania: j.polski pilne .prosz? ; )
Prawo transportowe: zakaz przewo?enia substancji niebezpiecznych poza wyznaczonymi drogami Prawo pracy: zakaz u?ywania urz?dze? wiruj?cych w du?? pr?dko?ci? (np. tokarki) bez os?on
Dodane 2010-09-06 09:42:32
Temat zadania: Polak
harcwka
Dodane 2010-05-21 14:56:50
Temat zadania: Historia-pilne potrzebne na dzi?.!!
Od pocz?tku, a? do zako?czenia dzia?a? wojennych Polacy brali w nich udzia?. Walka narodowo wyzwole?cza nie ogranicza?a sie tylko dzia?ania regularnych wojsk i partyzantki, ale tak?e d??enie do obrony ?ycia oraz narodowych dbr ku
Dodane 2010-05-21 14:52:18
Temat zadania: ?ród?a energii
Energia pozyskana ze s?o?ca (panele s?onecze, kolektory ciep?a) energia wiatru (farmy wiatrakw daj?cych pr?d) enegria p?yn?cej wody (elektrownie na zaporach wodnych, elektrownie pompowoszczytowe) energia z biomasy( uzuskin
Dodane 2010-05-21 14:48:47
Temat zadania: Matma :/
odp a czyli 2 bo 0=3x-6 to 6=3x to x=2
Dodane 2010-05-19 15:29:05
Temat zadania: bitwa
Kiedy? do walki stawali ?o?nierze (rycerze, najemnicy itp) nie anga?uj?c si? w walki cywilne i nie niszcz?c cywilnych budowli (z wyj?tkiem aktw sabota?u, obl??enia itp) obecnie prowadzi si? wojne totaln?, na wyniszczenie przeciwnika. Kiedy? kampa
Dodane 2010-05-19 15:21:56
Temat zadania: .....
Fryderyk Chopin, Witold Lutos?awski W?adys?aw Szpilman , Krzysztof Penderecki, Stanis?aw Moniuszko
Dodane 2010-05-11 12:14:22
Temat zadania: geografia - help!!!!
Wady i zalety du?ych elektrowni wodnych a) zalety - - niezanieczyszczanie ?rodow naturalnego - oszcz?dzanie paliw natural - modu?owo?? - ni?sze koszty eksploatacji ni? w elekt konwencjonalnych - ni?sze ko
Dodane 2010-05-11 12:06:24
Temat zadania: Budowa i zadania uk?adu zap?onowego
polecam forum : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic6781.html sporo jest linkw z e-bookami
Dodane 2010-05-11 12:00:10
Temat zadania: matma pilne !
x wiek ewy obecnie x+4 -za 4 lata j+4 wiek jacka za 4 lata m+4 -mama za 4 lata 46 wiek ojca za 4 lata m=38 3*(x+4)=42 wiec x=8 to j =2 wiec mamy 42+38+8+2= 90
Dodane 2010-05-11 10:15:44
Temat zadania: rozwi?zywanie równa? geometrycznych za pomoc? r&oacut
mamy k?ty A B i C przy czym k?t C jest k?tem prostym, a B najmnejszym wiec mamy rwnania A+B=90 A+B+C=180 A+C=4B wiec B=(A+C)/4 TO A+(A+C)/4+C=180 1,25 A +1,25 C=180WIEMY ?E C=90 WIEC 1,25A+1
Dodane 2010-05-07 14:17:37
Temat zadania: Staro?ytni Grecy
nauka: twierdzenie Pitagorasa, ?ruba Archimedesa oraz orawo wyporu, polityka: demokracja, sport: olimpiada, boks, skok w dal, bieg marato?ski sztuka: doskona?e odwzorowanie ludzkiego cia?a-cz?ste nawi?zanie w odrodzeniu
Dodane 2010-05-01 16:20:21
Temat zadania: i znów z historii:(Pomocy!!
Hannibal, Hannibal Barkas, Barca (ur. 247 p.n.e. - zm. 183 p.n.e.) - syn Hamilkara Barkasa, dowdca wojsk antycznej Kartaginy. Dowdztwo obj?? w 221 p.n.e., po ?mierci Hazdrubala, ktry zgin?? w zamachu. Poszerza? kartagi?skie posiad?o?ci w Hiszp
Dodane 2010-04-08 14:48:40
Temat zadania: FIGURY PODOBNE
zad 1. W obu przypadkach zachodzi podobie?stwo Bok-K?t-Bok Zad 2 wymiary w skali 8 to 48x34 Pole to 1632 Zad3 drugi bok musi mie? 28 cm. Skala 2
Dodane 2010-04-08 14:45:04
Temat zadania: angielski
Wielka Brytania: Gordon Brown-premier Krwlowa El?bieta Ksi??e Karol Ksi??na Dajana(zmar?a) Margaret Thatcher (pramier kiedy? tam...) USA: Barack Obama -prezydent George Bu
Dodane 2010-04-08 14:39:23
Temat zadania: Sprawdzian z angielskiego.
Wielka Brytania: Gordon Brown-premier Krwlowa El?bieta Ksi??e Karol Ksi??na Dajana(zmar?a) Margaret Thatcher (pramier kiedy? tam...) USA: Barack Obama -prezydent George Bush-prezyden
Dodane 2010-04-08 14:34:33
Temat zadania: Matma-u?amki dziesi?tne
1 kg to 1000 g wiec sk?ada si? z 50 porcji po 20 g, a to daje 50 x 0,001g witaminy czyli 0,050 g. Odpowied?. NIE 1kg lodw nie dostarczy wymaganej ilo?ci witaminy C
Dodane 2010-03-29 08:30:59
Temat zadania: Hista:(..prosze pomózcie mi :(
1.w?adca uznaje niektre zasady umowy spo?ecznej mi?dzy sob? a spo?ecze?stw
Dodane 2010-03-29 08:26:39
Temat zadania: fizyka-energia
Lodwka w ka?dej chwili pobiera 120W wi?c w ci?gu godziny zu?uywa 120Wh, w ci?gu dnia zu?ywa 24x120Wh=2,88 kWh, w ci?gu miesi?ca 30x2,88 = 86,4 kWh miesi?czny koszt 0.4x 86,4= 36,56 z?
Dodane 2010-03-15 16:27:44
Temat zadania: Chemia! Azot;)) Pilne!
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azot masz wszystkie odpowiedzi
Dodane 2010-03-15 16:24:34
Temat zadania: Jednostki
8m 15cm = 8,15m b) 6m 24mm = 6,024 m c) 7km 97m = 7,097km d) 15km 3dm = 15000,3m e) 7t 28kg = .. q f) 12q 38kg = ..t g) 9kg 35g = .dag h) 5t 7q 4kg
Dodane 2010-01-28 11:54:52
Temat zadania: Geografia
http://zso4poznan02.w.interia.pl/strony/edukacja/geo/gejzery.html
Dodane 2010-01-28 08:34:58
Temat zadania: Mata
x-wiek Basi y -wiek Ani Równania: x-1=3*(y-1) x+1=2*(y+1) czyli 3*(y-1)+1=2*(y+1)-1 3y-2=2y+1 to y=3 wi?c x=7
Dodane 2010-01-26 09:32:23
Temat zadania: Pogoda
a)zbli?aj?ce si? opady b,c)pogorszenie pogody
Dodane 2010-01-26 09:28:52
Temat zadania: Przyroda
Zawarto?? tlenu i dost?pno?? wody. Wszystkie organizny sk??daj? si? z wody (mniej lub bardziej) dlatego o ?yciu na l?dzie decyduje jej dost?pno??. Ponadto do funkcjonowania organizmu potrzebny jest tlen do reakcji zachodz?cych w komórkach nie
Dodane 2010-01-26 09:24:16
Temat zadania: technika budowa i dzia?anie mikrometru
2. MIKROMETR 2.1. Informacje ogólne Mikrometr jest to przyrz?d pomiarowy s?u??cy do precyzyjnego wyznaczania d?ugo?ci (nazywany te? ?rub? mikrometryczn?), zawieraj?cy ?rub?, której k?t obrotu (wysuni?cie) jest proporcjonalny do mier
Dodane 2010-01-26 09:22:57
Temat zadania: matma!
http://www.wykresyfunkcji.pl/index.php ?wietnie rysuje wykresy
Dodane 2010-01-26 09:20:07
Temat zadania: Historia-Rz?dy w staro?ytno?ci i wspó?cze?nie
rada miasta, prezydent pa?stwa, prezydent i burmistrz miasta -miasteczka, so?tys
Dodane 2010-01-26 09:16:28
Temat zadania: zarz?dzanie kryzysowe
Pod wzgl?dem stanu bezpiecze?stwa ruchu drogowego Polska plasuje si? na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W Polsce w wypadkach drogowych ginie ok. 175 osób na 1 milion mieszka?ców , gdy np. w Norwegii w tym samym czasie tylko 65 os&o
Dodane 2010-01-26 09:13:36
Temat zadania: pilne!!!
wed?ug pH: kwas solny 0 glicerol 4-5 kwas w?glowy 4-5 propan-1-ol 7-9 fenol 9-10 glikol 12 ad.2 http://www.matematyka.pl/12339.htm
Dodane 2010-01-20 13:36:27
Temat zadania: Wielka Rewolucja Francuska
Katolicyzmu , Maxymilian Robespierre
Dodane 2010-01-20 13:27:19
Temat zadania: Historia- obiady czwartkowe
Celem spotka? by?y rozmowy na tematy zwi?zane ze sztuk?, nauk?, omawianie dzie? literackich.Obiady czwartkowe pe?ni?y funkcje nieomal kulturalnej instytucji, której dzia?alno?? znacz?co wp?yn??a na rozwój literatury tego okresu.Kr&oacut
Dodane 2010-01-18 09:17:52
Temat zadania: przekszta?cic zdanie ze strony biernej na czynn?
Od jakiego? czasu Krzy? wykonuje wzorowo zadania domowe
Dodane 2010-01-15 11:58:16
Temat zadania: mataa
1 Metr bie??cy wyk?adziny to 1m d?ugo?ci i 2,5 szeroko?ci czyli prostok?t o wymiarach 1x2,5 wi?c cena 1 mb wynosi 2,5m^2 x 14,80 z? czyli 37 z? 2a) powierzchnia 1 kafelki to 0,045 m^2 wiec 1,08 : 0,045 wynosi 24 sztuki b)1,8-1,08=0,72 0,72/0
Dodane 2009-11-04 20:20:44
Temat zadania: pierwszaaaaa pomoccc!! pilne!!!
1 bo organizm szybciej si? wych?adza, wyj?tkiem s? kalosze które nale?y zdj?? bo nape?niaj? si? wod? i dodatkowo obci??aj? 2. od??czy? ?ród?a pr?du, w razie pojawienia si? ognia nie gasi? wod?
Dodane 2009-10-29 22:23:56
Temat zadania: Kolejne równanie
mno?ymy stronami przez 3(3x+2) i otrzymamy 3(2x-5)=2(3x+2) wymna?amy 6x-15=6x+4 przenosz?c x na jedn? stron? otrzymamy -15=4 wiec równanie jest sprzeczne
Dodane 2009-10-29 17:16:30
Temat zadania: matma plisssssss na jutro;/
12,5 % to 1/8 czyli 10kg to po urlopie wa?y? 90 kg potem schud? o 10 % czyli o 9 kg ostatecznie wa?y 81 kg
Dodane 2009-10-25 07:33:15
Temat zadania: Matematyka
zak?adam ?e m =7x+a gdzie x jest dowoln? liczb?, a to reszta z dzielenia n= 7y+a przy za?o?eniu ?e y jest inne ni? x to ró?nica kwadratów wygl?da nast?puj?co: 49x^2+14ax+ a^2 - 49y^2-14ay- a^2 po odj?ciu zostaje 49x^2+14a(x-y) -
Dodane 2009-10-25 07:19:44
Temat zadania: Mikroskopy.
polecam zacz?? od tego:http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroskop równie? si? przyda http://www.zgapa.pl/zgapedia/Mikroskop_optyczny.html http://www.sciaga.pl/tekst/20272-21-mikroskop_optyczny
Dodane 2009-10-25 07:15:41
Temat zadania: Kot;P
makatka odblaskowa-b?ona w oku pozwalaj?ca widzie? w nocy pazury- pozwalaj? polowa?, broni? si? a tak?e wspina? (np. po drzewach) ogon- u?atwia bieganie (po?cig lub ucieczk?)w czasie biegu nadaje "sterowno??) wyczulony s?uch- koty znacznie le
Dodane 2009-10-15 19:22:22
Temat zadania: Fizyka
Ek=(mV^2)/2 masa si? nie zmienia, ale zmienia si? pr?dko?? o 1,5m/s wi?c Ek zmienia si? o kwadrat pr?dko?ci czyli o (1,5)^2 co daje 2,25. Odp Ek zwi?ksza si? 2,25 raza
Dodane 2009-10-12 19:31:12
Temat zadania: chemia -reakcje :(
http://www.chemia.dami.pl/liceum/liceum14/organiczna15.htm -otrzymywanie polietylenu http://pl.wikipedia.org/wiki/Polipropylen http://www.chemia.dami.pl/liceum/liceum14/organiczna15.htm równie? PCV http://pl.wikipedia.org/wiki/Teflon