przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


werbena - profil użytkownika

Nick: werbena
Ilość odp: 26
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 4+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2010-03-05 17:16:07

Zadania tego użytkownika
Dodane przez werbena, 2014-11-26 22:24:02, ilość odpowiedzi: 0
Wzory skróconego mno?enia
(-0,6x^-2n+7 * y^6n-5 - 3/5x^4n-9 * y^-2n+5)^2 = ? Umie kto? rozwi?za?? Pomo?e?
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez werbena, 2010-03-06 18:26:26, ilość odpowiedzi: 0
Kraj Uni Europejskiej
Pilnie potrzebuj? jaki? informacji z Hiszpanii. Jakie? wa?ne wydarzenia sportowe, polityczne itp.
Przedmiot: WOS, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-09-17 20:42:44
Temat zadania: Lekcja J?zyka Polskiego
Nie ma idealnych lekcji i idealnych nauczycieli... Wi?c nie wszystkie lekcje musz? by? ciekawe b?d? "nudne", ale je?eli nauczyciel wsp?pracuje z uczniami to chyba nie powinno by? a? tak ?le...
Dodane 2010-09-14 19:08:57
Temat zadania: POMOCY!
Strona bierna: Sukces zosta? osi?gni?ty przez Marka. Strona czynna:Marysia nareszcie osi?gn??a sukces i przesta?a obgryza? paznokcie.
Dodane 2010-09-14 19:00:24
Temat zadania: polski
Czyli, ?e Bg wybieraj?c ludzi nie kierowa? si? ich zawodem, poniewa? chcia? dotrze? nie tylko do ludzi wykszta?conych, ale tak?e do ludzi prostych. Wi?c nale?y dok?adnie przemy?le? to co autorzy ksi?g przekazuj? nam... Jaka prawda b?d? wskazwka
Dodane 2010-09-14 18:54:06
Temat zadania: Maatma , potrzebne na jutro.
(?16 - ?1 9/16 : (-1) ) x (-2) = (4 - ?25/16 : (-5/4)) * (-5/2) = (4 - 5/4 : (-25/16)) * (-125/8) = (4 - 5/4 * (-16/25)) * (- 125/8)= 24/5 * (-125/8) = -75
Dodane 2010-09-14 18:13:43
Temat zadania: Matma na jutro, prosz? pomocy!
1:8000 2km = 2000m = 200000cm 1 cm --> 8000 cm x --> 200000 cm 200000x = 8000 {tu powinna by? kreska u?amkowa} x = 25cm
Dodane 2010-09-13 22:12:55
Temat zadania: Polski pomocy !! ;[
Troch? chyba ?le przepisany wiersz... No alee... Epitety: dusz? b??kitn? , zielono w
Dodane 2010-09-13 22:01:24
Temat zadania: Help!!! Na jutro !!! :(
tot - egipski bg ksi??yca, patron m?dro?ci, przedstawiany z g?ow? ibisaset - pan burz, pusty?, Grnego Egiptu, ciemno?ci i chaosu, tak?e bstwo o charakterze demonicznym. Przedstawiany jako cz?owiek z g?ow? wyimaginowanego zwierz?cia z?o?
Dodane 2010-09-13 21:43:29
Temat zadania: Polski - Biblia
Abraham mia? z?o?y? w ofierze swojego jedynego, d?ugo wyczekiwanego syna, Izaaka. Bg pami?taj?c jego ?al za zniszczenie Sodomy i Gomory postanawia sprawdzi? jego wiar? i oddanie.
Dodane 2010-03-09 17:35:55
Temat zadania: POMOCY!!!!
Wszystko masz na tej stronce :*:* W komentarzach of course ;)) http://zapytaj.com.pl/Category/027,004/2,2429891,beda_2_naj_jak_mi_pomozecie.html
Dodane 2010-03-09 10:56:49
Temat zadania: chemia
Jest to: kwas oktanowy C7H15COOH. :):) Ju? t?umacz? jak do tego dosz?am... Po prostu po kolei wypisywa?am sobie
Dodane 2010-03-09 09:38:51
Temat zadania: piosenka
My na konkursie z piosenki angielskiej i niemieckiej za?piewali?my Yolanda Adams - I believe i oczywi?cie
Dodane 2010-03-07 13:54:13
Temat zadania: Jak zrobic ten przyklad - z rownan :) :)?
-2 (2x - 1) = x/3 -4x + 2 = x/3 /*3 3 (-4x + 2) = x -12x + 6 = x 6 = x +12x 6 = 13x x = 6/13
Dodane 2010-03-07 13:47:00
Temat zadania: jak zrobic ten przyklad - napiszecie :)?z rownan?
tu mam to samo pytanie kreska u?amkowa dotyczy ca?o?ci czy tylko 2?? je?eli ca?o?ci to moje rozwi?zanie ni?ej jest dobre...
Dodane 2010-03-07 13:44:30
Temat zadania: jak zrobic ten przyklad;)?poomozesz:D?
karii123 te kreski u?amkowe dotycz? tylko jednej liczby jak 5/2 i 1/10 czy ca?o?? jest pod kresk? u?amkow?...??
Dodane 2010-03-07 13:42:22
Temat zadania: jak zrobic ten przyklad;)?poomozesz:D?
To chyba nie jest dobrze rozwi?zane...Bo skoro mno?ysz przez 10 w pierwszym dzia?aniu to tylko ci sie skrci z tym co masz w mianowniku a ty wymno?y?a? i jako? ci dziwnie wysz?o...
Dodane 2010-03-07 13:39:01
Temat zadania: jak zrobic ten przyklad - napiszecie :)?z rownan?
0,6 + x / 2 = x + 1 //*2 {pozbywamy si? u?amka obustronnie mno??c przez 2} 0,6 + x = 2x + 2 {po wyno?eniu przez 2 "przerzucamy" x i liczby na przeciwne strony z przeciwnym
Dodane 2010-03-06 20:21:43
Temat zadania: genetyka
Odp. B :P:P Poniewa? A - T
Dodane 2010-03-06 19:53:24
Temat zadania: Mapa ?wiata.
W necie raczej trudno o dobr? map?... Ja zawsze ucz? si? tak... Je?eli nie ma nazwy jakiej? rzeki lub jeziora to albo szukam na mapie o mniejszej skali { czyli dok?adniejsza} a je?eli nie ma na takiej to w necie szukam wpisuj?c w google lub grafic
Dodane 2010-03-06 17:34:58
Temat zadania: POMOCY SZUKAM JAKIEJS PIOSENKI
Na jak?? konkretn? melodie napisa? ci ten tekst??
Dodane 2010-03-06 17:20:39
Temat zadania: Estry-wzory
Prosz? bardzo {mam nadziej?, ?e wiesz jak powstaj? estry i ich nazwy je?li nie to napisz do mnie na priv i na pewno Ci wszystko wyt?umacz? najlepiej jak b?d? umia?a}:
Dodane 2010-03-05 18:57:29
Temat zadania: kfasy i wodorotlenki
Dobrze... ale o co chodzi dok?adniej...??
Dodane 2010-03-05 18:49:02
Temat zadania: kwasy i wodorotlenki
Na reszcie co? z mojej dziedziny xDD mHCl = 1u + 35,5u = 36,5u
Dodane 2010-03-05 18:18:55
Temat zadania: ?atwe zadanie !!!!!!!!!
Prosz? :))) ************ Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzowa? rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca. ************ Szed? Sasza s
Dodane 2010-03-05 17:57:13
Temat zadania: Fizyka
A mo?e tak poprosz?...??Dane Szukane h = 20m P = ? t = 1s
Dodane 2010-03-05 17:32:36
Temat zadania: Fizyka
Nie wiem na kiedy ci to potrzebne... Mam nadziej?,?e jeszcze ci si? przyda :):)Dane Szukane v = 36km/h = 10m/s p = ? F = 300N