przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Chiken6966 - profil użytkownika

Nick: Chiken6966
Ilość odp: 40
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 2+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćRysiek Riedel dodane 2010-02-09 22:20:24

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Chiken6966, 2010-09-10 14:09:01, ilość odpowiedzi: 0
J?zyk Angielski- Pomoc ;)
Wiem.. Wiem.. ;D Tym razem to ja potrzebuj? pomocy ;D Nie jestem zbyt dobry z angielskieg
Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum
Dodane przez Chiken6966, 2010-07-11 17:44:06, ilość odpowiedzi: 1
?wietna Gra Kryminalna Online :D
Marzy?e? kiedy? o luks
Przedmiot: Inne :), Gimnazjum
Dodane przez Chiken6966, 2010-03-10 18:01:48, ilość odpowiedzi: 1
Historia SZYBKO dam 6!!
Opisz wydarzenia
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Chiken6966, 2010-02-17 15:08:11, ilość odpowiedzi: 3
Matemetyka- Rozwi?? uk?ady równa? ( DAM 6)
Taka linia: ______ to kreska u?amkowa. A wi?c: a) 0,6(x+2)-0,7(y-2)=-0,1 0,4(x-2)
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-09-10 15:12:24
Temat zadania: NA POMOC !!!!!! HISTORIA
Mia?em to akurat na lekcji wi?c pomog? ;) Co prawda w gimnacjum ale to nie znaczy ?e gorzej ;) Powstanie styczniowe 22 I 1863r.- do grudnia 1864. Przyczyny: Os?abienie rosji po wojnie krymskiej, rustyfikacj
Dodane 2010-09-06 15:34:52
Temat zadania: Pomocy !!!!!! na JUTRO !!!!!!!
Nie ?atwo jest pru? sweter za swetrem. Nie ?atwo jest otru? krla. Bardzo lubi? ?u? gum?. Ku???... Adam znowu zacz?? k?u? mnie szpilk?. Dzieci drogie..;D Troche wyobra?ni. Wymy?li? takie zdania to
Dodane 2010-09-04 20:59:58
Temat zadania: PROSZE O POMOC < NA JUTRO !!
.. Nie potrafisz si? sam do tego zabra?? to takie proste.. Rymy m?skie: sad-gad, d?-tru? Rymy ?e?skie: popatrzy?a-mogi?a
Dodane 2010-09-03 17:21:16
Temat zadania: ?????????
http://lmgtfy.com/?q=wierz%C4%99+w+boga+ojca masz tu link
Dodane 2010-09-03 16:05:43
Temat zadania: J.POLSKI
A wi?c zrb to. Nie znam ci?, i nie mog? opisa? dnia z twojego ?ycia. Jest to robota na maksymalnie 10 minut.
Dodane 2010-09-03 16:04:37
Temat zadania: Przys?owie
b?dzie pogoda, jak si? nie poleje z nieba woda bj si? w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty
Dodane 2010-09-03 15:29:12
Temat zadania: Na niedziele:)
Adam Bartecki- urodzony w 1920r. w Stanis?awowie- polski chemik specjalizuj?cy si? w chemii nieorganicznej i koordynacyjnej oraz spektroskopii.Studia chemiczne rozpocz?? w 1940 roku na Politechnice Lwowskiej, kontynuowa?, ale zosta?y one
Dodane 2010-07-13 17:58:09
Temat zadania: Ksi??ki... :P
G?ow? w mur- Rafa? W. Orkan Sen,Mg?a,Koniec- Lisa McMann Piratka- Tanith Lee
Dodane 2010-07-13 09:57:41
Temat zadania: Ksi??ki... :P
Co do fantastyki, to ja prenumeruj? gazet? Nowa Fantastyka wi?c polecam bo s? zar?biste opowiadania ;) 2586 krokw- Andrzej Pilipiuk
Dodane 2010-07-12 13:08:17
Temat zadania: FONETYKA
Mam plik z zagadnieniami dotycz?cymi fonetyki, poj?cia zwi?zane z fonetyk?, ?wiczenia i prezentacj? multimedialn?. Je?li jeste? ch?tna, to napisz mi wiadomo?? i swojego e-maila to ci wy?l? te pliki ;)
Dodane 2010-07-12 09:53:12
Temat zadania: Ksi??ki... :P
B?ysk Flesza, Kroniki Jakuba W?drowycza,Rze?nik Drzew,Felix,Net i Nika,
Dodane 2010-07-10 10:20:34
Temat zadania: Ksi??ki
Christian Linker- B?ysk Flesza ;) - ?al do Becki, ktra si? z nim rozsta?a, kilka piw
Dodane 2010-07-08 18:00:13
Temat zadania: shrek
Jaros?aw Kaczy?ski ;D
Dodane 2010-07-08 17:57:32
Temat zadania: mmm.
Zdecydowanie G)D?em i H)AC/DC ;D
Dodane 2010-07-08 17:53:16
Temat zadania: liczymy :D
6 ;D
Dodane 2010-03-10 17:42:40
Temat zadania: Historia
Pewnej letniej nocy w 410 r. p.n.e. Wizygoci zaatakowali Rzym. Przez 3 dni bezlito?ni barbarzy?cy grabili najbogatsze
Dodane 2010-03-10 17:41:26
Temat zadania: Geologia ---> wybuchy wulkanów / tsunami|| Dam 6 :
Dzia?alno?? wulkaniczna przynosi zarwno szkody jak i korzy?ci. O tych pierwszych ?atwiej us?ysze? w mediach czy przeczyta? w gazetach ze wzgl?du na zdecydowanie wi?ksz? skal? dzia?ania. SKUTKI NEGATYWNE Do niszc
Dodane 2010-03-10 17:37:32
Temat zadania: Historia dam 6 za odp
Ludwik XIV rzadzi? w latach 1643-1715 a urodzi? si? w 1629r.rzadzi? osobi?cie bez pierwszego ministra od 1661r.pierwsyzm ministrem do 1661r. by? juliusz mazzarini.ludwik XIV to przyk?ad w?adcy absolutnego.jego rz?dy rozpocz??y si? od wybuchu p
Dodane 2010-02-17 16:32:42
Temat zadania: Polak Na Jutro POMOC Postawie co?!!
szybko, wyra?nie, g?o?no, ?adnie,wolno,ze zrozumieniem, bez zastanowienia,
Dodane 2010-02-13 11:26:36
Temat zadania: cz?owiek
Doros?o?? okre?lenie stanu dojrza?o?ci psychicznej, spo?ecznej i fizycznej, (w biologii odnosi si? do organizmu), zwykle dotyczy cz?owieka, ktry nie jest dzieckiem - m??czyzn? lub kobiet?. Uzyskanie pe?noletno?ci jest m
Dodane 2010-02-11 19:35:07
Temat zadania: matma plis dam 6 na serio
899999006786823 ;)
Dodane 2010-02-11 19:15:59
Temat zadania: Romeo i Julia
Akcja tragedii Romeo i Julia zosta?a osadzona w Weronie i Mantui w odleg?ym czasie - ko?cu XVI w. Jak pami?tamy, Szekspir ?y? w Anglii w latach 1564-1616. Mo?na przypuszcza?, ?e problematyka dzia?a zakorzeniona je
Dodane 2010-02-11 19:13:36
Temat zadania: Matematyka
103
Dodane 2010-02-11 17:22:36
Temat zadania: Przyrodaa!!
By?o.. Cytuj? patii93 "Rozmna?aniu si? glonw przez fragmentacj? plech sprzyjaj? pr?dy morskie,fale,zwierz?ta ,przep?ywaj?ce statki i ?odzie."
Dodane 2010-02-11 17:19:56
Temat zadania: Dom 6
Ma?o zmartwie? i agresji, ?adnych stresw i depresji, du?o ?miechu i rado?ci, wiele szcz??cia i mi?o?ci. *** Z serca p?yn? te ?yczenia: W dat? Twego urodzenia Zdrowia, szcz??cia, pomy?lno?ci, Sto lat ?ycia, m
Dodane 2010-02-11 14:49:29
Temat zadania: Geologia--> tsunami (jakiekolwiek materia?y dotycz?ce tsu
To te? mo?e si? przyda?: 1946 rok - fala powsta?a w rejonie Wysp Aleuckich dotar?a do wybrze?y Hawajw. W strefie przybrze?nej w wybrze?y Chile fala mia?a wysoko?? 10 metrw. Na Hawajach zgin??o wwczas 150 osb. Rok 2
Dodane 2010-02-11 13:04:40
Temat zadania: Geologia--> tsunami (jakiekolwiek materia?y dotycz?ce tsu
Tsunami (jap. ?? tsunami fala portowa (tsu port, nami fala)) fala oceaniczna wywo?ana podwodnym trz?sieniem ziemi, wybuchem wulkanu b?d? osuwiskiem ziemi (lub cieleniem si? lodowcw),
Dodane 2010-02-11 11:27:59
Temat zadania: pomocy
Osoba wystawiaj?ca zadanie musi oceni? ci dobrze, wtedy dostaniesz punkt. ;)
Dodane 2010-02-11 11:26:42
Temat zadania: j. niemiecki, gramatyka
a) fettarm b) unintelligent c) lachen d) essen Pomog?em? Daj dobr? ocen? ;)
Dodane 2010-02-10 21:56:40
Temat zadania: Geometria - twierdzenie Pitagorasa
Ten na dole ma ?le! Tu masz prawid?owo ;) Trjk?t rwnoramienny ma dwa boki, zwane ramionami, rwnej d?ugo?ci. Oznaczam x- rami? h - wysoko?? Pole trjkata obliczamy ze wzoru: P=xh W pewnym t
Dodane 2010-02-10 19:18:36
Temat zadania: wyja?nij znaczenia wyrazów
Archeologia to nauka zajmuj?ca si? odkrywaniem i pozyskiwaniem (g?wnie metod
Dodane 2010-02-10 18:59:05
Temat zadania: Matematyka
Proste ;) Najpierw mno?enie potem dodawanie wi?c 6 ;)
Dodane 2010-02-10 18:55:31
Temat zadania: Angielski
Present Rerfect- Twierdzenie: I/You/We/They + have + czasownik w trzeciej formie He/She/It + has + czasownik w trzeciej formie Przeczenie: I/Y
Dodane 2010-02-10 18:32:52
Temat zadania: pomozcie plis,mam to zrobic do jutra
UNICEF (ang. United Nations International Childrens Emergency Fund, od 1953 United Nations Childrens Fund, polska nazwa Fundusz Narodw Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) organizacja b?d?ca cz??ci? systemu ONZ.
Dodane 2010-02-10 17:42:37
Temat zadania: Warto?ci i idee
Idea - my?l przewodnia wyznaczaj?ca cel i kierunek dzia?ania. Oznacza tak?e istot? rzeczy, jej doskona?y wzorzec. Jest to tak?e poj?cie, jak
Dodane 2010-02-10 17:40:12
Temat zadania: Warto?ci i idee
Warto?ci to przedmioty i przekonania, determinuj?ce wzgl?dnie podobne prze?ycia psychiczne i dzia?ania jednostek. W rozumieniu kulturowym warto?ci to powszechnie po??dane w spo?ecze?stwie przedmioty o symbolicznym charakterze oraz
Dodane 2010-02-10 17:28:06
Temat zadania: pilne
Sorry Bardzo! ;D Pomy?ka!! Tu daj? poprawn? odpowied?. I wojna ?wiatowa konflikt zbrojny (28 lipca 1914 11 listopada 1918)[2] pomi?dzy Entent?, do ktrej nale?a?y mi?dzy innymi Wielka Brytania
Dodane 2010-02-09 22:16:40
Temat zadania: pilne
II wojna ?wiatowa najwi?kszy konflikt zbrojny w historii ?wiata, trwaj?cy od 1wrze?nia 1939 do 2 wrze?nia 1945 (w Europie do 8 maja 1945), obejmuj?cy zasi?giem