przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Madziulaxd - profil użytkownika

Nick: Madziulaxd
Ilość odp: 52
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 5
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćkluczyk;d dodane 2010-03-14 14:26:55

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Madziulaxd, 2010-05-17 15:55:22, ilość odpowiedzi: 2
Film Abel twój brat relacja pilne!
Relacja Karola Matulaka do kolegw lub mamy.To pochodzi z filmu Abel twj brat.Na jed
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-05-04 16:04:13, ilość odpowiedzi: 0
Wodór 1 gimnazjum Pilne!
1.Odmierzono po 4 cm sze?cienne wodoru,tlenu w?gla(IV) oraz azotu.Oblicz na podstawie g?sto?ci ty
Przedmiot: Chemia, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-04-17 20:06:13, ilość odpowiedzi: 0
Wspó?czucie.
Czy umiemy wsp?czu?? Odpowiedz na pytanie na p? strony.
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-04-13 16:03:33, ilość odpowiedzi: 0
Angielski. Pilne
Pilne!! 1.Complete the sentences with the correct form of the verbs. take,set off,go
Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-29 16:01:33, ilość odpowiedzi: 1
Angielski.

Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-26 14:59:19, ilość odpowiedzi: 1
Krzy?ówka.Polski;d
Rozwi?? krzy?wk?.U?? dwa zdania z wyrazem,ktry stanowi jej rozwi?zanie. 1.Ksi???
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-25 17:24:33, ilość odpowiedzi: 2
Przyjaciel.
Mj przyjaciel jest.........Trzeba napisa? jaki jest was przyjaciel. Nie pisa? jego imienia
Przedmiot: WOS, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-25 17:01:47, ilość odpowiedzi: 6
Podstawówka
1.Po lewej strony ulicy zasadzono 26 lip a po prawej o 19 lip wi?cej?Ile lip zasadzono po prawej
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-23 16:04:12, ilość odpowiedzi: 2
Korozja
1.Jak powiniene? chroni? swj
Przedmiot: Chemia, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-16 17:22:36, ilość odpowiedzi: 1
2 okres warunkowy!Angol;d
Use the ideas to ask and anser questions as in the axample.You can add your own ideas using Type
Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-15 15:37:04, ilość odpowiedzi: 1
Angol! 2 okres warunkowy.
1.Make Type 2 conditional sentences. I jeszcze przet?umaczyc te drugie zdanie.
Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-15 15:10:25, ilość odpowiedzi: 1
Chemia! Azot;)) Pilne!
Zad1.Wska? te z podanych informacji ktre dotycz? azotu. Zapisz je w zeszycie. a)
Przedmiot: Chemia, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-14 14:51:11, ilość odpowiedzi: 1
Ro?liny nagozal??kowe.
Znaczenie ro?lin nagozal??kowych. W punktach.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-14 14:33:46, ilość odpowiedzi: 5
Równania i nierówno?ci
Rozwi?? rwnania: a)4x+5=3x+9 b)6w+3=2w+15 c)5z-4=3z+1
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez Madziulaxd, 2010-03-14 14:25:10, ilość odpowiedzi: 4
Równania i nierówno?ci
Rozwi?? rwnania: a)4x+5=3x+9 b)6w+3-2w+15 c)5z-4=3z+1
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-05-18 18:45:33
Temat zadania: Oblicz :.
1. AB : CD = 5 : 7 AB = 25 cm CD = x 5/7 = 25/x 5x = 25 * 7 5x = 175 x = 35 2. 1* x + 3x= 8g 4x= 8 /:4 x=2 2g: (3*2g)= 2/6g Odp. Czystego z?ota jest 6 gram
Dodane 2010-05-17 16:28:04
Temat zadania: Film Abel twój brat relacja pilne!
Jak mi rozwi??esz to ci dam 6.
Dodane 2010-05-13 17:57:38
Temat zadania: Przyroda kl.6
1.Efekt cieplarniany- jest to zjawisko ocieplenia atmosfery spowodowane zwi?ks
Dodane 2010-05-13 17:53:55
Temat zadania: matma
x-wiek ewy marek=x+3 adam:3x x+5+x+3+5=3x+5 2x-3x=5-13 -x=-8 x=8 x+3=8+3=11 3x=3 razy 8=24 Odp:Ewa ma 8 lat, Adam ma 24, a Marek 11 lat.
Dodane 2010-05-13 17:46:15
Temat zadania: mama
8+x=3*x 3x=8+x 3x-x=8 2x=8 /2 x=4 wiek kasi=4 wiek eli 8+x= 8+4= 12 wiek joli 3*x= 3*4=12 wiek joli=wiek eli 12=12 Odp:. jola i ela maj?
Dodane 2010-05-13 07:23:09
Temat zadania: Geometria - pole rombu
d1=12 cm d2=2*d1=2*12=24 cm P=1/2*d1*d2 P=1/2*12*24 P=144 cm2 pozdrawiam:)
Dodane 2010-05-12 07:06:26
Temat zadania: skala
1:400 1 cm - 400cm=4m 16m - d?ugo?? ryby 1cm - 4m x - 16m x = 16/4 x = 4cm Odp: Na rysunku ryba b?dzie mia?a d?ugo?? 4 cm
Dodane 2010-05-11 20:02:26
Temat zadania: rozwi?zywanie równa? geometrycznych za pomoc? r&oacut
180 - suma wszystkich k?tw 90 - jeden k?t ? - drugi k?t (90+?)/4 - trzeci k?t 90+?+(90+?)/4=180 90+?+(90+?)=180 90+?+90/4+?=180 5/4?=180-90-90/4 5/4?=90-90/4 5/4
Dodane 2010-04-23 19:06:29
Temat zadania: Ratujcie na jutro ..!!!;(:(
2000 dukatw - 100% 330 dukatw - x% 2000x = 33 000 x= 16,5% Odp. Podatek stanowi 16,5% dochodu.
Dodane 2010-04-23 19:04:50
Temat zadania: Matma
Obj?to?? ostros?upa prawid?owego czworok?tnego a = 2cm H = 6cm V = 1/3*a*H = 1/3*2*6 = 1/3*4*6 = 24/3 = 8 cm Z tego samego kawa?ka sze?cian, czyli obj?to?? sze?cianu b?dzie rwna 8 cm V = 8 V = a a =
Dodane 2010-04-23 19:01:35
Temat zadania: Stosunek dwóch wielko??i ( pilne )
r1=120mm=12cm r2=0,9dm=9cm Ob1=2?r1=2?*12=24? Ob2=2?r2=2?*9=18? Wskazwka godzinowa wykonuje 2 pe?ne obroty w ci?gu doby, a minutowa 24 pe?ne obroty na dob?. s1=24*24?=576? s2=18?*2=36?
Dodane 2010-04-23 18:59:43
Temat zadania: matma..dam 6 ka?demu..blagam.
1) a=dlugosc kabla a=(16m-10m)+15m a=36m+225m a=261m a?16,16m Odp:Kubi? kabel o dlugosci 17m. 2) a=1,5m c=2,5m z pitagorasa: b=c-a b=2,5-1,5
Dodane 2010-04-19 19:17:40
Temat zadania: chemia równania reakcji
a) AgNO3 + KI ---> KNO3 + AgI Ag+ + NO3- + K+ + I- ---> K+ + NO3- + AgI Ag+ + I- ---> AgI b) CaCl2 + Na2CO3 ---> CaCO3 (osad) + 2NaCl Ca2+ + 2Cl- + 2Na+ + CO3 2- ---> CaCO3 + 2Na+ + 2Cl- Ca2+ + CO3 2- ---
Dodane 2010-04-11 15:58:17
Temat zadania: matma dam 6666666<
2+2=4 ;)
Dodane 2010-03-31 15:29:45
Temat zadania: Wspó?rz?dne geograficzne !!! Dam 66666!!!!
1) Moskwa 2) nie wiem 3) Portland 4) Queanbejan 5)Boliwia 6) Waszyngton 7) Ottawa
Dodane 2010-03-30 19:06:56
Temat zadania: na jutro. ratunku
30:15 = 2 z? - za bilet 2z? * 7 = 14 z? - tyle dla Tomka 2z? * 8 = 16 z? - tyle dla Adama
Dodane 2010-03-30 16:15:48
Temat zadania: Matma równania i nierówno?ci (tekstowe)
x-ilo?? dwuz?otwek y- ilo?? pi?cioz?otwek 1+x+y=41 |-1 1+2x+5y=150 |-1 x+y=40 |-y 2x+5y=149 x=40-y 2*(40-y)+5y=149 x=40-y 80-2y+5y=149 x=40-y 80
Dodane 2010-03-29 16:42:07
Temat zadania: znaczenie s?ów!!!!!!!! dam 6!!!!!!!! na serio!!!!
Tryptyk typ nastawy o?tarzowej sk?adaj?cy si? z cz??ci ?rodkowej oraz dwch bocznych skrzyde?. Pentaptyk - typ
Dodane 2010-03-29 16:38:45
Temat zadania: historia - Juliusz Cezar
Juliusz Cezar zreformowa? kalendarz rzymski i wprowadzi? go w ?ycie 1 stycznia 45 p.n.e. Jest rok 2009, do 1r p.n.e mija 2009 lat, Wi?c 2009lat+45lat (bo od 1r p.n.e do 45r p.n.e mija 45lat) = 2054 lat 45r. p.n.e = 45lat + 1582lat (bo do tego
Dodane 2010-03-29 16:34:53
Temat zadania: Matematyka-wa?ne
80 uderze? / 60 sekund = 1,33 Hz czyli z taka ilo?ci? uderze? na sekund? 20 uderze? / 10 sekund = 2 Hz czyli szybciej co jest nawet zgodne z logik? 2 uderzenia/s *60s/minuta = 120 uderze? na minute 120 - 80 =40 - o tyle szybciej
Dodane 2010-03-24 15:35:21
Temat zadania: Styl roma?ski i gotycki
Cechy stylu roma?skiego: - p?walce, p?sto?ki, ostros?upy, sze?ciany, prostopad?o?ciany - ko?cio?y z figur geometrycznych budowane - okr?g?y ?uk wie?czy okna i portale(wej?cie) - p?okr?g?y tympanon z dekoracj? rze?b
Dodane 2010-03-20 19:14:20
Temat zadania: LIST DO PRZET?UMACZENIA! PILNE!
Hallo
Dodane 2010-03-20 19:13:06
Temat zadania: BARDZO PILNE! List do przet?umaczenia!
Hallo Daria! Vielen Dank fur deinen Brief .Ich freue mich ,dass du an mich geschrieben hast.Ich mag sehr Ohrringe und Ttowiere.Es ist sehr modisch und oryginal aber Ttowiere wird die ganze Zeit auf dem Krper sein.Du musst gut daran
Dodane 2010-03-20 14:51:35
Temat zadania: Prosz? przet?umaczcie mi to na polski!Plisssssss!!!!!!!
Spjrz na zdj?cie. Czy widzisz owada sedz?cego na r?owej ro?linie ? Owad nie odlecia? bo nie mg? . Ro?lina idzie go zje?? ! Kto jest potworem - owadw lub ro?lin? Marta uwielbia biologi? i wie du?o o ro?linach ! Przeczytaj wywiad z M
Dodane 2010-03-20 14:49:12
Temat zadania: Chemia
1)Na2O + H2O = 2 NaOH 1 mol----------------- 80g x--------------------- 120g --------------------------------- x = 1mol*120g/80g = 1,5 mola H2O 2)dane: mr1=200g, c1=5%, ms2=4g,
Dodane 2010-03-20 14:46:15
Temat zadania: Matematyka-Redukcja
a) k + 2k + 3k - 4k + 5 =2k+5 b) 0,5 + 0,6 - 0,6 + 0,5a =0,5+0,5a c) 0,7x + 5z + 0,002y - 4,05z + 1,4x =2,1x+0,002y+0,95z d) 9m + 7n - 6k + 4 - 2m + 6n + 2,5 =7m+13n-6k+6,5 e) 1,05s + 2,94y - 0,09s + 7,06y + 2,04b =2,04b-0,
Dodane 2010-03-19 21:10:23
Temat zadania: Matematyka
8 x 8 = 64 ;))
Dodane 2010-03-19 21:08:05
Temat zadania: wyra?enia algebraiczne
a)6(x-4)-2=6x-24-2=6x-26 b)2(x+1)-3(x-1)=2x+2-3x+3=5x+5 c) -3(y-2)+4(x+2)=-3y+6+4x+8=3y+4x+11 d) 5(x-y-1)-4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-5y-8 e) 2(3a+b)-2(a-b)=6a+2b-2a+2b=4a+4b f) (4x-4)-2x=2x-2-2x=-2 g) x(x-1)-3(x-x)
Dodane 2010-03-19 21:05:05
Temat zadania: Zad.5 ;) Wa?ne z matmy...
40k-135g20k-75gczyli:40k-20k=135g-75g20k=60gczyli 75g-60g=15g - tyle wa?y pusty pojemnik
Dodane 2010-03-19 21:03:17
Temat zadania: 2+8=?
2+8=10...xdd
Dodane 2010-03-19 20:58:16
Temat zadania: Równania
a) x+1=2 x+5=6 x=2-1 x=6-5 x=1 x=1 TAK b) x+5=5 5x+8=8 x=5-5 5x=8-8 x=0 5x=0/5 x=0 TAK
Dodane 2010-03-19 20:55:42
Temat zadania: Matma pls
x - wiek zosi 3x - wiek taty 3x = x + 30 2x = 30 x=15 Odp. Zosia ma 15 lat.
Dodane 2010-03-19 15:56:02
Temat zadania: Matematyka
Walec jest bry?? geometryczn? ograniczon? powierz
Dodane 2010-03-19 15:54:08
Temat zadania: d?ugo?? boków trójk?ta
W trjk?cie prostok?tnym jeden z k?tw ostrych ma 30 stopni.Oblicz bwd tego trjk?ta jesli a] krtsza przyprostok?tna ma d? 2 a=2 2a=4 a?3=2?3 obw=2+4+2?3=6+2?3 b] przeciwprostok?ttna ma d? 2 2a=2 a
Dodane 2010-03-18 17:48:04
Temat zadania: równania i nierówno?ci .
d - wiek dzadka a - wiek cioci Asi s - wiek stryjenki Michasi j - wiek Jurka d=a+10 d=s-20 a=2j s=3j d=2j+10 d=3j-20 2j+10=3j-20 / -2j+20 30=j Odp
Dodane 2010-03-18 17:46:49
Temat zadania: geometria
a) a - podstawa rwnoleg?oboku = 1,5 dm h - wysoko?? rwnolegloboku = 8 cm = 0,8 dm H - wysoko?? graniastoslupa = 2 dm V = ahH = 1,5 razy 0,8 razy 2 = 2,4 dm = 2,4 l b) a - bok kwadratu = 4,5 cm = 0,45 dm
Dodane 2010-03-18 17:42:06
Temat zadania: Bry?y obrotowe
promie? podstawy= przekatnej tego kwadratu a=12cm d=a?2=12?2cm r=d=12?2=6?2cm h walca=12cm r=6?2cm pole boczne=2?rh pole boczne=2?6?212=144?6?cm
Dodane 2010-03-18 07:37:46
Temat zadania: RELIGIA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diakon
Dodane 2010-03-17 07:46:57
Temat zadania: matma.
x- waga 1 du?ego worka y- waga 1 ma?ego worka 2x+2y=10 /:2 2x+6y=18 /:2 x+y=5?x=5-y 5-y+3y=9 2y=9-5 2y=4 y=2kg=
Dodane 2010-03-17 07:45:47
Temat zadania: Pliss wa?ne na dzisiaj
1.bok - x II bok - x+6 0,8(x+6)+1,25x = x+x+6 0,8x+4,8+1,25x = 2x+6 2,05x+4,8 = 2x+6 2,05x-2x = 6-4,8 0,05x = 1,2 |:0,05 x = 24 I bok - 24 II bok - 24+6 = 30 obw = 2(
Dodane 2010-03-16 17:40:57
Temat zadania: Prosze .! ;) pomó?cie mi .! :) dam za 4 pierwsze odp.
II.PAN JEZUS BIERZE KRZY? NA SWOJE RAMIONA. Panie chocia? Cie skazali mog?e? si? wybroni?.Ale Ty tego nie zrobi?e?.Wzi??e? ten krzy?,ktry jest naszymi z?ymi uczynkami,grzechami.Wzi??e? go i poszed?e? na szczyt.Dzi?kuje Ci za to.Dzi?ki temu
Dodane 2010-03-16 17:38:55
Temat zadania: Religia pilne... please
Lepszy ?wiat mo?na budowa? przede wszystkim pomagaj?c osobom potrzebuj?cym. Pomoc nie zawsze musi by? materialana, wa?ne aby by?a od
Dodane 2010-03-16 17:36:08
Temat zadania: wiersze...
GDZIE JEST WIOSNA Wiosna, wiosna ju? tu?, tu?. P?aszcz s?omiany spada z r?, P?czki ma ju? ka?dy krzak - To jest wiosny pierws
Dodane 2010-03-16 17:16:04
Temat zadania: konkordat
Konkordat umowa mi?dzynarodowa zawierana mi?dzy pa?stwem a
Dodane 2010-03-16 17:12:39
Temat zadania: Informatyka
Akapit podstawowy sposb dzielenia ?amu na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwi?kszenia czytelno?ci tekstu. Podstawowa jednostka logiczna d?u?szego
Dodane 2010-03-16 17:03:39
Temat zadania: ang. przet?umacz jedno zdanie
What should men do avoid anti aging symptoms. Co ludzie powinni robi? unika? przeciw starzeniu przejawy
Dodane 2010-03-15 18:26:02
Temat zadania: liczby wymierne - zadania
Ej no gdzie jest to zadanie?;))
Dodane 2010-03-15 15:39:15
Temat zadania: Obliczenia Obw. i P.
P = 12 pi PI r^2 = 12 PI /:PIr^2 = 12r= pierwiastek z 12r = 2 pierwiatki z 3czyli promie? ko?a wpisanego w ten trjk?t jest 2 pierwiastki z 3Promie? ko?a wpisanego w trjkat rwnoboczny = 1/3 wysok
Dodane 2010-03-14 16:20:24
Temat zadania: Stacje drogi krzy?owej
STACJA. I. - Jezus na ?mier? skazany Poncjusz Pi?at namiestnik Rzymu w Palestynie by? przymuszony do wydania wyroku skazuj?cego Ciebie. T?um chcia? od niego, by Ci? skaza?, a jednak oburzam si? na Pi?ata. Przecie? mia? wojsk
Dodane 2010-03-14 14:55:57
Temat zadania: WAZNE DAM NAJ
x/3+x+3=163 /*3 x+3x+9=489 4x=480 x=120 Odp. T? liczb? jest liczba 120.
Dodane 2010-03-14 14:44:05
Temat zadania: Rownania i nierowsnosci zadanie z trescia :)
Ksi??ki Ali stoja na trzech p?kach. Na drugiej p?ce jest 15 ksi?zek mniej niz na pierwszej i 2 razy wiecej niz na trzeciej. Na pierwszej i trzeciej p?ce jest razem 2 razy wiecej ksi?zek ni? na drugiej. Ile ksi?zek ma Ala? x - ilosc ksiaze
Dodane 2010-03-14 14:31:11
Temat zadania: powodzie
1. Budowanie zapr. 2.Pog??bianie koryt rzek.