przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Kesjas_13 - profil użytkownika

Nick: Kesjas_13
Ilość odp: 44
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 3
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Kesjas_13, 2010-02-22 20:36:31, ilość odpowiedzi: 2
Opis ?cie?ki rowerowej
Ukszta?towanie terenu. Gdzie mo?na by wytyczy? trase sciezki rowerowej(zmy?lone)
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kesjas_13, 2010-02-18 14:55:02, ilość odpowiedzi: 1
B?agam , POMOCY na poniedzia?ek
Szatan z sidmej klasy. Streszczenie tre?ci pami?tnika Ksi?dza Koszyczka
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kesjas_13, 2010-02-12 20:12:36, ilość odpowiedzi: 1
Matma ! POMOCY ;/ Wa?ne!!!!!! :/
Masz dwa lusterka i narysowany na kartce papieru odcinek.Czy mo?na tak ustawi? lusterka aby odcin
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kesjas_13, 2010-02-12 20:08:35, ilość odpowiedzi: 2
Matma ! POMOCY ;/ Wa?ne!!!!!! :/
Czy pole powierzchni bocznej ostros?upa mo?e by? mniejsze od podstawy tego ostros?upa?A rwne?Dla
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kesjas_13, 2010-02-11 18:55:37, ilość odpowiedzi: 4
Matma ! POMOCY ;/ Wa?ne!!!!!!
Obwd podstawy ostros?upa wynosi 120 cm. Wszystkie jego ?ciany boczne maj? wysoko?? rwn? 25 cm.
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kesjas_13, 2010-02-11 18:51:22, ilość odpowiedzi: 1
Matma ! POMOCY ;/ Wa?ne!!!!!!
Jakie w?asno?ci maj? k?ty zewn?trzne trjk?ta prostok?tnego??
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez Kesjas_13, 2010-02-10 14:17:00, ilość odpowiedzi: 6
Opis t?czy :):):)
Prosz? o opis t?czy, tylko nie z Wikipedi , tylko takie co? np. wysz?am na balkon i zobaczy?am t?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-03-12 17:12:00
Temat zadania: pilne!!!!chlopcy z Placu broni
Silny, wysoki i wysportowany ch?opiec by? przywdc? czerwonoskrych, zdeklarowanych wrogw ch?opcw z
Dodane 2010-03-12 17:10:56
Temat zadania: pilne!!!!chlopcy z Placu broni
Janosz Boka jest przywdc? ch?opcw z Placu Broni. Jest to ch?opiec w wieku cz
Dodane 2010-03-12 17:04:50
Temat zadania: notatka jak Zenek Wójcik uratowa? dziecko pod tytu?e
Mia?am to ale nie wiem czy op??ca m i si? przepisywa?? Potrzebne ci to wgl. jeszcze to?
Dodane 2010-02-27 17:40:50
Temat zadania: Daje po 6 punktów za dobre rozwi?zanie
List do kolegi Warszawa 27.07.2007r. Cze?? Micha? ! Co u Ciebie s?ycha? ? Jak mijaj? Ci wakacje ? Bo ja niedawno z nich wrci?em. By?em dwa tygodnie na kolonii w Zakopanem. Wyjecha?em tam 12
Dodane 2010-02-25 16:52:13
Temat zadania: opis
Opis mojego psa. Mj pies ma na imi? Astra. Jest ?liczn? suczk? i ma dwa lata. Astra trafi?a do nas w nietypowy sposb. Zawsze chcia?am mie? pieska, ale rodzicom ten pomys? niezbyt si? podoba?. Twierdzili, ?e pewnie nie b?d? si
Dodane 2010-02-25 16:51:03
Temat zadania: opis
Opis mojego psa. Mj pies ma na imi? Astra. Jest ?liczn? suczk? i ma dwa lata. Astra trafi?a do nas w nietypowy sposb. Zawsze chcia?am mie? pieska, ale rodzicom ten pomys? niezbyt si? podoba?. Twierdzili, ?e pewnie nie b?d? si
Dodane 2010-02-24 14:07:30
Temat zadania: historia
Pierwszy rozbir Polski by? w 1772 roku. Drugi rozbir Polski by? w 1792 roku . Trzeci rozbir Polskii by? w 1792 roku.
Dodane 2010-02-22 15:45:58
Temat zadania: Ksi?ga d?ungli!Jak kto? czyta? niech pomo?e pilne!
http://www.bryk.pl/lektury/rudyard_kipling/ksi?ga_d?ungli.streszczenie_krtkie.html mo?e tu jak przeczytasz i wy?lesz ewentualnie SMS to znajdziesz odpowiedz
Dodane 2010-02-21 15:05:57
Temat zadania: Polski ; /
Uranowe uszy jedno z opowiada? cyklu Bajki robotw Stanis?awa Lema. Przedstawione wydarzenia rozgrywaj? si? na planecie o nazwie Aktynuria. Bohaterowie to: in?ynier kosmogonik, Palatynidzi (mieszka?cy Aktynurii), Architor (w?adca Pala
Dodane 2010-02-21 14:45:34
Temat zadania: Charakterystyka Dam 6!!!
Romeo by? synem Montekich. Zakocha? si? w crce Kapuletw. Niestety pomi?dzy tymi dwiema najbogatszymi rodzinami od dawna kwit?a zawi??. Synowie ojcw rodziny oraz ich przyjaciele toczyli ze sob? nieustanne walki. Jak wiadomo od nienawi?ci d
Dodane 2010-02-20 11:17:12
Temat zadania: przyroda-znaczenie
Do podstawowych funkcji wodniczek nale?y: utrzymanie komrek w stanie uwodnienia, inaczej mwi?c wakuole odpowiadaj? za turgor komrki; u ro?lin, magazynowanie zb?dnych produktw przemiany materii, a tak?e czasowe sk?ado
Dodane 2010-02-20 11:14:00
Temat zadania: Biologiaa .
A - 5 B - 2 C - 4 D - 1
Dodane 2010-02-20 11:09:41
Temat zadania: Józef Pi?sudski
Ocena Jzefa Pi?sudskiego Jzef Klemens Pi?sudski, urodzony 5 grudnia 1867r. w Zu?owie pod Wilnem. Polski dzia?acz niepodleg?o?ciowy, inicjator powstania Legion
Dodane 2010-02-20 11:07:57
Temat zadania: Re:
JUDAIZM A CHRZE?CIJA?STWO podobie?stwa: - religia monoteistyczna; - Bg stwrc? ?wiata; - w obu religiach u?ywa si? Starego Testamentu (w chrze?cija?swie jest jeszcze Nowy Tesmatment); r?nice: - w chrze?cij
Dodane 2010-02-20 11:05:33
Temat zadania: Historia
Krl : Feudalizm by? bardzo dobrym ustrojem. Je?li kto? by? moim wasalem, i podlega? mi, to ja zawsze mog?em liczy? na jego pomoc, i oddanie, tak?e on w trudnych dla siebie sytuacjach, mg? liczy? dla mnie, co z pewno?ci? by?o zalet? tego systemu.
Dodane 2010-02-20 11:03:59
Temat zadania: EUROPA POKONGRESOWA - HISTORIA
W europie od czasw wiosny ludw by?a rywalizacja mi?dzy rodem habsburgw a rodem hohenzollernow o zjednoczenie
Dodane 2010-02-20 10:59:18
Temat zadania: J.polski
Akcja ksi??ki Edmunda Niz
Dodane 2010-02-20 10:52:35
Temat zadania: Polski...pomo?ecie???
Ba?? za?, to niewielki utwr pisany proz?, w ktrym ?wiat realny ??czy si? ze ?wiatem fantastycznym. Wyst?puj? w niej postaci obdarzone niezwyk?? moc?, magiczne przedmioty i nadprzyrodzone zjawiska (przyroda przybiera cz?sto cechy ludzkie). W ba?n
Dodane 2010-02-20 10:49:26
Temat zadania: Sytuacja kobiet
Autor w swym dziele przywo?uje obraz ?agrw. ?agry s? jak miasta-pa?stwa, rz?dz? si? w?asnymi prawami. Z?o?one relacje mi?dzy ludzkie uleg?y w tym miejscu jeszcze wi?kszej komplikacji. Obz wytworzy? w?asny kodeks moralny, w ktrym na wi?cej
Dodane 2010-02-20 10:46:45
Temat zadania: Pomocy !
Siedem cudw staro?ytnego ?wiata Wymienione wed?ug czasu ich konstrukcji cuda prezentuj? si? nast?puj?co:
Dodane 2010-02-20 08:12:32
Temat zadania: Pilne:)
Zygmunt III Waza prbowa? wzmocni? swoj? w?adz? opieraj?c si? na senacie co doprowadzi?o do niezadowolenia szlachty i
Dodane 2010-02-19 22:24:45
Temat zadania: Pomó?cie!!!!
zef Poniatowski herbu Cio?ek (17621845, Taha?cza), syn Ignacego, pu?kownik wojska polskiego. W m?odo?ci s?u?y? 6 lat w wojsku pruskim, a nast?pnie rosyjskim. Po wyprawie na Oczakw przeszed? do kawalerii polskiej. S?u?y? w 8 Brygadzie Kawalerii
Dodane 2010-02-19 17:21:20
Temat zadania: Pilne:)

Dodane 2010-02-19 17:18:07
Temat zadania: Reformacja i kontrreformacja w XVI i XVII w
1 Luteranizm - Marcin Luter Kalwinanizm - Jan Kalwin Anglikanizm - W?adca Anglii , Henryk 8 (to mia?am w szkole , na internecie je
Dodane 2010-02-19 17:09:24
Temat zadania: powstani
P. Styczniowe P. Listopadowe 1 Przciwnicy - Rosja Przeciwnicy - Rosja 2 Miejsce wybuchu -Krlestwo Polskie
Dodane 2010-02-19 16:55:09
Temat zadania: HISTORIA...........!!!!!!!!!!! Prosz? o szybk? odpowiedz:)
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/historia/%C5%9Bredniowiecze/4422-polska_pod_rz%C4%85dami_boles%C5%82awa_chrobrego.html na tej stronce jest zobacz sama ...
Dodane 2010-02-19 16:49:36
Temat zadania: Pole powierzchni ostros?upa dam 6
a) poniewaz pole calkowite = pole podstawy(6*6=36cm) + pole scian bocznych wiec 96=36+Pb a z tego wynika ze Pb=60cm skoro jest to ostroslup prawidlowy czworokatny wiec sciany tworza takie same rownoramienne trojkaty (jest ich 4) wiec pol
Dodane 2010-02-19 16:47:42
Temat zadania: POMOCY
Musisz mi da? 50 z?otych.
Dodane 2010-02-19 16:42:46
Temat zadania: PINOKIO Pstawie 6
TAk , z pewno?ci? wystarczy, Troche zale?y od nauczycielki u mnie w szkole np. pani pyta szczeg?y wi?c samo streszczenie nie wystarczy
Dodane 2010-02-19 16:41:16
Temat zadania: Polski - opowiadanie
Dwie awantury, a jedna gorsza od drugiej. Ada? Cisowski mia? czworo rodze?stwa. Ojciec by? lekarzem a mama zajmowa?a si? domem. Rodze?stwo by?o niesforne, Adam lubi? spokj i cisz?. Pewnego dnia dzieci, dosta?y lody. Okaza?o s
Dodane 2010-02-19 12:36:24
Temat zadania: matematyka!
http://www.academi.pl/przygotowanie-do-egzaminow/kursy-maturalne/?gclid=CLaoisin_p8CFYOQzAodKXDykg http://www.matematyka.pl/80406.htm http://alew.terramail.pl/ http://www.kurssikory.pl/skuteczne-przygotowanie/skuteczne-przy
Dodane 2010-02-18 15:36:40
Temat zadania: historia - chlopi
Sytuacja ch?opw w ?redniowieczu [edytuj] Po up
Dodane 2010-02-18 15:30:12
Temat zadania: Nie kapuje pomocy;/
Jego obwd wynosi 21 cm. K?ty zewnetrzne maj? : 40 , 40 , 100 Suma wynosi : 180 Jak moge pomc Cio z narysowaniem tego trjk?ta
Dodane 2010-02-18 12:45:35
Temat zadania: J.polski
Akcja ksi??ki Edmunda Niziurskiego Sposb na Alcybiadesa rozgrywa si? g?wni
Dodane 2010-02-18 07:21:49
Temat zadania: Historia pilne;(
W europie od czasw wiosny ludw by?a rywalizacja mi?dzy rodem habsburgw a ro
Dodane 2010-02-16 14:04:37
Temat zadania: Matma.
1365 A to ?e kto? dostanie 6 to ?ciema ;p;p;p;p;p
Dodane 2010-02-15 15:30:59
Temat zadania: pomocy plis
Ojciec nazywa? si? Miko?aj Chopin A matka nazywa?? si? Justyna Chopin pzdr.
Dodane 2010-02-15 15:27:16
Temat zadania: Wyst?p
?ukasz Zagrobelny - Jeszcze o nas Andrzej Piaseczny - I jeszcze raz Mrozu - Miliony monet Mrozu - Kurtyna
Dodane 2010-02-15 15:24:43
Temat zadania: Reformacja i kontrreformacja w XVI i XVII w
1 Luteranizm - Marcin Luter Kalwinanizm - Jan Kalwin Anglikanizm - W?adca Anglii , Henryk 8 (to mia?am w szkole , na internecie jest tez Metody?ci od Jana Wesleya Arianizm - od Mariusza ) 2
Dodane 2010-02-13 18:20:31
Temat zadania: Matematyka
8*8=64 ?atwe ziomu?
Dodane 2010-02-13 18:17:50
Temat zadania: tróhk?t.
1/2 * a * h
Dodane 2010-02-11 20:25:54
Temat zadania: Nie rozumiem tego ;(
3,4*7=23,8 23,8 + 5 =28,8 28,8 : 8 = 3,6 Odpowied? 3,6 ?atwe pzdr.:)