przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Helenka - profil użytkownika

Nick: Helenka
Ilość odp: 650
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 2
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2010-01-30 19:22:31

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Helenka, 2010-01-30 19:41:17, ilość odpowiedzi: 9
Puk Puk Puk
Moi Drodzy, strona przepisz.pl powsta?a po to aby ludzie mogli pomaga? sobie w zadaniach, na kt&oac
Przedmiot: Inne :), Szkoła wyższa
Dodane przez Helenka, 2009-09-11 18:40:46, ilość odpowiedzi: 2
zbada? zbie?no?? szeregu
[1/(3n^2-1)]x^n, x nale?y do R, n=1
Przedmiot: Matematyka, Szkoła wyższa
Dodane przez Helenka, 2009-09-11 18:37:16, ilość odpowiedzi: 3
Oblicz granice
a)lim(n^2+1 -n), n^2+1 jest pod pierwiastkiem, a n d??y do niesko?czonczonosci b)lim (e^2x -e^x)/x,
Przedmiot: Matematyka, Szkoła wyższa
Dodane przez Helenka, 2009-05-03 13:42:40, ilość odpowiedzi: 6
Kolejna oznaka "inteligencji"?
Ka?dy mo?e mie? swoje zdanie itd. Ja je wyrazi?am w zadaniu "a mo?e by tak zacz?? my?le?".
Przedmiot: Sztuka, Szkoła wyższa
Dodane przez Helenka, 2009-04-28 18:20:32, ilość odpowiedzi: 21
Mo?e by tak zacz?c my?le??
Ludzie, na lito?? bosk?- czy wy nie umiecie my?le? logicznie? rozumiem, ?e czasami jest potrzebna po
Przedmiot: Sztuka, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2013-03-22 21:12:19
Temat zadania: chemia obliczenia stechiometryczne
Reakcja zachodzi wg rwnania: Na2O + H2O ---> 2NaOH Czyli z reakcji 1 mola Na2O mo?emy otrzyma? 2 mole NaOH 1 mol Na2O wa?y: 2*23g + 16g = 62g 1 mol NaOH wa?y: 23 g+ 1g +16g = 40 g czyli 2 mole wa??: 2*40g
Dodane 2013-03-19 21:02:45
Temat zadania: Chemia zadania z klasy drugiej.
Zad. 3 masa Na2O: 2*23 g + 16 g = 62 g (46/62)*100 = 74 % masa NaOH : 23 g + 16 g+ 1 g = 40 g (23/40) * 100 = 57.5 % Odp. Wi?ksza zawarto?? % sodu znajduje si? w Na2O
Dodane 2013-03-19 20:55:55
Temat zadania: Chemia zadania z klasy drugiej.
Zad. 2. Cp = 5 % mr = 200 g Cp = (ms/mr) *100 ms = (Cp/100) * mr ms: (5/100) * 200 g = 10 g. mr = ms + md md = mr - ms md: 200 g - 10 g = 190 g. gdzie: Cp - st??enie p
Dodane 2013-03-19 20:50:54
Temat zadania: Chemia zadania z klasy drugiej.
Zad. 1 4Na + O2 ---> 2Na2O Na2O + H2O ---> 2NaOH
Dodane 2012-08-04 09:51:23
Temat zadania: jakie pytania moge zad??
KolegOM i kole?ankOM... Chyba opuszcza?a? lekcje....
Dodane 2011-11-19 18:31:23
Temat zadania: chemia-st??enie procentowe
Zad.1 Masa substancji: 35g (ms) Masa substancji po dosypaniu cukru: 69g (ms1) Masa rozpuszczalnika (pocz?tkowa) : 165g(md) Masa rozpuszczalnika (po odparowaniu): 105g(md1) a) Cp=(ms/mr )*100 gdzie mr
Dodane 2011-11-19 18:25:31
Temat zadania: mol, masa atomowa, cz?steczkowa i molowa
Siarczek cynku to: ZnS Masa molowa ZnS: 65g+32g=97g Skoro wiemy, ?e w 97gramach ZnS mamy 65g siarki to: 97g ZnS ----- 65g Zn xg ZnS ------ 10g Zn x=(97g*10g)/65g x= 14,92 g (mo?na zaokr?gl
Dodane 2011-11-06 21:03:32
Temat zadania: Równania dam 6
Odpowied? A
Dodane 2011-10-25 16:15:35
Temat zadania: dam 6 wszystkim co mi to rozwi??? ^^
jesli ma butelka ma obj?to?? 1,5 (musisz czy to cm, dm bo nie poda?e?) skoro 1.5 to 100%, to 78% : 1,5 ----- 100% x ----- 78% x=(1.5*78%)/100% x= 1.17 (tego czego nie poda?e?) do 3
Dodane 2011-10-13 18:06:40
Temat zadania: ró?aniec
Nazwa r?aniec wywodzi si? z ?aci?skiego s?owa "rosarium" co oznacza "ogrd r?any"
Dodane 2011-10-10 19:52:46
Temat zadania: przyroda
owies- akukurydza- akoniczyna- bziemniak-dburak cukrowy- b, ctrawy- b?yto-alen-cj?czmie?-apszenica-aburak pastewny-b
Dodane 2011-10-10 19:46:52
Temat zadania: bezokoliczniki-prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!
Wzi?c kogo? w obroty - zaci?gn?? kogo? do pracy, stan?? na czele- by? liderem/przodownikiem w trakcie wykonywania jakiego? zadania wzi?? sobie co? do serca- przej?? si? czym?, prze?ywa? co? stan?? na wysoko?ci zadania - wzo
Dodane 2011-10-08 22:59:22
Temat zadania: Pomó?cie , prooosze! CHEMIA:(
H2SO4 to kwas TLENOWY poniewa? w swoim sk??dzie ma tlen (O)
Dodane 2011-10-08 22:57:14
Temat zadania: CHEMIA-W?GLOWODORY NASYCONE
zad.2 Oglny wzr alkan to CnH2n+2 w?giel ma mas? 12u, wodr 1u (12u*n)+[1u*(2n+2)] = 72u 12u*n+1u*2n+2u = 72u 12u*n+1u*2n = 72u-2u 12u*1n+1u*2n = 70u 1u(12n+2n) = 70u |:1u 12n+2n = 70 1
Dodane 2011-10-08 22:51:21
Temat zadania: CHEMIA-W?GLOWODORY NASYCONE
zad.1 wzr butanu: C4H10 a) Obliczamy mas? butanu (mas? pierwiastkw odczytujemy z uk??du okresowego) 4*16g+10*1g= 74g b) wiemy, ?e 74 stanowi? ca?o?? czyli 100%, zatem obliczamy ile stanowi masa w?gla (64g)
Dodane 2011-10-08 22:44:48
Temat zadania: oblicz zawarto?? procentow? azotu w kwasie azotowym 5 i stos
Stosunek masowy pierwiastkw to : 1g: 14g : 3*16g 1:14:48 (stosunek masowy)
Dodane 2011-10-08 22:41:21
Temat zadania: oblicz zawarto?? procentow? azotu w kwasie azotowym 5 i stos
Kwas azotowy V ma wzr HNO3 Obliczamy jego mas?: 1g+14g+3*16g= 63g (masy pierwiastkw odczytujemy z uk?adu okresowego) Wiemy, ?e 63g stanowi? 100%, a musimy obliczy? ile procent stanowi 14g wi?c stosujemy metod? krzy?ow?:
Dodane 2011-08-29 15:27:41
Temat zadania: oh jee
Proponuj? jeszcze poczeka?. Ty jeste? za m?oda. Je?li on tego nie rozumie i nie chce od?o?y? tego na p?niej to znaczy, ?e Ci? nie kocha. Chce tylko zaliczy? a potem pjdzie do innej.
Dodane 2011-08-11 17:17:50
Temat zadania: Dam 6 za odpowied?.;-*
Rekonstrukcja-odbudowanie, odnowa jakiej? rzeczy.
Dodane 2011-06-20 21:35:53
Temat zadania: Zajrzyj tu ! :D
Wag? masz prawid?ow? wi?c nie powinna? chudn??, ale je?eli chcesz np ?eby Twj brzuch, ramiona, uda by?y zgrabniejsze-?wicz. Nie rezygnuj z jedzenia bo to nie o to chodzi. Je?eli nie wieszjakie ?wiczenia wykonywa?:
Dodane 2011-06-09 15:36:14
Temat zadania: POmozcie na dzisaj pomocy ! Zajrzyj?
Aby rozwi?za? te zadania musisz wrzuci? zdj?cie/skan tabeli rozpuszczalno?ci, ktra masz w ksi??ce poniewa? ka?da tebale jest nieco inna i moga by? wtedy rznice w wynikach.
Dodane 2011-05-28 19:51:51
Temat zadania: Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego
1. obliczamy z jak? pr?dko?ci? porusza sie motocyklista w km/h godzina to : 60escs*60min= 3600sec 3600sec*5m= 18000m 18000m=18km czyli motocyklista porusza si? z pr?dko?cia 18km/h szybciej porusza sie motocy
Dodane 2011-05-20 16:33:17
Temat zadania: fizyka z plusem gim 1 zadania z stron 72, 73, 74
Nie ka?dy ma te same Cwiczenia jak Ty wi?c proponuj? przepisa? re?? zada?-wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e kto? je rozwi??e.
Dodane 2011-05-19 20:27:18
Temat zadania: reakcje staczeniowe
Staczeniowe? a mo?e st??eniowe? jak czego? nie rozumiesz to daj zna? a wyt?umacze.
Dodane 2011-05-19 20:26:18
Temat zadania: Pomo?ecie ??? ;(;(
zad.2 Skala mianowana wyra?a ile kilometrw to jeden centymetr: a ?eby to wiedzie? przy ka?dej skali skre?lamy pi?? zer: a) 1: 25 000 1cm:250m 1cm:0.25km b)1 : 3 000 000 1cm:30km
Dodane 2011-05-19 20:22:57
Temat zadania: Pomo?ecie ??? ;(;(
Zad. 1 sakala 1: 1 000 000 Aby uzyska? informacje ile kilometrw w rzeczywisto?ci ma jeden centymetr na mapie skre?lamy pi?? zer: mamy wi??, ?e jeden centymetr to 10km skoro 1cm to 10 km to 7,5*10k
Dodane 2011-05-19 20:19:43
Temat zadania: Obliczanie prosentu danej wielko?ci
2600z? + 400z? + 1000z?=4000z? 4000z?*0.2=800z? Trzeba odprowadzi? 800z? podatku. Metoda liczenia nie daje ?adnej rznicy. odliczanie podatku od ka?dej kwoty osobno daje taki sam wynik. Sugeruj?, ?e lep
Dodane 2011-05-07 16:33:29
Temat zadania: Zadania tekstowe
zad.1 5kg*18,20z?/kg= 91z? 7kg*20,80z?.kg=145,60z? 91z?+145,60z?= 236,6z? 5kg+7kg=12kg 12kg----236.6z? 1kg ----x x=(1kg*236,6z?)/12kg x=19,72z?/kg Odpowied? Kilogram mieszanin
Dodane 2011-04-09 22:05:51
Temat zadania: ?atwy Konkurs o doko?czeniu zda?. ZAPRASZAM
To ja mam dla Ciebie zadanie. Poszukaj w s?owniku s?w "?u?ty" i "wytwurnia" przeczytaj ich znaczenie. Zapewniam Ci?, ?e takich s?w nie znajdziesz. Mo?e uda Ci si? pod "??ty" i "wytwrnia". Bystra jak w
Dodane 2011-03-24 21:50:30
Temat zadania: Na jutro!!!!!!!!!!!!!!!
6 tyg + 3*2tyg=12 tygodni wakacji 52tyg-12tyg=40 tyg nauki
Dodane 2011-03-24 21:46:51
Temat zadania: mam reakcje wytr?cania osadów i mam j? doko?czy?
KNO3+NaOH=>KOH+NaNO3 CaCl2+K2CO3=>CaCO3+ 2KCL Ba(NO3)2+K2SO4 => 2KNO3 + BaSO4
Dodane 2011-03-05 15:57:37
Temat zadania: chodzi o sprawdzenie!
Czy na pewno dobrze przepisa?a? rwnania? Bo bior?c Twoje wyniki: x=1 i y=3 i podstawiaj?c do pierwszego rwnania: x-2y=7 mamy: 1-2*3=7 -5=7 czyli jest sprzeczno??i w drugim rwnaniu si? zgadza, ale
Dodane 2011-03-03 19:03:46
Temat zadania: chemia
Jest kilka mozliwo?ci, jedna z nich to: 2KI + Pb(NO3)2 ---> 2KNO3 + PbI2 (osad)
Dodane 2011-02-28 22:40:41
Temat zadania: Reakcje st?cania osadów
a) Pb(NO3)2 + 2KJ ---> 2KNO3 + PbI2 (Z?ty osad) b) CuSO4 + Na2S ---> Na2SO4 + CuS (brunatno czarny osad) c)CaCl2 + K2CO3 ----> 2KCl + CaCO3 (Bialy osad) Jesli potrzeba reakcji jonowych-daj zna? to rozpisze
Dodane 2011-02-28 21:56:18
Temat zadania: prosz? o rozwi?zanie
zad.2 Clor Cl 17 pe?na konfiguracja: 1s^2 2s^2 2p^ 3s^2 3p^5 skrcona: [Ne10] 3s^2 3p^5 (ta 10 przy Ne ma by? ma?ym indeksem) A znaczek s^6 oznacza ?e to jest s do pot?gi 6, a p^5 to p do potegi 5 i
Dodane 2011-02-17 17:30:03
Temat zadania: Chemia- mole
Kwas solny: HCl chloran (V) potasu: KClO3 Reakcja przebiega nast?puj?co: 6KClO3 + 28HCl ----> 6KCl + 14H2O + 13Cl2 + 2ClO2 Z 6 moli KClO3 powstaje 13 moli cloru, wi?c: 6moli KClO3 ----> 13 moli Cl2 x
Dodane 2011-02-17 17:21:47
Temat zadania: Zapis jonowy
Chyba jest b??d w reakcji poniewa? powinno powsta? C2H5COONa i wtedy reakcja przebiega nastepujaco: C2H5COOH+NaOH--->C2H5COONa+H2O C2H5COO- + OH- + Na+ + OH- ----> C2H5COONa (odad) + H+ + OH - C2H5COO- + Na+ + OH- ----> C2
Dodane 2010-12-15 19:53:08
Temat zadania: Chemia ..! Prosz? o pomoc(dam 6 )
1. Obliczamy ilo?c substancji w 100g 2% roztworu: 100% ---- 100g 2% ----xg x=2g 2. obliczamy ilosc substancji w 50g 0.5% roztworu 100% ---50g 0.5% ---yg y= 0.25g 3. Sumujemy ilo?c sub
Dodane 2010-12-15 12:36:54
Temat zadania: ?rednia arytmetyczna danych
2+7+0+0+x=y y/5=3 y=5*3 y=15 15-2-7-0-0=5 x=5
Dodane 2010-12-13 20:18:26
Temat zadania: ?rednia
1. dodajemy wszystkie oceny do siebie: 5*3+3*4+5=32 2. teraz dzielimy sum? ocen przez ich ilo??, czyli przez 9 32/9=3.56 Ola ma ?redni? 3.56
Dodane 2010-12-12 20:02:11
Temat zadania: skale pilne
masz skale 1: 200000 to znaczy, ?e 1 cm na mapie to 200000 cm w rzeczywisto?ci, aleby zobaczy? ile to kilometrw skre?lamy pi?? zer. I mamy, ?e 1 cm na mapie to 2km w rzeczywisto?ci. Skoro mamy w terenie 80km to na mapie b?dzie to 40cm.
Dodane 2010-12-12 19:58:32
Temat zadania: fizyka-w?a?ciwo?ci i budowa materii... prosze na jutro :/ sz
Sprawdzamy jak? g?sto?? ma mosi?dz d=8.5g/cm3 masa klucza to 20dag=200g d=m/v v=m/d v=200g/8.5g/cm3 v=23.53cm3 Klucz ma obj?to?? 23.53cm3
Dodane 2010-12-12 14:37:33
Temat zadania: Chemia
Siema, Wi?c tak: Wiemy, ?e w 100g rozpuszcza si? 0.145g tlenku w?gla (IV) Obliczmy metoda krzy?ow? ile tego tlenku rozpu?ci si? w 250g wody: 100g H2O ----> 0.145g CO2 250g H2O ---->xg CO2 x= (250g*0.
Dodane 2010-12-09 20:23:06
Temat zadania: Chemia ..! Prosz? o pomoc(dam 6 )
mr1=200g Cp1= 4% 1. Obliczamy mase substancji w tym roztworze: 100% ---200g 4% ---xg x=(2%*200g)/100% x=8g ------------------------------------------- mr2=300g Cp2=5%
Dodane 2010-12-09 20:11:42
Temat zadania: Chemia ..! Prosz? o pomoc(dam 6 )
mr=400g Cp=20% 1. obliczamy mase substancji: 400g ---100% xg ---20% x=(400g*20%)/100% x=80g substancji wiemy, ?e te 80g ma stanowi? w nowym roztworze 15% wi?c obliczamy ile w takim przypadku
Dodane 2010-12-09 19:53:55
Temat zadania: Chemia ..! Prosz? o pomoc(dam 6 )
post?pujemy podobnie jak w poprzednim zadaniu: 0.5dm3=500cm3 masa roztworu: 500cm3*1.5g/cm3=750g Cp=59.7% mr=750g ms: 100% --- 750g 59.7% ---xg x=(59.7%*750g)/100% x=447.75g
Dodane 2010-12-09 19:30:24
Temat zadania: Chemia prosze o pomoc...!
V roztworu to 200cm3 Cp=15% d=1.2g/cm3 ------------------------------------------- V wody+60cm3 d wody= 1g/cm3 ( to wiemy z ksiazek;)) 1/ Obliczamy mas? 200cm3 roztworu o g?sto?ci 1.2g/cm3: d
Dodane 2010-12-09 19:12:37
Temat zadania: Chemia prosz? o pomoc...
1.obliczamy mase substancji w starym roztworze: 12% ---- xg 100% ---60g x=7.2g masa nowej substancji to 7.2g+20g=27.2g masa noweggo roztworu to 60g +20g=80g Cp=(27.2g/80g)*100% Cp=34%
Dodane 2010-12-09 18:47:13
Temat zadania: Chemia ..! Prosz? o pomoc(dam 6 )
Obliczamy mase ca?ego roztworu: 5% ---- 10g 100% ---xg x-(10g*100%)/5 x=200g Wiemy, ?e te nasze 10g substancji sta?o si? 2.5 % wi?c: 2.5%--- 10g 100% --- yg y=(100%*10g)/2.5%
Dodane 2010-12-09 18:37:51
Temat zadania: Chemia ..! Prosz? o pomoc(dam 6 )
Cp=(ms/mr)*100% Cp-st??enie procentowe ms-masa substancji mr-masa roztworu (md+ms) md-masa rozpuszczalnika Obliczamy lo?? substancji w roztworze: 200g --- 100% xg ---5% x= (200g*5%)/1
Dodane 2010-12-09 18:33:14
Temat zadania: chemia-obliczenia st??enia
Cp=(ms/mr)*100% Cp-st??enie procentowe ms-masa substancji mr-masa roztworu (md+ms) md-masa rozpuszczalnika Obliczamy ile mamy substancji w roztworze: 80g ---100% xg----15% x=(80g*15%)
Dodane 2010-12-09 18:28:22
Temat zadania: Chemia ..! Prosz? o pomoc(dam 6 )
Cp=(ms/mr)*100% Cp-st??enie procentowe ms-masa substancji mr-masa roztworu (md+ms) md-masa rozpuszczalnika mr1=5000g Cp1=5% Obliczamy mas? substancji zawart? w 5000g 5% roztworu:
Dodane 2010-12-08 19:07:39
Temat zadania: Matma Daje 6 za ka?d? odpowied?
skala 1:25 informuje nas, ?e 1cm na rysnuknu w rzeczywisto?ci ma 25cm. wi?c podane d?ugo?ci bokw mno?ymy razy 25 i w ten sposb wymiary prostok?ta i w ten sposb mamy wymiary 250z? na 375cm. Pole takiego prostok?ta to: 25
Dodane 2010-12-08 18:50:43
Temat zadania: TRÓJK?T
D?ugo?? ramienia oznaczmy jako x, wi?c d?ugo?? podstawy 1/3x, wi?c: 2x+1/3x=28cm 2 1/3x=28cm x=28cm/ 2 1/3 x-12cm D?ugo?? ka?dego ramienia to 12cm 12cm:3=4cm d?ugo?? podstawy to 4cm S
Dodane 2010-12-08 18:20:56
Temat zadania: matma
Skoro rowerzysta pokona? 20km w ci?gu 1.5hto: 20km/1.5h=13.33km/h
Dodane 2010-12-08 18:10:24
Temat zadania: matma kto odpowie dobrze dam 6a kto ?le te? 6
a) 3850: 110=35z?(kieszonkowe Ewy) 3850:55=70 (kieszonkowe Karola) b)700z?:10=70z? (oplata za telefon), 700z?:4=175z? (op?ata za pr?d) c)700z?+70+175=945z?
Dodane 2010-12-08 18:06:27
Temat zadania: matma kto odpowie dobrze dam 6 a kto ?le te? 6
368:a=4 2050:b=410 12720:c=212 b=5 c=60 a=92
Dodane 2010-12-08 18:03:43
Temat zadania: opis siebie
My name is Patrycja (My-moje). I live in Warsaw (to jest czas Simple Present, wi?c nie mo?e by? I'm). I'm 18 years old. I'm a student and i'm avery well student. I live with my parents. I'm low and slim (short to krtki i dotyczy bardziej przedmi
Dodane 2010-12-07 19:27:47
Temat zadania: Chemia. prosze o pomoc. !
CaC2 + 2H2O --> C2H2 + Ca(OH)2 Masa molowa w?gliku wapnia (karbidu): 40g+2*12g=64g Masa molowa Acetylenu : 2*12g+2*1g=26 Skor z 64g CaC2 otrzymuje si? 26g acetylenu, wi?c: z 12.8g CaC2 : 64g-
Dodane 2010-12-07 01:03:04
Temat zadania: Polski, ko?cówki
machloJa, paranoJa, postoJowa, koJa, zbroJa, boJa, koJot, boJkot, boJa??, przeJazd. mineralogIa, fizjologIa, bIzmut, FilIpiny, fIlia, bItki, gIpIura, pIra,
Dodane 2010-12-07 00:22:21
Temat zadania: chemia .. krótkie zadanie 1 gim..
wymiary klasy: 5m*15m*3m= 225m^3 Ale pami?tajmy, ?e to jest obj?to?? POWIETRZA, ktre sk??da si? z 21% tlenu. Wi?c: 100% --- 225 21% ---x x=(21%*225m)/100% x= 47.25m^3 W klasie znajduje si? 4
Dodane 2010-12-05 13:00:55
Temat zadania: z chemii :]}
Mamy kationy K+, Li+, Ba2+ i anion OH- Wiemy, ?e jedyne po??czenia jakie mog? powsta? to kationy z anionami wi?c w tym przypadku b?da to wodorotlenki: KOH LiOH Ba(OH)2
Dodane 2010-11-21 11:42:24
Temat zadania: Czy substancje mo?na miesza?
Dziecko, je?li chcesz pomocy to chocia? napisz tre?c zada?. Dodatkwo sa r?ne wydawnictwa wi?c je?li jeste? ju? na tyle leniwa, ?e podajesz tylko numery zada? to podaj chocia? nazwe ?wicze?.
Dodane 2010-10-07 20:40:39
Temat zadania: Cheemiaa Pomozcie !
Dane: Vwody=100cm3 Vwody z kulk?=106cm3 mcyny=43.28g 1. Obliczamy jak? obj?to?? ma kulka cyny: 106cm3-100cm3=6cm3 Czyli kulka cyny ma 6cm3 obj?to?ci 2. wzr na g?sto?? ma d=m/v gdzie
Dodane 2010-09-27 21:09:49
Temat zadania: Gimnazjum Chemia - Obliczanie masy
d=m/v gdzie: d=g?sto?? m-masa v-obj?to?? Dane: d=1.8g/cm3 V=2cm3 Przkszta?acamy wzr tak aby wyznaczy? wzr na m mamy: m=d*v m=1.8g/cm3*2cm3 m=3.6g
Dodane 2010-09-20 21:53:01
Temat zadania: matma pomurzcie prosze ! dam 6
x-cena salaterki y-cena dzbanka 3x + 2y=114z? 6x + 2y=192z? odejmujemy pierwsze od drugiego i mamy: -3x=-78z? x=26z? podstawiamy w pierwszym rwnainu za x 26z?: 3*26z? +2y = 114z?
Dodane 2010-09-20 18:37:27
Temat zadania: Na jutro !!!!
Klatka w tym wierszu jest symbolem niewoli. W klatce rozmawiaj? poddane personifikacji dwa ptaki: stary, pami?taj?cy wolno?? i m?ody, urodzony ju? w niewoli. M?ody czy?yk nie cierpi z powodu braku swobody, nie zna innego ?wiata., natomiast stary wyz
Dodane 2010-09-20 18:25:53
Temat zadania: pilnee !!!
8.25 m to 8250mm, 82.5dcm, 0.00825km
Dodane 2010-09-20 18:21:17
Temat zadania: ortografia
puch-puszek poducha-poduszka blacha-blaszka ?miech-?mieszek brzuch-brzuszek mech-meszek paproch-paproszek racuch-racuszek macocha-macoszka stworzenie-stwr
Dodane 2010-09-20 17:44:47
Temat zadania: ortografia
kr??y?-kr?g le?y-legowisko wst??ka-wst?ga
Dodane 2010-09-19 20:49:13
Temat zadania: przyroda- gazy
Cl- chlor. zielonkawo-z?ta barwa, charakterystyczny dra?ni?co-duszacy zapach, toksyczny H2S-siarkowodr- smierdz zgni?ym jajem CH$-metan, bezbarwny, jest to gaz kuchenny o charakterystycznym zapachu. wybuchowy
Dodane 2010-09-19 19:33:31
Temat zadania: ortografia
Polska ortografia do najprostszych nie nale?y, ale do najtrudniejszych te? nie. Jest wiele wyj?tkw. Jest rwnie? ca?a masa regu?, ktrych wystarczy si? nauczy? i ortografia stanie si? o wiele ?atwiejsza. O tym, ?e ortografia jest bez sens
Dodane 2010-09-18 12:50:05
Temat zadania: st??enie %
Cp=(ms/mr)*100% gdzie Co-st??enie procentowe ms-masa substancji mr-masa roztworu (mr=ms+md; md=masa rozpuszczalnika) Dane: mr=300g Cp=4% Przekszta?camy wzr Cp=(ms/mr)*100% tak aby wyznaczy?
Dodane 2010-09-18 12:45:05
Temat zadania: st??enie %
Cp=(ms/mr)*100% gdzie Co-st??enie procentowe ms-masa substancji mr-masa roztworu (mr=ms+md; md=masa rozpuszczalnika) dane: md=230g ms=20g mr=230g+20g=250g Cp= (20g/250g)*100%
Dodane 2010-09-16 16:49:35
Temat zadania: prosze pomuz fizyka proste 1 klaasa
1mm = .0,001...... m 2dm = ...0,2... m 3,2cm =...0,032.... m 1g= ...0,001... kg 25 dkg =0,25 kg 1,2 t = .1200..... kg 2,5 h =...9000..... s 25 min. = ..1500..... s 1 ms (miliseku
Dodane 2010-09-16 16:43:56
Temat zadania: fizyyka jednostki
500kg = ......0,5............ t (tony) = .........50000..........dag =....500000....... g 10 km = ....10000.............m = ........1000000... cm = ........10000000..........mm 1,5 doby= .36......... h(godzin) = .....2160.. min =
Dodane 2010-09-16 16:38:28
Temat zadania: Na dzisiajj pomocyy
d=m/v gdzie: d-g?sto?? m-masa v-obj?to?? 1 karat ma wag? 0.2g wi?c masa diamentu wynosi 7*0.2g=1,4g g?sto?? diamentu: d=1.4g/0/4cm^3 d=3.5g/cm^3 Czyli g?sto?? diamentu
Dodane 2010-09-13 23:21:15
Temat zadania: Chemia
4Al + 3O2 ----> 2Al2O3 2I2O5 ----> 2I2 + 5O2 2Fe2O3 + 3H2 ---> 4Fe + 6H2O 2HCl + Zn ----> ZnCl2 + H2
Dodane 2010-09-13 17:50:45
Temat zadania: liczba atomowa a liczba masowa
Liczba atomowa jest liczb? mwi?ca o ilo?ci protonw i elektronw wi?c protonw mamy 16, elektornw rwnie? 16 A-Z=N 34-16=18 a Neutronw 18
Dodane 2010-09-08 16:51:20
Temat zadania: Pomocy CHEMIA!!!
Oczywi?cie jest to CHLOR
Dodane 2010-09-08 16:30:53
Temat zadania: pomiar d?ugosci
Giga- symbol G, mno?nik 1 000 000 000 = 109 (miliard). przyk?ad- GB (gigabajt) Teraz- symbol T, mno?nik 1 000 000 000 000 = 1012 (bilion). TB (terabajt) Nano- symbol n, mno?nik 0,000 000 001 = 10-9 (jedna miliardowa), nanometr
Dodane 2010-09-07 21:57:07
Temat zadania: Chemia
-sd: protonw i elektronw11, neutronw12 -wap? protonw i elektronw:20, neutronw:20 a) sumaryczne: Na2O CaO strukturalne (uproszczone ze wzgledu brak mozliwosci rysunku) Na----O----Na, Ca----O
Dodane 2010-09-07 21:35:59
Temat zadania: liczby i dzia?ania
zad.1 a)5/6> 6/8 bo 5/6=20/24 a 6/8= 18/24 czyli wi?cej zjedli rodzice b) 2/7= 26/91 4/13=28/91 czyli wi?ksza cz??? spadku odziedziczyla ciocia Krysia c) 25m/20s=5/4=1.25m/s. szybciej plyne?a Kasia zad.2 a
Dodane 2010-09-07 21:16:19
Temat zadania: Pomo?ecie?
a) 0.(89)
Dodane 2010-09-07 21:10:56
Temat zadania: Obliczanie pr?dko?ci NA JUTRO!!!!!!!!!!!!!!!!
Pila-Uj?cie 10km-0km=10km 10.20-10.05=15minut 15minut --- 10km 60minut -- xkm x= (60minut*10km)/15minut x=40km Autokar na trasie Pi?a-Uj?cie jedzie z pr?dko?ci? 40km/h Chodz
Dodane 2010-09-07 21:00:21
Temat zadania: J.polski
Oficjalnie: Dzie? dobry, nazywam si? Tomasz Kowalski. Mam 13 lat i pochodz? z Polski. Moje miasto rodzinne to Warszawa. Nieoficjalnie: Siema, jestem Tomek. Mam 13 lat i jestem z Polski. Mieszkam w
Dodane 2010-09-06 19:35:42
Temat zadania: Chemia nowej ery 2 pilne bardzo !!!!!!!
Twoje lenistwo nie zna granic! jeste? tak leniwy, ?e nie potrafisz nawet przepisa? tre?ci zadania? Rusz ty?ek i zrb to bo nie ka?dy ma ?wiczenia ?eby zobaczy? jakie jest zadanie.
Dodane 2010-09-05 17:28:27
Temat zadania: Przedrostki jednostek fizycznych ( na poniedzia?ek)
a) kilo- oznacza tysi?c np kg oznacza 1000 gramw b) centy- oznacza jedn? setn?. np 1cm to jedna setna metra. 0.01 c) giga- oznacza miliard - 1 000 000 000 d) mega- oznacza milion - 1 000 000 e) mili- oznacza jedn
Dodane 2010-09-05 17:21:20
Temat zadania: liczby naturalne
zad.1 12-7=5h 5h*55km/h=275km
Dodane 2010-09-05 17:17:18
Temat zadania: prosz? o pomoc.! Skala
zad.1 Skala mapy 1:500 000 ?eby wiedzie? ile kilometrw w rzeczywisto?ci ma jeden centymetr na mapie to skre?lamy pi?? zer. Czyli jeden centumet ma 5km. Obliczamy metod? krzy?ow?: 1cm --- 5km xcm --- 30km x= (1cm*30
Dodane 2010-09-05 17:07:44
Temat zadania: prosz? bardzo o pomoc(kwasy i zasady-chemia)
-zasad i kwasw jest bardzo du?o wi?c chyba masz podane jakich zasad i jakich kwasw masz zapisa? rwnania. Ale to kilka przyk?adw: KOH ---> (nad strza?k? H2O) K(+) + OH(-) NaOH ---> (H2O) Na(+) + OH(-) Ca(OH)2 ---
Dodane 2010-09-04 22:09:19
Temat zadania: J?zyk polski - motto
Non scholae, sed vitae discimus-Nie dla szko?y, lecz dla ?ycia si? uczymy.
Dodane 2010-09-04 22:02:26
Temat zadania: definicje okr?gu,ci?ciwy i ?rednicy
Proponuj? zada? sobie chocia? troch? trudu i wej?? na wyszukiwarke np google.pl i wpisa? has?o. Ju? pierwsze linki stanowi? odpowied?. Ci?ciwa - w geometrii oznacza odcinek ??cz?cy dwa dowolne punkty na okr?gu, krzywej b?d? powierzchni. Na
Dodane 2010-09-03 20:09:34
Temat zadania: Dodawanie, odejmowanie i mno?enie na u?amkach. :(:( pomo?esz
Powiem tak... To nie jest trudne pod warunkiem, ?e po?wiczysz. Nie pisz, ?e jeste? baran do kwadratu z matematyki. Jak dzisiaj posiedzisz godzinke, jutro te? to zobaczysz, ?e mo?na to wy?wiczy? i wszystko b?dzie cacy! Uwierz w siebie i ?wicz! Pami
Dodane 2010-09-02 18:45:50
Temat zadania: st??enie procentowe
Cp=(ms/mr )*100% gdzie: Cp-st??enie procentowe ms-masa substancji (tutaj soli) mr-masa roztworu po przekszta?ceniu: ms=(Cp*mr)/100% ms=(3%*3kg)/100% ms= 0.09kg Trzeba rozpu?ci
Dodane 2010-08-18 16:50:21
Temat zadania: wybór
Najpierw po?wicz ortografi?. Bez tego testw dobrze nie napiszesz i do technikum si? nie dostaniesz.
Dodane 2010-08-18 16:49:00
Temat zadania: odpowiada?! :) prosz?! :P:*
1. Koszt jesy uzalezniony od firmy kosmetycznej. Mo?esz dosta? taki za 6z? a rwnie? za 1000. Pami?taj, ?e korektor nale?y dobra? do typu skry! Taki sam odcie? i zwr? rwnie? uwag? na cere. Je?eli masz sk?onn? do wypryskw-kup taki, ktry dzia?a za
Dodane 2010-08-18 16:43:43
Temat zadania: zastrzezony
Oczywi?cie, ?e mo?esz. A w jaki sposb? To wszystko zale?y w jakiej sieci masz telefon. Pami?taj, ?e wiadomo?ci sms nie mo?na wysy?a? z zastrze?onego. I je?li masz na celu robienie psikusw dzwoni?c a komus to si? nie spodoba to i tak mo?e
Dodane 2010-08-12 18:46:51
Temat zadania: Gotowanie-Nalesniki
1. do ciasta wlej troche oleju 2. na patelnie wlej dos?ownie kapke oleju i rosmaruj 3. nie czekaj 15minut bo si? spali i przez to mo?e si? zapali?! 4. poczekaj 2-3minuty 5. wlej ciasto 6. pierwszy nalesnik m
Dodane 2010-08-10 20:19:29
Temat zadania: co jest lepsze
Bior?c pod uwag? fakt, ?e studiuj? geologi? i geodezj? radz? Ci wybra? jednak geodezj?. Po takim techniku ?atwiej b?dzie Ci si? dosta? na studia o tym kierunku. A pracy dla geodetw jest mnstwo przeez co i zarobki dobre- wi?? warto. :)